منو
 کاربر Online
569 کاربر online
تاریخچه ی: تیره فرفیون

نگارش: 1

شرح تیره فرفیون
Euphorbiaceae

گیاهانی به اشکال مختلف علفی بوته مانند یا درختچه مانند و حتی به صورت درختان بزرگ و شامل 300 جنس و متجاوز از 8000 گونه اند و به وضع پراکنده و در غالب نواحی کره زمین به استثنای مناطق قطبی و قلل کوهستانهای مرتفع وجود دارند.
وضع ساختمان گل در انواع آنها بنحوی است که اشکال متفاوت را نشان می دهد بطوریکه وجود این حالت موجب گردیده این تیره را به تفاوت جزء گیاهان جدا گلبرگ و یا بی گلبرگ جای دهند ولی امروزه با توجه به اختصاصات گل که در بعضی از آنها دارای پوشش کامل است ولی در تعداد زیادی با پوشش رشد نیافته مشاهده می شود چنین مورد قبول قرار گرفته که این گیاهان در آغاز دارای جام گل مشخص بوده اند ولی تدریجاً گلبرگهای آنها بر اثر عدم رشد تحلیل رفته است از این جهت جای دادن این گیاهان در بین گیاهان جدا گلبرگ به نحوی که Engler رعایت نموده منطقی تر بنظر می رسد.
تعدادی از گیاهان این تیره ساقه ای گوشت دار شبیه انواع کاکتوس ها دارند که بر اثر تطابق با شرایط محیط زندگی در آنها بوجود آمده است. بعضی از آنها نیز به حالت مواج در سطح آبها بسر می برند. این گیاهان برگهائی به صور مختلف مانند متناوب یا متقابل و یا فراهم دارند. در بعضی از آنها نیز برگها به صورت خار تغییر یافته است. گلهای آنها بر دو نوع نر و ماده واقع بر روی یک یا دو پایه است که به اشکال مختلف خوشه ، پانیکول،سنبله یا گرزن مجتمع می باشد بعضی از آنها نیز در آغاز گلهائی نر - ماده داشته اند. زیرا در گلهای نر آنها اثری از مادگی و یا برعکس دیده می شود و این خود نشان می دهد که در گلهای نر - ماده این گیاهان حالت عدم رشد یکی از اجزای اصلی مانند پرچم یا مادگی پیش آمده که موجب بوجود آمدن 2 نوع گل نر و ماده در آنها شده است. بعضی از گیاهان مانند chrozophora ها پوشش مرکب از کاسه و جام با قطعاتی 5 تایی دارند. در انواع عاری از گلبرگ این گیاهان کاسه گل مرکب از 5 کاسبرگ و یا در بعضی از آنها شامل 4 یا 3 (Mercurialis) و یا 2 کاسبرگ است. برخی دیگر مانند Euphorbia اصولاً فاقد کاسه و جام گل می باشند و مجموعه گل آنها Cyathium نامیده می شود.
درگیاهان تیره فرفیون گلها ممکن است دارای یک یا تعداد زیادی پرچم باشند که به صورت آزاد یا پیوسته به هم یا منشعب دیده می شوند مادگی آنها مرکب از سه برچه (بندرت 2) است. که مجموعاً تخمدانی سه خاله و محتوی یک یا دو تخمک واژگون با تمکن محوری به وجود می آورد. قسمت آزاد مادگی آنها نیز به خامه سه شاخه منتهی می شود که گاهی رشد زیاد دارد.
این گیاهان دارای میوه ای پوشینه (بندرت گوشتدار و به صورت شفت با سته) و محتوی دانه های آلبومن دار است.
در غالب گیاهان تیره فرفیون مجاری ترشحی لاتکس وجود دارد که در آنها شیرابه های بیرنگ و یا کم و بیش رنگی جریان می یابد. این مجاری ممکن است فاقد جدار حد واسط (مانند (Euphorbiae) و یا دارای آن ولی غالباً به صورت شبکه مانند باشند. شیرابه برخی از این گیاهان نیز از نظر مصارف صنعتی حائز اهمیت است مانند آنکه امروزه از انواع Hevea ها تقریباً تمام کائوچوی مورد نیاز در صنعت را تامین می کنند.
طعم شیرابه این گیاهان ناپسند و تحریک کننده و در بعضی انواع دارای اثری سمی است.
از جنس های مهم این تیره عبارتند از :
Euphorbia (دارای 2000 گونه)
Manihot ( گونه170تا 200)
Ricinus ( گونه1)
Mabea ( گونه40)
Jatropha( گونه150)
Mercuralis ( گونه8)
Sapium(گونه100) را می توان نام برد.


تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 08 آبان 1385 [14:08 ]   2   سمیه فارابی اصل      جاری 
 جمعه 30 تیر 1385 [17:55 ]   1   یلدا احمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..