منو
 کاربر Online
1051 کاربر online
Lines: 1-12Lines: 1-8
-پس از یان ب خاف و ((شورای سی|رای سیه)) و اه ینی ((ر امیاممنین لی عی اسلا|امیاومنین یه السلام)) و بی جرین خلافت (( د می ی اه عی | اه)) ب ری ، و ی تر ن آثار شوم کمت (( امیه)) هان اام در سال 60 هجری نه ونین اهی ((رت امام حسین علیه السلام|یاا سام لی)) بای مامیت الام از با اد ر و یاان ه یان سید. +نقشه حساب شده دشمنان اسلام پس از کت های مکرر در جنگ‌های ((جنگ ر|بدر))، ((جنگ خیبر|خیبر))، ((جگ اد|احد)) و ... نفوذ در جهان اسا سنگرهای کیدی آ بود. سلا درینی که منفقن و سرن حزب اموی اخت نیز رای می مقصد بود. آنا سراجام ا وذ ر بده اسلام و صب گر کلیی خلافت ول ا ب داف شوم و زدیک دد. ((ابوسفیان)) پس از رسید حکمت به ((عثا ب ا|ا)) که از زدیکا ((بنی امیه)) بد ر ر بر ((|مزه)) آمد، با پای خود ر بر ی زد و گفت:«بری! آنچه ما بر سرش دعوا داشتیم ینک در چگ ماست
شن برای انهدام لام و هی ساختن ازش‌ای دینی به سرعت به پیش می‌رفت و در سال 60 هجری همزمان با مرگ ((معاویه)) و وی کارآمدن ((یزید بن عایه|یزید)) ه وج قدرت رسید. اما ((امام حسین علیه السلام)) رای مهر ای ریا طرناک دست ب قیام ی کبلا زد ب خون خود بقای سم صیل را ضمانت فرمود. به همین جهت ((ثاالله)) نامیده .
از ن پ جاح باطل و اح حق د قلی رون از هم جدا شد و تمامی اممان ر هت زه نگه داشتن نهت حسینی لاشی سترده کردند.
-خود آن حضرت در انگیزه قیام الهی خود در ((مدینه، مین النبی، یثرب|مدینه ))نوشت: من برای تفریح و تفرج و قدرت طلبی و گردنکشی خروج نکرده ام __و انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی ارید ا امر بالمعروف و انهی عن المنکر و اسیر بسیره جدی و ابی__؛ (من برای اصلاح مفاسد امت اسلام قیام کرده ام. میواهم ((امر به معروف و نهی از منکر)) نمایم و بر روش جد رسول خدا و پدرم علی مرتضی عمل نمایم. )

نقش
ه حساب شد دشمن پس از شکستهای مکرر در برابر اسلام در جنگهای ((جنگ بدر|بدر))، ((جنگ خیبر|خیبر))، ((جنگ احد|احد)) و. . . نفوذ در جهان اسلام و فتح سنگرهای کلدی آن بود، اسلام دروغین منافقان و سران حزب اموی برای همین مقصد بود، سرانجام هم با نفوذ در بدنه اسلام و غصب سنگر کلیدی خلافت رسول خدا به اهداف شوم خود نزدیک شدند و ((ابوسفیان)) پس از رسیدن حکومت بدست ((عثمان بن عفان|عثمان)) که از نزدیکان به جریان امویان بود بر سر قبر ((حمزه|حمزه)) آمد و با پای خد بر قبر وی کوبید و گفت: برخیز! آه ما بر سرش دعوا داشتیم اینک در دست ماست.

قدمها
ی اساسی دشمن برای انهدام اسلام و تهی ساختن ارزشهای دینی به سرعت به پیش می رفت که سال 60 هجری همزمان با مرگ ((معاویه)) بر روی کارآمدن ((یزید بن معاویه|یزید)) به اوج خود رسید و امام حسین علیه السلام برای مهار این جریان خطرناک دست به قیام خونین خویش زد و با رنگی از خون الهی خود بقای اسلام اصیل را ضمانت فرمود و به همین جهت ((ثارالله)) نامیده شد.

از آن پس جناح باطل و جناح حق در قالبی روشنتر از گذشته مطرح شدند و حسینی بودن جناح حق آنرا از فرسودگی و آمیخته شدن با باطل نجات داد. از این رو تمامی امامان در زمره نگهداشتن نهضت حسینی در همه ابعادش تلاشی گسترده دارند و این حماسه را به زندگی روزمره آدمی گره زده اند.

((حضرت امام جعفر ادق علیه السلام|امام دق علیه السلام)) فرمود: هرگاه آب خنک نوشیدی یاد تشنگی حسین علیه السلام نما، و ((حضرت امام رضا علیه السلام|امام رضا)) فرمود: هرگاه یاد حسین کردی خود را در سنگر او بدان و بگو« __یا لیتنی کنت معک و افوز فوزا عظیما__ »؛ (ای کاش با تو بودم و به فیض بزرگ می رسیدم. ((حضرت امام مهدی ارواحنا له الفداء|امام زمان علیه السلام)) نیز هنگامی که یم کنن رم پرچمشان خوخواهی حسین علی السلام است بر پرم او نوشته شده است « __~~green:یالثارات الحسین~~__ »
+((حضرت امام فر صاد علیه السلام|امام اد علیه اسلام)) میفرمودهرگاه آب خک نوشیدید یاد تشنگی حسین علیه السلام کنید.»
((حضرت امام را علیه السلام|امام ا)) می فرمود:«هرگاه یاد حسین کردید خود را در سنگر او بدانید و بگویید« __یا لیتنی کنت معک و افوز فوزا عظیما__ » (ای کاش با تو بودم و به آن فیض بزرگ میرسیدم. />((حضرت امام مهدی ارواحنا له الفداء|امام زمان علیه السلام)) نیز هنگام ظه ر پرچمش نین نوشته شده است: « __~~green:یالثارات الحسین~~__ »

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 30 مرداد 1384 [14:06 ]   3   امیرمهدی حقیقت      جاری 
 چهارشنبه 30 دی 1383 [06:02 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 چهارشنبه 06 آبان 1383 [07:32 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrow



از پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..