منو
 صفحه های تصادفی
انحلال شرکت تعاونی
اصل تقدیم هدیه
حس خلاقیت و ابداع
خواص صوت
یکتا پرستی آمنه
آگاهی خلفای پس از پیامبر اکرم به حقانیت امامان
تولیت
ژرژ ادوارد لومتر
امام خمینی و آسیب شناسی انقلاب اسلامی - بی‌صبری در برابر کمبودها
تحقیقی درباره ازدواج های حضرت خدیجه
 کاربر Online
468 کاربر online
تاریخچه ی: تلسکوپهای اولیه

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-35Lines: 1-90
-V{maketoc}
ستن بار ده ا ا ق ایاد سیح ((ی)) رب ((سیا)) تولی شد و تنی ولی یی یات ک یه ای ((ب)) ای نایی . ((ینک)) دود سال 1300 میادی در ((ایتالیا)) خترا شد ام ((تلکوپ)) 300 سال د دی آ.> مر آ یک ینک ساز ((لما|لمانی)) ه نام ((هانس لیری))(1619-1570) مسو ی را ه ا ر ال 1608 رای ت تاعش اام کد اا و اولین نفی نب که ای رکیب عدی را ک .
+{DYNAMICMENU()}
__ژهنامه__ />*((ژگان نوم)) />*((وژگا ختر یزیک)) />*((واژگ کیان شاسی)) />*((وژگان فییک ضا)) />__مقل مرتبط__ />*((نوم|فهرست مقالات نجوم)) />*((تلکوپ)) />*((تکوپ پنج ری)) />*((لسکپ ادییی)) />*((کوپ فیی هاب))
*((
تکپ کادیپیک)) />*((ایو نوم)) />*((د آسمان شب))
__کتاب
ای م__ />*((کابهای نجوم)) />__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=54|نمن نوم]__ />__سایتای مرتبط__ />*سایتهای ال />**[http://www.nojum.ir|مله نوم]
**[http://parssky.com|
پرس اسکای] />**[http://www.hupaa.com|که ییک وپ]
/>**[http://robot.ir/blog/mollasadra|
ملدر] />**[http://www.sact.ir/home.htm|کز لوم تاه شناسی تهران]
*
سایتای خاری />**[http://www.astronomy.com/asy/default.aspx|مله astronomy]
**[http://www.nasa.gov/externalflash/constellation_front/index.html|
سازمان هو - ضای یا] />**[http://www.esa.int/esaCP/index.html|آا فایی روپا] />**[http://hubblesite.org|یت می تلکوپ ایی هل] />**[http://www.telescope.com/jump.jsp?itemID=0&itemType=HOME_PAGE|اواع لسکوپ] />**[http://www.challenger.org|کاوش فا] />**[http://www.heavens-above.com/skychart.asp|نه سمان ] />**[http://www.windows.ucar.edu/windows.html|پنره بسوی علم]
__
لری تصی__ />*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=12|گالری وم] />**[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=38|لی نجوم]
-تا رنها ((ستاره شنا|ستاره شناسان)) هیچ وسیله کمکی بینایی برای ((رصد)) ((آسمان)) نداشتند. سپس در اواخر قرن شانزدهم، ((تلسکوپ|تلسکوپهای)) ساده در میدانهای جنگ ((اروپا)) نمایان شدند.
در حوالی 1609،((گالیله)) ستاره شناس ((ایتالیا|ایتالیایی))، بعد از شنیدن توصیفی از خواص تلسکوپ انکساری، یکی از این تلسکوپها را ساخت. از آن به بعد، تلسکوپ اساسی ترین ابزار ستاره شناسان بوده است.
+body=

|~|
{DYNAMICMENU}||کلمه ((تلسکوپ)) از اژه یونانی "__تلسکوپین__" گرفته شده است. "__تله__" به معنای دور و "__اسکوپین__" به معنای دیدن است. بنابراین ، تلسکوپ وسیله‌ای است که با آن می توان فواصل دور را به وضوح دید.||

!تاریخچه
نخستین بار ده هزار سال قبل ازمیلاد مسیح
((شیشه)) در غرب آسیا تولید شد و تمدنهای اولیه خیلی زود دریافتند که شیشه‌ای محدب خاصیت ((بزرگنمایی)) ارد. ((عینک)) در حدود سال 1300 میلادی در ایتالیا اختراع شد، اما ((تلسکوپ)) ، 300 سال بعد پدید آمد. مخترع آن یک عینک ساز آلمانی به نام هانس لیپرشی (1619-1570) حسوب می‌شود، را که او در سال 1608 برای ثبت اختراعش اقدام کرد، اما او اولین نفری نبود که خاصیت ((ترکیب عدسیها)) را کشف کرد. تا قرنها ستاره شناسان هیچ وسیله کمکی بینایی برای ((رصد آسمان شب|رصد آسمان)) نداشتند. سپس در اواخر قرن شانزدهم ، تلسکوپهای ساده در میدانهای جنگ اروپا نمایان شدند. در حوالی 1609، گالیله ستاره شناس ایتالیایی ، بعد از شنیدن توصیفی از خواص تلسکوپ انکساری ، یکی از این تلسکوپها را ساخت. از آن به بعد، تلسکوپ اساسیترین ((ابزار نجومی|ابزار ستاره شناسان)) بوده است.
 
 
 
 
  
 
 
  
-''تلسکوپهای انسکاری نظیر این''

''در قرن نوزدهم متداول بودند''.

''پایه استقرار تلسکوپ روی دو''
+''~~green:تلسکوپهای انسکاری نظیر این~~''

''~~green:در قرن نوزدهم متداول بودند~~''.

''~~green:پایه استقرار تلسکوپ روی دو~~''
 ''محور حرکت می کند تا بتوان''
 ''محور حرکت می کند تا بتوان''
-''براحتی ستارگان آسمان را یافت''.
+''~~green:براحتی ستارگان آسمان را یافت.~~''
  
  
  
-{picture file=img/daneshnameh_up/1/19//Teleskop.jpg} +::{picture=Teleskop.jpg}::
 
 
 
 
-
/>r>
<br>
<br>
r>
<br>
<br>
r
>
! همچنین ببینید
+!انواع تلسکوپ />تلسکوپها دو نوع هستند: ((تلسکوپهای چشمی)) و ((تلسکوپ رادیویی|تلسکوپهای رادیویی)). تلسکوپهای چشمی نیز به دو نوع تقسیبم می‌شوند: نوع __انکساری__ و نوع __انعکاسی__. نخستین تلسکوپ دنیا بوسیله هانس لیپرشای هلندی در سال 1608 م. ساخته شد. در سال 1609 ((گالیله)) تلسکوپ جدیدی ساخت که می‌توانست اشیاء دو را 33 بار بزرگتر کند.

به دنبال اولین رصدهای گالیله ، تلسکوپها کاملتر شدند و ((یوهانس کپلر|کپلر)) (1571- 1630 م.) اخترشناس آلمانی تصویر سازی معکوس را ابداع کرد. در ((تلسکوپ گالیله)) ، سیستم نوری مانند دوربین تماشاخانه‌ها ، دوربینهای معمولی و تلسکوپهایی که امروزه برای ((رصد آسمان شب|رصد آسمان)) بکار می‌روند، تصویر را بطور مستقیم تشکیل می‌داد. با این حال ، در ((ستاره شناسی)) روش مشاهده تصویر یک جسم اهمیت چندانی ندارد. روش تصویر سازی معکوس که بوسیله کپلر ابداع شد، مزیتهای مشخص زیادی نسبت به روش ((گالیله)) داشت. امروزه تقریبا همه تلسکوپهای نجومی ، اشیاء را به صورت وارونه نشان می‌دهند.
>>

<table align=left>
<tr>
<td>
{img src=img/daneshnameh_up/d/d4/REFRACTIVE-TELESCOPE-ILLUSTRATION.jpg}
</td>
</tr>
</table>
در سال 1668 ((ایزاک نیوتن|م. ایزاک نیوتن)) با استفاده از آینه به جای عدسی ، یک نوع تلسکوپ جدیدی به نام ((تلسوپ بازتابی)) ساخت. با ای حال ، در مورد بعضی از صدها تلسکوپ شکستی نسبت به نوع بازتابی بهتر عمل می‌کرد. در سال 1733 م. تلسکوپ شکستی با اختراع نوع جدیدی از عدسی شیئی به نام عدسی بی رنگ توسط یک نلیسی به نام چستر مورهای (1703-1771م.) اصلاح گردید. ((ویلیام هرشل)) بعدها تلسکوپهای بزرگتر و بهتری ساخت و با یکی از آنها در 13مارس 1781 سیاره اورانوس را کشف کرد. چندی پس از آن هرشل بزرگترین تلسکوپ را ساخت و موفق به کشف دو قمر از ((اقمار اورانوس)) شد. در سال 1845 ، ارل آوراس تلسکوپ 184 سانتیمتری خود را در بیرکاسل ایرلند ساخت. تلسکوپ او به علت آنکه به صورت ثابت قرار داشت فقط بخش محدودی از آسمان را می‌توانست ((رصد آسمان شب|رصد)) کند.
!مباحث مرتبط با عنوان
*((تلسکوپ))
*((تلسکوپ پنج متری))
*((تلسکوپ رادیویی))
*((تلسکوپ فضایی هابل))
*((تلسکوپ کاتادیوپتریک))
*((رادیو نجوم))
*((رصد آسمان شب))
 *((مشاهدات گالیله)) *((مشاهدات گالیله))
 *((مطالعه هرشل درباره آسمان)) *((مطالعه هرشل درباره آسمان))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 15 شهریور 1385 [12:24 ]   4   مجید آقاپور      جاری 
 دوشنبه 12 تیر 1385 [05:49 ]   3   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 دی 1383 [05:08 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 شهریور 1383 [07:11 ]   1   حامد احمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..