منو
 کاربر Online
893 کاربر online
Lines: 1-8Lines: 1-8
-در بینش توحید جز خداوند متعال هیچ موجودی در سراسر نظام هستی، استقلال و خودنمایی ندارد تمام موجودات آیات و نشانه های قدرت و حکمت و علم و شعور بی نهایت خالق هستی اند بر این اسس ه کردن ه موجودی ک و باد ر صو ی نگا استال با ک او ا از فریدگار سی ا ازد اطل و است ن به مودا هکه و ره باد ر وا نانه های ات خداوند باشد ی و منی ا و منااتی با وید ندارد. +در بینشی که بر اساس ((توحید)) شکل گرفته باشد جز خداوند متعال، هیچ موجودی در سراسر نظام هستی، استقلالی از خود ندارد. تمام موجودات جهان، آیات و نشانههای قدرت و حکمت و علم و شعور بی نهایت ِخالق ِ هستیاند. بنابراین، مسل ین هر موجودی غیر از خدا نادرست ست وابستهیدن موجودات به نشانه‌های صت خداند، صحیح و نقی است و مااتی با وحید ندارد. />((مامان معصوم لیهم لسلام)) نیز نشانه‌های خدا و آینه‌های حق‌نمایند. آنان ون بندگای شایست صالح‌اند خداوند بسیای ز اور را ، با واسطه و دون واسطه، از ریق وجود پر برت آنان پیش می‌بر. بنابراین، تسل ه ائمه علیهم للام ه معنای دور شدن از توحید و راط مستقیم نیست، بلکه عین توحید و یق است.
خداون مال به مومن فرمان داه ست که برای روی آرد به او در ستجی ویه و واسط باشن:«ای کسانی که ایمان رده اید، تقوای خدا را رعایت کنید و برای رسیدن به خدا در جستجوی وسیله باشید (وه مائده، آیه 35 )
مامان معصوم علیهم السلام نی بترین وسیله‌های ق به حق و نیل به کمال مطلوب‌اند. در بسیاری از رایات قرآنی نیز «وسیله برای یدن به خداوند متعال» به «امامان معصوم» تفسیر شده است.
-امامان معصوم علیهم السلام نیز نشانه های خدا و آینه های حق نمایند اینان چون بندگانی شایسته و صالح اند خداوند اراده کرده است که بسیاری از امور با واسطه و بدون واسطه از طریق دریچه وجود پر برکت آنان تدبیر و اجراء شود توسل به ائمه علیهم السلام به معنای دور شدن از توحید و صراط مستقیم نیست بلکه عین ((توحید)) و حقیقت است.

خداوند متعال خود به مومنان فرمان داده که برای روی آوردن به او در جستجوی وسیله باشند. (سوره مائده
: آیه 35)؛ (ای کسانی که ایمان آورده اید، تقوای خدا را رعایت کنید و برای رسیدن به خدا در جستجوی وسیله باشید) و امامان معصوم علیهم السلام نیز بهترین وسیله های قرب به حق و نیل به کمال مطلوب اند همانگونه که در روایات وسیله برای رسیدن به خداوند متعال به امام علیه السلام تفسیر شده است.

منابع:
قرآن کریم، تفسیر نور الثقلین، ج 1، ص 626، شماره های 176، 177، 179.
+منابع:
قرآن کریم، تفسیر نور الثقلین، ج 1، ص 626، شماره های 176، 177، 179.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 13 مرداد 1384 [09:41 ]   4   امیرمهدی حقیقت      جاری 
 شنبه 17 بهمن 1383 [05:46 ]   3   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 دی 1383 [12:40 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 چهارشنبه 17 تیر 1383 [09:25 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..