منو
 کاربر Online
399 کاربر online
تاریخچه ی: تضمین

تفاوت با نگارش: 6

Lines: 1-56Lines: 1-63
-تضمین

تضمین به طور کلی به این معنی است که قطعاتی از شعر شاعر دیگری را در داخل شعر خو بیاورند.
+تضمین به طور کلی به این معنی است که قطعاتی از شعر شاعر دیگری را در داخل شعر خود بیاورند.
 در بین شاعران قدیمی چون ((حافظ )) و ((سعدی )) و ... تضمین به این معنا بوده است که با ذکر اسم شاعر، مصراع یا بیتی از شعر او را در میان ((غزل )) یا ((قصیده )) خود بیاورند. در بین شاعران قدیمی چون ((حافظ )) و ((سعدی )) و ... تضمین به این معنا بوده است که با ذکر اسم شاعر، مصراع یا بیتی از شعر او را در میان ((غزل )) یا ((قصیده )) خود بیاورند.
 مثلاً سعدی غزلی دارد که این گونه شروع می شود: مثلاً سعدی غزلی دارد که این گونه شروع می شود:
 ~~green:من از آن روز که در بند تو ام آزادم ----- پادشاهم که به دست تو اسیر افتادم~~ ~~green:من از آن روز که در بند تو ام آزادم ----- پادشاهم که به دست تو اسیر افتادم~~
-و حافظ در غزلی این مصراع را به این صورت تضمین کرده است. +و حافظ در غزلی مصراع اول این غزل را به این صورت تضمین کرده است.
 ~~green:زلف بر باد مده تا ندهی بر بادم ----- ناز بنیاد مکن تا نَکَنی بنیادم~~ ~~green:زلف بر باد مده تا ندهی بر بادم ----- ناز بنیاد مکن تا نَکَنی بنیادم~~
-
و در آخر مصراع سعدی را تضمین می کند و می گوید:
+.
.
.

و در آخر، مصراع سعدی را تضمین می کند و می گوید:
 ~~green:حافظ از جو ر تو، حاشا که بگرداند روی ---- من از آن روز که در بند تو ام آزادم~~ ~~green:حافظ از جو ر تو، حاشا که بگرداند روی ---- من از آن روز که در بند تو ام آزادم~~
 اما تضمین در بین شعرای سده ی اخیر به این معنی است با شعری از شعرای قدیمی ((مسمط )) بسازند. اما تضمین در بین شعرای سده ی اخیر به این معنی است با شعری از شعرای قدیمی ((مسمط )) بسازند.
-مثلاً غزلی از سعدی یا حافظ را تضمین می کنند و با اضافه کردن ابیاتی هم وزن و هم قافیه مصراع های اول آن شعر شعری می سرایند که در قالب مسمط چهار یا پنج یا شش مصراعی است. +مثلاً غزلی از سعدی یا حافظ را تضمین می کنند و با اضافه کردن ابیاتی هم وزن و هم قافیه مصراع های اول آن شعر، شعری می سرایند که در قالب ((مسمط )) چهار یا پنج یا شش مصراعی است.
 این نوع تضمین در قدیم مرسوم نبوده و در سالهای اخیر متداول شده است. این نوع تضمین در قدیم مرسوم نبوده و در سالهای اخیر متداول شده است.
-یکی از تضمین های معروف مربوط به ((ملک الشعرا بهار)) است ک غزلی از ((سعدی )) را تضمین کرده است. +یکی از تضمین های معروف مربوط به ((ملک الشعرای بهار)) است ک غزلی از ((سعدی )) را تضمین کرده است.
 قسمتی از این شعر در زیر آورده شده است: قسمتی از این شعر در زیر آورده شده است:
-ابیاتی که به رنگ ی آورده شده است مربوط به غزلی از سعدی است که ملک الشعرا یهار آن را در بین شعر خود آورده است. +ابیاتی که به رنگ ننجی آورده شده است مربوط به غزلی از سعدی است که ملک الشعرای بهار آن را در بین شعر خود آورده است.
{img src=img/daneshnameh_up/c/c0/tazmin.JPG}

~~green:سعدیا! چون تو کجا نادره گفتاری هست؟ ----- یا چو شیرین سخنت نخل شکر باری هست؟

یا چو بستان و گلستان تو گلزاری هست؟----- هیچم ار نیست، تمنای توام باری هست~~
-عیا! چون تو ک نا گاری هست؟ ----- یا چو شیری ن خل شکر اری هست؟ +~~orange:منو ی دوست! که ی ا ا یاری هست ----- یا شب و رز کر وام کاری هست~~
-یا چو بستان و گلستان تو گلزاری هست؟----- هیچم ار نیست، تمنای توام باری هست 
-~~blue:و ای و! که یر از مر یاری هست ----- یا شب رو بز توام اری ست~~ +~~green: گفتار و ام مر هوس----- به و بل زد ت رفتار فس
- فتار تو د م ه م هوس----- ب هوس ال د و گت گتا قفس +یب تو نارد مزی کس----- وسی ینجا نهد خت امی قبس~~
-پایبد ت ندارد سر مای کس----- وسی یج ه رخت امید +~~orange: ب کند سر لفت نه من فتام و بس----- ک ه قه‌ی لف تو گتاری ~~
-~~blue:« به کمند سر زلفت نه من افتادم و بس----- که به هر حلقه‌ی زلف تو گرفتاری هست »~~ 
-بی‌گلستان تو در دست بجز خاری نیست----- به ز گفتار تو بی‌شائبه گفتاری نیست +~~green:بی‌گلستان تو در دست بجز خاری نیست----- به ز گفتار تو بی‌شائبه گفتاری نیست
-فارغ از جلوه‌ی حسنت در و دیواری نیست----- ای که در دار ادب غیر تو دیاری نیست! +فارغ از جلوه‌ی حسنت در و دیواری نیست----- ای که در دار ادب غیر تو دیاری نیست!~~
-~~blue:« گر بگویم که مرا با تو سر و کاری نیست----- در و دیوار گواهی بدهد کاری هست »~~ +~~orange: گر بگویم که مرا با تو سر و کاری نیست----- در و دیوار گواهی بدهد کاری هست~~
-روز نبود که به وصف تو سخن سر نکنم----- شب نباشد که ثنای تو مکرر نکنم 
-نک تو نهی منکر نکنم ----- ند عی صفت مهر منور نکنم +~~green:رز نبود که ه تو ن ر نکنم----- شب ناشد که ای تو مکرر نکنم
-~~blue:صبر ر ور رقیت ه کنم ر نکنم؟----- مه دا که در حبت خاری ست~~ +منکر فل و ر هی ز منر نکنم ----- زد اعی ص مهر منو ن~~
-::{img src=http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/show_image.php?id=20588}:: +~~orange:صبر بر جور رقیبت چه کنم گر نکنم؟----- همه دانند که در صحبت گل خاری هست~~

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 19 شهریور 1385 [10:53 ]   15   حمیده کاشیان      جاری 
 دوشنبه 13 شهریور 1385 [03:55 ]   14   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 شنبه 11 شهریور 1385 [22:24 ]   13   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 پنج شنبه 26 مرداد 1385 [13:02 ]   12   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 پنج شنبه 26 مرداد 1385 [13:00 ]   11   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 پنج شنبه 26 مرداد 1385 [12:59 ]   10   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 پنج شنبه 26 مرداد 1385 [12:20 ]   9   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 پنج شنبه 26 مرداد 1385 [12:19 ]   8   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 پنج شنبه 26 مرداد 1385 [11:39 ]   7   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 پنج شنبه 26 مرداد 1385 [11:36 ]   6   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 شنبه 21 مرداد 1385 [11:09 ]   5   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 شنبه 24 تیر 1385 [13:06 ]   4   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 شنبه 24 تیر 1385 [08:01 ]   3   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 شنبه 24 تیر 1385 [07:58 ]   2   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 شنبه 24 تیر 1385 [07:57 ]   1   حمیده کاشیان      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..