منو
 کاربر Online
532 کاربر online
تاریخچه ی: تنش

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-12Lines: 1-67
-ه وی می انیم ((نیرو)) ی ات ک م اکن ا رکت در و یا م تحرکی ا ک ی اید یا اث تییر کت سم گدد و یا ایکه تییر شک سم ا شو. زمین شناسی ساختان مساله ییر شک اسام همیت بیشی دارد. رای تحی یی کل و اط ن ا نیرهای مور، ابتا ایستی نش مور سم ا ر قسمتای ت تیین ک نگا، ا ته ه واب م، تییر ک های له را تیه و حی نمو. +{DYNAMICMENU()}
__و
ژه‌نمه__
*((
وگا زمین ناسی ساختمنی و کیک)) />__مقالت بط__
*((ز
مین ناسی اتانی)) />*((گرریختی)) />*((ریی))
*((
ن شناسی سامانی تکتونیک)) />*((اای الیه تد های نفوذی)) />*((اتمنهای رسوبی)) />*((خت طی))
*((
ساختمان گندی))
__کت
ابهای رتبط__
*((
کتبهای زمین شسی امنی و کتونیک)) />__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=46|نمن زمین شناسی]__ />__سایتای مرتبط__
*
سایتهای خلی />**[www.gsi.iv/?lang=fa&p=01-09 |بخش تکتنیک سای سازمن مین شنی] />**[www.gsi-info.com |ایت محقی و نشجوین لوم مین]
**[www.gsoi.ir|
انن مین ناسی ایرا]
*سایت
های ار />**[http://www.science.smith.edu/departments/Geology/Structure_Resources/|سایت مین ناسی ساختمانی] />**[http://www.uh.edu/~jbutler/anon/anoncoursestructure.html|مین شناسی ساختمانی و نقه هی مین ناسی]
**[http://www.uwgb.edu/DutchS/STRUCTGE/LABMAN.HTM|ز
مین نای ساختانی کتیک] />**[http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/539/description#description|مجلات مین شناسی ساختمانی] />**[http://www.gsajournals.org/gsaonline/?request=index-html |نمن زین ناسی آیک ]
**[http://earth.leeds.ac.uk/faults/stress/index.htm | گ
لها و تها ]
**[http://www.geos.ed.ac.uk | م
رسه لوم زمین انگلیس ]
**[http://www.physicalgeography.net/fundamentals/10l.html |م
بنی زمی ]
**[ http://www.geosci.unc.edu/faculty/glazner/Images/SedRocks/SedStructures.html|
تاویر اختانهای وی]
__گا
لری توی__
*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=15|گالری کان
یها و ی شنسی]
-__((مفهوم تنش و مولفه های آن))__ +body=

|~|
{DYNAMICMENU}

||تنش عبارتست از نیرو بر واحد سطح که سبب تغییر شکل سنگها
می گردد. تنش مثل نیرو می تواند در امتداد سه محوریکه به یکدیگر عمود است، تجزیه شود. وقتی یک ستون عمودی از مواد را در نظر بگیریم در ا متداد هر سطح افقی در طول این ستون وزن موادیکه در بالای این سطح قرار دارد موادی را که در زیر این سطح است، می فشارد. به همان ترتیب موادیکه زیر این سطح قرار دارد در جهت بالا متقابلا به مواد بالای سطح فشار می آورد. پس بنابراین عمل و عکس العمل متقابل در ا متداد یک سطح تشکیل تنش می دهد. به علاوه در امتداد هر سطح فرضی در یک ستون از سنگ، عملها و عکس العملهای مشابه وجود دارد.||
!~~blue:دید کلی~~
به طوریکه می دانیم، ((نیرو)) عاملی است که جسم ساکن را به حرکت در
آورده، یا جسم متحرکی را ساکن می نماید یا باعث تغییر حرکت جسم گردد و یا اینکه تغییر شکل جسم را سبب شود. در ((زمین شناسی ساختمانی))، مساله تغییر شکل اجسام، اهمیت بیشتری دارد. برای تحلیل تغییر شکل و رابطه آن با نیروهای موثر، ابتدا بایستی تنش موثر بر جسم را در قسمتهای مختلف تعیین کرد و آنگاه، با توجه به روابط موجود، تغییر شکل های حاصله را تجزیه و تحلیل نمود.

::{img src=img/daneshnameh
_up/f/ff/rev_fault.JPG} {img src=img/daneshnameh_up/d/dc/11.JPG}::

!~~blue:مولفه های تنش~~

سطح فرضی ممکن است افقی، عمودی یا مورب باشد نیروی وارده به صورت وزن در بالای یک سطح فرضی در جهت عمودی اثر می کند. نیرویی را که در جهت عمود بر یک سطح مورب اثر می کند می توان به دو نیروی تشکیل دهنده خود یعنی یک بخش نرمال یا عمودی و یک بخش مماسی تجزیه نمود.

اگر بخش نرمال یک نیروی فشارشی باشد، در این صورت اثر این نیرو سبب می شود که مواد در جهت مخالف و در دو طرف یک سطح به یکدیگر فشرده شود. بخش نرمال ممکن است یک نیروی کششی باشد در اینصورت اثر و عمل این نیرو، مواد را در دو طرف مخالف یک سطح از یکدیگر جدا خواهد کرد.

بخش مماسی معمولا یک نیروی کششی و پاره کننده است که اصولا به نام برش خوانده می شود در بررسی های تکتونیکی به طوریکه درقسمتهای دیگر زمین شناسی رسم است نیروهای فشارشی را مثبت و نیروهای کششی را منفی تلقی می کنند لازم است بدانیم که در مهندسی و ((فیزیک)) معمولا عکس علائم فوق به کار برده می شود.
{img src=img/daneshnameh_up/d/df/StressState3D.gif height=260 width=260}

 __((انواع تنش))__ __((انواع تنش))__
 __((تنش های اصلی و مشخصات آنها))__  __((تنش های اصلی و مشخصات آنها))__
-__((تغییر شکل نسبی «strain )))__ +__((تغییر شکل نسبی (strain )))__
 __((رفتار مواد در مقابل تنش))__ __((رفتار مواد در مقابل تنش))__

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 25 آبان 1385 [14:49 ]   10   اصغر نامور      جاری 
 دوشنبه 19 دی 1384 [06:49 ]   8   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 13 دی 1384 [04:28 ]   7   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 13 دی 1384 [04:26 ]   6   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 07 دی 1384 [12:13 ]   5   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 07 دی 1384 [06:47 ]   4   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 07 دی 1384 [06:24 ]   3   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 05 اسفند 1383 [06:18 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 27 مهر 1383 [05:11 ]   1   سارا بهنیا      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..