منو
 کاربر Online
816 کاربر online
Lines: 1-7Lines: 1-12
 +((ابوعامر)) پدر ((عشق و ایمان حنظله غسیل الملائکه در احد|حنظله))، شهید معروف ((جنگ احد|غزوه احد))، در ((دوران جاهلیت)) تمایلات شدیدی به آیین ((حضرت عیسی علیه السلام|مسیح)) پیدا کرده و به مسلک راهبان در آمده بود. با ظهور اسلام و طلوع آن از افق ((مدینه))، اقلیت‌های مذهبی در جامعه جایگاه خود را از دست دادند و ابوعامر که از این موضوع ناراحت شده بود، با منافقان ((قبیله اوس|اوس)) و ((قبیله خزرج|خزرج)) همکاری صمیمانه‌ای را آغاز کرد.
-((ابعا ))پدر ((ق ایمان ن ی الاک در اد|ن )) شی مر (( ازوه ا ))، ((دوران لی ))تمیا تی دید ب آیی ((ضرت یی علیه اسلام|می)) پیا کرده بود و ک راهبا ر آمه ود ا ور اام و لو ز اق ((مدینه )) ایت های ی درمعه جایگه را ا دست داه بودند. +ب جمعی از آه پیشنهاد کرد دکده ((قبا)) مسجدی در برابر مسجد مسلمانان سازن آجا پایگای برای تطئ علیه اام قرا دهن. منن پیش از حرکت یمر ب سی ب، ازه‌ی سا ن مد را یمر خاسته ودند پیار تمیم نهیی را ب پس از معت از سفر موکول کرده بود.
ولی ب ف در غیاب پیار مد ا اختد و در مسیر باگشت یامبر از ((غزوه بوک|ک)) مدینه ز ا خاستند که با خن چند رک نما ا را افتا کند.
-ابعامر خت از ی ریا نااحت شد و منافقان ((قیله و|اس )) ((یله خزرج|رج ))همکاری یمان را غاز نمود؛ ب عامر به جمعی از منان پینها کد که ر دهکده قبا مسدی برابر مسجد مسلمن سازند نج را پیگاهی برای وئه علیه اسلا ر دهند، ماقن پیش ا حرکت پیامبر به سوی ک در خو سان چنین مدی را کرد بودند لی پیار تصمیم هایی را به س از راجعت ا سفر موکول کرده ود، ولی زب ناق ر غیاب ی مد را ساختد ر سیر باگشت پیمب از ((غزه تبک|بک ))ه دینه از و خاستد ک واندن ن کعت نمز آنجا ر فتتاح کند. +یامبر ا ((وی|ی اهی)) ا توه منافقین گاه د و است ک ج رار منظر ایاد رقه میان مانن ساه ده اس. نبراین دس اد ((ج ضرار)) ا با ک یکسا کن و یره یا را بسوند و ه اله‌نی دیل کند.
ب
ای رتیب ایگاه ناقان ناود د و نا ای ه ((داه ای|باله ب بی)) یز و ا س نگ بوک رگت.
-پیامبر با ((وحی|وحی الهی ))از توطئه منافقین گه شد و فهمید که آنجا مسجد ضرار است که به منظور ایجاد تفرقه میان ملمانان ساخته شده است، پیامر دستور داد ((مسج ضرار ))را با خاک کسان کنن و تیرهای چوبی ش را بسوزانند و برای مدتی مرکز زباله باشد با این دستور پیامبر شته حزب نفاق از هم گسسته شد و گانه م نها ((عبدالله بن ابی|عبدالله بن ابّی ))نیز دوماه پس از جنگ تبوک در گذشت. +!منا: />*سیره ان هشام ج2، 530 />*بارالانوار، 20، 253

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 31 اردیبهشت 1384 [06:36 ]   5   شکوفه رنجبری      جاری 
 شنبه 31 اردیبهشت 1384 [06:35 ]   4   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 شنبه 14 آذر 1383 [16:10 ]   3   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 شنبه 14 آذر 1383 [10:43 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 مرداد 1383 [11:41 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..