منو
 صفحه های تصادفی
کارشناس حفاظت کار
pseudomembranous enterocolitis
دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز
واکنش شیمیایی
توصیه امام علی علیه السلام به رعایت حقوق مشتری
خون شناسی
الا کلنگها و ترازوها اهرم اند
جناده بن حارث سلمانی
رفتار کریمانه امام کاظم علیه السلام با دشمن
مختصات فضایی
 کاربر Online
585 کاربر online
Lines: 1-20Lines: 1-16
-از ((حضرت امام جعفر صادق علیه السلام|امام صادق علیه السلام)) ده که رمود: در مدیه مدی بود اهل بالت، ه مردم ا دیدن ا می خندیدند. +((حضرت امام جعفر صادق علیه السلام|امام صادق علیه السلام)) رد: />ر ((مدینه)) مرد دلقک بیکاری بود که ردم را با لودگی‌های خود می‌خنداند.
روزی ((حضرت امام سجاد علی السلام|امام سجاد علیه السلام)) ا چند تن از غلامانش از جایی می‌گذشت. مرد دلقک جلو رفت و عبای امام را از دوش ایشان کشید. امام کمترین توجهی به او نفرمود و رد شد.
غ
لامانش به نبال مرد رفتند، عبا را از او رفتند و به امام دادند.
امام از آنها پ
رسید:« این مرد کیت؟»
گفتند:« دلقکی
است که مردم را مخنداند.»
اام فرمود:« به او بگویید خداوند، روزی دارد که در آن، انسان‌های اهل بطالت، زیان می‌کنند. (__انَّ لله یوماَ یخسر فیه المبطلون__)»
-وزی او گفت: این م «و منظور حضرت عی بن الحسن (لیه السلام) ود» ن ا مانع شده که او ا ه خدان ر همین حضر عبو کدند و ر ش ایا ند نفر ز بدگان و مولیانان ودند. +ز این مر چین نیجه می‌ود ک کانی که با طال خ کرده‌اند رفاً م ر ب نواع کری مک مندانند، در وز یام زیان واهند کد.
-در ای هنگام ن مد بال د و ردای حضر ا ز وش ن کشی و ت لی ت کمرین وجهی ه و نفمودد. +!نا: />*بارالوار 46 68، ی 39 قل ملی ی و
-آن افرادیکه به همراه حضرت بودند به دنیال او رفته و رداء حضرت را از او گرفتند و آن را آورده و بر دوش حضرت گذاشتند، در این حال حضرت از آنها پرسید: این کیست؟

گفتند: این مردی است از اهل بطالت که اهل ((مدینه)) را می خنداند .

حضرت فرمودند: به او بگوئید هر آینه برای خداوند روزی است که در آن روز انسان های اهل بطالت خسارت می کنند. (__انَّ لله یوماَ یخسر فیه المبطلون__) حقیقتاَ این برخورد امام معصوم با فردی که کارش خنداندن مردم و اشتغال به بطالت و بیهودگی است چقدر پند آموز و عبرت آور است.

از این داستان به دست می آید کسانیکه صرفاً با بطالت خو کرده و مردم را با انواع کارهای مضحکه می خندانند، در روز قیامت جداً خسارت خواهند کرد.

منابع :
بحارالانوار، ج 46، ص 68، حدیث 39 به نقل از امالی شیخ صدوق

مراجعه شود به:
((ارتباط حضرت سجاد علیه السلام با افراد جامعه))
+!مراجعه شود به:
*((ارتباط حضرت سجاد علیه السلام با جامعه))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 08 خرداد 1384 [07:05 ]   5   شکوفه رنجبری      جاری 
 چهارشنبه 17 فروردین 1384 [15:36 ]   4   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 چهارشنبه 17 فروردین 1384 [15:29 ]   3   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [07:20 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 شنبه 11 مهر 1383 [10:57 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..