منو
 صفحه های تصادفی
حباب بن عامر و شهادت در کربلا
بلنی سه بالدار
امام حسن علیه السلام و آیه تلقی کلمات
جیبرلین
خانه زیست شناسی
ارسال المثل
مریستم های حد واسط یا کامبیوم مقدماتی
رشته معلم فنی سرامیک
ترکیب با تکرار
پایتخت مادها
 کاربر Online
622 کاربر online
تاریخچه ی: تلسکوپ کاتادیوپتریک

تفاوت با نگارش: 6

Lines: 1-53Lines: 1-73
 {DYNAMICMENU()} {DYNAMICMENU()}
 __واژه‌نامه__ __واژه‌نامه__
 *((واژگان نجوم)) *((واژگان نجوم))
 *((واژگان اختر فیزیک)) *((واژگان اختر فیزیک))
 *((واژگان کیهان شناسی)) *((واژگان کیهان شناسی))
 *((واژگان فیزیک فضا)) *((واژگان فیزیک فضا))
 __مقالات مرتبط__ __مقالات مرتبط__
 *((نجوم|فهرست مقالات نجوم)) *((نجوم|فهرست مقالات نجوم))
 +*((انواع تلسکوپ))
 +*((تلسکوپ))
 *((تلسکوپ پنج متری)) *((تلسکوپ پنج متری))
 *((تلسکوپهای اولیه)) *((تلسکوپهای اولیه))
 *((تلسکوپ رادیویی)) *((تلسکوپ رادیویی))
 *((تلسکوپ فضایی هابل)) *((تلسکوپ فضایی هابل))
-*((تلسکوپ کاتادیوپتریک)) 
 *((رادیو نجوم)) *((رادیو نجوم))
 *((رصد آسمان شب)) *((رصد آسمان شب))
 __کتابهای مرتبط__ __کتابهای مرتبط__
 *((کتابهای نجوم)) *((کتابهای نجوم))
-__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=54|انجمن نجوم]__ +__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=54|انجمن نجوم]__
 __سایتهای مرتبط__ __سایتهای مرتبط__
 *سایتهای داخلی *سایتهای داخلی
 **[http://www.nojum.ir|مجله نجوم] **[http://www.nojum.ir|مجله نجوم]
 **[http://parssky.com|پارس اسکای] **[http://parssky.com|پارس اسکای]
 **[http://www.hupaa.com|شبکه فیزیک هوپا] **[http://www.hupaa.com|شبکه فیزیک هوپا]
 **[http://robot.ir/blog/mollasadra|ملاصدرا] **[http://robot.ir/blog/mollasadra|ملاصدرا]
 **[http://www.sact.ir/home.htm|مرکز علوم و ستاره شناسی تهران] **[http://www.sact.ir/home.htm|مرکز علوم و ستاره شناسی تهران]
 *سایتهای خارجی *سایتهای خارجی
 **[http://www.astronomy.com/asy/default.aspx|مجله astronomy] **[http://www.astronomy.com/asy/default.aspx|مجله astronomy]
 **[http://www.nasa.gov/externalflash/constellation_front/index.html|سازمان هوا - فضای آمریکا] **[http://www.nasa.gov/externalflash/constellation_front/index.html|سازمان هوا - فضای آمریکا]
 **[http://www.esa.int/esaCP/index.html|آژانش فضایی اروپا] **[http://www.esa.int/esaCP/index.html|آژانش فضایی اروپا]
 **[http://hubblesite.org|سایت رسمی تلسکوپ فضایی هابل] **[http://hubblesite.org|سایت رسمی تلسکوپ فضایی هابل]
 **[http://www.telescope.com/jump.jsp?itemID=0&itemType=HOME_PAGE|انواع تلسکوپ] **[http://www.telescope.com/jump.jsp?itemID=0&itemType=HOME_PAGE|انواع تلسکوپ]
 **[http://www.challenger.org|کاوش فضا] **[http://www.challenger.org|کاوش فضا]
 **[http://www.heavens-above.com/skychart.asp|نقشه آسمان شب] **[http://www.heavens-above.com/skychart.asp|نقشه آسمان شب]
 **[http://www.windows.ucar.edu/windows.html|پنجره بسوی عالم] **[http://www.windows.ucar.edu/windows.html|پنجره بسوی عالم]
 __گالری تصویر__ __گالری تصویر__
-*[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=12|گالری علوم]
**[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=38|گالری نجوم]
+*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=12|گالری علوم]
**[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=38|گالری نجوم]
 body=  body=
 |~| |~|
 {DYNAMICMENU} {DYNAMICMENU}
-آینه ((تلسکوپ بازتابی)) باید به شکل یک سهمیوار باشد تا کجنمایی کروی از بین برود. در 1931 ((برنارد اشمیت)) سیستمی مرکب از عدسی و آینه اختراع کرد که در آن از آینه کروی که ساختن آن آسان است استفاده می شود. انحراف شکل کروی از سهمیوار توسط ((عدسی)) نازکی که تیغه تصحیح کننده نام دارد و در مرکز انحنای آینه جای می گیرد تصحیح می شود. />اندازه تلسکوپ اشمیت را قطر تیغه تصحیح کننده مشخص می کند که معمولاً {TEX()} {2\over3} {TEX} گشودگی شیئ است. بنابر این قطر عدسی تصحیح کننده تلسکوپ اشمیت 122 سانتیمتری ((رصد خانه)) ''مونت پالومار''، 122 سانتیمتر و قطر شیئ آن 183 سانتیمتر است. شعاع انحنای آینه 10/6 متر است. />((فاصله کانونی))، {TEX()} {{1\over3} {TEX} شعاع انحنا یعنی {TEX()} {6/10\over2}=3/05 {TEX} و نسبت کانونی بسیار کوچک و برابر {TEX()} {3/05\over1/83}=1/7 {TEX} است. />گوشزد: تلسکوپهایی که نسبت کانونی آنها کمتر از 8 است، ((اختر نگار)) نامیده می شود. این تلسکوپها بیشتر برای عکسبرداری از نواحی وسیعی از آسمان (مثلاً 10*10 درجه ) که شامل چندین هزار ((ستاره)) است به کار می رود. />صفحه عکاسی باید خم شود تا بر انحنای صفحه کانونی منطبق گردد و به این ترتیب تصویری بسیار خوب از تمامی میدان دید به دست می آید.
+{img src=img/daneshnameh_up/6/6f/catadioptric-1.gif}

!ساختمان و عملکرد
آینه ((تلسکوپ بازتابی)) باید به شکل یک سهمیوار باشد تا ((ابیراهی|کجنمایی کروی)) از بین برود. در 1931 __برنارد اشمیت__ سیستمی مرکب از عدسی و آینه اختراع کرد که در آن از آینه کروی که ساختن آن آسان است استفاده میشود. انحراف شکل کروی از سهمیوار توسط ((عدسی)) نازکی که تیغه تصحیح کننده نام دارد و در مرکز انحنای آینه جای میگیرد تصحیح میشود. اندازه تلسکوپ اشمیت را قطر تیغه تصحیح کننده مشخص میکند که معمولاً {TEX()} {2\over3} {TEX} گشودگی شیئ است. بنابر این قطر عدسی تصحیح کننده تلسکوپ اشمیت 122 سانتیمتری ((رصدخانه)) ''~~green:مونت پالومار~~''، 122 سانتیمتر و قطر شیئ آن 183 سانتیمتر است. شعاع انحنای آینه 10/6 متر است.

فاصله کانونی ، {TEX()} {{1\over3} {TEX} شعاع انحنا یعنی {TEX()} {6/10\over2}=3/05 {TEX} و نسبت کانونی بسیار کوچک و برابر {TEX()} {3/05\over1/83}=1/7 {TEX} است. گوشزد: تلسکوپهایی که نسبت کانونی آنها کمتر از 8 است، ((اختر نگار)) نامیده میشود. این تلسکوپها بیشتر برای عکسبرداری از نواحی وسیعی از آسمان (مثلاً 10*10 درجه ) که شامل چندین هزار ((ستاره)) است بکار میرود. صفحه عکاسی باید خم شود تا بر انحنای صفحه کانونی منطبق گردد و به این ترتیب تصویری بسیار خوب از تمامی میدان دید بدست میآید.
>


>

{img src=img/daneshnameh_up/e/e8/tasco_catadioptric_reflector.jpg}
 !تلسکوپ ماکسوتف-باورز !تلسکوپ ماکسوتف-باورز
-
در این تلسکوپ نیز مانند تلسکوپ اشمیت از ((آینه کروی)) استفاده می شود که ساختن آن آسان است. />واگرایی لازم برای آنکه شعاعها به درستی کانونی شوند با استفاده از عدسی ضخیمی به نام ((عدسی هلالی)) که سطوح آن کروی است حاصل می شود ساختن سطوح کروی بسیار ساده تر از ساختن سطح پیچیده تیغه تصحیح کننده تلسکوپ اشمیت است. در اینجا صفحه کانونی تخت است.
+در این تلسکوپ نیز مانند تلسکوپ اشمیت از ((آینه کروی)) استفاده میشود که ساختن آن آسان است. واگرایی لازم برای آنکه شعاعها به درستی کانونی شوند با استفاده از ((عدسی ضخیم|عدسی ضخیمی)) به نام ~~green:عدسی هلالی~~ که سطوح آن کروی است حاصل میشود. ساختن سطوح کروی بسیار سادهتر از ساختن سطح پیچیده تیغه تصحیح کننده تلسکوپ اشمیت است. در اینجا صفحه کانونی تخت است. />!مباحث مرتبط با عنوان
*((انواع تلسکوپ))
*((تلسکوپ))
*((تلسکوپ پنج متری))
*((تلسکوپهای اولیه))
*((تلسکوپ رادیویی))
*((تلسکوپ فضایی هابل))
*((رادیو نجوم))
*((رصد آسمان شب))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 09 مهر 1385 [06:06 ]   8   مجید آقاپور      جاری 
 دوشنبه 12 تیر 1385 [05:44 ]   6   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 26 آبان 1383 [06:45 ]   5   حامد احمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 26 آبان 1383 [06:11 ]   4   حامد احمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 26 آبان 1383 [06:09 ]   3   حامد احمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 26 آبان 1383 [05:59 ]   2   حامد احمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 26 آبان 1383 [05:55 ]   1   حامد احمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..