منو
 صفحه های تصادفی
مقیاس زمانی زمین شناسی
سید حسن مدرس
بحارالانوار
زندگینامه کارول جوردن
کیپ تاون
نهراسیدن از مرگ
ستارگان سنبله
اسماعیل فرزند امام صادق علیه السلام
آنفلوانزای مرغی
اوکتای قاآن
 کاربر Online
538 کاربر online
تاریخچه ی: تمرکز در تنیس

در حال مقایسه نگارشها

نگارش واقعی نگارش:1
تعریف و اهمیت

یک تعریف ساده برای اهمیت تمرکز در تنیس اینست که ، تمرکز توانایی ذهنی و روانی برای باقیماندن در زمان حال است . تمرکز توانایی معطوف شدن بر نشانه های جاری مسابقه یا تمرین کنونی و همچنین شامل باقی ماندن و توجه کامل در طی مسابقه یا تمرین است .
تمرکز احتمالا مهمترین مهارت ذهنی مورد نیاز برای موفقیت در ورزش تنیس رقابتی و مسابقه ای است . در هنگام بازی ، بازیکن دارای یک زمینه ی توجهی است که در بر گیرنده ی تمام محیط بیرونی و درونی است که می تواند بر آن تمرکز نماید .
تمرکز خوب و مناسب معطوف شدن بر جنبه های توجهی عملکرد است . در حالیکه تمرکز نامناسب ، معطوف گشتن بر ابعاد نامربوط عملکرد است و بنابر این بازیکن نیاز دارد که بداند کدام تمرکز مربوط به نشانه های عملکردی در هر موقعیت از مسابقه است .
تمرکز کلید کنترل هیجانات بازیکن است . همچنین این موضوع به بازیکن کمک می کند تا بر بنیان های مفید افکارش ( برای مثال نگاه کردن و تعقیب توپ ) معطوف گردد و نیز او را از پرداختن به تفکرات منفی حفظ می نماید ( برای مثال مواظب باش بر گشت توپ را از دست ندهی ) . اگر فکر و اندیشه ای متفاوت از عمل وی باشد ، عملکرد نابسامان و زایل خواهد بود.


انواع

 • گستره ی تمرکز می تواند وسیع یا باریک باشد .
 • در حالیکه جهت تمرکز ممکن است بیرونی یا درونی باشد .

جهت توجه

 • درونی
 • درونی گسترده
 • درونی باریک
 • بیرونی وسیع
 • بیرونی
 • بیرونی باریک
لازمه شکار اکثر موقعیت ها در بازی تنیس تغییر از یک نقطه به نقطه دیگر است . بنابر این کنترل داشتن هم بر گستره و هم بر جهت تمرکز است .مشکلات هنگامی برای بازیکنان اتفاق می افتد که نوع غیر صحیح تمرکز را برای آن موقعیت به کار می برد .
تمرکز موثر یعنی به کار گیری نوع صحیح تمرکز در زمان مناسب ، در بازی تنیس ، بازیکن زمانی تمرکز ش رااز دست می دهد که توجهش را به یک هدف مربوط معطوف سازد .

برخی از مشکلات تمرکز


 • فقدان علاقه در مسابقه
 • وجود تعداد زیاد شروع و توقف ( زمانهای تلف شده ) : دشواری در متمرکز باقی ماندن بین امتیازات در طول مسابقه ، تنیس یک بازی بدون زمان است . یک حرکت آنی و لحظه ای می تواند در هر مر حله ای بازی راتغییر دهد .
 • فکر کردن به وقایع گذشته ( برای مثال ، اشتباهی را که بازیکن قبلا مرتکب شده است ، یک صدا یا ندای بد ،‌ بحث با داور و غیره ) .
 • تمرکز بر وقایع آنی ( بازیکن فکرش را بر این متمرکز سازد : در صورتی پیروز خواهد شد که دو امتیاز بعدی را بگیرد ) .

برای دریافت اطلاعات کامل به سایت آخر صفحه موجود مراجعه کنید


چطور تمرکز را افزایش دهیم • پیشنهادها و روش ها.

 • آموزش هایی برای بهبود تمرکز.

 • روش های تمرکز برای موقعیت ها و شلیک های متفاوت.

 • چگونگی عمل کردن در موقعیت های مختلف.

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه نمایید

منبع:

تصویر


تعریف و اهمیت

(ال تی ای 1995 ، موران 1995 ، تنیس استرالیا1993)
یک تعریف ساده اینست که ، تمرکز توانایی ذهنی و روانی برای باقیماندن در زمان حال است . تمرکز توانایی معطوف شدن بر نشانه های جاری مسابقه یا تمرین کنونی و همچنین شامل باقی ماندن و توجه کامل در طی مسابقه یا تمرین است .
تمرکز احتمالا مهمترین مهارت ذهنی مورد نیاز برای موفقیت در ورزش تنیس رقابتی و مسابقه ای است . در هنگام بازی ، بازیکن دارای یک زمینه ی توجهی است که در بر گیرنده ی تمام محیط بیرونی و درونی است که می تواند بر آن تمرکز نماید .
تمرکز خوب و مناسب معطوف شدن بر جنبه های توجهی عملکرد است . در حالیکه تمرکز نامناسب ، معطوف گشتن بر ابعاد نامربوط عملکرد است و بنابر این بازیکن نیاز دارد که بداند کدام تمرکز مربوط به نشانه های عملکردی در هر موقعیت از مسابقه است .
تمرکز کلید کنترل هیجانات بازیکن است . همچنین این موضوع به بازیکن کمک می کند تا بر بنیان های مفید افکارش ( برای مثال نگاه کردن و تعقیب توپ ) معطوف گردد و نیز او را از پرداختن به تفکرات منفی حفظ می نماید ( برای مثال مواظب باش بر گشت توپ را از دست ندهی ) . اگر فکر و اندیشه ای متفاوت از عمل وی باشد ، عملکرد نابسامان و زایل خواهد بود.

انواع

(ناید یفر 1994)
تمرکز از دو جنبه متغیر و متفاوت است ( گستره یا فراخنای تمرکز - جهت تمرکز)
 • گستره ی تمرکز می تواند وسیع یا باریک باشد .
 • در حالیکه جهت تمرکز ممکن است بیرونی یا درونی باشد .

در زیر بر حسب مدل ناید یفر چهار نوع تمرکز ذکر شده است ( بر گرفته از وینبرگ برای ورزش تنیس ) .

جهت توجه


 • درونی

درونی گسترده

برای تحلیل آنچه در بازی اتفاق افتاده است . برنامه ریزی و طرح تاکتیک هابکار می رود ( برای مثال ایجاد طرح بازی علیه حریف ، یاتجزیه اینکه چرابازی قبلی واگذار شد) .

درونی باریک

برای تکرار و تمرین یک عملکرد قریب الوقوع یا جاری و همینطور کنترل حالت هیجانی به کار می رود ( مثلا از نظر ذهنی زدن سرویس رامرور کنید ، بررسی و خود گویی و احساس فشار و غیره راتکرار و تمرین نماید).

بیرونی وسیع

برای سنجش سریع یک موقعیت، آب و هوا، سطح زمین بازی و غیره به کار می رود ( برای مثال حرکت دوبل یاتغییر دو گانه در طی تور برای اینکه ببینیم حزیف در کجاقرار گرفته است ).

 • بیرونی

بیرونی باریک

منحصرا برای تمرکز بر یک دو نشانه بیرونی به کار می رود (مثلا نگاه کردن به توپ ،‌ در یافت نشانه های بازی و عملکرد حریف ، تعقیب غلتیدن و تلاطم توپ ، حرکت به عقب) .
لازمه شکار اکثر موقعیت ها در بازی تنیس تغییر از یک نقطه به نقطه دیگر است . بنابر این کنترل داشتن هم بر گستره و هم بر جهت تمرکز است .مشکلات هنگامی برای بازیکنان اتفاق می افتد که نوع غیر صحیح تمرکز را برای آن موقعیت به کار می برد .
تمرکز موثر یعنی به کار گیری نوع صحیح تمرکز در زمان مناسب ، در بازی تنیس ، بازیکن زمانی تمرکز ش رااز دست می دهد که توجهش را به یک هدف مربوط معطوف سازد .
عکس پیدا نشد

رابطه بین حوزه توجهی و مقدار توجه در نمودار روبرو نشان داده شده است .
( انسطال 1988 ) :
هنگامی که بازیکنان می آموزند ( یاد می گیرند ) چطو ر محدوده توجهشان را کاهش دهند (مثل تمرکز بر تور و زه راکت) . آنها به حداکثر تمرکز می رسند ، سپس آنها از این طریق به طور کامل بر هدف مورد نظر معطوف می گردند .

مشکلات تمرکز

(وینبرگ 1988، موران 1995)
 • فقدان علاقه در مسابقه
 • وجود تعداد زیاد شروع و توقف ( زمانهای تلف شده ) : دشواری در متمرکز باقی ماندن بین امتیازات در طول مسابقه ، تنیس یک بازی بدون زمان است . یک حرکت آنی و لحظه ای می تواند در هر مر حله ای بازی راتغییر دهد .
 • توجه به نشانه های متعدد ، دو نوع نشانه وجود دارد :
 • اشیاء یا وقایع بیرونی : توپ ، تماشاچی ، حریف و غیره .
 • جنبه های درونی : گفتگو با خود .
 • فکر کردن به وقایع گذشته ( برای مثال ، اشتباهی را که بازیکن قبلا مرتکب شده است ، یک صدا یا ندای بد ،‌ بحث با داور و غیره ) .
 • تمرکز بر وقایع آنی ( بازیکن فکرش را بر این متمرکز سازد : در صورتی پیروز خواهد شد که دو امتیاز بعدی را بگیرد ) .
 • فلج و ناتوان شدن از طر یق تجزیه و تحلیل موقعیت : بازیکن شروع به تحلیل بازی می کند و به همین خاطر از تمرکز عاجز می گردد.
 • خفه و مسدود (شوک) شدن : بازیکن تمرکز خود را با ایجاد اضطراب بر هم می زند ( مثلا به خودش می گوید من نباید در این امتیاز اشتباه دوباره ای داشته باشم ) .
 • بازیکن با شروع نوبت بازی حریف ، تمرکزش را از دست می دهد ( برای مثال ، هنگامی که حریف با داور در حال بحث و جدل است ) .
 • بازیکن تمرکزش را با کسب تعارف و خوشگویی از جانب حریف از دست می دهد ( مثلا زمانی که حریف می گوید : آفرین ، امروز خوب سرویس می زنی ! ) .

چطور تمرکز را افزایش دهیم


( وینبرگ 1988، رولی 1989، موران 1995)

پیشنهاد هاو روشها( فنون )
 • آماده سازی کنترل شده ای را قبل از مسابقه در پیش بگیرید . در طی مسابقه از اوقاتی که تلف می شود برای تمرکز دوباره استفاده نمایید .
 • اغلب مشکل ترین زمان برای تمرکز در طی مسابقه ، زمان بین امتیازها است ، لذا در طی این زمان بازیکن باید از یک شیوه با ثبات و یکپارچه پیروی کند .
 • سعی کنید بر چیز هایی که تحت کنترل بازی شما هستند و چیز هایی که برای گرفتن امتیاز کمک کننده هستند تمرکز نمایید ( برای مثال به غلتیدن یا تلاطم توپ در موقع پرتاب برای سرویس توجه نمایید).
 • از مجموعه ی هدف یا هدف گذاری کمک بگیرید .
 • اهداف عملکردی ویژه ای را برای مسابقه ایجاد نمایید .
 • برای هر امتیاز یا سرویس یک برنامه داشته باشید .
 • در هنگام نا آرامی و عصبی بودن ، برای زدن یک ضربه ، عمل خاصی را انجام دهید (مثلا به عرض زمین بروید) .
 • بعد از مسابقه اهداف را بر طبق عملکردتان بررسی نمایید .
 • کنترل چشم را تمرین نمایید . چشم هایتان را بر اهداف مربوطه معطوف سازید (مثلا فاصله توپ ، زه راکت و غیره ) .
 • برای اجتناب از اضطراب ، آرامش فیزیکی رابه کار گیرید ( برای مثال شانه ها را پایین آورید ، نفس عمیق بکشید ، بازوها و دست هایتان را تکان دهید و غیره ) .
 • بر موقعیت زمانی و مکانی ،، اینجا و اکنون ،، تمرکز نمایید .
 • تحت شرایطی تمرین کنید که باعث گوناگونی و حواس پرتی می شوند (باد ، باران ، محیط های پر سر و صدا و غیره).
 • از روش فشار ،، روشن وخاموش ،، استفاده نمایید . برای مثال ، پس از آنکه سرویس یا امتیاز شما را از فشار موقعیت جدا ساخت حالت ،، خاموش ،، خواهید بود و زمانی که سرویس یا امتیاز بعدی را شروع می کنید ذهن خود را به حالت فراغت و آسایش ،، روشن ،، نگاه دارید تا برای بازی آماده باشد .
 • راهبرد کنترل حجم را تمرین نمایید ، برای مثال هنگامی که بازیکن در بین امتیازها یا زدن سرویس ها است ، شدت تمرکز را تعدیل سازد ، ( از حجم تمرکز بکاهد ) اما به گونه ای که هنوز از موقعیت آگاه باشد ، سپس هنگامی که ضربه یا امتیاز بعدی را شروع می کند ،، حجم تمرکز ،، را افزایش دهد .
 • از واژه های نشانه یا برانگیزاننده استفاده کنید :‌ ،، بزن دیگه ،، . ،، زود باش ،، .،، بگیر که رفتیم ،، . ،،یکی دیگه ،، و غیره .
 • از اشیاء نشانه استفاده نمایید (‌ برای مثال همانگونه که حریف سرویس می زند ، شما بر توپ تمرکز نمایید ) .
 • مسائل انگیزاننده را برای ایجاد تمرکز به کار ببرید . برای مثال به طور تجسمی روی یک خط زمین بازی گام بر دارید و بگویید ،، شروع کن یا بزن بریم ،، کف دست ها یا پیشانی خود راخشک کنید و آستین پیراهنتان را تنظیم نمایید و غیره .
 • شلیک توپ ها را منفی ارزیابی ننمایید .
 • نظرتان را در مورد شلیک یا زدن ضربه عوض نکنید ، بر اساس یک دوره عمل تصمیم بگیرید ، سپس به انجام آن اقدام نمایید .
 • بازی سازی کنید ، تمرین نمایید ( محک بزنید ) و سپس موارد و امور عادی زیر را ادامه دهید .
 • در زدن ضربه ها و سرویس ها تصمیم بگیرید ، می خواهید چه نوع ضربه ای بزنید و همچنین تصمیم بگیرید سرویستان رامی خواهید به کجا بزنید .
 • در زدن ضربه یا حرکت برگشتی تصمیم بگیرید ، چه نوع برگشتی را می خواهید انجام دهید و تصمیم بگیرید که قصد دارید توپ رابه کجا بر گشت دهید .
 • پس از مرتکب شدن به اشتباه ، آنچه را که انجام داده اید مرور کنید و آن را کنار گذارید و برای ضربه و امتیاز بعدی آماده شوید .
 • برای کمک به ایجاد تمرکز از فنون تنفسی استفاده نمایید .
 • برای آنچه که قصد دارید انجام دهید از تجسم سازی کمک بگیرید . قبل از مسابقات ، بین امتیاز دادن ها و امتیاز گرفتن ها و در طی تعویض زمین شما می توانید عملکرد ضربه هایی را که باموفقیت به انجام رسیده اند را در پیش خود تجسم و احساس نمایید .

آموزش هایی برای بهبود تمرکز

 • سر و سامان دادن ضربات پیاپی: هر توپ را به گونه متفاوتی ضربه بزنید ( به یاد گفته ی مربی باشید ، مثلا ضرباتی را بزنید که دارای زاویه ی عرضی زمین است ) .
 • سر وسامان دادن ضربات پیاپی : ضربه زدن به توپ را از 10 مایل در ساعت شروع کنید ، بدون اینکه توپی را از دست بدهید ، سپس به 20 مایل در ساعت بروید و به طور تدریجی سرعت و قدرت را افزایش دهید .
 • هنگامی که توپ به داخل زمین حریف پرتاب می شود بگویید ،،بپر ،، و هنگامی که حریف به توپ ضربه می زند بگویید ،، بزن ،، سپس هنگامی که مجددا توپ به زمین شما می آید بگویید ،، بپر ،، و زمانیکه ضربه راشلیک می کنید بگویید ،، بزن ،، .
 • زمانیکه حریف به توپ ضربه میزند به برداشتن یک نیم گام اقدام نمایید .
 • در هنگام تماس با توپ از راه رسیدن و زدن ضربه ، نفس خود را بیرون دهید و به طور کشیده بگویید ،، بله ،، .
 • سبد تغذیه : مربی توپ های رنگارنگ متفاوتی ارائه می دهد ، توپ های قرمز برای پایین خط و توپ های زرد برای میانه زمین هستند .
 • سرویس و بر گشت توپ : بازیکن ( شماره 1 ) سرویس می زند ، بازیکن (شماره 2 ) قبل از اینکه شماره 1 شلیک کند می گوید :،،ضربه یک نواخت و ساده است ، دارای جهت و چرخش رو به بالاست ، یاضربه اشتباه است ،،.
 • سرویس زدن وبرگشت توپ : بازیکن ( شماره 1) ضربه می زند ، بازیکن ( شماره 2 ) درست بعد از اینگه بازیکن شماره 1 به توپ ضربه می زند وقبل از اینکه توپ از تور عبور کند می گوید ،، ضربه عرضی ، متوسط ، یا سنگین بود .
 • سرویس زدن با اهداف : بازیکن مقدار هدف مطلوب راقبل از زدن ضربه سرویس می گوید .
 • یک مفسر باشید که امتیاز را بعد از هر ضربه فرا می خواند .
 • باتوپ صحبت کنید و به آن بگویید که در کدام قسمت می خواهید به او ضربه بزنید .

روشهای تمرکز برای موقعیتهاو شلیکهای متفاوت
( اسپارگو 1990 ، تنیس کانادا1993)

سرویس زدن
بخش از یک امر عادی
هدف
1- تحلیل سطح بر انگیختگی 1- بهبود بخشیدن امتیاز آخر
2- تصمیم گرفتن برای اینکه کجا باید سرویس زده شود 2- هدف آشکار
3- قدم زدن تا سر خط 3- شروع زدن سرویس
4- کشیدن یک نفس عمیق 4- آزاد کردن تنش
5- تجسم سازی زدن سرویس یا ضربه 5- دیدن و احساس کردن سرویس
6- بالا انداختن توپ ( پرتاب )6- جلو گیری از افکار منفی ، گرفتن ریتم یا نظم
7- تمرکز بر اینکه شما به کجا می خواهید سرویس را بفرستید 7- تمرکز باریک
8- اجازه دهید این کار اتفاق بیفتد ( دل به دریا زدن ، هرچه باداباد)8- راهنمایی خود کارجواب سرویس
بخش از یک امر عادی
هدف
1- تصمیم بگیرید به کجا برگردیم یا توپ رابه کجا برگردانیم1- جهت ، عمق ، ارتفاع و غیره
2- تصمیم برای چگونگی بر گشت نوع ضربه ، اثر و غیره 2- نوع ضربه ، اثر و غیره
3- موقعیت حاضر و آماده به خود بگیرید 3- از همه ی زمان موجود استفاده نمایید ، و زمانی که مشکلی رخ می دهد آنرا تغییر دهید
4- بر زننده سرویس و غلتیده شدن توپ تمر کز نمایید 4- به دنبال نشانه ها باشید
5- از واژه های اشاره ای استفاده نمایید5- چرا که چیزهای خاصی را برای انجام دادن به خاطر شما می سپارد


چگونگی عمل کردن در موقعیت های مختلف

کاستن و کم شدن زمان
در یک موقعیت مثبت
در یک موقعیت منفی
اگر از بین سرویس ها و امتیازات سرویس می زنید1- سریع به طرف موقعیت حرکت کنید 1- سعی کنید آرام و آسوده باشید به طور دیداری بر چیز های خنثی تمرکز نمایید مثلا( زه راکت )
2- رفتار حریف را مشاهده نمایید2- تنفس را کنترل نمایید
3- امتیاز را برنامه ریزی نمایید3- برنامه ریزی عملکرد برای امتیاز بعدی را انتخاب نمایید
4- به طور عادی سرویس بزنید4- به برنامه پایبند باشید
----------5- از جریان عادی پیش برنامه ریزی شده سرویس زدن استفاده نمایید
اگر در بین سرویس ها و امتیازها دریافت کننده می باشید1- همان جریان عادی باقی بماند1- زمانی را صرف کنید تا آرام شوید
2- به باقی ماندن بر کنترل توجه خود و موقعیت ادامه دهید2- تنفس خود را کنترل کنید و تمرکز دیداری داشته باشید
---------------3- گفتگو با خود ، مثبت به کار ببرید
---------------4- حاضر باشید به همان حالت جریان عادی برگردید
در بین بازی ها1- مایعات بنوشید ، خود را با حوله خشک کنید و غیر1- مایعات بنوشید ، خود را سریع باحوله خشک کنید و کنار بگذارید
2- دوباره برنامه بازیتان را بررسی تصدیق کنید و غیره2- مهارت های آرام کننده را به کار ببرید
3- برای بازی بعدی برنامه ریزی نمایید3- اهد اف عملکرد را برای بازی بعدی ایجاد نمایید ( مثلا هیچ توپی را به تور نخواهم زد )
--------------4- سرعت و گام خود راکنترل نمایید ، آ‌هسته و آرام باشید ، مثبت فکر کنید
در بین ست ها 1- مایعات بنوشید ، با حوله خود را خشک 1- مایعات بنوشید خود را سریع با حوله خشک کنید کنید . و کنار بگذارید
2- دوباره برنامه تان را بررسی و تصدیق نمایید 2- مهارت های آرام کننده را به کار ببرید
3- در صد آمادگی برای نیروی حرکت آنی باشید3- یک هدف واقع گرایانه را بررسی و انتخاب کنید
------------4- شروع به بالاترین روحیه نمایید ، زود باش تازه یک بازی را از دست دادی
------------5- سرعت و گام خود را مهار کنید ، مثبت گرا باشید
در بین مسابقات1- انرژی ذخیره کنید1- موقعیت را مرور و بررسی نمایید
2- شیوه عادی و طبیعی خود را به کار ببرید 2- یک برنامه ریزی ایجاد کنید و خود را مقید به انجام آن نمایید
3- مطمئن باشید بر روال و نظم عادی باقی مانده اید و از همان جریان عادی پیروی نمایید 3- برنامه را تجسم نمایید که شامل کنار آمدن با موقعیتهای دشواری باشد
------------4- بر چیزهایی که می توانید کنترل کنید تمرکز نمایید
سوالات حریف ندا و فراخوانی می باشد 1- با موقعیت به طور جسورانه و جرات مدارانه بر خورد کنید 1- از زمان برای ارام ساختن و تمرکز مجدد بر برنامه بازی استفاده کنید
2- با خودتان در باره برنامه ریزی صحبت کنید2- برای ادامه جریان کار آماده باشید
3- از نظر هیجانی خود را در گیر نسازید
من به مبارزه می طلبم 1- جرات مدارانه با موقعیت بر خورد نمایید 1- جرات داشته باشید
2- از زمان برای ارام ساختن و تمرکز مجدد برنامه ی بازی تان استفاده کنید2- بدانید که چه زمانی مکث کنید و بر روند بازی تمرکز مجدد نمایید
3- برای ادامه ی جریان بازی اماده باشید3- برای ادامه ی جریان عادی بازی اماده باشید
حریف سعی در شکستن و تحریف بازی دارد 1- ذهنتان را بر روی کار نگاه دارید 1- از زمان برای ارام ساختن و تمرکز مجدد به برنامه بازی خودتان استفاده نمایید
2- امتیاز و سرویس بعدی را در ذهن مجسم سازید2- حاضر و اماده باشید
3- بر حالتهای خنثی تمرکز دیداری داشته باشید
فرستادن توپ های پیاپی و همینطور درنگ های پیاپی1- یک برنامه داشته باشید و آنرا حفظ نگاه دارید1- از زمان برای بررسی عملکرد تان استفاده نمایید
2- انرژی را ذخیره نمایید 2- برای فرضیات مجدد در هنگام بازی یک برنامه جدید داشته باشید
----------------3- انرژی ذخیره کنید

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 08 بهمن 1384 [07:38 ]   5   مهدی رضی      جاری 
 شنبه 08 بهمن 1384 [07:32 ]   4   مهدی رضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 29 آبان 1384 [07:04 ]   3   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 25 مرداد 1384 [05:42 ]   2   مهدی رضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 24 مرداد 1384 [16:30 ]   1   مهدی رضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..