منو
 صفحه های تصادفی
عقاب دریایی
طحال
گ.با حاکمان معاصر
چرخه اکسیژن
جلوگیری عمر از اهانت به امام علی علیه السلام
امام مهدی علیه السلام و لقب منصور
سخنان آموزنده حضرت رضا علیه السلام
بیداری در شبهای قدر در کودکی
تبدیل انرژی خورشیدی به انرژی مکانیکی
ایتریوم
 کاربر Online
293 کاربر online
تاریخچه ی: توبه

تفاوت با نگارش: 11

Lines: 1-156Lines: 1-111
 هان ای برادر وای خواهر مسلمان! تا دیر نشده توبه کن که وقت تنگ است. ببینید خداوند تعالی با چه لحنی با بندگان خود سخن می‌گوید: هان ای برادر وای خواهر مسلمان! تا دیر نشده توبه کن که وقت تنگ است. ببینید خداوند تعالی با چه لحنی با بندگان خود سخن می‌گوید:
-~~green:الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکرالله و ما نزل و من الحق؟... +~~green:الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکرالله و ما نزل من الحق؟...
 آیا وقت آن نرسیده است که مؤمنان دلهایشان به یاد خدا خاشع گردد و خود در برابر قرآن خاضع شوند؟~~ آیا وقت آن نرسیده است که مؤمنان دلهایشان به یاد خدا خاشع گردد و خود در برابر قرآن خاضع شوند؟~~
-::{picture file=img/daneshnameh_up/CAK9MNCD.jpg}:: +::{picture=CAK9MNCD.jpg}::
  تمام علمای اسلام در وجوب و لزوم توبه اتفاق نظر دارند و در متن قرآن مجید کراراً به آن امر شده است. در آیه 8 سوره تحریم می‌خوانیم:  تمام علمای اسلام در وجوب و لزوم توبه اتفاق نظر دارند و در متن قرآن مجید کراراً به آن امر شده است. در آیه 8 سوره تحریم می‌خوانیم:
  ای کسانی که ایمان آورده‌اید به سوی خدا باز گردید، توبه کنید، توبه‌ای خالص و بی‌شائبه، امید است (با این کار) پروردگارتان گناهانتان را ببخشد و شما را در باغهایی از بهشت که نهرها از زیر درختانش جاری است داخل کند.   ای کسانی که ایمان آورده‌اید به سوی خدا باز گردید، توبه کنید، توبه‌ای خالص و بی‌شائبه، امید است (با این کار) پروردگارتان گناهانتان را ببخشد و شما را در باغهایی از بهشت که نهرها از زیر درختانش جاری است داخل کند.
 همه انبیاء الهی هنگامی که برای هدایت امتهای منحرف مأموریت می‌یافتند یکی از نخستین گامهایشان دعوت به توبه بود، چرا که بدون توبه و شستن لوح دل از نقش گناه، جایی برای نقش توحید و فضائل نیست.  همه انبیاء الهی هنگامی که برای هدایت امتهای منحرف مأموریت می‌یافتند یکی از نخستین گامهایشان دعوت به توبه بود، چرا که بدون توبه و شستن لوح دل از نقش گناه، جایی برای نقش توحید و فضائل نیست.
 علاوه بر این دلیل دلیل عقلی روشنی بر وجوب توبه داریم و آن اینکه عقل حاکم بر این است که در برابر عذاب الهی خواه یقین باشد یا احتمالی باید وسیله نجاتی فراهم ساخت و با توجه به اینکه توبه مهمترین وسیله نجات است، عقل آن را واجب می‌شمرد، چگونه افراد گنهکار خود را از عذاب الهی در دنیا و آخرت می‌توانند محفوظ بشمرند در حالی که توبه نکرده باشند. علاوه بر این دلیل دلیل عقلی روشنی بر وجوب توبه داریم و آن اینکه عقل حاکم بر این است که در برابر عذاب الهی خواه یقین باشد یا احتمالی باید وسیله نجاتی فراهم ساخت و با توجه به اینکه توبه مهمترین وسیله نجات است، عقل آن را واجب می‌شمرد، چگونه افراد گنهکار خود را از عذاب الهی در دنیا و آخرت می‌توانند محفوظ بشمرند در حالی که توبه نکرده باشند.
  آری! توبه واجب است هم به دلیل صراحت آیات قرآن مجید و هم روایات اسلامی و هم دلیل عقل و از این گذشته وجوب توبه در میان تمام علمای اسلام مسلم و قطعی است.   آری! توبه واجب است هم به دلیل صراحت آیات قرآن مجید و هم روایات اسلامی و هم دلیل عقل و از این گذشته وجوب توبه در میان تمام علمای اسلام مسلم و قطعی است.
 ! نمونه احادیثی در مورد توبه ! نمونه احادیثی در مورد توبه
 ((پیامبر اکرم)) (ص ) : توبه گذشته ها را مى پوشاند. ((پیامبر اکرم)) (ص ) : توبه گذشته ها را مى پوشاند.
 (( امام على)) (ع ) : توبه رحمت را فرود مى آورد. (( امام على)) (ع ) : توبه رحمت را فرود مى آورد.
  هیچ واسطه و شفیعى کاراتر از توبه نیست .  هیچ واسطه و شفیعى کاراتر از توبه نیست .
  توبه خالصانه گناه را مى زداید.  توبه خالصانه گناه را مى زداید.
  پیامبر خدا (ص ) : کسى که از گناه توبه کند مانند کسى است که گناهى نکرده باشد.  پیامبر خدا (ص ) : کسى که از گناه توبه کند مانند کسى است که گناهى نکرده باشد.
  امام على (ع ) : توبه خوب گناه را پاک مى کند.  امام على (ع ) : توبه خوب گناه را پاک مى کند.
 !مقام توبه گر !مقام توبه گر
 (همانا خداوند توبه گران و پاکیزگان را دوست مى دارد). (همانا خداوند توبه گران و پاکیزگان را دوست مى دارد).
 (( پیامبر اکرم)) (ص ) : نزد خدا چیزى محبوبتر از مرد یا زن توبه گر نیست . (( پیامبر اکرم)) (ص ) : نزد خدا چیزى محبوبتر از مرد یا زن توبه گر نیست .
 (( امام باقر)) (ع ) : یکى از محبوبترین بندگان خدا نزد خداوند فتنه گرى است که توبه کند. (( امام باقر)) (ع ) : یکى از محبوبترین بندگان خدا نزد خداوند فتنه گرى است که توبه کند.
  پیامبر خدا (ص ) : همه آدمیان خطا مى کنند و بهترین خطاکاران توبه کنندگانند.  پیامبر خدا (ص ) : همه آدمیان خطا مى کنند و بهترین خطاکاران توبه کنندگانند.
  هـان ! سـوگـنـد به خدا که شادى خداوند از توبه بنده اش بیشتر است تا شاد شدن مرد از (پیدا کردن ) شترش .  هـان ! سـوگـنـد به خدا که شادى خداوند از توبه بنده اش بیشتر است تا شاد شدن مرد از (پیدا کردن ) شترش .
  امام باقر (ع ) : شادى خداوند از توبه بنده اش بیشتر است تا شادى مردى که در شبى تار شتر و ره توشه خود را گم کند و سپس آن را بیابد.  امام باقر (ع ) : شادى خداوند از توبه بنده اش بیشتر است تا شادى مردى که در شبى تار شتر و ره توشه خود را گم کند و سپس آن را بیابد.
 . .
 ! نشانه توبه گراز زبان پیامبر ! نشانه توبه گراز زبان پیامبر
  ~~green:اخلاص عمل براى خدا  ~~green:اخلاص عمل براى خدا
  فرو گذاشتن باطل   فرو گذاشتن باطل
  پایبندى به حق   پایبندى به حق
  شوق وآزمندى به نیکى .~~  شوق وآزمندى به نیکى .~~
-ـ امـام سجاد (ع ) در مناجاتش ـ : ما را از آنان قرار ده که درختهاى گناهان را در برابر دیدگان دل خود نشاندند و با آب توبه سیرابشان کردند تا آن که برایشان میوه پشیمانى به بار داد. +! ((امام سجاد )) علیه اسلام در مناجاتش /> ما را از آنان قرار ده که درختهاى گناهان را در برابر دیدگان دل خود نشاندند و با آب توبه سیرابشان کردند تا آن که برایشان میوه پشیمانى به بار داد.
 ایـمـنشان گردانیدى .. . ایـمـنشان گردانیدى .. .
 پس هوشیارى عظیم دست یافتند وجامه خدمتگزارى پوشیدند . پس هوشیارى عظیم دست یافتند وجامه خدمتگزارى پوشیدند .
-ـ نیز در مناجات ـ : و ما را از آنان قرارده که .. . + />و ما را از آنان قرارده که .. .
 پرده هاى آتش خواهشهاى نفس را با ریختن آب توبه کندند و ظرفهاى نادانى را با زلال آب زندگى شستند . پرده هاى آتش خواهشهاى نفس را با ریختن آب توبه کندند و ظرفهاى نادانى را با زلال آب زندگى شستند .
-ـ امام على (ع ) : دورى کردن از گناهان , عبادت توبه گران است . 
-تشویق همگان به توبه . 
-قرآن . 
-((اى مؤمنان ! همگى به درگاه خدا توبه کنید باشد که رستگار شوید)). 
-ـ امام صادق (ع ) : توبه ریسمان خدا و سپاه عنایت اوست . 
-بندگان را توبه اى است : توبه پیامبران از فاش شدن راز است و توبه برگزیدگان از دم زدن و توبه اولیا از رنگارنگى خطورات دل و توبه خاصان از پرداختن به غیر خدا و توبه عوام از گناهان . 
-ـ پیامبر خدا (ص ) : به درگاه خدا توبه برید که من روزى صد بار به درگاه او توبه مى کنم . 
-پذیرش توبه . 
-قرآن . 
-((آیـا نـدانسته اند که خداست که توبه بندگانش رامى پذیرد و صدقات را مى ستاند و خداست که توبه پذیر و مهربان است ؟  
-)). 
-((و اوست که توبه بندگانش را مى پذیرد و از گناهان در مى گذرد)). 
-ـ امـام عـلـى (ع ) : بـه هـر کس (توفیق ) توبه داده شود از قبول آن محروم نمى شود و به هر کس (توفیق ) استغفار عطاگردد از آمرزش محروم نمى ماند. 
-ـ پـیامبر خدا (ص ) : خداوند آمرزنده است مگر کسى را که از طاعت او بگریزد, همچنان که شتر از صاحب خودمى رمد و مى گریزد. 
-ـ امام صادق (ع ) ـ در تفسیر آیه ((خداوند شرک ورزیدن به خود را نمى آمرزد و کمتر از آن را از هر که بخواهدمى آمرزد)) ـ : منظور از جز آن گناهان کبیره و غیر کبیره است . 
-کى توبه پذیرفته مى شود؟  
-. 
-قرآن . 
-((کسانى که کارهاى زشت مى کنند و چون مرگشان فرامى رسد مى گویند که اکنون توبه کردیم و نیز آنان که کافر بمیرند, توبه ندارند)). 
-((کسانى که بعد از ایمان آوردن کافر شدند و بر کفر خود افزودند توبه شان پذیرفته نخواهد شد)). 
-ـ امـام صـادق (ع ) ـ در پاسخ به سؤال از آیه ((کسانى که کارهاى زشت مى کنند ...)) ـ : آن زمانى است که امر آخرت رامشاهده کنند. 
-ـ پیامبر خدا (ص ) : هر کس , پیش از مشاهده , توبه کند خداوند توبه اش را مى پذیرد. 
-ـ خداى تعالى توبه بنده را, پیش از آن که نفسش به شماره افتد, مى پذیرد. 
-ـ امام باقر (ع ) با دست خود به حلقش اشاره کرد و فرمود: هر گاه جان به این جا برسد عالم (راهى براى ) توبه نداردو جاهل دارد. 
-ـ امـام صـادق (ع ) بـا دست خویش به گلوى مبارکش اشاره کرده فرمود: هرگاه جان به این جا برسد عالم (راهى به )توبه ندارد. 
-ـ هـر گـنـاهـى که بنده مى کند, گرچه عالم باشد, از روى جهل و نادانى است زیرا او با معصیت پروردگارش خود را به خطر افکنده است . 
-ـ زمین از حجت تهى نمى ماند مگر چهل روز پیش از روز رستاخیز. 
-که تا آن زمان ایمان نیاورده باشند سودى ندارد. 
-ـ امـام رضا (ع ) ـ در پاسخ به این پرسش که : چرا خداوند فرعون را با آن که ایمان آورد و به یگانگى او اقرار کرد غرق ساخت ؟  
-ـ : زیرا او هنگامى ایمان آورد که عذاب را مشاهده کرد و ایمان آوردن به هنگام مشاهده عذاب پذیرفته نیست . 
-پشیمانى نوعى توبه است . 
-ـ امام على (ع ) : پشیمانى یکى از دو توبه است . 
-ـ پیامبر خدا (ص ) : پشیمانى نوعى توبه است . 
-ـ امام باقر (ع ) : براى توبه کردن پشیمانى کافى است . 
-ـ با پشیمانى سخت و آمرزش خواهى فراوان , رشته گناهان گذشته را قطع کن . 
-ـ امام على (ع ) : پشیمانى از گناه همان آمرزش خواهى است . 
-ـ پشیمانى از گناه مانع تکرار گناه مى شود. 
-ـ آن که پشیمان شود توبه کرده است , هر که توبه کند به خدا بازگشته است . 
-ـ پشیمانى دل گناه را مى پوشاند. 
-اعتراف حقیقى به گناه . 
-قرآن . 
-((و گروهى دیگر به گناه خود اعتراف کردند که اعمال نیکو را با کارهاى زشت آمیخته اند. 
-ـ امام باقر (ع ) : به خدا سوگند تنها آن کس از گناه مى رهد که به آن اعتراف کند. 
-ـ امام على (ع ) : اعتراف راستین اثر ارتکاب گناه را نابود مى کند. 
-ـ امام باقر (ع ) : سوگند به خدا که خداوند متعال از مردم جز دو کار نخواسته است : به نعمتهاى او اعتراف کنند تا آنان را نعمت فزونتر دهد و به گناهان اقرار ورزند تا گناهانشان را بیامرزد. 
-ـ امـام عـلـى (ع ) : پـشـیمانى , استغفار است , اعتراف به گناه پوزش خواهى است و انکار آن پاى فشردن بر گناه است . 
-ـ کسى که به گناه (گناهان ـ خ ل ) اعتراف کند توبه کرده است . 
- یع و میانجى نهکار هما ترا اس (به گنان ) توبه ا همان پوش خوا وت . + انی توبه پذیرفته می شود
(کس
انى ه کارها ت مى کنند و چون مرگشا فراى رس مى گویند که اکنون توبه ریم و نی آان که کار بمیرند, توبه ندارد). />(کسانى که بعد از ایمان آودن کافر شدند و بر کفر خود ازدند وه شان پذیرفته نخواهد شد)
-ـ گنهکرى که ه گنا یش عتراف ورد هتر اس از مردار که ه کا یش ال. />ـ چه ساا و ایسته اس که کى ک روردگار یش ا شناته به گنا خوی اعترا کن .
پ
ایه هى توبه .
رآن .
+((ضر ا عفر ادق لیه السلم |اـم د )) لیه ال پاخ به سا ا یه سنى که کرهاى زشت مى کد ...) مانى ات که ار آخت رااهه کند.
-((هر کس پس از ستمش توبه کن و به صلاح آید خداتوبه و را مى پذیرد.
((
هـر کـس از شا که از روى نادانى کارى بد کند آن گاه توبه نمای و به صلاح آید بداند که خدا آمرزنده و مهربان است )).
((هـمـانـا من مى آمرزم کسى را که توبه کند و ایمان آورد و کار
شایسته انجام دهد و سپس به راه هدایت رود)).
((آنـان کـه مرتکب کارهاى بد شدند
, آن گاه توبه کردند و یمان آوردند, بدانند که پروردگار تو پس از توبه آمرزنده و مهربان است )).
((جز این نیست که
توبه ا آن کسانى است که به نادانى مرتکب کارهاى زشت مى شن و ود توبه مى کنند.
ـ پـیـامـبـر خـدا (ص ) : اگر نشان توه در توبه گزار آشکار شد توبه نکرده است , طلبکاران را خشنود سازد, نمازها رااعاده کند, ین مم فوتنى کند, خود را از شهوات و خواهشهاى نفسنى بدور دارد و با روزه گفتن گردن خود رانزار کند.
ـ ا
مـام عـلـى (ع ) : تـوبه بر چهار پای استوار است : پشیمانى در دل , آمرزش خواهى ب بان , عمل کردن با اعضاى بدن و تصمیم بر از نشتن به گناه .
+ پیامب خدا ( ) : هر کس , ی از مشاهده , توبه کند داوند توبه ا را مى ید.
خدا تا توبه بنده را, ی ن که نفس به ماره اتد, مى یرد.
- تـوبه شیماى د ا ر اهى با با رک اه در م و مص شد ب کار کردن ن . +(( اام باقر )) (ع ) با دست خود به حلش اشار ک و فرمود: ر گاه ن ب ی جا بر ام (راهى براى ) وب ار جاهل دارد. />مام صاد (ع ) بـا دست خویش ه وى مبک اشار کرده فرمود: هرگاه جان ه این جا برسد عالم (راهى به )توبه ندارد.
-ـ استـفـار درـه وال مـقـم اس نا س که شش معا در بر دارد: نخ شیمانى ز گته , دو میم بترک همیشگى آن , وم ن که قوق مرد را به آنان بپرازى ..., چهار ایـن که حق هر واجبى را که ضایع کرده ى دا کى , پنم این که گوت رآمده از مال رام را با انـدوههـا آب کى چدان که پو به تخوان چسبو میان آ دو گوش ازه روید و شم ن که خت طاعت ر به تن بشاى چان که یریى معیت را به کا و ریته بى . + اـ را ( ) اس ب ای س که : را خن و ب آن که یمن ورد به یگانى ا اقرار کرد ات /> یرا او هگاى ایان آو که اب ا شه کرد و یمن رن به هنا شاه عاب یفته یت .
-مى لبم . +!پشیمانى نوى توبه است
(( امام ع
لى)) (ع ) : پشیمانى یکى از دو توبه است .
پیا
مبر خدا (ص ) : پشیمانى نوعى توبه است .
- ر پ به کمیل ن یاد ک سی:مرز اغار چیت
: ا پ یاد! ت .
+ اام اقر ( ) : اى توبه کدن پیمانى کا ست .
با پش
یمنى سخت و آمرزش خواهى فان , رته گنا گته ا ع ک .
-م: گاه نده متک گناهى شود ی ک دا بید: ز خدا مزش ى لم . + ام عى ( ) : یمانى از گناه همن مرزش خواهى است .
پشیمانى از
ناه منع تکار گناه مى شود.
ن که پیمن و وه کده ات , ر که توبه د ه خدا زگشت ت .
-دا یعى چه ؟
فرمود: با حرت د لبها ان , به طى که بخواهد حقیقت اتغفار را یز ه دنال داشته باشد.
عض کردم : حقـیـقت یست ؟
فرم
ود: تصدیق در ل و عزم ب بانگشتن به گناهى که از ن آمرزش خواسته ات .
+!اترا حقیى به اه
و گه یگ به گه خود اترا کدن که اع یو ر ب کاهاى زت آمیخته ان.
-کمی کد: هاه نین کن آی از مرش خهن ات
فم: .. . />یا تو هنو ریش و ال اتار نیده اى .
+(( اما ق)) ( ) : به خدا سوند تنه آن ک از گنه مى ره ک ه ن اتاف کند.
(( ما )) (ع ) : ت راستی ار اتکب گاه را نود مى کند.
-کمی ر کرد: ا استار چیت />مود: بازگش ب تبه از گاهى ک ا آن رش طلبیده اى . + اما اقر ( ) : سوگند به خدا که خداوند متعال از مردم جز د کر نخوات است : نعمتهاى او اعتراف ن تا نان را مت فزونتر دهد و به گناهان اقرار ورزند تا گناهانشن را بیارزد. /> امـام عـلـى (ع ) : پـشـیمانى , استغار است , اعتراف به گناه پوزش خاهى است انکر آن پ فشرن ب ناه است .
-نستین دره عاد است . + شفیع و میانى گنهکار همان اعتراف اوست (به گناهان ) و وبه او همان پوزش خواهى اوست .
نهکارى که ه گناه خویش اعتراف وزد تر است از فرمانبردارى که به کار خویش ببالد.
-سپ , دی را ب زیک به هان مون ی اامه م دد.
ـ ران زیا ویهاى نفس ره ت ا .
+پـیـمـبـر خـدا ( ) فرمودن اگـر نشان توبه ر تبه گزر آشکار نشود توبه نکرده است
~~green:ط
بکاران ا خشود د />مزا راعاده کند
میا مرد فروتنى کند
و را از شهوا واهشهاى نفسانى در دارد
با
روزه گرفت گد خود رانر کند.~~
 +!پایه هاى توبه
 +((امام علی)) (ع) تـوبه بر چهار پایه استوار است
 + ~~green:پشیمانى در دل
 + آمرزش خواهى به زبان
 + عمل کردن با اعضاى بدن
 + تصمیم بر باز نگشتن به گناه ~~
 +اسـتـغـفـار درجـه والا مـقـامان است و نامى است که پنج معنا در بر دارد
 +~~green:1- پشیمانى از گـذشته
 +2- تصمیم برترک همیشگى آن
 +3- آن که حقوق مردم را به آنان بپردازى ...
 +4- ایـن که حق هر واجبى را که ضایع کرده اى ادا کنى
 +5- این که گوشت برآمده از مال حرام را با انـدوهـهـا آب کنى چندان که پوست به استخوان چسبدو میان آن دو گوشتى تازه روید و که سختى طاعت را به تن بچشانى چنان که شیرینى معصیت را به کام او ریخته بودى .~~

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 14 شهریور 1384 [08:13 ]   32   رضا معرب      جاری 
 شنبه 12 شهریور 1384 [14:25 ]   31   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 12 شهریور 1384 [14:13 ]   30   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 12 شهریور 1384 [14:12 ]   29   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 12 شهریور 1384 [14:11 ]   28   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 12 شهریور 1384 [14:09 ]   27   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 12 شهریور 1384 [14:08 ]   26   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 12 شهریور 1384 [14:03 ]   25   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 12 شهریور 1384 [14:02 ]   24   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 12 شهریور 1384 [14:02 ]   23   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 12 شهریور 1384 [14:01 ]   22   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 12 شهریور 1384 [13:54 ]   21   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 12 شهریور 1384 [13:53 ]   20   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 12 شهریور 1384 [13:52 ]   19   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 12 شهریور 1384 [13:50 ]   18   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 12 شهریور 1384 [13:46 ]   17   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 12 شهریور 1384 [13:43 ]   16   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 12 شهریور 1384 [13:39 ]   15   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 12 شهریور 1384 [13:37 ]   14   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 12 شهریور 1384 [13:35 ]   13   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 12 شهریور 1384 [13:34 ]   12   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 12 شهریور 1384 [13:27 ]   11   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 12 شهریور 1384 [13:26 ]   10   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 12 شهریور 1384 [13:24 ]   9   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 12 شهریور 1384 [10:22 ]   8   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 12 شهریور 1384 [10:21 ]   7   رضا معرب      v  c  d  s 
 پنج شنبه 10 شهریور 1384 [16:05 ]   6   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 مرداد 1384 [15:42 ]   5   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 مرداد 1384 [15:40 ]   4   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 مرداد 1384 [15:38 ]   3   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 مرداد 1384 [15:37 ]   2   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 مرداد 1384 [15:32 ]   1   رضا معرب      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..