منو
 صفحه های تصادفی
پدیده مرگ
کاربردهای انرژی خورشیدی
تبدیلات لورنتس
ابراهیم پسر مسعود غزنوی
دفتر کپیه
مهرورزی پیامبر نسبت به حسین علیه السلام
جایگاه بیوشیمی در زیست شناسی
مدار شبیه ساز ی المانهای منطقی
قانون جور شدن مستقل
سیب «داروئی»
 کاربر Online
401 کاربر online
تاریخچه ی: توربرنیت

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-70Lines: 1-70
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/Torbernite.jpg} +{picture=Torbernite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 (توربرنیت - بلورهای تابولار درشت (تا 4 میلیمتر  (توربرنیت - بلورهای تابولار درشت (تا 4 میلیمتر
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::توربرنیت‏ (Torbernite)::__ ||__::توربرنیت‏ (Torbernite)::__
-::Cu(UO2 PO4)2. 8-12 H2O:: +::((مس|Cu))(UO2 ((پلونیوم|PO))4)2. 8-12 H2O::
 ::((کوادراتیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__ ::((کوادراتیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::((فسفات))::|__::((رده بندی))::__ ::((فسفات))::|__::((رده بندی))::__
 ::کامل::|__::((رخ))::__ ::کامل::|__::((رخ))::__
 ::((شیشه)) ای - صدفی::|__::((جلا))::__ ::((شیشه)) ای - صدفی::|__::((جلا))::__
 |__::شکستگی::__ |__::شکستگی::__
 ::نیمه ((شفاف))::|__::((شفافیت))::__ ::نیمه ((شفاف))::|__::((شفافیت))::__
 ::شکننده::|__::نوع ((سختی))::__ ::شکننده::|__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
 ::((بلور))ی - آگرگاتهای فلسی و خاکی::|__::اشکال ظاهری::__ ::((بلور))ی - آگرگاتهای فلسی و خاکی::|__::اشکال ظاهری::__
 ::فراوان ; ((آلمان)) ، چک و اسلواکی ، ((فرانسه)) ، ((پرتغال)) ، ((انگلستان)) و ((زئیر))::|__::((ژیزمان))::__ ::فراوان ; ((آلمان)) ، چک و اسلواکی ، ((فرانسه)) ، ((پرتغال)) ، ((انگلستان)) و ((زئیر))::|__::((ژیزمان))::__
 ::.HNO3 محلول در ::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__ ::.HNO3 محلول در ::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
 ::CO=7.88% UO3=56.65% P2O5=14.06% H2O=21.41 12H::|__::ترکیب شیمیایی::__  ::CO=7.88% UO3=56.65% P2O5=14.06% H2O=21.41 12H::|__::ترکیب شیمیایی::__
 ::سبز::|__::رنگ ((کانی))::__ ::سبز::|__::رنگ ((کانی))::__
 ::سبزروشن::|__::((رنگ)) اثر خط ::__ ::سبزروشن::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
 :: ((اوتونیت)) - ((زئونریت)) ::|__::تشابه کانی شناسی::__ :: ((اوتونیت)) - ((زئونریت)) ::|__::تشابه کانی شناسی::__
 ::((میکا))های ((اورانیوم)) دار::|__::((پاراژنز))::__ ::((میکا))های ((اورانیوم)) دار::|__::((پاراژنز))::__
 ::ثانوی::|__::منشا تشکیل::__ ::ثانوی::|__::منشا تشکیل::__
 ::(پهن و کوتاه - ندرتاْ دوهرمی (بی پیرامیدال::|__::شکل ((بلور))ها::__ ::(پهن و کوتاه - ندرتاْ دوهرمی (بی پیرامیدال::|__::شکل ((بلور))ها::__
 ::کانسار اورانیوم::|__::((کاربرد))::__ ::کانسار اورانیوم::|__::((کاربرد))::__
 ::((انگلستان))::|__::محل پیدایش::__  ::((انگلستان))::|__::محل پیدایش::__
 ::. دارای رادیواکتیویته قوی-کانیهای مشابه آن اوتونیت و زئونریت است (Zeunerite) ::|__::سایر مشخصات::__ ::. دارای رادیواکتیویته قوی-کانیهای مشابه آن اوتونیت و زئونریت است (Zeunerite) ::|__::سایر مشخصات::__
 ::.گرفته شده است Tornbern Bargmann از نــــام شیمـــیست ((ســوئـــد))ی ::|__::((وجه تسمیه))::__|| ::.گرفته شده است Tornbern Bargmann از نــــام شیمـــیست ((ســوئـــد))ی ::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 -|3.5|1.9|-|| -|3.5|1.9|-||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 09 مرداد 1384 [07:22 ]   3   نفیسه ناجی      جاری 
 یکشنبه 09 مرداد 1384 [06:37 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 09 مرداد 1384 [06:03 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..