منو
 کاربر Online
693 کاربر online
تاریخچه ی: تمرکز در تنیس

V{maketoc}

~~maroon:
!تعریف و اهمیت
(ال تی ای 1995 ، موران 1995 ، تنیس استرالیا1993)
یک تعریف ساده اینست که ، تمرکز توانایی ذهنی و روانی برای باقیماندن در زمان حال است . تمرکز توانایی معطوف شدن بر نشانه های جاری ((مسابقه)) یا تمرین کنونی و همچنین شامل باقی ماندن و توجه کامل در طی مسابقه یا تمرین است .
تمرکز احتمالا مهمترین ((مهارت)) ذهنی مورد نیاز برای موفقیت در ((ورزش)) ((تنیس)) رقابتی و مسابقه ای است . در هنگام بازی ، بازیکن دارای یک زمینه ی توجهی است که در بر گیرنده ی تمام محیط بیرونی و درونی است که می تواند بر آن تمرکز نماید .
تمرکز خوب و مناسب معطوف شدن بر جنبه های توجهی عملکرد است . در حالیکه تمرکز نامناسب ، معطوف گشتن بر ابعاد نامربوط عملکرد است و بنابر این بازیکن نیاز دارد که بداند کدام تمرکز مربوط به نشانه های عملکردی در هر موقعیت از مسابقه است .
تمرکز کلید کنترل هیجانات بازیکن است . همچنین این موضوع به بازیکن کمک می کند تا بر بنیان های مفید افکارش ( برای مثال نگاه کردن و تعقیب توپ ) معطوف گردد و نیز او را از پرداختن به تفکرات منفی حفظ می نماید ( برای مثال مواظب باش بر گشت توپ را از دست ندهی ) . اگر فکر و اندیشه ای متفاوت از عمل وی باشد ، عملکرد نابسامان و زایل خواهد بود.

!انواع
__(ناید یفر 1994)__
تمرکز از دو جنبه متغیر و متفاوت است ( __گستره یا فراخنای تمرکز __ - __جهت تمرکز__)
*گستره ی تمرکز می تواند وسیع یا باریک باشد .
*در حالیکه جهت تمرکز ممکن است بیرونی یا درونی باشد .

در زیر بر حسب مدل ناید یفر چهار نوع تمرکز ذکر شده است ( بر گرفته از وینبرگ برای ورزش تنیس ) .
!جهت توجه

*درونی

__درونی گسترده __

برای تحلیل آنچه در بازی اتفاق افتاده است . برنامه ریزی و طرح تاکتیک هابکار می رود ( برای مثال ایجاد طرح بازی علیه حریف ، یاتجزیه اینکه چرابازی قبلی واگذار شد) .

__درونی باریک__

برای تکرار و تمرین یک عملکرد قریب الوقوع یا جاری و همینطور کنترل حالت هیجانی به کار می رود ( مثلا از نظر ذهنی زدن سرویس رامرور کنید ، بررسی و خود گویی و احساس فشار و غیره راتکرار و تمرین نماید).

__بیرونی وسیع__

برای سنجش سریع یک موقعیت، آب و هوا، سطح زمین بازی و غیره به کار می رود ( برای مثال حرکت دوبل یاتغییر دو گانه در طی تور برای اینکه ببینیم حزیف در کجاقرار گرفته است ).

*بیرونی

__بیرونی باریک __

منحصرا برای تمرکز بر یک دو نشانه بیرونی به کار می رود (مثلا نگاه کردن به توپ ،‌ در یافت نشانه های بازی و عملکرد حریف ، تعقیب غلتیدن و تلاطم توپ ، حرکت به عقب) .
لازمه شکار اکثر موقعیت ها در بازی تنیس تغییر از یک نقطه به نقطه دیگر است . بنابر این کنترل داشتن هم بر گستره و هم بر جهت تمرکز است .مشکلات هنگامی برای بازیکنان اتفاق می افتد که نوع غیر صحیح ((تمرکز)) را برای آن موقعیت به کار می برد .
تمرکز موثر یعنی به کار گیری نوع صحیح تمرکز در زمان مناسب ، در بازی تنیس ، بازیکن زمانی تمرکز ش رااز دست می دهد که توجهش را به یک هدف مربوط معطوف سازد .

{picture=_ggttqq_concentration1.jpg}

رابطه بین حوزه توجهی و مقدار توجه در نمودار روبرو نشان داده شده است .
( انسطال 1988 ) :
هنگامی که بازیکنان می آموزند ( یاد می گیرند ) چطو ر محدوده توجهشان را کاهش دهند (مثل تمرکز بر تور و زه راکت) . آنها به حداکثر تمرکز می رسند ، سپس آنها از این طریق به طور کامل بر هدف مورد نظر معطوف می گردند .
!مشکلات تمرکز
__(وینبرگ 1988، موران 1995)__
*فقدان علاقه در مسابقه
*وجود تعداد زیاد شروع و توقف ( زمانهای تلف شده ) : دشواری در متمرکز باقی ماندن بین امتیازات در طول مسابقه ، تنیس یک بازی بدون زمان است . یک حرکت آنی و لحظه ای می تواند در هر مر حله ای بازی راتغییر دهد .
*توجه به نشانه های متعدد ، دو نوع نشانه وجود دارد :
*اشیاء یا وقایع بیرونی : ((توپ)) ، ((تماشاچی)) ، حریف و غیره .
*جنبه های درونی : گفتگو با خود .
*فکر کردن به وقایع گذشته ( برای مثال ، اشتباهی را که بازیکن قبلا مرتکب شده است ، یک صدا یا ندای بد ،‌ بحث با ((داور)) و غیره ) .
*تمرکز بر وقایع آنی ( بازیکن فکرش را بر این متمرکز سازد : در صورتی پیروز خواهد شد که دو امتیاز بعدی را بگیرد ) .
*فلج و ناتوان شدن از طر یق تجزیه و تحلیل موقعیت : بازیکن شروع به تحلیل بازی می کند و به همین خاطر از تمرکز عاجز می گردد.
*خفه و مسدود (شوک) شدن : بازیکن تمرکز خود را با ایجاد اضطراب بر هم می زند ( مثلا به خودش می گوید من نباید در این امتیاز اشتباه دوباره ای داشته باشم ) .
*بازیکن با شروع نوبت بازی حریف ، تمرکزش را از دست می دهد ( برای مثال ، هنگامی که حریف با داور در حال بحث و جدل است ) .
*بازیکن تمرکزش را با کسب تعارف و خوشگویی از جانب حریف از دست می دهد ( مثلا زمانی که حریف می گوید : آفرین ، امروز خوب سرویس می زنی ! ) .

!چطور تمرکز را افزایش دهیم

( وینبرگ 1988، رولی 1989، موران 1995)

__پیشنهادها و روش ها ( فنون )__
*آماده سازی کنترل شده ای را قبل از مسابقه در پیش بگیرید . در طی مسابقه از اوقاتی که تلف می شود برای تمرکز دوباره استفاده نمایید .
*اغلب مشکل ترین زمان برای تمرکز در طی مسابقه ، زمان بین امتیازها است ، لذا در طی این زمان بازیکن باید از یک شیوه با ثبات و یکپارچه پیروی کند .
*سعی کنید بر چیز هایی که تحت ((کنترل)) بازی شما هستند و چیز هایی که برای گرفتن امتیاز کمک کننده هستند تمرکز نمایید ( برای مثال به غلتیدن یا تلاطم توپ در موقع ((پرتاب)) برای ((سرویس)) توجه نمایید).
*از مجموعه ی هدف یا هدف گذاری کمک بگیرید .
*اهداف عملکردی ویژه ای را برای مسابقه ایجاد نمایید .
*برای هر امتیاز یا سرویس یک برنامه داشته باشید .
*در هنگام نا آرامی و عصبی بودن ، برای زدن یک ضربه ، عمل خاصی را انجام دهید (مثلا به عرض زمین بروید) .
*بعد از مسابقه اهداف را بر طبق عملکردتان بررسی نمایید .
*کنترل چشم را تمرین نمایید . چشم هایتان را بر اهداف مربوطه معطوف سازید (مثلا فاصله توپ ، زه ((راکت)) و غیره ) .
*برای اجتناب از اضطراب ، آرامش فیزیکی رابه کار گیرید ( برای مثال شانه ها را پایین آورید ، نفس عمیق بکشید ، بازوها و دست هایتان را تکان دهید و غیره ) .
*بر موقعیت زمانی و مکانی ،، اینجا و اکنون ،، تمرکز نمایید .
*تحت شرایطی تمرین کنید که باعث گوناگونی و حواس پرتی می شوند (باد ، باران ، محیط های پر سر و صدا و غیره).
*از روش فشار ،، روشن وخاموش ،، استفاده نمایید . برای مثال ، پس از آنکه سرویس یا امتیاز شما را از فشار موقعیت جدا ساخت حالت ،، خاموش ،، خواهید بود و زمانی که سرویس یا امتیاز بعدی را شروع می کنید ذهن خود را به حالت فراغت و آسایش ،، روشن ،، نگاه دارید تا برای بازی آماده باشد .
*راهبرد کنترل حجم را تمرین نمایید ، برای مثال هنگامی که بازیکن در بین امتیازها یا زدن سرویس ها است ، شدت تمرکز را تعدیل سازد ، ( از حجم تمرکز بکاهد ) اما به گونه ای که هنوز از موقعیت آگاه باشد ، سپس هنگامی که ضربه یا امتیاز بعدی را شروع می کند ،، حجم تمرکز ،، را افزایش دهد .
*از واژه های نشانه یا برانگیزاننده استفاده کنید :‌ ،، بزن دیگه ،، . ،، زود باش ،، .،، بگیر که رفتیم ،، . ،،یکی دیگه ،، و غیره .
*از اشیاء نشانه استفاده نمایید (‌ برای مثال همانگونه که حریف سرویس می زند ، شما بر توپ تمرکز نمایید ) .
*مسائل انگیزاننده را برای ایجاد تمرکز به کار ببرید . برای مثال به طور تجسمی روی یک خط زمین بازی گام بر دارید و بگویید ،، شروع کن یا بزن بریم ،، کف دست ها یا پیشانی خود راخشک کنید و آستین پیراهنتان را تنظیم نمایید و غیره .
*شلیک توپ ها را منفی ارزیابی ننمایید .
*نظرتان را در مورد شلیک یا زدن ضربه عوض نکنید ، بر اساس یک دوره عمل تصمیم بگیرید ، سپس به انجام آن اقدام نمایید .
*بازی سازی کنید ، تمرین نمایید ( محک بزنید ) و سپس موارد و امور عادی زیر را ادامه دهید .
*در زدن ضربه ها و سرویس ها تصمیم بگیرید ، می خواهید چه نوع ضربه ای بزنید و همچنین تصمیم بگیرید سرویستان رامی خواهید به کجا بزنید .
*در زدن ضربه یا حرکت برگشتی تصمیم بگیرید ، چه نوع برگشتی را می خواهید انجام دهید و تصمیم بگیرید که قصد دارید توپ رابه کجا بر گشت دهید .
*پس از مرتکب شدن به اشتباه ، آنچه را که انجام داده اید مرور کنید و آن را کنار گذارید و برای ضربه و امتیاز بعدی آماده شوید .
*برای کمک به ایجاد تمرکز از فنون تنفسی استفاده نمایید .
*برای آنچه که قصد دارید انجام دهید از تجسم سازی کمک بگیرید . قبل از مسابقات ، بین امتیاز دادن ها و امتیاز گرفتن ها و در طی تعویض زمین شما می توانید عملکرد ضربه هایی را که باموفقیت به انجام رسیده اند را در پیش خود تجسم و احساس نمایید .

__آموزش هایی برای بهبود تمرکز__

*سر و سامان دادن ضربات پیاپی: هر توپ را به گونه متفاوتی ضربه بزنید ( به یاد گفته ی مربی باشید ، مثلا ضرباتی را بزنید که دارای زاویه ی عرضی زمین است ) .
*سر وسامان دادن ضربات پیاپی : ضربه زدن به توپ را از 10 مایل در ساعت شروع کنید ، بدون اینکه توپی را از دست بدهید ، سپس به 20 مایل در ساعت بروید و به طور تدریجی سرعت و قدرت را افزایش دهید .
*هنگامی که توپ به داخل زمین حریف پرتاب می شود بگویید ،،بپر ،، و هنگامی که حریف به توپ ضربه می زند بگویید ،، بزن ،، سپس هنگامی که مجددا توپ به زمین شما می آید بگویید ،، بپر ،، و زمانیکه ضربه راشلیک می کنید بگویید ،، بزن ،، .
*زمانیکه حریف به توپ ضربه میزند به برداشتن یک نیم گام اقدام نمایید .
*در هنگام تماس با توپ از راه رسیدن و زدن ضربه ، نفس خود را بیرون دهید و به طور کشیده بگویید ،، بله ،، .
*سبد تغذیه : مربی توپ های رنگارنگ متفاوتی ارائه می دهد ، توپ های قرمز برای پایین خط و توپ های زرد برای میانه زمین هستند .
*سرویس و بر گشت توپ : بازیکن ( شماره 1 ) سرویس می زند ، بازیکن (شماره 2 ) قبل از اینکه شماره 1 شلیک کند می گوید :،،ضربه یک نواخت و ساده است ، دارای جهت و چرخش رو به بالاست ، یاضربه اشتباه است ،،.
*سرویس زدن وبرگشت توپ : بازیکن ( شماره 1) ضربه می زند ، بازیکن ( شماره 2 ) درست بعد از اینگه بازیکن شماره 1 به توپ ضربه می زند وقبل از اینکه توپ از تور عبور کند می گوید ،، ضربه عرضی ، متوسط ، یا سنگین بود .
*سرویس زدن با اهداف : بازیکن مقدار هدف مطلوب راقبل از زدن ضربه سرویس می گوید .
*یک مفسر باشید که امتیاز را بعد از هر ضربه فرا می خواند .
*باتوپ صحبت کنید و به آن بگویید که در کدام قسمت می خواهید به او ضربه بزنید .

__روش های تمرکز برای موقعیت ها و شلیک های متفاوت__
( اسپارگو 1990 ، تنیس کانادا1993)

||__سرویس زدن__
__::بخش از یک امر عادی::__|__::هدف::__
1- تحلیل سطح بر انگیختگی | 1- بهبود بخشیدن امتیاز آخر
2- تصمیم گرفتن برای اینکه کجا باید سرویس زده شود |2- هدف آشکار
3- قدم زدن تا سر خط |3- شروع زدن سرویس
4- کشیدن یک نفس عمیق |4- آزاد کردن تنش
5- تجسم سازی زدن سرویس یا ضربه |5- دیدن و احساس کردن سرویس
6- بالا انداختن توپ ( پرتاب )|6- جلو گیری از افکار منفی ، گرفتن ریتم یا نظم
7- تمرکز بر اینکه شما به کجا می خواهید سرویس را بفرستید |7- تمرکز باریک
8- اجازه دهید این کار اتفاق بیفتد ( دل به دریا زدن ، هرچه باداباد)|8- راهنمایی خود کار
||


||__جواب سرویس__
__::بخش از یک امر عادی::__|__::هدف::__
1- تصمیم بگیرید به کجا برگردیم یا توپ رابه کجا برگردانیم|1- جهت ، عمق ، ارتفاع و غیره
2- تصمیم برای چگونگی بر گشت نوع ضربه ، اثر و غیره |2- نوع ضربه ، اثر و غیره
3- موقعیت حاضر و آماده به خود بگیرید |3- از همه ی زمان موجود استفاده نمایید ، و زمانی که مشکلی رخ می دهد آنرا تغییر دهید
4- بر زننده سرویس و غلتیده شدن توپ تمر کز نمایید |4- به دنبال نشانه ها باشید
5- از واژه های اشاره ای استفاده نمایید|5- چرا که چیزهای خاصی را برای انجام دادن به خاطر شما می سپارد||

__چگونگی عمل کردن در موقعیت های مختلف__

||__::کاستن و کم شدن زمان::__|__::در یک موقعیت مثبت::__| __::در یک موقعیت منفی::__
__اگر از بین سرویس ها و امتیازات سرویس می زنید__|1- سریع به طرف موقعیت حرکت کنید |1- سعی کنید آرام و آسوده باشید به طور دیداری بر چیز های خنثی تمرکز نمایید مثلا( زه راکت )
|2- رفتار حریف را مشاهده نمایید|2- تنفس را کنترل نمایید
|3- امتیاز را برنامه ریزی نمایید|3- برنامه ریزی عملکرد برای امتیاز بعدی را انتخاب نمایید
|4- به طور عادی سرویس بزنید|4- به برنامه پایبند باشید
|----------|5- از جریان عادی پیش برنامه ریزی شده سرویس زدن استفاده نمایید
__اگر در بین سرویس ها و امتیازها دریافت کننده می باشید__|1- همان جریان عادی باقی بماند|1- زمانی را صرف کنید تا آرام شوید
|2- به باقی ماندن بر کنترل توجه خود و موقعیت ادامه دهید|2- تنفس خود را کنترل کنید و تمرکز دیداری داشته باشید
|---------------|3- گفتگو با خود ، مثبت به کار ببرید
|---------------|4- حاضر باشید به همان حالت جریان عادی برگردید
__در بین بازی ها__|1- مایعات بنوشید ، خود را با حوله خشک کنید و غیر|1- مایعات بنوشید ، خود را سریع باحوله خشک کنید و کنار بگذارید
| 2- دوباره برنامه بازیتان را بررسی تصدیق کنید و غیره|2- مهارت های آرام کننده را به کار ببرید
| 3- برای بازی بعدی برنامه ریزی نمایید|3- اهد اف عملکرد را برای بازی بعدی ایجاد نمایید ( مثلا هیچ توپی را به تور نخواهم زد )
|--------------|4- سرعت و گام خود راکنترل نمایید ، آ‌هسته و آرام باشید ، مثبت فکر کنید
__در بین ست ها__| 1- مایعات بنوشید ، با حوله خود را خشک| 1- مایعات بنوشید خود را سریع با حوله خشک کنید کنید . و کنار بگذارید
|2- دوباره برنامه تان را بررسی و تصدیق نمایید |2- مهارت های آرام کننده را به کار ببرید
|3- در صد آمادگی برای نیروی حرکت آنی باشید|3- یک هدف واقع گرایانه را بررسی و انتخاب کنید
|------------|4- شروع به بالاترین روحیه نمایید ، زود باش تازه یک بازی را از دست دادی
|------------|5- سرعت و گام خود را مهار کنید ، مثبت گرا باشید
__در بین مسابقات__|1- انرژی ذخیره کنید|1- موقعیت را مرور و بررسی نمایید
|2- شیوه عادی و طبیعی خود را به کار ببرید |2- یک برنامه ریزی ایجاد کنید و خود را مقید به انجام آن نمایید
|3- مطمئن باشید بر روال و نظم عادی باقی مانده اید و از همان جریان عادی پیروی نمایید | 3- برنامه را تجسم نمایید که شامل کنار آمدن با موقعیتهای دشواری باشد
|------------|4- بر چیزهایی که می توانید کنترل کنید تمرکز نمایید
__سوالات حریف ندا و فراخوانی می باشد__ |1- با موقعیت به طور جسورانه و جرات مدارانه بر خورد کنید| 1- از زمان برای ارام ساختن و تمرکز مجدد بر برنامه بازی استفاده کنید
|2- با خودتان در باره برنامه ریزی صحبت کنید|2- برای ادامه جریان کار آماده باشید
|3- از نظر هیجانی خود را در گیر نسازید|
__من به مبارزه می طلبم__| 1- جرات مدارانه با موقعیت بر خورد نمایید| 1- جرات داشته باشید
| 2- از زمان برای ارام ساختن و تمرکز مجدد برنامه ی بازی تان استفاده کنید|2- بدانید که چه زمانی مکث کنید و بر روند بازی تمرکز مجدد نمایید
| 3- برای ادامه ی جریان بازی اماده باشید|3- برای ادامه ی جریان عادی بازی اماده باشید
__حریف سعی در شکستن و تحریف بازی دارد__| 1- ذهنتان را بر روی کار نگاه دارید| 1- از زمان برای ارام ساختن و تمرکز مجدد به برنامه بازی خودتان استفاده نمایید
|2- امتیاز و سرویس بعدی را در ذهن مجسم سازید|2- حاضر و اماده باشید
|3- بر حالتهای خنثی تمرکز دیداری داشته باشید|
__فرستادن توپ های پیاپی و همینطور درنگ های پیاپی__|1- یک برنامه داشته باشید و آنرا حفظ نگاه دارید|1- از زمان برای بررسی عملکرد تان استفاده نمایید
|2- انرژی را ذخیره نمایید |2- برای فرضیات مجدد در هنگام بازی یک برنامه جدید داشته باشید
|----------------|3- انرژی ذخیره کنید||~~تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 08 بهمن 1384 [07:38 ]   5   مهدی رضی      جاری 
 شنبه 08 بهمن 1384 [07:32 ]   4   مهدی رضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 29 آبان 1384 [07:04 ]   3   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 25 مرداد 1384 [05:42 ]   2   مهدی رضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 24 مرداد 1384 [16:30 ]   1   مهدی رضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..