منو
 صفحه های تصادفی
صهیب بن سنان
کلیدهای بهشت و جهنم در دست امام علی علیه السلام
رصد با چشم غیر مسلح
مخ و اعمال آن
تساهل و تسامح
نقش کانیها در تهیه شیشه
عبور خاندان امام حسین علیه السلام از قتلگاه در روز عاشورا
رعایت حقوق دیگران
اندازه گیری فشار روانی
نتیجه گیری آزمایش رادرفورد
 کاربر Online
400 کاربر online
تاریخچه ی: تمدن اینکا

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-7Lines: 1-7
 {FANCYTABLE(border=0)}  {FANCYTABLE(border=0)}
 ~cbgc:#FF00FF

~|~ ~cbgc:#FF00FF ~|~ ~cbgc:#FF00FF~|~ ~cbgc:#FF00FF
 ~cbgc:#FF00FF

~|~ ~cbgc:#FF00FF ~|~ ~cbgc:#FF00FF~|~ ~cbgc:#FF00FF
-~w:50%

رهبر قوم اینکا اطراف دره ی " کوزکو " در ارتفاعات آند را بعد از جنگ و گریز با قوم دیگری که قبلاً در این منطقه ساکن شده بود ، تصرف نمود و کشور کوچکی تشکیل داد . این قوم بعد از جنگهایی که کرد ، توانست بر منطقه حاکم شود . رهبر این قوم نام "پاچاکوتی" را برای خود گزید ، نام به معنای " کسی که جهان را ا ز نو می سازد " پاچاکوتی به راستی هم جهان اینکا را بازسازی کرد . وی شعائر مذهبی را به گونه ای سازماندهی کردکه کانونش پرستش خورشید باشد و خود را نیز نماینده ی خورشید در زمین قلمداد نمود . اندیشه ی نیاپرستی را تشویق کرد که شامل پریتش فرمانروایان گذشته اینکا نیز میشد . وی شهر کوزکو را به شکل یک شیر کوهی بازسازی کرده به تسخیر سرزمینهای دیگر ادامه داد. جانشینهای وی امپراطوری را به گسترده ترین اندازه آن توسعه دادند ، به گونه ای که از ناحیه ای که امروز اکوادور نامیده میشود ، رو به جنوب تا آرژانتین ، بولیوی و شیلی را در برگرفت . امپراطوری اینکا کم تراز یکصد سال پیش از ورود فرمانده ی اسپانیایی بنیانگذاری شده بود . نخبگان اینکا با استفاده از تجربیات سازماندهی گروههای نخستینی که طی هزاران سال در سر زمینشان زیست
ه بودند ، موفق به ساختن چنین امپراطوری شده بودند . نبوغ قوم اینکا در آن بود که دانش و سنت های ساکنان قبلی آندرا با نیروی سازماندهی و مدیریت ممتاز خود ترکیب کرد . ویژگی های مهم:
1- (( اصل تقدیم هدیه ))
2- (( میتا ، خدمت آیینی ))
(( اینکاها-مراحل تحولی ))
(( سازماندهی ممتاز اینکاها ))~|~
مناطق جغرافیایی :
1.((آمریکای شمالی))
2.((آمریکای مرکزی ))
3.((آمریکای جنوبی ))
4.((جزایر دریای کارائیب ))
5.((ناحیه آند ))
6.((ناحیه آمازون ))
~|~ ~w:20%
+~w:50%

رهبر قوم اینکا اطراف دره ی " کوزکو " در ((ارتفاعات آند)) را بعد از جنگ و گریز با قوم دیگری که قبلاً در این منطقه ساکن شده بود ، تصرف نمود و کشور کوچکی تشکیل داد . این قوم بعد از جنگهایی که کرد ، توانست بر منطقه حاکم شود . رهبر این قوم نام "پاچاکوتی" را برای خود گزید ، نام به معنای " کسی که جهان را ا ز نو می سازد " پاچاکوتی به راستی هم جهان اینکا را بازسازی کرد . وی ((شعائر مذهبی)) را به گونه ای سازماندهی کردکه کانون اش پرستش خورشید باشد و خود را نیز نماینده ی خورشید در زمین قلمداد نمود . اندیشه ی پرستش نیاکان را تشویق کرد که شامل پرستش فرمانروایان گذشته اینکا نیز میشد . وی ((شهر کوزکو)) را به شکل یک شیر کوهی بازسازی کرده به تسخیر سرزمینهای دیگر ادامه داد. جانشینهای وی امپراطوری را به گسترده ترین اندازه آن توسعه دادند ، به گونه ای که از ناحیه ای که امروز ((اکوادور)) نامیده میشود ، رو به جنوب تا ((آرژانتین)) ، ((بولیوی)) و ((شیلی)) را در برگرفت . امپراطوری اینکا کم تراز یکصد سال پیش از ورود فرمانده ی ((اسپانیا))یی بنیانگذاری شده بود . نخبگان اینکا با استفاده از تجربیات سازماندهی گروههای نخستینی که طی هزاران سال در سر زمینشان زیست
ه بودند ، موفق به ساختن چنین امپراطوری شده بودند . نبوغ قوم اینکا در آن بود که دانش و سنت های ساکنان قبلی ((منطقه آند)) را با نیروی سازماندهی و مدیریت ممتاز خود ترکیب کرد .

__
ویژگی های مهم:__

1- (( اصل تقدیم هدیه ))
2- (( میتا ، خدمت آیینی ))


__
(( اینکاها-مراحل تحولی ))__

__
(( سازماندهی ممتاز اینکاها ))__

__((اینکاها|توصیفی دیگر از تمدن اینکاها))__

__(( قوم چیمو|اقوام هم زمان با اینکاها))__

__(( جزیره ایستر|فرهنگ های هم زمان با اینکاها))__
~|~
مناطق جغرافیایی :
1.((آمریکای شمالی))
2.((آمریکای مرکزی ))
3.((آمریکای جنوبی ))
4.((جزایر دریای کارائیب ))
5.((ناحیه آند ))
6.((ناحیه آمازون ))
~|~ ~w:20%
 ~|~ واقعا چرا ؟ کسی به من جواب بدهد !!
1 .((مردمان آمریکا چه کسانی بودند؟))
2.((آنها از جایی دیگر آمده بودند یا از اول در آمریکا بودند ؟ ))
3.((آنها برای زنده ماندن چه روشهایی را اتخاذ کردند ؟))
4.((چگونه روشهای اولیه ی زندگی آنها به تمدن تبد یل شد ؟ ))
5.((چه شد که تمدن های آنها از هم فرو پاشید؟))
~|~ مطالعات تاریخی :
1.((روش های پژوهش در آداب و رسوم گذشتگان ))
 ~|~ واقعا چرا ؟ کسی به من جواب بدهد !!
1 .((مردمان آمریکا چه کسانی بودند؟))
2.((آنها از جایی دیگر آمده بودند یا از اول در آمریکا بودند ؟ ))
3.((آنها برای زنده ماندن چه روشهایی را اتخاذ کردند ؟))
4.((چگونه روشهای اولیه ی زندگی آنها به تمدن تبد یل شد ؟ ))
5.((چه شد که تمدن های آنها از هم فرو پاشید؟))
~|~ مطالعات تاریخی :
1.((روش های پژوهش در آداب و رسوم گذشتگان ))
 ~|~ ~|~  ~|~ ~|~
 {FANCYTABLE}  {FANCYTABLE}

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 22 دی 1384 [17:30 ]   7   محمد رضا قدوسی      جاری 
 پنج شنبه 22 دی 1384 [14:02 ]   6   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 22 دی 1384 [12:32 ]   5   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 22 دی 1384 [12:28 ]   4   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 22 دی 1384 [12:27 ]   3   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 جمعه 27 خرداد 1384 [09:29 ]   2   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 جمعه 27 خرداد 1384 [09:06 ]   1   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..