منو
 کاربر Online
703 کاربر online
Lines: 1-20Lines: 1-16
-ا امام صادق (علیه السلام) ده که رمود: در مدیه مدی بود اهل بالت، ه مردم ا دیدن ا می خندیدند. +((حضرت امم جعفر صادق علیه السلام|امام صادق علیه السلام)) رد: />ر ((مدینه)) مرد دلقک بیکاری بود که ردم را با لودگی‌های خود می‌خنداند.
روزی ((حضرت امام سجاد علی السلام|امام سجاد علیه السلام)) ا چند تن از غلامانش از جایی می‌گذشت. مرد دلقک جلو رفت و عبای امام را از دوش ایشان کشید. امام کمترین توجهی به او نفرمود و رد شد.
غ
لامانش به نبال مرد رفتند، عبا را از او رفتند و به امام دادند.
امام از آنها پ
رسید:« این مرد کیت؟»
گفتند:« دلقکی
است که مردم را می‌خنداند.» />اام فرمود:« به او بگویید خداوند، روزی دارد که در آن، انسان‌های اهل بطالت، زیان می‌کنند. (__انَّ لله یوماَ یخسر فیه المبطلون__)»
-وزی او گفت: این م «و منظور حضرت عی بن الحسن (لیه السلام) ود» ن ا مانع شده که او ا ه خدان ر همین حضر عبو کدند و ر ش ایا ند نفر ز بدگان و مولیانان ودند. +ز این مر چین نیجه می‌ود ک کانی که با طال خ کرده‌اند رفاً م ر ب نواع کری مک مندانند، در وز یام زیان واهند کد.
-در ای هنگام ن مد بال د و ردای حضر ا ز وش ن کشی و ت لی ت کمرین وجهی ه و نفمودد. +!نا: />*بارالوار 46 68، ی 39 قل ملی ی و
-آن افرادیکه به همراه حضرت بودند به دنیال او رفته و رداء حضرت را از او گرفتند و آن را آورده و بر دوش حضرت گذاشتند، در این حال حضرت از آنها پرسید: این کیست؟

گفتند: این مردی است از اهل بطالت که اهل ((مدینه)) را می خنداند .

حضرت فرمودند: به او بگوئید هر آینه برای خداوند روزی است که در آن روز انسان های اهل بطالت خسارت می کنند. (انَّ لله یوماَ یخسر فیه المبطلون) حقیقتاَ این برخورد امام معصوم با فردی که کارش خنداندن مردم و اشتغال به بطالت و بیهودگی است چقدر پند آموز و عبرت آور است.

از این داستان به دست می آید کسانیکه صرفاً با بطالت خو کرده و مردم را با انواع کارهای مضحکه می خندانند، در روز قیامت جداً خسارت خواهند کرد.

منابع :

بحارالانوار، ج 46، ص 68، حدیث 39 به نقل از امالی شیخ صدوق

مراجعه شود به:

((ارتباط حضرت سجاد علیه السلام با افراد جامعه))
+!مراجعه شود به:
*((ارتباط حضرت سجاد علیه السلام با جامعه))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 08 خرداد 1384 [08:05 ]   5   شکوفه رنجبری      جاری 
 چهارشنبه 17 فروردین 1384 [16:36 ]   4   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 چهارشنبه 17 فروردین 1384 [16:29 ]   3   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [08:20 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 شنبه 11 مهر 1383 [11:57 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..