منو
 صفحه های تصادفی
نقش پتاسیم در بدن
ارز
پرتاب توپ به داخل زمین از خطوط کناری
پیش گویی
امام کاظم علیه السلام و توبیخ سهل انگاران در عمل به وظیفه
یادگیری مفاهیم
خروج سفیانی - انتقام از دشمنان شیعیان
صورت مالی
آکواریوم
نشانگان انسداد خروجی قفسه سینه
 کاربر Online
398 کاربر online
تاریخچه ی: تورکواز

تفاوت با نگارش: 4

Lines: 1-69Lines: 1-69
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/Turquoise.jpg} +{picture=Turquoise.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 (فیروزه -‌‌ بصورت توده (عرض تصویر 25 میلیمتر (فیروزه -‌‌ بصورت توده (عرض تصویر 25 میلیمتر
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::تورکوآز (Turquoise)::__ ||__::تورکوآز (Turquoise)::__
 :: ((مس|Cu))Al6 (OH)2 ((پلونیوم|PO))4)4.4H2O:: :: ((مس|Cu))Al6 (OH)2 ((پلونیوم|PO))4)4.4H2O::
 ::((تری کلینیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__ ::((تری کلینیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::((فسفات))::|__::((رده بندی))::__ ::((فسفات))::|__::((رده بندی))::__
 ::ضعیف::|__::((رخ))::__ ::ضعیف::|__::((رخ))::__
 ::چرب::|__::((جلا))::__ ::چرب::|__::((جلا))::__
 ::((صدف))ی - نامنظم::|__::شکستگی::__ ::((صدف))ی - نامنظم::|__::شکستگی::__
 ::غیر((شفاف))::|__::((شفافیت))::__ ::غیر((شفاف))::|__::((شفافیت))::__
 ::ترد::|__::نوع ((سختی))::__ ::ترد::|__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
 ::((کریپتوکریستالین)) - توده ای - فشرده::|__::اشکال ظاهری::__ ::((کریپتوکریستالین)) - توده ای - فشرده::|__::اشکال ظاهری::__
 :: ((آلمان)) شرقی ، URSS ،کمیاب;، ((ایران)) ، ((مصر)) ، ((امریکا)) ،((چین)) ::|__::((ژیزمان))::__ :: ((آلمان)) شرقی ، URSS ،کمیاب;، ((ایران)) ، ((مصر)) ، ((امریکا)) ،((چین)) ::|__::((ژیزمان))::__
 ::.حل می شود(( HCl ))به سختی در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__ ::.حل می شود(( HCl ))به سختی در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
-::CuO=9.78% Al2O3=37.6% P2O5=34.9% H2O=17.77% ::|__::ترکیب شیمیایی::__ +::((CuO))=9.78% ((Al2O3))=37.6% ((P2O5))=34.9% ((H2O))=17.77% ::|__::ترکیب شیمیایی::__
 ::آبی روشن تا سبز سیبی::|__::رنگ ((کانی))::__ ::آبی روشن تا سبز سیبی::|__::رنگ ((کانی))::__
 ::سفید::|__::((رنگ)) اثر خط ::__ ::سفید::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 ::((سختی)) - ((چگالی)) -HCl انحلال در::|__::تفاوت با کانی های مشابه::__ ::((سختی)) - ((چگالی)) -HCl انحلال در::|__::تفاوت با کانی های مشابه::__
 ::((وارسیکیت)) - ((لازولیت))::|__::تشابه کانی شناسی::__ ::((وارسیکیت)) - ((لازولیت))::|__::تشابه کانی شناسی::__
 ::((لیمونیت)) - ((کالسدونی))::|__::((پاراژنز))::__ ::((لیمونیت)) - ((کالسدونی))::|__::((پاراژنز))::__
 ::ثانوی::|__::منشا تشکیل::__ ::ثانوی::|__::منشا تشکیل::__
 |__::شکل ((بلور))ها::__ |__::شکل ((بلور))ها::__
 |__::((کاربرد))::__ |__::((کاربرد))::__
 ::(((ایران)) (((نیشابور))::|__::محل پیدایش::__  ::(((ایران)) (((نیشابور))::|__::محل پیدایش::__
 ::.((لومینسانس)) سبز کمرنگ تا آبی تیره از خود نشان می دهد::|__::سایر مشخصات::__ ::.((لومینسانس)) سبز کمرنگ تا آبی تیره از خود نشان می دهد::|__::سایر مشخصات::__
 ::.از نام ((ترکیه)) که این کانی اولین بار از آنجا به ((اروپا)) آورده شده است::|__::((وجه تسمیه))::__|| ::.از نام ((ترکیه)) که این کانی اولین بار از آنجا به ((اروپا)) آورده شده است::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 5|6|2.6|2.8|| 5|6|2.6|2.8||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 09 مرداد 1384 [10:38 ]   5   فاطمه عیوضی      جاری 
 یکشنبه 09 مرداد 1384 [09:47 ]   4   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 09 مرداد 1384 [08:41 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 09 مرداد 1384 [08:39 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 09 مرداد 1384 [08:14 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..