منو
 کاربر Online
1101 کاربر online
Lines: 1-24Lines: 1-30
 *چندى است که در ((مطبوعات)) و نشریات و ((سخنرانی)) ها از سوى بعضى افراد مشکوک، تفکر ((پلورالیسم)) در باب ادیان ترویج مى شود و تأکید مى گردد که اسلام خوبیهایى دارد و ((مسیحیت)) و سایر ادیان و آیین ها نیز خوبیهایى دارند، و باید با دیده احترام و رأفت و ((تسامح)) به عقاید دیگران نگاه کرد و همانطور که دوست داریم دیگران به عقیده ما احترام بگذارند و آنها را به ((دین)) خود دعوت مى کنیم، به سایرین هم باید حق بدهیم که خود را بر حق بدانند و به سوى دین خود دعوت کنند و عقیده آنها نیز محترم و معتبر است. *چندى است که در ((مطبوعات)) و نشریات و ((سخنرانی)) ها از سوى بعضى افراد مشکوک، تفکر ((پلورالیسم)) در باب ادیان ترویج مى شود و تأکید مى گردد که اسلام خوبیهایى دارد و ((مسیحیت)) و سایر ادیان و آیین ها نیز خوبیهایى دارند، و باید با دیده احترام و رأفت و ((تسامح)) به عقاید دیگران نگاه کرد و همانطور که دوست داریم دیگران به عقیده ما احترام بگذارند و آنها را به ((دین)) خود دعوت مى کنیم، به سایرین هم باید حق بدهیم که خود را بر حق بدانند و به سوى دین خود دعوت کنند و عقیده آنها نیز محترم و معتبر است.
 !انگیزه طرح تفکر ((پلورالیسم دینی)) در جامعه ایران !انگیزه طرح تفکر ((پلورالیسم دینی)) در جامعه ایران
-انگیزه طرح اینگونه مباحث و تفکرّات در جامعه ما مى تواند چنین امورى باشد: 
-**اف جلوگیرى از صدور ((فرهنگ اسلامی)) و ((فرهنگ)) انقلاب:
*وقتی همه سخن ها و ادیان و عقاید صحیح بود، پس لزومى ندارد که سایرین هم به اسلام دعوت شوند. وقتی سخن یک مسیحى هم صحیح است چه لزومى دارد که او هم بیاید و مسلمان شود. وقتی ((مادّیون)) هم سخنشان حق است و سلیقه شان اقتضاى آن را دارد، چه لزومى دارد که ((الهیون)) آنها را به سوى خدا دعوت کنند. چرا موحّد، مشرک را به توحید دعوت کند و چرا ... در نتیجه فکر انقلابى و اسلامی در محدوده خاصى باقى مى ماند و بالندگى و تحرّک و دعوت خود را از دست خواهد داد و عقیم خواهد شد.
+اگیزه طرح اینگونه مباحث و تفکرات در جاعه ما مى تواند چنین امورى باشد:

**
جلوگیرى از صدور ((فرهنگ اسلامی)) و ((فرهنگ)) انقلاب />
*وقتی همه سخن ها و ادیان و عقاید صحیح بود، پس لزومى ندارد که سایرین هم به اسلام دعوت شوند. وقتی سخن یک مسیحى هم صحیح است چه لزومى دارد که او هم بیاید و مسلمان شود. وقتی ((مادّیون)) هم سخنشان حق است و سلیقه شان اقتضاى آن را دارد، چه لزومى دارد که ((الهیون)) آنها را به سوى خدا دعوت کنند. چرا موحد، مشرک را به توحید دعوت کند و چرا ... در نتیجه فکر انقلابى و اسلامی در محدوده خاصى باقى مى ماند و بالندگى و تحرّک و دعوت خود را از دست خواهد داد و عقیم خواهد شد.

**هموار کردن راه نفوذ افکار و عقاید و ارزشهاى مادى و غربى در جامعه ما
-**ب ـ هموار کردن راه نفوذ افکار و عقاید و ارزشهاى مادى و غربى در جامعه ما:  
 *وقتی دین و فرهنگ و ارزشهاى ما مطلق نبود و تنها دینِ حق را اسلام ندانستیم، قهراً راه براى سایر ادیان و مکاتب باز مى شود. وقتى سایر ((فرقه|فِرَق)) و((مذهب|مذاهب)) هم حق هستند، چرا ما از سلیقه ها و مزایا و ارزشهاى دیگران پیروى نکنیم؟! *وقتی دین و فرهنگ و ارزشهاى ما مطلق نبود و تنها دینِ حق را اسلام ندانستیم، قهراً راه براى سایر ادیان و مکاتب باز مى شود. وقتى سایر ((فرقه|فِرَق)) و((مذهب|مذاهب)) هم حق هستند، چرا ما از سلیقه ها و مزایا و ارزشهاى دیگران پیروى نکنیم؟!
-*نتیجه دو مطلب بالا، از بین رفتن تعصّب و عرق مذهبی است. و وقتى غیرت و حمیّت دینى که مانع نفوذ افکار انحرافى و غلط است لطمه خورد و روحیه تسامح و تساهل و بى تفاوتى نسبت به عقاید و مقدّسات و ارزشها در بین ((جوانان)) و افراد جامعه رسوخ کرد در این هنگام است که دشمنان اسلام و انقلاب به هدف خود مى رسند; زیرا راه نفوذ و تحمیل ارزشهاى مادى و غربی باز شده و زمینه سلطه مجدد جهان کفر و استکبار فراهم گردیده است. +*نتیجه دو مطلب بالا، از بین رفتن تعصّب و عرق مذهبی است. و وقتى غیرت و حمیّت دینى که مانع نفوذ افکار انحرافى و غلط است لطمه خورد و روحیه ((تسامح)) و ((تساهل)) و بى تفاوتى نسبت به عقاید و مقدّسات و ارزشها در بین ((جوانان)) و افراد جامعه رسوخ کرد در این هنگام است که دشمنان اسلام و انقلاب به هدف خود مى رسند: زیرا راه نفوذ و تحمیل ارزشهاى مادى و غربی باز شده و زمینه سلطه مجدد جهان کفر و استکبار فراهم گردیده است.
 !منابع !منابع
 +*استاد مصباح یزدى، محمد تقى، آموزش فلسفه، ج 1، درس سیزدهم تا نوزدهم
 +*استاد مصباح یزدى، محمد تقى، پرسشها و پاسخها ، ج 4 ، پلورالیسم و آزادی
 +
 !برای مطالعه بیشتر بخوانید !برای مطالعه بیشتر بخوانید
 *((انگیزه یا انگیزه های پیدایش تفکّر پلورالیسم))  *((انگیزه یا انگیزه های پیدایش تفکّر پلورالیسم))
 *((ُبعد نظری کثرت گرایی دینی)) *((ُبعد نظری کثرت گرایی دینی))
 *((پلورالیسم دینی در بعد عملی)) *((پلورالیسم دینی در بعد عملی))
-*((بعد عملی پلورالیسم دینی در تاریخ اسلام)) 
 *((تفکر التقاطی و رابطه آن با مسأله بدعت در دین)) *((تفکر التقاطی و رابطه آن با مسأله بدعت در دین))
 *((حقانیت چند دین یا مذهب ))  *((حقانیت چند دین یا مذهب ))
-*((صراط های مستقیم در دایر اسلام)) +*((مفهوم صراط های مستقیم در دی اسلام))
 *((عرصه های قابل طرح برای پلورالیسم))  *((عرصه های قابل طرح برای پلورالیسم))
 *((بحث قرائت هاى مختلف از دین))  *((بحث قرائت هاى مختلف از دین))
 *((مقصود از دین اقلی و اکثری ))  *((مقصود از دین اقلی و اکثری ))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 25 اردیبهشت 1384 [11:57 ]   7   اسماعیل جلمبادانی      جاری 
 یکشنبه 25 اردیبهشت 1384 [11:04 ]   6   اسماعیل جلمبادانی      v  c  d  s 
 شنبه 24 اردیبهشت 1384 [12:38 ]   5   اسماعیل جلمبادانی      v  c  d  s 
 شنبه 24 اردیبهشت 1384 [12:35 ]   4   اسماعیل جلمبادانی      v  c  d  s 
 شنبه 24 اردیبهشت 1384 [12:22 ]   3   اسماعیل جلمبادانی      v  c  d  s 
 شنبه 24 اردیبهشت 1384 [12:21 ]   2   اسماعیل جلمبادانی      v  c  d  s 
 شنبه 24 اردیبهشت 1384 [12:06 ]   1   اسماعیل جلمبادانی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..