منو
 صفحه های تصادفی
فرهنگ و شخصیت
گوشت مصنوعی
مشخص کردن کنفیگوراس ،بیش از یک مرکز کایرال
سازمان مجازی
خوردن انگور بهشتی در دنیا
زبان برنامه نویسی C
نیروی جانب مرکز
کولمانیت
درگیری و مبارزه
ساختمان درونی زمین
 کاربر Online
643 کاربر online
تاریخچه ی: تولی و تبری

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-16Lines: 1-11
- />تولی و تبری، دو اصطلاح کلامی و قرآنی که از دیدگاه ((شیعه)) از ((فروع دین)) و از ((واجبات)) اسلام شمرده می شوند و در مفاهی دوستی با دوستا دا پیوتگی ب هل حق و دشمنی ا دشمنان خدا و گسستگی از اهل باطل ک می وند.

م
ده تولّی در لغت مفاهیم و نی وناگونی ارد که از جله مبت و دوتی است، ماده تبری نی مفاهیم و می گوناگونی ارد که بیزاری و دوری جستن از چیز یا کسی، از جله مانی است ماده تولی در 57 سوره از قرآن و 233 بار مده است که اصل و احد و مفهوم مشترک آن قرب و نزدیک است که همان دوستی و محبت است.

ماده
تبری در 20 سوره قرآن و 30 بار به کار رفته است، که مفهوم مترک این واژه متقات هما تبری ست از نقص یب و از هر یی ست که مجاورت ن را دست نداته باشیم.

تولی بری در ری ((ال بیت)) لیهم السلام از اصول مهم سلامی به شار آده ست، یابر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: استوارترین دستگیره ایمان دوستی برای خدا و دشمنی ر راه خدا و ارتباط با دوستان خدا و گسیتگی دشمنان خدا است.

((حضرت امام جعفر صادق علیه السلام|امام صادق علیه السلام)) فرمود: دوستی با دوستان خدا واجب و اطاعت و پیروی از آنها نز واجب است و همچنین شمنی و بیزاری از کسانی که نسبت به ((آل محمد - ص- « آل الرسول »|آل محمد صلی له علیه و آله و لم)) لم کرده اند و هک مت آنها نموه اند میراث ((حضرت فاطمه زهرا علیهاسلام|فاطمه ) ))را غضب و حق ((حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام|علی علیه السلام)) را ی کرد و سنت ((حضرت محمد مطف صلی الله علیه و آله|رسل دا صی اله لیه و له وسلم)) را تغییر دادند و نیز برائت از ((ناکثین - قاسطین - مارقین|ناکثین، قاسطین، مارقین)) واجب است.
/> فرموده است تبری از انصاب و ازلام و بتها، پیشوایان گمراه، رهبران ستمگر، دشمنی با ((قاتلان ائمه - نام قاتلان|قاتلان ائمه علیه السلام )). . . واجب شرعی است بعد افزوده است ک ولی و دوستی با مؤمنان و کسانی که واجبی از سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را تغییر ندادند مانند ((سلمان فارسی|سلمان))، ((ابوذر|ابوذر))، ((مقداد|مقداد))، ((عمار یاسر|عمار)) و. . . نیز واجب است.
+« تولی و تبری » دو اصطلاح قرآنی است که از دیدگاه ((شیعه)) از جمله ((فروع دین)) و از ((واجبات)) اسلام شمرده میشود. ای دو واژ، رتیب ه منای دوستی با ن دا و یی ه ال و دمنی ا نان دا و دوری از ال ا است. />تولی در 57 سوره از قرآن و 233 بار، و تبری در 20 سوره و 30 بار به کار رفته است. />ر روایات ((اه یت)) یهم اسلام بر این اص ای سیاری د ات.
((حضرت مد ی لی الله لیه آه|س خدا صلی الله علیه و آله وسلم)) فرمود:« استوارترین دستگیره ایمان، دوستی و دشمنی رای خدا، ارتباط با دوستان خدا و گستن دشمنان اوست.»
((حضرت امام جعفر صادق علیه السلام|امام صادق علیه السلام)) فرمود:«دوستی با دوستان خدا و اطاعت از آنها و نی بیزاری از کسانی که به ((آل محمد - ص- « آل الرسول »|آل محمد )) ل و هتک رم کردهاند و ا کسانی ک میراث ((حضرت فاطمه زهرا علیهاسلام|فاطمه )) و حق ((حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام|علی علیه السلام)) را کردند، س یا را تغییر داده‌اند و نیز ((ناکثین - قاسطین - مارقین|ناکثین، قاسطین و مارقین)).»
و ر ریتی فرمود تبری از ((انصاب)) و ((ازلام)) و بت ها، پیشوایان گمراه، رهبران ستمگر، و نیز دشمنی با ((قاتلان ائمه - نام قاتلان|قاتلان ائمه علیه السلام )) واجب شرعی است. از سی یگ، دوستی با مؤمنانی مانند ((سلمان فارسی|سلمان))، ((ابوذر|ابوذر))، ((مقداد|مقداد))، ((عمار یاسر|عمار)) و ... نیز واجب است.»
 منابع:  منابع:
-المیزان،‌ ج 6، ‌ص 6 - 61؛ خصال صدوق،‌ ج 2، ص 607 +المیزان،‌ ج 6، ‌ص 6 - 61 />خصال صدوق،‌ ج 2، ص 607

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 19 شهریور 1384 [10:28 ]   6   شکوفه رنجبری      جاری 
 شنبه 19 شهریور 1384 [10:28 ]   5   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 دوشنبه 17 مرداد 1384 [15:21 ]   4   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 اردیبهشت 1384 [15:32 ]   3   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 یکشنبه 20 دی 1383 [06:54 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 چهارشنبه 13 خرداد 1383 [09:36 ]   1   آزاده امیری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..