منو
 صفحه های تصادفی
بسکتبال
نام امام حسین علیه السلام
تعادل بدن
سفارش امام جواد علیه السلام به حفظ احترام پدر
سودان
جلبک سبز
کاوشگرهای پایونیر
نماز حقیقی و آثار آن
کتابهای ویروس شناسی
حدیث لوح حضرت زهرا علیهاسلام
 کاربر Online
320 کاربر online
تاریخچه ی: توبه

تفاوت با نگارش: 17

Lines: 1-130Lines: 1-111
 هان ای برادر وای خواهر مسلمان! تا دیر نشده توبه کن که وقت تنگ است. ببینید خداوند تعالی با چه لحنی با بندگان خود سخن می‌گوید: هان ای برادر وای خواهر مسلمان! تا دیر نشده توبه کن که وقت تنگ است. ببینید خداوند تعالی با چه لحنی با بندگان خود سخن می‌گوید:
-~~green:الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکرالله و ما نزل و من الحق؟... +~~green:الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکرالله و ما نزل من الحق؟...
 آیا وقت آن نرسیده است که مؤمنان دلهایشان به یاد خدا خاشع گردد و خود در برابر قرآن خاضع شوند؟~~ آیا وقت آن نرسیده است که مؤمنان دلهایشان به یاد خدا خاشع گردد و خود در برابر قرآن خاضع شوند؟~~
-::{picture file=img/daneshnameh_up/CAK9MNCD.jpg}:: +::{picture=CAK9MNCD.jpg}::
  تمام علمای اسلام در وجوب و لزوم توبه اتفاق نظر دارند و در متن قرآن مجید کراراً به آن امر شده است. در آیه 8 سوره تحریم می‌خوانیم:  تمام علمای اسلام در وجوب و لزوم توبه اتفاق نظر دارند و در متن قرآن مجید کراراً به آن امر شده است. در آیه 8 سوره تحریم می‌خوانیم:
  ای کسانی که ایمان آورده‌اید به سوی خدا باز گردید، توبه کنید، توبه‌ای خالص و بی‌شائبه، امید است (با این کار) پروردگارتان گناهانتان را ببخشد و شما را در باغهایی از بهشت که نهرها از زیر درختانش جاری است داخل کند.   ای کسانی که ایمان آورده‌اید به سوی خدا باز گردید، توبه کنید، توبه‌ای خالص و بی‌شائبه، امید است (با این کار) پروردگارتان گناهانتان را ببخشد و شما را در باغهایی از بهشت که نهرها از زیر درختانش جاری است داخل کند.
 همه انبیاء الهی هنگامی که برای هدایت امتهای منحرف مأموریت می‌یافتند یکی از نخستین گامهایشان دعوت به توبه بود، چرا که بدون توبه و شستن لوح دل از نقش گناه، جایی برای نقش توحید و فضائل نیست.  همه انبیاء الهی هنگامی که برای هدایت امتهای منحرف مأموریت می‌یافتند یکی از نخستین گامهایشان دعوت به توبه بود، چرا که بدون توبه و شستن لوح دل از نقش گناه، جایی برای نقش توحید و فضائل نیست.
 علاوه بر این دلیل دلیل عقلی روشنی بر وجوب توبه داریم و آن اینکه عقل حاکم بر این است که در برابر عذاب الهی خواه یقین باشد یا احتمالی باید وسیله نجاتی فراهم ساخت و با توجه به اینکه توبه مهمترین وسیله نجات است، عقل آن را واجب می‌شمرد، چگونه افراد گنهکار خود را از عذاب الهی در دنیا و آخرت می‌توانند محفوظ بشمرند در حالی که توبه نکرده باشند. علاوه بر این دلیل دلیل عقلی روشنی بر وجوب توبه داریم و آن اینکه عقل حاکم بر این است که در برابر عذاب الهی خواه یقین باشد یا احتمالی باید وسیله نجاتی فراهم ساخت و با توجه به اینکه توبه مهمترین وسیله نجات است، عقل آن را واجب می‌شمرد، چگونه افراد گنهکار خود را از عذاب الهی در دنیا و آخرت می‌توانند محفوظ بشمرند در حالی که توبه نکرده باشند.
  آری! توبه واجب است هم به دلیل صراحت آیات قرآن مجید و هم روایات اسلامی و هم دلیل عقل و از این گذشته وجوب توبه در میان تمام علمای اسلام مسلم و قطعی است.   آری! توبه واجب است هم به دلیل صراحت آیات قرآن مجید و هم روایات اسلامی و هم دلیل عقل و از این گذشته وجوب توبه در میان تمام علمای اسلام مسلم و قطعی است.
 ! نمونه احادیثی در مورد توبه ! نمونه احادیثی در مورد توبه
 ((پیامبر اکرم)) (ص ) : توبه گذشته ها را مى پوشاند. ((پیامبر اکرم)) (ص ) : توبه گذشته ها را مى پوشاند.
 (( امام على)) (ع ) : توبه رحمت را فرود مى آورد. (( امام على)) (ع ) : توبه رحمت را فرود مى آورد.
  هیچ واسطه و شفیعى کاراتر از توبه نیست .  هیچ واسطه و شفیعى کاراتر از توبه نیست .
  توبه خالصانه گناه را مى زداید.  توبه خالصانه گناه را مى زداید.
  پیامبر خدا (ص ) : کسى که از گناه توبه کند مانند کسى است که گناهى نکرده باشد.  پیامبر خدا (ص ) : کسى که از گناه توبه کند مانند کسى است که گناهى نکرده باشد.
  امام على (ع ) : توبه خوب گناه را پاک مى کند.  امام على (ع ) : توبه خوب گناه را پاک مى کند.
 !مقام توبه گر !مقام توبه گر
 (همانا خداوند توبه گران و پاکیزگان را دوست مى دارد). (همانا خداوند توبه گران و پاکیزگان را دوست مى دارد).
 (( پیامبر اکرم)) (ص ) : نزد خدا چیزى محبوبتر از مرد یا زن توبه گر نیست . (( پیامبر اکرم)) (ص ) : نزد خدا چیزى محبوبتر از مرد یا زن توبه گر نیست .
 (( امام باقر)) (ع ) : یکى از محبوبترین بندگان خدا نزد خداوند فتنه گرى است که توبه کند. (( امام باقر)) (ع ) : یکى از محبوبترین بندگان خدا نزد خداوند فتنه گرى است که توبه کند.
  پیامبر خدا (ص ) : همه آدمیان خطا مى کنند و بهترین خطاکاران توبه کنندگانند.  پیامبر خدا (ص ) : همه آدمیان خطا مى کنند و بهترین خطاکاران توبه کنندگانند.
  هـان ! سـوگـنـد به خدا که شادى خداوند از توبه بنده اش بیشتر است تا شاد شدن مرد از (پیدا کردن ) شترش .  هـان ! سـوگـنـد به خدا که شادى خداوند از توبه بنده اش بیشتر است تا شاد شدن مرد از (پیدا کردن ) شترش .
  امام باقر (ع ) : شادى خداوند از توبه بنده اش بیشتر است تا شادى مردى که در شبى تار شتر و ره توشه خود را گم کند و سپس آن را بیابد.  امام باقر (ع ) : شادى خداوند از توبه بنده اش بیشتر است تا شادى مردى که در شبى تار شتر و ره توشه خود را گم کند و سپس آن را بیابد.
 . .
 ! نشانه توبه گراز زبان پیامبر ! نشانه توبه گراز زبان پیامبر
  ~~green:اخلاص عمل براى خدا  ~~green:اخلاص عمل براى خدا
  فرو گذاشتن باطل   فرو گذاشتن باطل
  پایبندى به حق   پایبندى به حق
  شوق وآزمندى به نیکى .~~  شوق وآزمندى به نیکى .~~
-! امـام سجاد (ع ) در مناجاتش +! ((امام سجاد )) علیه السلام در مناجاتش
  ما را از آنان قرار ده که درختهاى گناهان را در برابر دیدگان دل خود نشاندند و با آب توبه سیرابشان کردند تا آن که برایشان میوه پشیمانى به بار داد.  ما را از آنان قرار ده که درختهاى گناهان را در برابر دیدگان دل خود نشاندند و با آب توبه سیرابشان کردند تا آن که برایشان میوه پشیمانى به بار داد.
 ایـمـنشان گردانیدى .. . ایـمـنشان گردانیدى .. .
 پس هوشیارى عظیم دست یافتند وجامه خدمتگزارى پوشیدند . پس هوشیارى عظیم دست یافتند وجامه خدمتگزارى پوشیدند .
 و ما را از آنان قرارده که .. . و ما را از آنان قرارده که .. .
 پرده هاى آتش خواهشهاى نفس را با ریختن آب توبه کندند و ظرفهاى نادانى را با زلال آب زندگى شستند . پرده هاى آتش خواهشهاى نفس را با ریختن آب توبه کندند و ظرفهاى نادانى را با زلال آب زندگى شستند .
 !چه زمانی توبه پذیرفته می شود  !چه زمانی توبه پذیرفته می شود
 (کسانى که کارهاى زشت مى کنند و چون مرگشان فرامى رسد مى گویند که اکنون توبه کردیم و نیز آنان که کافر بمیرند, توبه ندارند). (کسانى که کارهاى زشت مى کنند و چون مرگشان فرامى رسد مى گویند که اکنون توبه کردیم و نیز آنان که کافر بمیرند, توبه ندارند).
 (کسانى که بعد از ایمان آوردن کافر شدند و بر کفر خود افزودند توبه شان پذیرفته نخواهد شد) (کسانى که بعد از ایمان آوردن کافر شدند و بر کفر خود افزودند توبه شان پذیرفته نخواهد شد)
- امـام صـادق علیه اسلام در پاسخ به سؤال از آیه (کسانى که کارهاى زشت مى کنند ...) آن زمانى است که امر آخرت رامشاهده کنند. +((حضرت امام جعفر صادق علیه السلام |امـام صـادق )) علیه اسلام در پاسخ به سؤال از آیه (کسانى که کارهاى زشت مى کنند ...) آن زمانى است که امر آخرت رامشاهده کنند.
  پیامبر خدا (ص ) : هر کس , پیش از مشاهده , توبه کند خداوند توبه اش را مى پذیرد.  پیامبر خدا (ص ) : هر کس , پیش از مشاهده , توبه کند خداوند توبه اش را مى پذیرد.
  خداى تعالى توبه بنده را, پیش از آن که نفسش به شماره افتد, مى پذیرد.  خداى تعالى توبه بنده را, پیش از آن که نفسش به شماره افتد, مى پذیرد.
 (( امام باقر )) (ع ) با دست خود به حلقش اشاره کرد و فرمود: هر گاه جان به این جا برسد عالم (راهى براى ) توبه نداردو جاهل دارد. (( امام باقر )) (ع ) با دست خود به حلقش اشاره کرد و فرمود: هر گاه جان به این جا برسد عالم (راهى براى ) توبه نداردو جاهل دارد.
 امـام صـادق (ع ) بـا دست خویش به گلوى مبارکش اشاره کرده فرمود: هرگاه جان به این جا برسد عالم (راهى به )توبه ندارد. امـام صـادق (ع ) بـا دست خویش به گلوى مبارکش اشاره کرده فرمود: هرگاه جان به این جا برسد عالم (راهى به )توبه ندارد.
-(( امـام رضا )) (ع ) در پاسخ به این پرسش که : چرا خداوند فرعون را با آن که ایمان آورد و به یگانگى او اقرار کرد غرق ساخت ؟ + امـام رضا (ع ) در پاسخ به این پرسش که : چرا خداوند فرعون را با آن که ایمان آورد و به یگانگى او اقرار کرد غرق ساخت ؟
  زیرا او هنگامى ایمان آورد که عذاب را مشاهده کرد و ایمان آوردن به هنگام مشاهده عذاب پذیرفته نیست .  زیرا او هنگامى ایمان آورد که عذاب را مشاهده کرد و ایمان آوردن به هنگام مشاهده عذاب پذیرفته نیست .
-!پشیمانى نوعى توبه است . +!پشیمانى نوعى توبه است
 (( امام على)) (ع ) : پشیمانى یکى از دو توبه است . (( امام على)) (ع ) : پشیمانى یکى از دو توبه است .
  پیامبر خدا (ص ) : پشیمانى نوعى توبه است .  پیامبر خدا (ص ) : پشیمانى نوعى توبه است .
  امام باقر (ع ) : براى توبه کردن پشیمانى کافى است .  امام باقر (ع ) : براى توبه کردن پشیمانى کافى است .
  با پشیمانى سخت و آمرزش خواهى فراوان , رشته گناهان گذشته را قطع کن .  با پشیمانى سخت و آمرزش خواهى فراوان , رشته گناهان گذشته را قطع کن .
  امام على (ع ) : پشیمانى از گناه همان آمرزش خواهى است .  امام على (ع ) : پشیمانى از گناه همان آمرزش خواهى است .
  پشیمانى از گناه مانع تکرار گناه مى شود.  پشیمانى از گناه مانع تکرار گناه مى شود.
  آن که پشیمان شود توبه کرده است , هر که توبه کند به خدا بازگشته است .  آن که پشیمان شود توبه کرده است , هر که توبه کند به خدا بازگشته است .
-!اعتراف حقیقى به گناه . +!اعتراف حقیقى به گناه
 و گروهى دیگر به گناه خود اعتراف کردند که اعمال نیکو را با کارهاى زشت آمیخته اند. و گروهى دیگر به گناه خود اعتراف کردند که اعمال نیکو را با کارهاى زشت آمیخته اند.
- امام باقر (ع ) : به خدا سوگند تنها آن کس از گناه مى رهد که به آن اعتراف کند.
امام على (ع ) : اعتراف راستین اثر ارتکاب گناه را نابود مى کند.
+(( امام باقر)) (ع ) : به خدا سوگند تنها آن کس از گناه مى رهد که به آن اعتراف کند.
(( امام على)) (ع ) : اعتراف راستین اثر ارتکاب گناه را نابود مى کند.
  امام باقر (ع ) : سوگند به خدا که خداوند متعال از مردم جز دو کار نخواسته است : به نعمتهاى او اعتراف کنند تا آنان را نعمت فزونتر دهد و به گناهان اقرار ورزند تا گناهانشان را بیامرزد.  امام باقر (ع ) : سوگند به خدا که خداوند متعال از مردم جز دو کار نخواسته است : به نعمتهاى او اعتراف کنند تا آنان را نعمت فزونتر دهد و به گناهان اقرار ورزند تا گناهانشان را بیامرزد.
- امـام عـلـى (ع ) : پـشـیمانى , استغفار است , اعتراف به گناه پوزش خواهى است و انکار آن پاى فشردن بر گناه است . + امـام عـلـى (ع ) : پـشـیمانى , استغفار است , اعتراف به گناه پوزش خواهى است و انکار آن پاى فشردن بر گناه است .
  شفیع و میانجى گنهکار همان اعتراف اوست (به گناهان ) و توبه او همان پوزش خواهى اوست .  شفیع و میانجى گنهکار همان اعتراف اوست (به گناهان ) و توبه او همان پوزش خواهى اوست .
  گنهکارى که به گناه خویش اعتراف ورزد بهتر است از فرمانبردارى که به کار خویش ببالد.  گنهکارى که به گناه خویش اعتراف ورزد بهتر است از فرمانبردارى که به کار خویش ببالد.
-!پایه هاى توبه
پـیـامـبـر خـدا (ص ) فرمودند اگـر نشان توبه در توبه گزار آشکار نشود توبه نکرده است
+پـیـامـبـر خـدا (ص ) فرمودند اگـر نشان توبه در توبه گزار آشکار نشود توبه نکرده است
  ~~green:طلبکاران را خشنود سازد  ~~green:طلبکاران را خشنود سازد
 نمازها رااعاده کند نمازها رااعاده کند
  میان مردم فروتنى کند  میان مردم فروتنى کند
  خود را از شهوات و خواهشهاى نفسانى بدور دارد   خود را از شهوات و خواهشهاى نفسانى بدور دارد
  با روزه گرفتن گردن خود رانزار کند.~~  با روزه گرفتن گردن خود رانزار کند.~~
-ـ امـام عـلـى (ع ) : تـوبه بر چهار پایه استوار است : پشیمانى در دل , آمرزش خواهى به زبان , عمل کردن با اعضاى بدن و تصمیم بر باز نگشتن به گناه .

ـ تـ
وبه پشیمانى با دل است و آمرزش خواهى با زبان و ترک گناه در عمل و مصمم شدن بر تکرار نکردن آن .

ـ
اسـتـغـفـار درجـه والا مـقـامان است و نامى است که شش معا در بر دارد: نخست پشیمانى از گـشته , دوم تصیم برترک همیشگى آن , سوم آن که حقوق مردم را به آنان بپردازى ..., چهارم ایـن که حق هر واجبى را که ضایع کرده اى ادا کنى , پنجم این که گوشت برآمده از مال حرام را با انـدوهـهـا آب کنى چندان که پوست به استخوان چبدو میان آن دو گوشتى تازه روید و ششم آن که سختى طاعت را به تن بچشانى چنان که شیرینى معصیت را به کام او ریخته بودى .
/>مى طلبم .r />
ـ در
پسخ به کمیل بن زیاد که پرسید:مرز استغار یست ؟
ـ : ا
ى پر زیاد! تبه .

فرمود: هرگاه بنده مرتکب گناهى شود باید با حرکت دادن بگوید: از خدا
آمرزش مى لبم .

دادن یعنى چه ؟
فرم
ود: با حرکت دادن لبها و زبان , به طورى که بخواهد حقیقت استغفار را نیز به دنبا داشته باشد.
عـرض کـردم : حـقـیـقت
یست ؟
فرمود: تصدیق در دل و عزم بر بازنگشتن به گناهى که از آن آمرزش خواسته است .

کمی
ل عرض کرد: هرگاه چنین کن آیا ا مرزش خواان ست ؟
فرمو
د: نه .. .
زیرا تو هنوز به ریشه و اصل استغفار نرسیده اى .

ک
میل عرض کرد: پس اصل استغفار چیست ؟
فر
مود: بزگشت به توبه از گناهى ه از آن آمرزش طلبیده اى .

نخس
تین رجه عابدان است .

سپس , حدیث را با نزدی
به همان مضمون حیث قبل ادامه مى دهد.
ـ جبرا
ن زیاده رویهاى نفس ثمره توبه است .
+!پایه هاى توبه
((امام عی)) () توبه بر چهار پایه استوا است
~~green:پیمانى ر د
آمرزش واهى به زبان
عمل کردن ا اا دن
تصمیم ب باز نشتن ه گناه ~~
 +اسـتـغـفـار درجـه والا مـقـامان است و نامى است که پنج معنا در بر دارد
 +~~green:1- پشیمانى از گـذشته
 +2- تصمیم برترک همیشگى آن
 +3- آن که حقوق مردم را به آنان بپردازى ...
 +4- ایـن که حق هر واجبى را که ضایع کرده اى ادا کنى
 +5- این که گوشت برآمده از مال حرام را با انـدوهـهـا آب کنى چندان که پوست به استخوان چسبدو میان آن دو گوشتى تازه روید و که سختى طاعت را به تن بچشانى چنان که شیرینى معصیت را به کام او ریخته بودى .~~

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 14 شهریور 1384 [08:13 ]   32   رضا معرب      جاری 
 شنبه 12 شهریور 1384 [14:25 ]   31   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 12 شهریور 1384 [14:13 ]   30   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 12 شهریور 1384 [14:12 ]   29   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 12 شهریور 1384 [14:11 ]   28   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 12 شهریور 1384 [14:09 ]   27   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 12 شهریور 1384 [14:08 ]   26   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 12 شهریور 1384 [14:03 ]   25   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 12 شهریور 1384 [14:02 ]   24   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 12 شهریور 1384 [14:02 ]   23   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 12 شهریور 1384 [14:01 ]   22   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 12 شهریور 1384 [13:54 ]   21   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 12 شهریور 1384 [13:53 ]   20   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 12 شهریور 1384 [13:52 ]   19   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 12 شهریور 1384 [13:50 ]   18   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 12 شهریور 1384 [13:46 ]   17   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 12 شهریور 1384 [13:43 ]   16   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 12 شهریور 1384 [13:39 ]   15   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 12 شهریور 1384 [13:37 ]   14   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 12 شهریور 1384 [13:35 ]   13   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 12 شهریور 1384 [13:34 ]   12   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 12 شهریور 1384 [13:27 ]   11   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 12 شهریور 1384 [13:26 ]   10   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 12 شهریور 1384 [13:24 ]   9   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 12 شهریور 1384 [10:22 ]   8   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 12 شهریور 1384 [10:21 ]   7   رضا معرب      v  c  d  s 
 پنج شنبه 10 شهریور 1384 [16:05 ]   6   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 مرداد 1384 [15:42 ]   5   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 مرداد 1384 [15:40 ]   4   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 مرداد 1384 [15:38 ]   3   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 مرداد 1384 [15:37 ]   2   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 مرداد 1384 [15:32 ]   1   رضا معرب      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..