منو
 صفحه های تصادفی
چگونه نه بگوئیم؟
محاسبات نجومی
شغل بهیاری
طبقه بندی آلاینده‌های هوا
محلول اشباع و فوق اشباع
تیره شیرآور
فرهنگ اصطلاحات و واژگاه سینمایی( س ، ش)
شیمی محیط زیست
عبدالله بن عبدالمطلب
درس زبان خارجی3- انگلیسی
 کاربر Online
716 کاربر online
تاریخچه ی: تلسکوپ کاتادیوپتریک

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-9Lines: 1-73
-نه ((تلسکوپ بازتابی)) باید ب شک یک میوا باد ت کجمایی کروی ا بین ر. ر 1931 ((برار اشیت)) سیتمی کب از عدسی یه اختراع کرد ک در ن آینه کوی که ساختن آ آسا است استد می ود. انراف کل کروی از سمیوار تسط عدسی نازکی ک تیغ صحیح کد نم ارد و د کز احای ینه ی ی گیرد تصحیح ی شود.
اندازه تلسکوپ اشمیت را قر تیغ یح کنن مخص می کند که ممولا {TEX()} {{frac{2}{4} or {2 \over 3\} {TEX} ودگی شیئ است. بابر این طر ی تیح کننه تلسکوپ اشمیت 122 سانیمتری رصد خانه مون پالومار، 122 سانتیمت قطر ی ن 183 سانتیمتر است. عا احنای آینه 10/6 مر است. فاصله کانوی {TEX()} {{frac{2}{4} or {1 \over 3\} {TEX} ع اننا یعنی 05/3 متر ={TEX()} {{frac{2}{4} or {6/10 \over 2\} {TEX} و نبت کانی سیار کوچک برابر 7/1 ={TEX()} {{frac{2}{4} or {3/05 \over 1/83\} {TEX} ا.
گزد: لسکوهایی ک نسبت کاونی نها کمتر از 8 است،اخر نگر نامیه می و. این تسکوپها یشتر رای عکی ا احی وسیی ز سمان لً 10*10 درجه ) ک شال چین هزا ستار ات کا ی و.
صه کاسی باید خم د ا بر احنی فحه کنونی من گردد و به ای ترتیب تصویری بسیار وب از تمامی میا ید ب ست می آید.
+{DYNAMICMENU()}
__و
ژهنامه__ />*((واژگا م))
*((
واژگن ات یزیک))
*((
واژگن کیهان ی)) />*((اژا فییک ا)) />__قات ر__ />*((نوم|فهرست قاات م)) />*((نوا لسکو)) />*((تسکپ)) />*((تک ن مری)) />*((کهای ولیه)) />*((لکپ رادییی))
*((تلسکوپ فضایی ها)) />*((یو نم))
*((
صد سما شب))r />__ابای ر__ />*((کتهای نوم)) />__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=54|انمن نوم]__ />__سایتهی ر__ />*سایتهای ای />**[http://www.nojum.ir|مله نجو] />**[http://parssky.com|پ اکای] />**[http://www.hupaa.com|بک ییک هوا] />**[http://robot.ir/blog/mollasadra|ملارا]
**[http://www.sact.ir/home.htm|کز لو ستار ناسی تهران] />*سایته خری />**[http://www.astronomy.com/asy/default.aspx|مله astronomy] />**[http://www.nasa.gov/externalflash/constellation_front/index.html|زمان وا - فای مریک]
**[http://www.esa.int/esaCP/index.html|
ژن فیی اا] />**[http://hubblesite.org|سی سمی لک ایی هال] />**[http://www.telescope.com/jump.jsp?itemID=0&itemType=HOME_PAGE|اوا تلکپ] />**[http://www.challenger.org|کاو ]
**[http://www.heavens-above.com/skychart.asp|قه سم ب] />**[http://www.windows.ucar.edu/windows.html|نه سوی م] />__گاری تصویر__ />*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=12|گالری لوم] />**[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=38|ای وم]
-5.23 تلسکوپ ماکسوتف-باورز
در این تلسکوپ نیز مانند تلسکوپ اشمیت از آینه کروی استفاده می شود که ساختن آن آسان است. />واگرایی لازم برای آنکه شعاعها به درستی کانونی شوند با استفاده از عدسی ضخیمی به نام عدسی هلالی که سطوح آن کروی است حاصل می شود ساختن سطوح کروی بسیار ساده تر از ساختن سطح پیچیده تیغه تصحیح کننده تلسکوپ اشمیت است. در اینجا صفحه کانونی تخت است.
+body=

|~|
{DYNAMICMENU}
{img src=img/daneshnameh_up/6/6f/catadioptric-1.gif}

!ساختمان و عملکرد
آینه ((تلسکوپ بازتابی)) باید به شکل یک سهمیوار باشد تا ((ابیراهی|کجنمایی کروی)) از بین برود. در 1931 __برنارد اشمیت__ سیستمی مرکب از عدسی و آینه اختراع کرد که در آن از آینه کروی که ساختن آن آسان است استفاده می‌شود. انحراف شکل کروی از سهمیوار توسط ((عدسی)) نازکی که تیغه تصحیح کننده نام دارد و در مرکز انحنای آینه جای می‌گیرد تصحیح می‌شود. اندازه تلسکوپ اشمیت را قطر تیغه تصحیح کننده مشخص می‌کند که معمولاً {TEX()} {
2\over3} {TEX} گشودگی شیئ است. بنابر این قطر عدسی تصحیح کننده تلسکوپ اشمیت 122 سانتیمتری ((رصدخانه)) ''~~green:مونت پالومار~~''، 122 سانتیمتر و قطر شیئ آن 183 سانتیمتر است. شعاع انحنای آینه 10/6 متر است.

فاصله کانونی ، {TEX()} {{1\over3} {TEX} شعاع انحنا یعنی {TEX()} {6/10\over2}=3/05 {TEX} و نسبت کانونی بسیار کوچک و برابر {TEX()} {3/05\over1/83}=1/7 {TEX} است. گوشزد: تلسکوپهایی که نسبت کانونی آنها کمتر از 8 است، ((اختر نگار)) نامیده می‌شود. این تلسکوپها بیشتر برای عکسبرداری از نواحی وسیعی از آسمان (مثلاً 10*10 درجه ) که شامل چندین هزار ((ستاره)) است بکار می‌رود. صفحه عکاسی باید خم شود تا بر انحنای صفحه کانونی منطبق گردد و به این ترتیب تصویری بسیار خوب از تمامی میدان دید بدست می‌آید.
{img src=img/daneshnameh_up/e/e8/tasco_catadioptric_reflector.jpg}

!تلسکوپ ماکسوتف-باورز
در این تلسکوپ نیز مانند تلسکوپ اشمیت از ((آینه کروی)) استفاده میشود که ساختن آن آسان است. واگرایی لازم برای آنکه شعاعها به درستی کانونی شوند با استفاده از ((عدسی ضخیم|عدسی ضخیمی)) به نام ~~green:عدسی هلالی~~ که سطوح آن کروی است حاصل میشود. ساختن سطوح کروی بسیار سادهتر از ساختن سطح پیچیده تیغه تصحیح کننده تلسکوپ اشمیت است. در اینجا صفحه کانونی تخت است. />!مباحث مرتبط با عنوان
*((انواع تلسکوپ))
*((تلسکوپ))
*((تلسکوپ پنج متری))
*((تلسکوپهای اولیه))
*((تلسکوپ رادیویی))
*((تلسکوپ فضایی هابل))
*((رادیو نجوم))
*((رصد آسمان شب))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 09 مهر 1385 [06:06 ]   8   مجید آقاپور      جاری 
 دوشنبه 12 تیر 1385 [05:44 ]   6   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 26 آبان 1383 [06:45 ]   5   حامد احمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 26 آبان 1383 [06:11 ]   4   حامد احمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 26 آبان 1383 [06:09 ]   3   حامد احمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 26 آبان 1383 [05:59 ]   2   حامد احمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 26 آبان 1383 [05:55 ]   1   حامد احمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..