منو
 صفحه های تصادفی
گاموکارپیک
پل طاقی
یوشیا وج وود
امام حسین در قرآن - نساء : 77
شرکت مبل سازی هرمان میلر
درس استاتیک و دینامیک مقدماتی
جایگاه ویژه نزد پدر
ریشه n ام واحد
فشار خون بالا
عوامل عدم کارایی کمک نظامی فرانسه به ایران در دوره فتحعلیشاه
 کاربر Online
546 کاربر online
تاریخچه ی: تولید انرژی از خورشید

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-79Lines: 1-79
 !مقدمه !مقدمه
 چگونه می‌توانیم از گرمای ((خورشید)) برای تولید ((انرژی)) استفاده کنیم. آیا از نور خورشید نیز می‌توان انرژی بدست آورد. برای اینکار از ((باتری خورشیدی)) استفاده می‌شود که نور خورشید را می‌گیرد و ((تولید برق|برق)) تولید می‌کند. باتریهای خورشیدی از ماده‌ای بنام ((سیلیسیوم)) ساخته می‌شود. هر باتری خورشیدی برق بسیار ناچیزی تولید می‌کند. برای همین معمولا باید از تعداد زیادی باتری کنار هم استفاده شود تا مقدار برقی که بدست می‌آید، مفید و مناسب باشد. چگونه می‌توانیم از گرمای ((خورشید)) برای تولید ((انرژی)) استفاده کنیم. آیا از نور خورشید نیز می‌توان انرژی بدست آورد. برای اینکار از ((باتری خورشیدی)) استفاده می‌شود که نور خورشید را می‌گیرد و ((تولید برق|برق)) تولید می‌کند. باتریهای خورشیدی از ماده‌ای بنام ((سیلیسیوم)) ساخته می‌شود. هر باتری خورشیدی برق بسیار ناچیزی تولید می‌کند. برای همین معمولا باید از تعداد زیادی باتری کنار هم استفاده شود تا مقدار برقی که بدست می‌آید، مفید و مناسب باشد.
 

 

 
 
 
 
  
 {img src=img/daneshnameh_up/4/40/sanfran4.jpg} {img src=img/daneshnameh_up/4/40/sanfran4.jpg}
  
 
 
 
 
 

 

 این باتریهای خورشیدی براحتی تعمیر می‌شوند و نگهداری آنها ساده است و محیط را نیز آلوده نمی‌کنند. با استفاده از باتریهای خورشیدی می‌توان دستگاههایی چون ((تاریخچه تلویزیون|تلویزیون)) ، ((تلفن)) و ((انواع پمپ|پمپ آب)) را بکار انداخت. در جاهایی که روزهای طولانی و آفتاب درخشان دارند، حتی می‌توان تمام برق مورد نیاز را از باتریهای خورشیدی گرفت. باتریهای خورشیدی خیلی سبک هستند و به راحتی می‌توان آنها را به دهکده‌های دور افتاده برد. مردمی که همیشه در حرکت هستند نیز می‌توانند این باتریها را همراه داشته باشند و هر کجا که می‌روند از برق آنها استفاده کنند. مثلا گروههای پزشکی که برای درمان مردم به صحراها و جاهای دور افتاده می‌روند، باتریهای خورشیدی را برای روشن نگه داشتن یخچالهایشان بکار می‌گیرند تا داروها سالم و خنک بمانند.

با ساختن ((نیروگاه خورشیدی|نیروگاههای خورشیدی بزرگ)) می‌توان مقدار زیادی برق تولید کرد. البته این نیروگاهها در جاهایی مفید هستند که روزهای طولانی و آفتابی دارند. نیروگاه خورشیدی محیط را آلوده نمی‌کند، چون انرژی لازم را از خورشید می‌گیرد و نیازی به سوزاندن ((سوختهای فسیلی)) ندارد. با استفاده از یک نیروگاه خورشیدی بزرگ ، برق مورد نیاز تمام خانه های یک شهر کوچک تولید می‌شود.
 این باتریهای خورشیدی براحتی تعمیر می‌شوند و نگهداری آنها ساده است و محیط را نیز آلوده نمی‌کنند. با استفاده از باتریهای خورشیدی می‌توان دستگاههایی چون ((تاریخچه تلویزیون|تلویزیون)) ، ((تلفن)) و ((انواع پمپ|پمپ آب)) را بکار انداخت. در جاهایی که روزهای طولانی و آفتاب درخشان دارند، حتی می‌توان تمام برق مورد نیاز را از باتریهای خورشیدی گرفت. باتریهای خورشیدی خیلی سبک هستند و به راحتی می‌توان آنها را به دهکده‌های دور افتاده برد. مردمی که همیشه در حرکت هستند نیز می‌توانند این باتریها را همراه داشته باشند و هر کجا که می‌روند از برق آنها استفاده کنند. مثلا گروههای پزشکی که برای درمان مردم به صحراها و جاهای دور افتاده می‌روند، باتریهای خورشیدی را برای روشن نگه داشتن یخچالهایشان بکار می‌گیرند تا داروها سالم و خنک بمانند.

با ساختن ((نیروگاه خورشیدی|نیروگاههای خورشیدی بزرگ)) می‌توان مقدار زیادی برق تولید کرد. البته این نیروگاهها در جاهایی مفید هستند که روزهای طولانی و آفتابی دارند. نیروگاه خورشیدی محیط را آلوده نمی‌کند، چون انرژی لازم را از خورشید می‌گیرد و نیازی به سوزاندن ((سوختهای فسیلی)) ندارد. با استفاده از یک نیروگاه خورشیدی بزرگ ، برق مورد نیاز تمام خانه های یک شهر کوچک تولید می‌شود.
-

 
-
 
-
 
- 
-{img src=img/daneshnameh_up/c/c0/ذخیره انرژی خورشیدی 1.JPG} 
- 
-
 
-
 
-

 
 !نیروی خورشیدی – برای امروز و همیشه  !نیروی خورشیدی – برای امروز و همیشه
 در نیروگاه خورشیدی ، با استفاده از نیروی بخار ،‌ برق تولید می‌شود. تعداد زیادی ((آینه)) را بکار می‌گیرند تا نور خورشید را بر روی یک دیگ بخار بتابانند که در لوله‌های درون آن مایعی مثل روغن جریان دارد. روغن حرارت خورشید را می‌گیرد و آنقدر گرم می‌شود که می‌تواند آب دیگ را به بخار تبدیل کند. بخار ((توربین بخار|توربین)) را به چرخش در می‌آورد. توربین هم ((ژنراتور)) را می‌چرخاند و برق تولید می‌شود.

__سولاروان__ نام نیروگاه خورشیدی بزرگی است که در کالیفرنیای آمریکا ساخته شده است. این نیروگاه برج بسیار بلندی دارد. در بالای برج یک دیگ بخار قرار گرفته است. تعداد زیادی آینه اطراف برج روی زمین چیده شده‌اند و نور خورشید را بر دیگ می‌تابانند. به این ترتیب ، آب دیگ به بخار تبدیل می‌شود و بخار هم برای تولید برق مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 در نیروگاه خورشیدی ، با استفاده از نیروی بخار ،‌ برق تولید می‌شود. تعداد زیادی ((آینه)) را بکار می‌گیرند تا نور خورشید را بر روی یک دیگ بخار بتابانند که در لوله‌های درون آن مایعی مثل روغن جریان دارد. روغن حرارت خورشید را می‌گیرد و آنقدر گرم می‌شود که می‌تواند آب دیگ را به بخار تبدیل کند. بخار ((توربین بخار|توربین)) را به چرخش در می‌آورد. توربین هم ((ژنراتور)) را می‌چرخاند و برق تولید می‌شود.

__سولاروان__ نام نیروگاه خورشیدی بزرگی است که در کالیفرنیای آمریکا ساخته شده است. این نیروگاه برج بسیار بلندی دارد. در بالای برج یک دیگ بخار قرار گرفته است. تعداد زیادی آینه اطراف برج روی زمین چیده شده‌اند و نور خورشید را بر دیگ می‌تابانند. به این ترتیب ، آب دیگ به بخار تبدیل می‌شود و بخار هم برای تولید برق مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 

 

 
 
 
 
  
 {img src=img/daneshnameh_up/0/0b/mro-space.jpg} {img src=img/daneshnameh_up/0/0b/mro-space.jpg}
  
 
 
 
 
 

 

 روی دیوار یک ساختمان بزرگ 10 طبقه تعداد زیادی آینه قرار داده‌اند که یک آینه بشقابی بزرگ بوجود آمده است. این آینه ((انرژی خورشید)) را از منطقه‌ای وسیع جمع آوری می‌کند و بر برجی می‌تاباند که ((کوره آفتابی|کوره)) دورن آن قرار دارد. آینه‌هایی که روی تپه مقابل قرار گرفته‌اند، خورشید را دنبال می‌کنند و پرتوهایی آن را بر آینه بشقابی بزرگ می‌تابانند. جالب است بدانید که تعداد این آینه‌ها حدود 11000 عدد است. نیروی خورشید وقتی مفیدتر خواهد بود که بتوانیم آن را ذخیره کنیم. __استخر خورشیدی__ می‌تواند گرمای خورشید را تا ساعتها پس از غروب آن ذخیره و نگهداری کند. این استخر سرپوشیده پوشش سیاه رنگی دارد که گرمای خورشید را می‌گیرد. آب استخر دارای نمک است که مقدار آن در عمق استخر بیشتر می‌شود.

لایه‌های بالایی آب نمک کمتری دارند از خروج گرمای لایه پایینی که گرم و داغ شده است جلوگیری می‌کنند. ساختن این استخرها و استفاده از آنها ساده است. راههای زیادی برای استفاده از انرژی و نیروی خورشید وجود دارد. نیروی خورشید پاکیزه است و می‌توانیم انرژی مورد نیازمان را از آن بگیریم. ((ذغال سنگ)) ، ((نفت)) و ((گاز طبیعی|گاز)) هوا را آلوده می‌کنند و سرانجام یک روز تمام می‌شوند.اما خورشید به درخشش خود ادامه می‌دهد و نیروی آن همیشگی و ماندنی است.
 روی دیوار یک ساختمان بزرگ 10 طبقه تعداد زیادی آینه قرار داده‌اند که یک آینه بشقابی بزرگ بوجود آمده است. این آینه ((انرژی خورشید)) را از منطقه‌ای وسیع جمع آوری می‌کند و بر برجی می‌تاباند که ((کوره آفتابی|کوره)) دورن آن قرار دارد. آینه‌هایی که روی تپه مقابل قرار گرفته‌اند، خورشید را دنبال می‌کنند و پرتوهایی آن را بر آینه بشقابی بزرگ می‌تابانند. جالب است بدانید که تعداد این آینه‌ها حدود 11000 عدد است. نیروی خورشید وقتی مفیدتر خواهد بود که بتوانیم آن را ذخیره کنیم. __استخر خورشیدی__ می‌تواند گرمای خورشید را تا ساعتها پس از غروب آن ذخیره و نگهداری کند. این استخر سرپوشیده پوشش سیاه رنگی دارد که گرمای خورشید را می‌گیرد. آب استخر دارای نمک است که مقدار آن در عمق استخر بیشتر می‌شود.

لایه‌های بالایی آب نمک کمتری دارند از خروج گرمای لایه پایینی که گرم و داغ شده است جلوگیری می‌کنند. ساختن این استخرها و استفاده از آنها ساده است. راههای زیادی برای استفاده از انرژی و نیروی خورشید وجود دارد. نیروی خورشید پاکیزه است و می‌توانیم انرژی مورد نیازمان را از آن بگیریم. ((ذغال سنگ)) ، ((نفت)) و ((گاز طبیعی|گاز)) هوا را آلوده می‌کنند و سرانجام یک روز تمام می‌شوند.اما خورشید به درخشش خود ادامه می‌دهد و نیروی آن همیشگی و ماندنی است.
 

 

 
 
 
 
  
-{img src=img/daneshnameh_up/a/a5/ذخیره انرژی خورشیدی.JPG} +{img src=img/daneshnameh_up/f/fe/en_sun.JPG}
  
 
 
 
 
 

 

 !واژه نامه !واژه نامه
 !!باتری خورشیدی  !!باتری خورشیدی
 وسیله یا دستگاهی است که نور خورشید را مستقیما به ((الکتریسیته)) یا برق تبدیل می کند. ماهواره‌هایی که به ((فضا)) فرستاده می‌شوند، انرژی مورد نیازشان را از تعداد زیادی از همین باتریها می‌گیرند. بعضی ماشین حساب‌ها با باتری خورشیدی هم کار می‌کنند. در نقاط دور افتاده که برق ندارند، با استفاده باتری خورشیدی می‌توان دستگاههایی مثل تلویزیون یا یخچال را بکار انداخت و امروزه دانشمندان ماشینها و حتی هواپیماهایی ساخته‌اند که نیروی خود را از باتری خورشیدی می‌گیرند. وسیله یا دستگاهی است که نور خورشید را مستقیما به ((الکتریسیته)) یا برق تبدیل می کند. ماهواره‌هایی که به ((فضا)) فرستاده می‌شوند، انرژی مورد نیازشان را از تعداد زیادی از همین باتریها می‌گیرند. بعضی ماشین حساب‌ها با باتری خورشیدی هم کار می‌کنند. در نقاط دور افتاده که برق ندارند، با استفاده باتری خورشیدی می‌توان دستگاههایی مثل تلویزیون یا یخچال را بکار انداخت و امروزه دانشمندان ماشینها و حتی هواپیماهایی ساخته‌اند که نیروی خود را از باتری خورشیدی می‌گیرند.
 !!توربین !!توربین
 دستگاهی که شبیه چرخ آب است و وقتی آب یا بخار با فشار به پره‌های آن برخورد می‌کند، به چرخش در می‌آید. این دستگاه انرژی جنبشی آب را می‌گیرد و به حرکت چرخشی تبدیل می‌کند. دستگاهی که شبیه چرخ آب است و وقتی آب یا بخار با فشار به پره‌های آن برخورد می‌کند، به چرخش در می‌آید. این دستگاه انرژی جنبشی آب را می‌گیرد و به حرکت چرخشی تبدیل می‌کند.
 !!ژنراتور !!ژنراتور
 دستگاهی است که ((انرژی مکانیکی)) (حرکت چرخشی) را می‌گیرد و به ((انرژی الکتریکی)) یا برق تبدیل می‌کند. معمولا ‌این حرکت چرخشی از یک توربین به ژنراتور منتقل می‌شود. دستگاهی است که ((انرژی مکانیکی)) (حرکت چرخشی) را می‌گیرد و به ((انرژی الکتریکی)) یا برق تبدیل می‌کند. معمولا ‌این حرکت چرخشی از یک توربین به ژنراتور منتقل می‌شود.
 !!سوخت فسیلی !!سوخت فسیلی
 فسیل کلمه‌ای خارجی (لاتین) و به معنی چیزی است که از زمین بیرون آورده می‌شود. غال سنگ ، نفت و گاز را سوخت فسیلی نامیده‌اند، چون از دل زمین بیرون آورده می‌شوند. سوختهای فسیلی در طول میلیونها سال بوجود آمده‌اند. جانوران و گیاهان ، پس از مرگ ، در زیر لایه‌های سنگ و خاک قرار گرفته‌اند و سالهای زیادی زیر فشار مانده‌اند تا به این سوختها تبدیل شده‌اند. بنابراین ، اگر سوختها به همین ترتیب مصرف شوند، سرانجام روزی تمام خواهند شد و در این مدت ، ذخیره جدیدی جای آن را پر نخواهد کرد. فسیل کلمه‌ای خارجی (لاتین) و به معنی چیزی است که از زمین بیرون آورده می‌شود. غال سنگ ، نفت و گاز را سوخت فسیلی نامیده‌اند، چون از دل زمین بیرون آورده می‌شوند. سوختهای فسیلی در طول میلیونها سال بوجود آمده‌اند. جانوران و گیاهان ، پس از مرگ ، در زیر لایه‌های سنگ و خاک قرار گرفته‌اند و سالهای زیادی زیر فشار مانده‌اند تا به این سوختها تبدیل شده‌اند. بنابراین ، اگر سوختها به همین ترتیب مصرف شوند، سرانجام روزی تمام خواهند شد و در این مدت ، ذخیره جدیدی جای آن را پر نخواهد کرد.
 !!عایق !!عایق
 ماده‌ای که از عبور گرما یا الکتریسیته جلوگیری می‌کند. عایقهای خوب گرمایی عبارتند از چوب پنبه و پشم شیشه. لاستیک ، پلاستیک و شیشه هم عایقهای خوبی برای الکتریسیته هستند. هوا هم تا حدودی عایق گرماست و به همین دلیل در بعضی از ساختمانها پنجره‌ها را دو لایه یا دو جداره می‌سازند تا هوای بین آنها از ورود و خروج گرما جلوگیری کند. ((مواد عایق|عایقهای گرمایی)) معمولا جلوی ورود و خروج صدا را هم می‌گیرند. ماده‌ای که از عبور گرما یا الکتریسیته جلوگیری می‌کند. عایقهای خوب گرمایی عبارتند از چوب پنبه و پشم شیشه. لاستیک ، پلاستیک و شیشه هم عایقهای خوبی برای الکتریسیته هستند. هوا هم تا حدودی عایق گرماست و به همین دلیل در بعضی از ساختمانها پنجره‌ها را دو لایه یا دو جداره می‌سازند تا هوای بین آنها از ورود و خروج گرما جلوگیری کند. ((مواد عایق|عایقهای گرمایی)) معمولا جلوی ورود و خروج صدا را هم می‌گیرند.
 +

 +
 +
 +
 +{img src=img/daneshnameh_up/9/93/odeillo_solar_furnace.jpg}
 +
 +
 +
 +

 !!کوره آفتابی !!کوره آفتابی
 کوره آفتابی با استفاده از انرژی خورشید گرم می شود (در کوره‌های دیگر ، نوعی سوخت را می‌سوزاند تا گرمایش به کوره منتقل شود.) معمولا با استفاده از تعداد زیادی آینه ، پرتوهای نور خورشید را جمع آوری و پرقدرت می‌کنند و مجموعه آنها را بر روی کوره می‌تابانند تا دمایش خیلی بالا رود. ((ذره بین)) وسیله‌ای است که همین کار را انجام می‌دهد. شاید دیده باشید که وقتی ذره بین را مقابل خورشید می‌گیریم و مجموعه پرتوهای آنرا به صورت یک نقطه مثلا روی پوست یا کاغذ می‌تابیم، آن قدر حرارت ایجاد می‌شود که پوست می‌سوزد و یا کاغذ آتش می‌گیرد. کوره آفتابی با استفاده از انرژی خورشید گرم می شود (در کوره‌های دیگر ، نوعی سوخت را می‌سوزاند تا گرمایش به کوره منتقل شود.) معمولا با استفاده از تعداد زیادی آینه ، پرتوهای نور خورشید را جمع آوری و پرقدرت می‌کنند و مجموعه آنها را بر روی کوره می‌تابانند تا دمایش خیلی بالا رود. ((ذره بین)) وسیله‌ای است که همین کار را انجام می‌دهد. شاید دیده باشید که وقتی ذره بین را مقابل خورشید می‌گیریم و مجموعه پرتوهای آنرا به صورت یک نقطه مثلا روی پوست یا کاغذ می‌تابیم، آن قدر حرارت ایجاد می‌شود که پوست می‌سوزد و یا کاغذ آتش می‌گیرد.
 !!نیروگاه خورشیدی !!نیروگاه خورشیدی
 نیروگاه مخصوصی که برای تولید برق از انرژی گرمایی خورشید استفاده می کند. از این انرژی برای گرم کردن یک کوره آفتابی استفاده می‌شود که بخار لازم را تولید می‌کند. از این مرحله به بعد ، کار همانند نیروگاههای دیگر انجام می‌شود: بخار ، توربینها را می‌چرخاند و توربین هم ژنراتورها را بکار می‌اندازد تا برق تولید شود. نیروگاه مخصوصی که برای تولید برق از انرژی گرمایی خورشید استفاده می کند. از این انرژی برای گرم کردن یک کوره آفتابی استفاده می‌شود که بخار لازم را تولید می‌کند. از این مرحله به بعد ، کار همانند نیروگاههای دیگر انجام می‌شود: بخار ، توربینها را می‌چرخاند و توربین هم ژنراتورها را بکار می‌اندازد تا برق تولید شود.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((آب گرمکنهای خورشیدی)) *((آب گرمکنهای خورشیدی))
 *((اشعه فرابنفش)) *((اشعه فرابنفش))
 *((انرژی خورشید)) *((انرژی خورشید))
 *((انرژی پتاسیل گرانشی)) *((انرژی پتاسیل گرانشی))
 *((باتری خورشیدی)) *((باتری خورشیدی))
 *((پرتو فروسرخ)) *((پرتو فروسرخ))
 *((پلاسمای خورشیدی)) *((پلاسمای خورشیدی))
 *((تشعشعات خورشیدی)) *((تشعشعات خورشیدی))
 *((جمع کننده‌های خورشیدی)) *((جمع کننده‌های خورشیدی))
 *((جو زمین)) *((جو زمین))
 *((خورشید)) *((خورشید))
 *((ستاره)) *((ستاره))
 *((سلول فتوسل)) *((سلول فتوسل))
 *((شار خورشیدی))  *((شار خورشیدی))
 *((همجوشی هسته‌ای)) *((همجوشی هسته‌ای))
 *((کهکشان)) *((کهکشان))
 *((کوره آفتابی)) *((کوره آفتابی))
 *((کاربردهای انرژی خورشیدی)) *((کاربردهای انرژی خورشیدی))
 *((فتو ولتائیک)) *((فتو ولتائیک))
 *((نور مرئی)) *((نور مرئی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 05 دی 1384 [08:03 ]   4   مجید آقاپور      جاری 
 یکشنبه 29 آبان 1384 [09:24 ]   3   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 دی 1383 [07:50 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 27 مهر 1383 [06:11 ]   1   بابك خسروشاهی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..