منو
 کاربر Online
448 کاربر online
تاریخچه ی: توبه

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-12Lines: 1-111
 هان ای برادر وای خواهر مسلمان! تا دیر نشده توبه کن که وقت تنگ است. ببینید خداوند تعالی با چه لحنی با بندگان خود سخن می‌گوید: هان ای برادر وای خواهر مسلمان! تا دیر نشده توبه کن که وقت تنگ است. ببینید خداوند تعالی با چه لحنی با بندگان خود سخن می‌گوید:
-~~green:الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکرالله و ما نزل و من الحق؟... +~~green:الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکرالله و ما نزل من الحق؟...
 آیا وقت آن نرسیده است که مؤمنان دلهایشان به یاد خدا خاشع گردد و خود در برابر قرآن خاضع شوند؟~~ آیا وقت آن نرسیده است که مؤمنان دلهایشان به یاد خدا خاشع گردد و خود در برابر قرآن خاضع شوند؟~~
-تو که می‌گویی که فردا، این بدان که به هر روزی که می‌آید زمانr />آن درخت بد جوان‌تر می‌شود وین کننده پیر و مضنطر می‌شود
او جوان‌تر می‌شود تو پیرتر زود باش و روزگار خود مبر
+::{picture=CAK9MNCD.jpg}::
 + تمام علمای اسلام در وجوب و لزوم توبه اتفاق نظر دارند و در متن قرآن مجید کراراً به آن امر شده است. در آیه 8 سوره تحریم می‌خوانیم:
 + ای کسانی که ایمان آورده‌اید به سوی خدا باز گردید، توبه کنید، توبه‌ای خالص و بی‌شائبه، امید است (با این کار) پروردگارتان گناهانتان را ببخشد و شما را در باغهایی از بهشت که نهرها از زیر درختانش جاری است داخل کند.
 +همه انبیاء الهی هنگامی که برای هدایت امتهای منحرف مأموریت می‌یافتند یکی از نخستین گامهایشان دعوت به توبه بود، چرا که بدون توبه و شستن لوح دل از نقش گناه، جایی برای نقش توحید و فضائل نیست.
 +علاوه بر این دلیل دلیل عقلی روشنی بر وجوب توبه داریم و آن اینکه عقل حاکم بر این است که در برابر عذاب الهی خواه یقین باشد یا احتمالی باید وسیله نجاتی فراهم ساخت و با توجه به اینکه توبه مهمترین وسیله نجات است، عقل آن را واجب می‌شمرد، چگونه افراد گنهکار خود را از عذاب الهی در دنیا و آخرت می‌توانند محفوظ بشمرند در حالی که توبه نکرده باشند.
 + آری! توبه واجب است هم به دلیل صراحت آیات قرآن مجید و هم روایات اسلامی و هم دلیل عقل و از این گذشته وجوب توبه در میان تمام علمای اسلام مسلم و قطعی است.
 +! نمونه احادیثی در مورد توبه
 +((پیامبر اکرم)) (ص ) : توبه گذشته ها را مى پوشاند.
 +(( امام على)) (ع ) : توبه رحمت را فرود مى آورد.
 + هیچ واسطه و شفیعى کاراتر از توبه نیست .
 + توبه خالصانه گناه را مى زداید.
 + پیامبر خدا (ص ) : کسى که از گناه توبه کند مانند کسى است که گناهى نکرده باشد.
 + امام على (ع ) : توبه خوب گناه را پاک مى کند.
 +!مقام توبه گر
 +(همانا خداوند توبه گران و پاکیزگان را دوست مى دارد).
 +(( پیامبر اکرم)) (ص ) : نزد خدا چیزى محبوبتر از مرد یا زن توبه گر نیست .
 +(( امام باقر)) (ع ) : یکى از محبوبترین بندگان خدا نزد خداوند فتنه گرى است که توبه کند.
 + پیامبر خدا (ص ) : همه آدمیان خطا مى کنند و بهترین خطاکاران توبه کنندگانند.
 + هـان ! سـوگـنـد به خدا که شادى خداوند از توبه بنده اش بیشتر است تا شاد شدن مرد از (پیدا کردن ) شترش .
 + امام باقر (ع ) : شادى خداوند از توبه بنده اش بیشتر است تا شادى مردى که در شبى تار شتر و ره توشه خود را گم کند و سپس آن را بیابد.
 +.
 +! نشانه توبه گراز زبان پیامبر
 + ~~green:اخلاص عمل براى خدا
 + فرو گذاشتن باطل
 + پایبندى به حق
 + شوق وآزمندى به نیکى .~~
 +! ((امام سجاد )) علیه السلام در مناجاتش
 + ما را از آنان قرار ده که درختهاى گناهان را در برابر دیدگان دل خود نشاندند و با آب توبه سیرابشان کردند تا آن که برایشان میوه پشیمانى به بار داد.
 +ایـمـنشان گردانیدى .. .
 +پس هوشیارى عظیم دست یافتند وجامه خدمتگزارى پوشیدند .
 +و ما را از آنان قرارده که .. .
 +پرده هاى آتش خواهشهاى نفس را با ریختن آب توبه کندند و ظرفهاى نادانى را با زلال آب زندگى شستند .
 +!چه زمانی توبه پذیرفته می شود
 +(کسانى که کارهاى زشت مى کنند و چون مرگشان فرامى رسد مى گویند که اکنون توبه کردیم و نیز آنان که کافر بمیرند, توبه ندارند).
 +(کسانى که بعد از ایمان آوردن کافر شدند و بر کفر خود افزودند توبه شان پذیرفته نخواهد شد)
 +((حضرت امام جعفر صادق علیه السلام |امـام صـادق )) علیه اسلام در پاسخ به سؤال از آیه (کسانى که کارهاى زشت مى کنند ...) آن زمانى است که امر آخرت رامشاهده کنند.
 + پیامبر خدا (ص ) : هر کس , پیش از مشاهده , توبه کند خداوند توبه اش را مى پذیرد.
 + خداى تعالى توبه بنده را, پیش از آن که نفسش به شماره افتد, مى پذیرد.
 +(( امام باقر )) (ع ) با دست خود به حلقش اشاره کرد و فرمود: هر گاه جان به این جا برسد عالم (راهى براى ) توبه نداردو جاهل دارد.
 +امـام صـادق (ع ) بـا دست خویش به گلوى مبارکش اشاره کرده فرمود: هرگاه جان به این جا برسد عالم (راهى به )توبه ندارد.
 + امـام رضا (ع ) در پاسخ به این پرسش که : چرا خداوند فرعون را با آن که ایمان آورد و به یگانگى او اقرار کرد غرق ساخت ؟
 + زیرا او هنگامى ایمان آورد که عذاب را مشاهده کرد و ایمان آوردن به هنگام مشاهده عذاب پذیرفته نیست .
 +!پشیمانى نوعى توبه است
 +(( امام على)) (ع ) : پشیمانى یکى از دو توبه است .
 + پیامبر خدا (ص ) : پشیمانى نوعى توبه است .
 + امام باقر (ع ) : براى توبه کردن پشیمانى کافى است .
 + با پشیمانى سخت و آمرزش خواهى فراوان , رشته گناهان گذشته را قطع کن .
 + امام على (ع ) : پشیمانى از گناه همان آمرزش خواهى است .
 + پشیمانى از گناه مانع تکرار گناه مى شود.
 + آن که پشیمان شود توبه کرده است , هر که توبه کند به خدا بازگشته است .
 +!اعتراف حقیقى به گناه
 +و گروهى دیگر به گناه خود اعتراف کردند که اعمال نیکو را با کارهاى زشت آمیخته اند.
 +(( امام باقر)) (ع ) : به خدا سوگند تنها آن کس از گناه مى رهد که به آن اعتراف کند.
 +(( امام على)) (ع ) : اعتراف راستین اثر ارتکاب گناه را نابود مى کند.
 + امام باقر (ع ) : سوگند به خدا که خداوند متعال از مردم جز دو کار نخواسته است : به نعمتهاى او اعتراف کنند تا آنان را نعمت فزونتر دهد و به گناهان اقرار ورزند تا گناهانشان را بیامرزد.
 + امـام عـلـى (ع ) : پـشـیمانى , استغفار است , اعتراف به گناه پوزش خواهى است و انکار آن پاى فشردن بر گناه است .
 + شفیع و میانجى گنهکار همان اعتراف اوست (به گناهان ) و توبه او همان پوزش خواهى اوست .
 + گنهکارى که به گناه خویش اعتراف ورزد بهتر است از فرمانبردارى که به کار خویش ببالد.
 +پـیـامـبـر خـدا (ص ) فرمودند اگـر نشان توبه در توبه گزار آشکار نشود توبه نکرده است
 + ~~green:طلبکاران را خشنود سازد
 +نمازها رااعاده کند
 + میان مردم فروتنى کند
 + خود را از شهوات و خواهشهاى نفسانى بدور دارد
 + با روزه گرفتن گردن خود رانزار کند.~~
 +!پایه هاى توبه
 +((امام علی)) (ع) تـوبه بر چهار پایه استوار است
 + ~~green:پشیمانى در دل
 + آمرزش خواهى به زبان
 + عمل کردن با اعضاى بدن
 + تصمیم بر باز نگشتن به گناه ~~
 +اسـتـغـفـار درجـه والا مـقـامان است و نامى است که پنج معنا در بر دارد
 +~~green:1- پشیمانى از گـذشته
 +2- تصمیم برترک همیشگى آن
 +3- آن که حقوق مردم را به آنان بپردازى ...
 +4- ایـن که حق هر واجبى را که ضایع کرده اى ادا کنى
 +5- این که گوشت برآمده از مال حرام را با انـدوهـهـا آب کنى چندان که پوست به استخوان چسبدو میان آن دو گوشتى تازه روید و که سختى طاعت را به تن بچشانى چنان که شیرینى معصیت را به کام او ریخته بودى .~~
-  

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 14 شهریور 1384 [07:13 ]   32   رضا معرب      جاری 
 شنبه 12 شهریور 1384 [13:25 ]   31   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 12 شهریور 1384 [13:13 ]   30   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 12 شهریور 1384 [13:12 ]   29   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 12 شهریور 1384 [13:11 ]   28   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 12 شهریور 1384 [13:09 ]   27   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 12 شهریور 1384 [13:08 ]   26   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 12 شهریور 1384 [13:03 ]   25   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 12 شهریور 1384 [13:02 ]   24   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 12 شهریور 1384 [13:02 ]   23   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 12 شهریور 1384 [13:01 ]   22   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 12 شهریور 1384 [12:54 ]   21   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 12 شهریور 1384 [12:53 ]   20   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 12 شهریور 1384 [12:52 ]   19   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 12 شهریور 1384 [12:50 ]   18   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 12 شهریور 1384 [12:46 ]   17   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 12 شهریور 1384 [12:43 ]   16   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 12 شهریور 1384 [12:39 ]   15   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 12 شهریور 1384 [12:37 ]   14   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 12 شهریور 1384 [12:35 ]   13   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 12 شهریور 1384 [12:34 ]   12   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 12 شهریور 1384 [12:27 ]   11   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 12 شهریور 1384 [12:26 ]   10   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 12 شهریور 1384 [12:24 ]   9   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 12 شهریور 1384 [09:22 ]   8   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 12 شهریور 1384 [09:21 ]   7   رضا معرب      v  c  d  s 
 پنج شنبه 10 شهریور 1384 [15:05 ]   6   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 مرداد 1384 [14:42 ]   5   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 مرداد 1384 [14:40 ]   4   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 مرداد 1384 [14:38 ]   3   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 مرداد 1384 [14:37 ]   2   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 مرداد 1384 [14:32 ]   1   رضا معرب      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..