منو
 صفحه های تصادفی
آگاهی امام علی علیه السلام از کتب پیامبران پیشین
مخاطرات در ایمنی پرواز
معادلات دیفرانسیل
علت وقوع جنگ بدر
ابولولو
دیدگاه فلسفی علم
علت برداشت افراطی از آزادى دین و آزادى عقیده در دنیاى غرب
ابوالحسین احمد
یکاهای دما
حضرت خدیجه در مرگ فرزندش
 کاربر Online
709 کاربر online
Lines: 1-46Lines: 1-46
 !اطلاعات اولیه !اطلاعات اولیه
 بسیاری از ((فلز|فلزات)) را می‌توان به روشهای مکانیکی مثلا با گردهای ساینده ( مانند ماسه و غیره ) و پشم فولادی ( سیم ظرف شویی ) و براده مسی و یا ((روی)) و با پارچه پنبه‌ای که دارای سیم مسی باشد و نظیر آنها پاک نمود. در ضمن می‌توان برای پاک کردن فلزات از روشهای شیمیایی نیز استفاده کرد. بسیاری از ((فلز|فلزات)) را می‌توان به روشهای مکانیکی مثلا با گردهای ساینده ( مانند ماسه و غیره ) و پشم فولادی ( سیم ظرف شویی ) و براده مسی و یا ((روی)) و با پارچه پنبه‌ای که دارای سیم مسی باشد و نظیر آنها پاک نمود. در ضمن می‌توان برای پاک کردن فلزات از روشهای شیمیایی نیز استفاده کرد.
 
 
 {img src=img/daneshnameh_up/a/ae/Gold202_jpg.jpg} {img src=img/daneshnameh_up/a/ae/Gold202_jpg.jpg}
 
 
 !طلا !طلا
 ((طلا|طلای خالص)) بر اثر عوامل جوی تغییری نمی‌کند، فقط ممکن است به مرور سطح آن کثیف شود. اما از آنجائی که طلای خالص برای تهیه زینت آلات و ظروف و غیره نرم است، معمولا ((آلیاژ)) آنرا با ((نقره)) و یا ((مس)) استعمال می‌نمایند. فلزات نقره و مس موجود در این آلیاژها بر اثر __هیدروژن سولفوره__ و __((گوگرد))__ و برخی از ترکیبات جامد و یا محلول گوگرد به مرور تولید سولفور نقره و سولفور مس که سیاه رنگ است می‌نمایند.

در نتیجه ، آلیاژ طلا با گذشت زمان بر اثر تاثیر ((مواد شیمیایی)) و عرق بدن و گازهای مضر و لوازم آرایشی و پودر و غیره کم و بیش تیره می‌گردد.
 ((طلا|طلای خالص)) بر اثر عوامل جوی تغییری نمی‌کند، فقط ممکن است به مرور سطح آن کثیف شود. اما از آنجائی که طلای خالص برای تهیه زینت آلات و ظروف و غیره نرم است، معمولا ((آلیاژ)) آنرا با ((نقره)) و یا ((مس)) استعمال می‌نمایند. فلزات نقره و مس موجود در این آلیاژها بر اثر __هیدروژن سولفوره__ و __((گوگرد))__ و برخی از ترکیبات جامد و یا محلول گوگرد به مرور تولید سولفور نقره و سولفور مس که سیاه رنگ است می‌نمایند.

در نتیجه ، آلیاژ طلا با گذشت زمان بر اثر تاثیر ((مواد شیمیایی)) و عرق بدن و گازهای مضر و لوازم آرایشی و پودر و غیره کم و بیش تیره می‌گردد.
 !!طریقه پاک کردن اجسام طلایی بدون جلا !!طریقه پاک کردن اجسام طلایی بدون جلا
 240 گرم __جوش شیرین__ و 100 گرم __کلرور دوشو__ و 60 گرم __نمک طعام__ را در یک لیتر ((آب مقطر)) حل می‌کنند و آنگاه آن را گرم می‌نمایند و اجسام طلایی را در آن قرار می‌دهند تا کاملا با جلا گردند. آنگاه با آب مکرر این اجسام را می‌شویند و با مالیدن __خاک اره__ گرم به آن خشک می‌نمایند. ممکن است اجسام طلایی را که زیاد کثیف نشده‌اند، با شستن بوسیله آب صابون و خشک نمودن با خاک اره پاک نمود. 240 گرم __جوش شیرین__ و 100 گرم __کلرور دوشو__ و 60 گرم __نمک طعام__ را در یک لیتر ((آب مقطر)) حل می‌کنند و آنگاه آن را گرم می‌نمایند و اجسام طلایی را در آن قرار می‌دهند تا کاملا با جلا گردند. آنگاه با آب مکرر این اجسام را می‌شویند و با مالیدن __خاک اره__ گرم به آن خشک می‌نمایند. ممکن است اجسام طلایی را که زیاد کثیف نشده‌اند، با شستن بوسیله آب صابون و خشک نمودن با خاک اره پاک نمود.
 +!نقره
 +نقره را باید مخصوصا در مقابل گوگرد و ترکیبات گوگردی حفظ نمود، زیرا با آنها ترکیب تولید __سولفید نقره__ می‌نماید که سیاه رنگ می‌باشد. اگر کارد و چنگال نقره‌ای با غذاهای تخم مرغ‌دار و ماهی‌دار و غیره تماس پیدا کنند به مرور یک قشر زرد تا قهوه‌ای زشت از سولفور نقره روی آنرا می‌پوشاند. کارد و چنگال نقره‌ای و یا ((آبکاری فلزات|آب نقره‌دار)) را نباید گذاشت تا با __پشم سفید__ تماس حاصل نمایند زیرا معمولا پشم را بوسیله ترکیبات گوگردی ، سفید می‌نمایند.
 
 
 {img src=img/daneshnameh_up/5/5d/p0259sauceboats2.jpg} {img src=img/daneshnameh_up/5/5d/p0259sauceboats2.jpg}
 
 
-!نقره 
-نقره را باید مخصوصا در مقابل گوگرد و ترکیبات گوگردی حفظ نمود، زیرا با آنها ترکیب تولید __سولفید نقره__ می‌نماید که سیاه رنگ می‌باشد. اگر کارد و چنگال نقره‌ای با غذاهای تخم مرغ‌دار و ماهی‌دار و غیره تماس پیدا کنند به مرور یک قشر زرد تا قهوه‌ای زشت از سولفور نقره روی آنرا می‌پوشاند. کارد و چنگال نقره‌ای و یا ((آبکاری فلزات|آب نقره‌دار)) را نباید گذاشت تا با __پشم سفید__ تماس حاصل نمایند زیرا معمولا پشم را بوسیله ترکیبات گوگردی ، سفید می‌نمایند. 
 !!طریقه پاک کردن نقره !!طریقه پاک کردن نقره
 برای پاک کردن نقره ، می‌توان از آمویناک ، خاکستر سیگار ، محلول گرم و غلیظ براکسی ، محلول 7% پتواوره ، محلول 10% ((اسید سولفوریک)) ، صابون پاک کننده نقره ، گرد پاک کننده نقره ، مایع پاک کننده نقره ، محلول سیانور پتاسیم ، گرد کربنات سدیم و یا پتاسیم و جوش شیرین استفاده نمود. برای پاک کردن نقره ، می‌توان از آمویناک ، خاکستر سیگار ، محلول گرم و غلیظ براکسی ، محلول 7% پتواوره ، محلول 10% ((اسید سولفوریک)) ، صابون پاک کننده نقره ، گرد پاک کننده نقره ، مایع پاک کننده نقره ، محلول سیانور پتاسیم ، گرد کربنات سدیم و یا پتاسیم و جوش شیرین استفاده نمود.
 !پاک کردن فلز قلع !پاک کردن فلز قلع
 آلات و ادوات قلعی را برای پاک کردن در __آب کربنات سدیم‌دار__ می‌گذارنند. سپس آنرا با گیاه معروف به نام __دم اسب__ که قبلا بوسیله محلول کربنات سدیم نرم شده است، __سیلیسیک__ می‌باشد و ناپاکی‌های روی ((قلع)) را که قبلا بوسیله محلول کربنات سدیم ، نرم شده است جدا می‌سازند. برای پاک کردن قلع می توان از ماسه سفید که قبلا قدری اسید اسیتیک به آن زده شده نیز استفاده نمود.

پس از پاک نمودن محل پاک شده را با ((اکسیژن)) یک کهنه خشک صیقلی کرد.
 آلات و ادوات قلعی را برای پاک کردن در __آب کربنات سدیم‌دار__ می‌گذارنند. سپس آنرا با گیاه معروف به نام __دم اسب__ که قبلا بوسیله محلول کربنات سدیم نرم شده است، __سیلیسیک__ می‌باشد و ناپاکی‌های روی ((قلع)) را که قبلا بوسیله محلول کربنات سدیم ، نرم شده است جدا می‌سازند. برای پاک کردن قلع می توان از ماسه سفید که قبلا قدری اسید اسیتیک به آن زده شده نیز استفاده نمود.

پس از پاک نمودن محل پاک شده را با ((اکسیژن)) یک کهنه خشک صیقلی کرد.
 !پاک کردن برنج و مس !پاک کردن برنج و مس
 با مالیدن یک کهنه که با ((اسید استیک)) و یا اسید سولفوریک رقیق‌تر شده مرطوب شده است بر روی مس ، می‌توان زنگ آنرا پاک نمود. ولی بعدا باید بقیه اسید را از روی مس پاک کرد. زنگ مس ، اکسید مس می‌باشد که بر اثر اسید ، تبدیل به نمک شده و زود پاک می‌گردد. با مالیدن یک کهنه که با ((اسید استیک)) و یا اسید سولفوریک رقیق‌تر شده مرطوب شده است بر روی مس ، می‌توان زنگ آنرا پاک نمود. ولی بعدا باید بقیه اسید را از روی مس پاک کرد. زنگ مس ، اکسید مس می‌باشد که بر اثر اسید ، تبدیل به نمک شده و زود پاک می‌گردد.
 !پاک کردن آهن و فولاد !پاک کردن آهن و فولاد
 اگر لکه زنگی ، روی آهن و فولاد باشد می‌توان آنرا با ساییدن بوسیله قدری نرمه سنگ و روغن پاک نمود. البته اگر از گردها و مایعات پاک کننده فروشی در دسترس باشد، عمل آسان‌تر می‌شود. اغلب اتفاق می‌ا‌فتد با قدری ((نفت خام|نفت)) و یک کهنه می‌توان ((خوردگی فلزات|زنگ)) را پاک کرد. اگر لکه زنگی ، روی آهن و فولاد باشد می‌توان آنرا با ساییدن بوسیله قدری نرمه سنگ و روغن پاک نمود. البته اگر از گردها و مایعات پاک کننده فروشی در دسترس باشد، عمل آسان‌تر می‌شود. اغلب اتفاق می‌ا‌فتد با قدری ((نفت خام|نفت)) و یک کهنه می‌توان ((خوردگی فلزات|زنگ)) را پاک کرد.
 
 
 {img src=img/daneshnameh_up/2/22/metal1.jpg} {img src=img/daneshnameh_up/2/22/metal1.jpg}
 
 
 !پاک کردن آلومینیم !پاک کردن آلومینیم
 برای ساییدن و و پاک کردن ((آلومینیم)) ، سیمهای مخصوص (سیم ظرف شویی) بکار می‌برند. با سیم برنزی و گرد سنگ پا و صابون و کربنات کلسیم نرم و غیره هم می‌توان آلومینیم را پاک نمود. با محلول بوراکس که کمی آمونیاک به آن افزوده شده است، همچنین با محلول سرکه و اسیدهای آلی رقیق هم می‌توان آلومینیم را پاک کرد. از آنجایی که اسید کلریدریک و سود سوزان رقیق و کربنات سدیم و محلول جوش شیرین ، آلومینیم را هر چه ناپاک تر باشد بیشتر می‌خورند، نباید با این محلولها ظروف آلومینیمی را پاک نمود.

اگر در ظروف آلومینیومی ، غذاهای آهن‌دار مثل __اسفناج__ بپزند، روی آلومینیم ، رسوب آهن که سمی نیست می‌نشیند. اگر غذای اسیدی در این ظرف بپزند، این رسوب آهن از بین می‌رود.
 برای ساییدن و و پاک کردن ((آلومینیم)) ، سیمهای مخصوص (سیم ظرف شویی) بکار می‌برند. با سیم برنزی و گرد سنگ پا و صابون و کربنات کلسیم نرم و غیره هم می‌توان آلومینیم را پاک نمود. با محلول بوراکس که کمی آمونیاک به آن افزوده شده است، همچنین با محلول سرکه و اسیدهای آلی رقیق هم می‌توان آلومینیم را پاک کرد. از آنجایی که اسید کلریدریک و سود سوزان رقیق و کربنات سدیم و محلول جوش شیرین ، آلومینیم را هر چه ناپاک تر باشد بیشتر می‌خورند، نباید با این محلولها ظروف آلومینیمی را پاک نمود.

اگر در ظروف آلومینیومی ، غذاهای آهن‌دار مثل __اسفناج__ بپزند، روی آلومینیم ، رسوب آهن که سمی نیست می‌نشیند. اگر غذای اسیدی در این ظرف بپزند، این رسوب آهن از بین می‌رود.
 !پاک کردن مرمر !پاک کردن مرمر
 اگر لکه جوهر روی مرمر بیافتد، می‌توان آنرا با __هیدرواکسالات__ __C2O4HK__ پاک کرد. برای پاک کردن ((چربی)) از روی مرمر ، مخلوط ((بنزین)) و اکسید منیزیم بکار می‌برند. سایر ناپاکیهای مرمر را هم می‌توان با نفت ، روغن ترپانتین ، محلول کربنات سدیم ، سنگ پا ، ((آب اکسیژنه)) ، محلول رقیق آمونیاک و کلرور دوشو پاک نمود.

برای پاک کردن مجسمه‌های مرمری ، یک خمیری از اکسید منیزیم و تتراکلرید کربن به ضخامت یک سانتی‌متر روی آن را می‌مالند. آنگاه پس از پاک کردن با قلم مو ، آب اکسیژنه 3% روی آن می‌زنند. برای پاک کردن مرمر نباید اسید بکار برد. زیرا مرمر بر اثر اسید حل شده تولید ((دی‌اکسید کربن|انیدرید کربنیک)) می‌کند (سنگ مرمر همان کربنات کلسیم است).
 اگر لکه جوهر روی مرمر بیافتد، می‌توان آنرا با __هیدرواکسالات__ __C2O4HK__ پاک کرد. برای پاک کردن ((چربی)) از روی مرمر ، مخلوط ((بنزین)) و اکسید منیزیم بکار می‌برند. سایر ناپاکیهای مرمر را هم می‌توان با نفت ، روغن ترپانتین ، محلول کربنات سدیم ، سنگ پا ، ((آب اکسیژنه)) ، محلول رقیق آمونیاک و کلرور دوشو پاک نمود.

برای پاک کردن مجسمه‌های مرمری ، یک خمیری از اکسید منیزیم و تتراکلرید کربن به ضخامت یک سانتی‌متر روی آن را می‌مالند. آنگاه پس از پاک کردن با قلم مو ، آب اکسیژنه 3% روی آن می‌زنند. برای پاک کردن مرمر نباید اسید بکار برد. زیرا مرمر بر اثر اسید حل شده تولید ((دی‌اکسید کربن|انیدرید کربنیک)) می‌کند (سنگ مرمر همان کربنات کلسیم است).
 !پاک کردن لینولئوم !پاک کردن لینولئوم
 برای پاک کردن __لینولئوم__ ، باید با آب صابون نیمه گرم و ماهوت پاک کن آنرا خوب شست و سپس با واکس مخصوص لینولئوم آنرا واکس زد. از آنجائی که در ساختمان لینولئوم ، __روغن کتان__ بکار رفته است، نباید برای تمیز کردن آن از اجسامی که حلال روغن هستند مانند کربنات سدیم و صابون کربنات سدیم‌دار و سود سوزان و نظیر اینها استفاده نمود. برای پاک کردن __لینولئوم__ ، باید با آب صابون نیمه گرم و ماهوت پاک کن آنرا خوب شست و سپس با واکس مخصوص لینولئوم آنرا واکس زد. از آنجائی که در ساختمان لینولئوم ، __روغن کتان__ بکار رفته است، نباید برای تمیز کردن آن از اجسامی که حلال روغن هستند مانند کربنات سدیم و صابون کربنات سدیم‌دار و سود سوزان و نظیر اینها استفاده نمود.
 !پاک کردن چرم !پاک کردن چرم
 دستکش‌های چرمی را بوسیله گلی که از مخلوط کردن 350 گرم کلرور دوشو و 450 گرم صابون ریز شده و 30 گرم مایع آمونیاک و 600 گرم آب درست می‌کنند، پاک می‌نمایند. در این مخلوط ، مخصوصا کلرور دوشو وظیفه از بین بردن کثافات را دارد. آمونیاک و صابون نیز چربی‌های چسبیده به چرم را حل می‌کنند. ممکن است چرم را با مخلوطی از یک قسمت روغن ترپانتین و دو قسمت بنزین و یا آب که به آن ، یک سوم قسمت آمونیاک افزوده شده است، پاک نمود. لکه‌های تازه مرکب را از روی چرم با ((اسید سیتریک)) ( جوهر لیمو ) پاک می‌کنند. دستکش‌های چرمی را بوسیله گلی که از مخلوط کردن 350 گرم کلرور دوشو و 450 گرم صابون ریز شده و 30 گرم مایع آمونیاک و 600 گرم آب درست می‌کنند، پاک می‌نمایند. در این مخلوط ، مخصوصا کلرور دوشو وظیفه از بین بردن کثافات را دارد. آمونیاک و صابون نیز چربی‌های چسبیده به چرم را حل می‌کنند. ممکن است چرم را با مخلوطی از یک قسمت روغن ترپانتین و دو قسمت بنزین و یا آب که به آن ، یک سوم قسمت آمونیاک افزوده شده است، پاک نمود. لکه‌های تازه مرکب را از روی چرم با ((اسید سیتریک)) ( جوهر لیمو ) پاک می‌کنند.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((آب اکسیژنه)) *((آب اکسیژنه))
 *((آلیاژ)) *((آلیاژ))
 *((اسید سیتریک)) *((اسید سیتریک))
 *((اکسیژن)) *((اکسیژن))
 *((تمیز کردن شیمیایی برخی از لوازم نزل)) *((تمیز کردن شیمیایی برخی از لوازم نزل))
 *((خوردگی فلزات)) *((خوردگی فلزات))
 *((عناصر واسطه)) *((عناصر واسطه))
 *((فلز)) *((فلز))
 *((مواد شیمیایی)) *((مواد شیمیایی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 جمعه 02 دی 1384 [17:59 ]   5   فیروزه نجفی      جاری 
 جمعه 02 دی 1384 [17:56 ]   4   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 27 آبان 1383 [06:36 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 26 آبان 1383 [15:04 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [09:26 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..