منو
 کاربر Online
535 کاربر online
تاریخچه ی: تعدادی از پدیده های مهم گسلی

در حال مقایسه نگارشها

نگارش واقعی نگارش:1

1-روراندگی ها ( Overthrusts)

روراندگی ها، گسله های رانده کم شیبی (کمتر از 10 درجه) با تغییر مکان افقی زیاد هستند. یکی از ساختارهای گسلی که در رابطه با روراندگی ها مطرح است، دوپلکس (Duplex) می باشد. دوپلکس ها به بیان ساده، معمولا به وسیله دو گسل بزرگ با جابجایی زیاد محدود شده اند.

2-چین – گسل
یک چین برگشته یا خوابیده می تواند توسط کشیدگی و شکستگی پهلوی معکوس آن تشکیل یک راندگی کم و بیش مهمی را بدهد که به نام چین – گسل معروف است.

3-گسل – چین
به گسلی که چین خوردگی حاصل نموده است، اصطلاح گسل – چین اطلاق می شود.

تصویر

4-جابجایی های امتدادی هم زمان با چین خوردگی
به طور خلاصه زمانی که چین ها قوسی باشند، امکان اینکه گسلهای مایل بر چین ها به صورت جابجایی امتدادی ظاهر می شوند زیاد است. این جابجایی ها در مواردی با تجدید فعالیت گسل های ماقبل چین خوردگی توسعه می یابند. در این حالت چین ها در مقابل جابجایی امتدادی متوقف می شوند و دو بخش جابجا شده به طور متفاوت تحت تاثیر فرآیند چین خوردگی قرار می گیرند.

5-پایین افتادگی و بالا راندگی
قطعات زمین هایی که بین گسلهای عادی محدود شده اند، بسته به این که قطعه محدود شده، از زمینهای اطراف پایینتر یا بالاتر واقع شود، دو پدیده زیر را به وجود می آورد:


6-قطعات گسلی کج شده
کج شدن قطعات گسلی، پدیده ای است که ممکن است در اثر گسل خوردگی عادی در قطعات حادث شود.

مباحث مرتبط با عنوان

1-روراندگی ها ( Overthrusts)

روراندگی ها، گسله های رانده کم شیبی (کمتر از 10 درجه) با تغییر مکان افقی زیاد هستند. یکی از ساختارهای گسلی که در رابطه با روراندگی ها مطرح است، دو دوپلکس (Duplex) می باشد. دوپلکس ها به بیان ساده، معمولا به وسیله دو گسل بزرگ با جابجایی زیاد محدود شده اند.

2-چین – گسل
یک چین برگشته یا خوابیده می تواند توسط کشیدگی و شکستگی پهلوی معکوس آن تشکیل یک راندگی کم و بیش مهمی را بدهد که به نام چین – گسل معروف است.

3-گسل – چین
به گسلی که چین خوردگی حاصل نموده است، اصطلاح گسل – چین اطلاق می شود.

4-جابجایی های امتدادی هم زمان با چین خوردگی
به طور خلاصه زمانی که چین ها قوسی باشند، امکان اینکه گسلهای مایل بر چین ها به صورت جابجایی امتدادی ظاهر می شوند زیاد است. این جابجایی ها در مواردی با تجدید فعالیت گسل های ماقبل چین خوردگی توسعه می یابند. در این حالت چین ها در مقابل جابجایی امتدادی متوقف می شوند و دو بخش جابجا شده به طور متفاوت تحت تاثیر فرآیند چین خوردگی قرار می گیرند.

5-پایین افتادگی و بالا راندگی
قطعات زمین هایی که بین گسلهای عادی محدود شده اند، بسته به این که قطعه محدود شده، از زمین های اطراف پایینتر یا بالاتر واقع شود، دو پدیده زیر را به وجود می آورد:


6-قطعات گسلی کج شده
کج شدن قطعات گسلی، پدیده ای است که ممکن است در اثر گسل خوردگی عادی در قطعات حادث شود.


تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 01 مرداد 1385 [08:05 ]   4   اصغر نامور      جاری 
 چهارشنبه 21 بهمن 1383 [06:54 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [05:28 ]   1   سارا بهنیا      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..