منو
 کاربر Online
667 کاربر online
تاریخچه ی: تیره اسفنوکله آسه

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-4Lines: 1-5
-!!شرح تیره اسفنوکله آسه @@Sphenocleaceae@@
گیاهانی علفی ، معمولاً یکساله یا پایا، با برگهای متناوب و فاقد گوشوارک هستند پهنک برگها معمولاً کامل و دمبرگ آنها غالباً کوتاه است. گلها کوچک مجتمع در سنبله های متراکم استوانه ای و انتهایی هستند. جام پیوسته و شامل 5 بخش با قاعده گوشتدار است. لوله کاسه به تخمدان متصل است و گاهی نیز با آن رشد می کند قسمت آزاد یا پهنک کاسه دارای 5 بخش مدور، مقعرو گسترده است. پرچم ها 5 عدد بدون میله، متصل به قسمتهای فرو رفته و سینوسی شکل جام پیوسته و دارای بساکهایی مدور و دو خانه است که از طول باز می شوند تخمدان دارای دو خانه و محتوی تعداد زیادی تخمک است خامه کوتاه کلاله سر مانند و تقریباً دو بخشی است میوه کپسول دارای جدار غشائی و محتوی دانه های بی شمار است و در قاعده به وسیله شکاف سرتاسری باز می شود. دانه ها دارای جفت اسنفجی بسیار کوچک استوانه ای شکل ، با جنین ایستاده و گوشتی و لپه های کوچک و تقریباً تمایز نیافته اند.
تنها جنس این تیره در ایران اسفنو کله آ است که فقط یک گونه بنام Sphenoclea Pongatium دارد که محل انتشار آن جنوب غربی ایران ذکر شده است.
+~~green:@#20:شرح تیره اسفنوکله آسه @@Sphenocleaceae@@#@~~

@#17:
گیاهانی علفی ، معمولاً یکساله یا پایا، با برگهای متناوب و فاقد گوشوارک هستند پهنک برگها معمولاً کامل و دمبرگ آنها غالباً کوتاه است. گلها کوچک مجتمع در سنبله های متراکم استوانه ای و انتهایی هستند. جام پیوسته و شامل 5 بخش با قاعده گوشتدار است. لوله کاسه به تخمدان متصل است و گاهی نیز با آن رشد می کند قسمت آزاد یا پهنک کاسه دارای 5 بخش مدور، مقعرو گسترده است. پرچم ها 5 عدد بدون میله، متصل به قسمتهای فرو رفته و سینوسی شکل جام پیوسته و دارای بساکهایی مدور و دو خانه است که از طول باز می شوند تخمدان دارای دو خانه و محتوی تعداد زیادی تخمک است خامه کوتاه کلاله سر مانند و تقریباً دو بخشی است میوه کپسول دارای جدار غشائی و محتوی دانه های بی شمار است و در قاعده به وسیله شکاف سرتاسری باز می شود. دانه ها دارای جفت اسنفجی بسیار کوچک استوانه ای شکل ، با جنین ایستاده و گوشتی و لپه های کوچک و تقریباً تمایز نیافته اند.
تنها جنس این تیره در ایران اسفنو کله آ است که فقط یک گونه بنام Sphenoclea Pongatium دارد که محل انتشار آن جنوب غربی ایران ذکر شده است.#@

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 15 شهریور 1385 [08:24 ]   2   شیدا_هوشنگی2      جاری 
 شنبه 31 تیر 1385 [10:52 ]   1   یلدا احمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..