منو
 کاربر Online
775 کاربر online
تاریخچه ی: توریانیت

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-69Lines: 1-69
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/Thorianite.jpg} +{picture=Thorianite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 (توریانیت - بلورهای آزاد و کوچک (تا 5 میلیمتر (توریانیت - بلورهای آزاد و کوچک (تا 5 میلیمتر
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::توریانیت (Thorianite)::__ ||__::توریانیت (Thorianite)::__
 ::((توریم|Th))O2:: ::((توریم|Th))O2::
 ::(کوبیک (مکعبی::|__::سیستم ((تبلور))::__ ::(کوبیک (مکعبی::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::((اکسید))::|__::((رده بندی))::__ ::((اکسید))::|__::((رده بندی))::__
 ::ناکامل::|__::((رخ))::__ ::ناکامل::|__::((رخ))::__
 ::نیمه ((فلز))ی - رزینی::|__::((جلا))::__ ::نیمه ((فلز))ی - رزینی::|__::((جلا))::__
 ::((صدف))ی - نامساوی::|__::شکستگی::__ ::((صدف))ی - نامساوی::|__::شکستگی::__
 ::(کدر(اپاک::|__::((شفافیت))::__ ::(کدر(اپاک::|__::((شفافیت))::__
 ::شکننده::|__::نوع ((سختی))::__ ::شکننده::|__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
 ::((بلور))ی - قلوه سنگی::|__::اشکال ظاهری::__ ::((بلور))ی - قلوه سنگی::|__::اشکال ظاهری::__
 ::تقریباََ کمیاب ; ((آبرفت)) های ((سری لانکا)) ، ((ماداگاسکار)) و ((روسیه))::|__::((ژیزمان))::__ ::تقریباََ کمیاب ; ((آبرفت)) های ((سری لانکا)) ، ((ماداگاسکار)) و ((روسیه))::|__::((ژیزمان))::__
 :: NO3H , H2SO4 محلول در ::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__ :: NO3H , H2SO4 محلول در ::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
-:: UO2,UO3,U3O8 انکلوزیونهای ثابت : %ThO2=100:: |__::ترکیب شیمیایی::__ +:: UO2,UO3,U3O8 انکلوزیونهای ثابت : %((ThO2))=100:: |__::ترکیب شیمیایی::__
 ::قهوه ای - سیاه::|__::رنگ ((کانی))::__ ::قهوه ای - سیاه::|__::رنگ ((کانی))::__
 ::سیاه::|__::((رنگ)) اثر خط ::__ ::سیاه::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
 ::((اورانینیت))::|__::تشابه کانی شناسی::__ ::((اورانینیت))::|__::تشابه کانی شناسی::__
 ::((آپاتیت)) - ((مونازیت)) - ((زیرکن)) و غیره::|__::((پاراژنز))::__ ::((آپاتیت)) - ((مونازیت)) - ((زیرکن)) و غیره::|__::((پاراژنز))::__
 ::((پگماتیت)) ها - ((کربناتیت)) ها - ((آبرفت)) ها::|__::منشا تشکیل::__ ::((پگماتیت)) ها - ((کربناتیت)) ها - ((آبرفت)) ها::|__::منشا تشکیل::__
 ::((هگزائدر)) - ((اکتائدر))::|__::شکل ((بلور))ها::__ ::((هگزائدر)) - ((اکتائدر))::|__::شکل ((بلور))ها::__
 |__::((کاربرد))::__ |__::((کاربرد))::__
 ::((سریلانکا))::|__::محل پیدایش::__  ::((سریلانکا))::|__::محل پیدایش::__
 ::.دارای ((رادیو اکتیویته)) شدید است::|__::سایر مشخصات::__ ::.دارای ((رادیو اکتیویته)) شدید است::|__::سایر مشخصات::__
 ::.از نظر ((ترکیب شیمیایی)) به این نام خوانده می شود::|__::((وجه تسمیه))::__|| ::.از نظر ((ترکیب شیمیایی)) به این نام خوانده می شود::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 -|6|10|-|| -|6|10|-||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 09 مرداد 1384 [10:06 ]   4   فاطمه عیوضی      جاری 
 یکشنبه 09 مرداد 1384 [07:23 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 09 مرداد 1384 [07:22 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 09 مرداد 1384 [06:55 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..