منو
 کاربر Online
1131 کاربر online
تاریخچه ی: تفسیر غلط از زهد و ترک دنیا

نگارش: 2ترک دنیا ؟


این منطق لازم است روشن شود ، زیرا متداول‏ترین مطلبی‏ که به عنوان موعظه و نصیحت از زبان دین گفته می‏شود همانهاست که تحت‏ عنوان مذمت دنیا و بدی دنیا و توصیه ترک دنیا و رها کردن آن گفته می‏شود . هر کسی که می‏خواهد واعظ بشود و مردم را موعظه کند ، اول مطلبی که به‏ ذهنش می‏رسد این است که برود جمله‏هایی شعر یا نثر در مذمت دنیا و پیشنهاد ترک دنیا یاد بگیرد .

به همین جهت به اندازه‏ای که این مطلب به‏ گوش مردم خورده هیچ مطلب دیگر به گوششان نخورده است .

این مطلب با تربیت و اخلاق مردم و نوع توجهی که باید به مسائل زندگی‏ داشته باشند مربوط است ، از این نظر در درجه اول اهمیت است . اگر به‏ طرز خوب و معقولی تفسیر شود ، در تهذیب اخلاق و عزت نفس و بلندی نظر و خوشبختی فردی و حسن روابط اجتماعی مردم‏ مؤثر است ، و اگر به طرز نامطلوبی تفسیر شود ، موجب تخدیر و بی حس‏ کردن اعصاب و بی قید کردن آنها و سر منشأ همه نوع بدبختی و بیچارگیهای‏ فردی و اجتماعی خواهد شد .

از قضا تدریجا جانب تفسیر دوم چربیده ، مواعظ و نصایحی که تدریجا به‏ شعر یا نثر در این زمینه پیدا شده غالبا به شکل دوم است و اثر تخدیر و بی حس کردن را دارد و این دو علت دارد :

1 - یکی نفوذ برخی افکار و فلسفه‏هایی که پیش از اسلام بوده و مبتنی است بر بدبینی به هستی و جهان و گردش روزگار ، و بر شریت آنچه در این جهان است که در اثر اختلاط ملتهای‏ اسلامی در میان مسلمین شایع شده است ،

2 - دیگر حوادث تاریخی ناگوار و علل‏ اجتماعی خاصی که در طول چهارده قرن در محیط اسلامی رخ داد و طبعا مولد بدبینی و بی علاقگی و شیوع فلسفه‏های مبنی بر بدبینی گردیده است .


حالا مستقیما باید ببینیم منطق قرآن در این زمینه چیست .
آیا می‏توان‏ همین فلسفه بدبینی را از قرآن استخراج کرد ، یا اینکه در قرآن چنین مطلبی‏ یافت نمی شود ؟

زهد در قرآن


در قرآن کریم (کهف ، . 46)در عین اینکه از دنیا به عنوان یک زندگانی فانی که قابل نیست انسان آن را منتهای آرزو و آخرین مقصد قرار دهد یاد شده :

« المال و البنون زینة الحیوه الدنیا و الباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر أملا »

ثروت و فرزندان رونق همین زندگانی دنیا هستند ، و اما اعمال صالحی‏ که باقی می‏ماند بهتر است از لحاظ پاداش پروردگار و از لحاظ اینکه انسان‏ به آنها دل ببندد:: .

قرآن با اینکه دنیا را به عنوان اینکه غایت آمال و منتهای آرزو باشد قابل و لایق برای بشر نمی‏داند ، در عین حال نمی‏گوید که موجودات و مخلوقات از آسمان و زمین و کوه و دریا و صحرا و نبات و حیوان و انسان‏ با همه نظاماتی که دارند و گردشها و حرکتها که می‏کنند زشت است ، غلط است ، باطل است ، بلکه برعکس ، این نظام را نظام راستین و حق می‏داند اساسا بدبینی به خلقت و آفرینش و به گردش و نظام عالم با فلسفه اسلام‏ ، یعنی با هسته مرکزی فلسفه اسلام که توحید است ، سازگار نیست .

این‏ گونه نظریه‏ها یا باید بر ماتریالیسم و مادیت و انکار مبدأ حق حکیم عادل‏ مبتنی باشد ، و یا براساس ثنویت و دوگانگی وجود و هستی ، همان طوری که‏ در برخی فلسفه‏ها یا آیینها به دو اصل و دو مبدأ برای هستی معتقد شده‏اند : یکی را مبدأ خیرات و نیکیها و دیگری را مبدأ شرور و بدیها دانسته‏اند .

اما در دینی که براساس توحید و اعتقاد به خدای رحمان و رحیم و علیم و حکیم بنا شده جایی برای این افکار باقی نمی ماند ، همان طوری که در آیات‏ زیادی تصریح شده است .

آنچه به عنوان فنا و زوال دنیا و تشبیه به گیاهی که در اثر باران از زمین سر می‏زند و بعد رشد می‏کند ، سپس زرد و خشک می‏شود و تدریجا از بین می‏رود گفته شده ، در حقیقت برای بالا بردن ارزش انسان‏ است ، که انسان نباید غایت آمال و منتهای آرزوی خود را امور مادی و آنچه از شؤون امور مادی است قرار دهد ، مادیات دنیا ارزش این را ندارد که هدف اعلی باشد .
این جهت ربطی ندارد به اینکه ما دنیا را در ذات‏ خودش شر و زشت بدانیم .

به همین جهت است که هیچ کس از دانشمندان اسلامی دیده نشده که آن‏ سلسله از آیات را به عنوان بدبینی به خلقت و گردش روزگار توجیه کرده‏ باشد .

تفسیر و توجیهی که از طرف بعضی برای آن آیات شده یکی این است که‏ گفته‏اند منظور این آیات بدی خود دنیا نیست ، زیرا خود دنیا عبارت است‏ از همین اعیان و اشیاء زمینی و آسمانی و هیچ یک از اینها بد نیست ، اینها همه آیات حکمت و قدرت پروردگارند و نمی‏توانند بد بوده باشند .

آن چیزی که بد و مذموم است محبت و علاقه به این امور است . محبت دنیا و علاقه به دنیا بد است ، نه خود دنیا .

همان طوری که می‏دانیم در زمینه‏ مذمت و تقبیح محبت دنیا آنقدر به شعر و نثر گفته شده است که از حد احصاء خارج است . این تفسیر خیلی شایع است . از غالب اشخاص که شما بپرسید معنی بدی‏ دنیا چیست ، خواهند گفت معنی‏اش این است که محبت دنیا بد است ، و الا خود دنیا که بد نیست ، اگر بد بود خداوند خلق نمی‏کرد .

اگر دقت بکنیم این تفسیر هر چند خیلی معروف و مشهور است و خیلی مسلم فرض شده بی اشکال نیست و با بیانات خود قرآن وفق نمی‏ دهد ، زیر اولا باید ببینیم آیا علاقه‏ای که بشر به دنیا دارد علاقه فطری و طبیعی است ؟ یعنی در نهاد بشر و غریزه بشر این علاقه گذاشته شده یا بعدها در اثر عوامل خاصی مثلا به حکم عادت و تلقین یا سایر عوامل در بشر پیدا می‏شود ؟

مثلا پدران و مادران به فرزندان ، و فرزندان به والدین خود علاقه و محبت دارند ، مرد و زن هر کدام به جنس مخالف خود علاقه دارند ، هر کسی‏ به مال و ثروت علاقه دارد ، به محبوبیت و احترام علاقه دارد ، به خیلی‏ چیزهای دیگر علاقه دارد .

این علاقه‏ها آیا فطری و طبیعی هر کس است یا مصنوعی است ؟


بدون شک این علایق ، طبیعی و فطری است ، و در این صورت چگونه ممکن‏ است بد و مذموم باشد و وظیفه انسان این باشد که این علایق را از خود دور بکند ؟

همان طور که مخلوقات و موجودات بیرون از وجود انسان هیچ کدام را نمی توان گفت شر است و خالی از حکمت است و همان طور که اعضاء و جوارح‏ بدن انسان هیچ کدام بی حکمت نیست یک رگ ریز ، یک عضو کوچک ، یک مو در بدن انسان یا حیوانی یافت نمی شود که زائد و بی حکمت بوده باشد همین‏ طور هم در قوا و غرایز و اعضای روحی انسان ، در میلها و رغبتهای انسان‏ هیچ میل و رغبت و علاقه‏ای طبیعی و فطری نیست که بی حکمت باشد ، هدف و مقصدی نداشته باشد ، همه اینها حکمت دارد .

علاقه به فرزند ، علاقه به پدر و مادر ، علاقه به همسر ، علاقه به مال و ثروت ، علاقه به پیش افتادن و تقدم ، علاقه به احترام و محبوبیت ، همه اینها حکمتهای بزرگی دارد که‏ بدون اینها اساس زندگی بشر از هم پاشیده می‏شود .

بعلاوه خود قرآن کریم همین محبتها را به عنوان نشانه‏های حکمت پروردگار ذکر می‏کند . مثلا در سوره روم در ردیف اینکه خلقت بشر و خواب و بعضی‏ چیزهای دیگر را از آیات و نشانه‏های حکمت و تدبیر خداوند ذکر می‏کند ، می‏فرماید :

" « و من آیاته أن خلق لکم من أنفسکم أزواجا لتسکنواإلیها و جعل بینکم‏ موده و رحمةإن فی ذلک لایات لقوم یتفکرون »"( روم ، . 21 ) .

یکی از نشانه‏های پروردگار آن است که از جنس خود شما آدمیان برای‏ شما جفت و همسر آفرید و میان شما مودت و محبت ایجاد کرد ، و در این‏ حقیقت نشانه‏ها از تدبیر و تسخیر و حکمت پروردگار است برای کسانی که در این مسائل فکر کنند .

اگر محبت همسر بد می‏بود ، در این آیه به عنوان یکی از نشانه‏ها و آثار حکمت و تدابیر حکیمانه خداوند ذکر نمی‏شد .

مسلما این علاقه در طبیعت مردم نهاده شده ، و خیلی واضح است که این‏ علایق مقدمه و وسیله‏ای است برای اینکه امور جهان نظم و گردش منظم خود را داشته باشد . اگر این علایق نبود نه نسل ادامه پیدا می‏کرد و نه زندگی و تمدن پیش می‏رفت و نه کار و کسب و حرکت و جنبشی در کار بود ، بلکه‏ بشری در روی زمین باقی نمی ماند .


منبع: بیست گفتار
نویسنده: شهید مطهری
صفحه236-242
تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 29 تیر 1385 [12:00 ]   3   محمد ورهرام      جاری 
 چهارشنبه 29 تیر 1384 [14:21 ]   2   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 05 خرداد 1384 [04:50 ]   1   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..