منو
 صفحه های تصادفی
مهتدی
دلایل ولایتى بودن حاکمیت فقیه
هر قسم عملیات صرافی و بانکی
مقدار رطوبتآب در عسل
نظرات دانشمندان غربی درباره مکمل بودن علم و دین
تنهایی امام حسین و یاری امام سجاد علیهماالسلام در کربلا
انگیزه‌هایی فیزیولوژیک
ابو شجاع فنا خسرو
شیوع شرب و خمار از زمان شاه عباس اول
همنام پیامبر - عبدالعظیم حسنی
 کاربر Online
280 کاربر online
تاریخچه ی: تضمین

تفاوت با نگارش: 5

Lines: 1-22Lines: 1-63
-::~~red:ی ام است.~~:: +تضین ه ط کلی این معنی است که قطعاتی از شعر شاعر دیگری را در داخل شعر خود بیاورند.
-مین که ر د ی اخیر معمو ست از ظر ستمان همین مط است. ضین است که به ابیات عر مف شاعر (معمول غزل) مصراع هایی بیفایند یل مم شود و ن ممکن ت ربع، مخمس یا د باد. +ر ین اعر یمی چو (( )) ((سی )) و ... تضمین به این ما است که با کر شاعر مصراع یا بیی د میان (( )) یا ((یده )) ود بیاوند.
-تضمی هات غزل ری به ورت سم م: +مثا دی غزلی ار ک این گونه ر می :
-::~~green:م من بگا جا کیایی ----- ک ا د اسس د نمایی:: +~~green:م از آن رز ک بن ا ادم ----- شام ک اسی تادم~~
-::شد اتظرم ز چه ود دریی ----- د ید ون فنم مت یی::~~ + حاظ ر زلی مع ول ین ل ر ی و مین که .
-~~blue:::چه کن این نباشد گ ا نیی::~~ +~~green:زلف بر باد مده تا ندی ر دم ----- ناز بنیاد مکن تا نَکَنی بنیادم~~ />.
.
.
ر آخر، مصرا دی را تضمین می کن و می گوید:
-~~green:::چه کی چ کاه من که رسم اشان ----- شر آنکه وم د ملزمان:: +~~green:ظ ا ر ، اشا ک بگردان وی ---- ن آن روز که بد ت ام زام~~
-:: کمینه خوانی ک ر هما انت ----- هم نهاه ام ر ، چ ا ستان::~~ +ا تضمین ی عری سده ی ایر این معی ت با عری از عر دیی ((مم )) سازن.
-~~blue:::ک ی در یاید به بهنه دایی::~~ +ثلاً زی ز سعدی یا حافظ را تضین می کنند و با اضافه کردن ابیاتی هم ون و هم قافیه مصراع های اول آن شعر، شعری می سراین که در قالب ((مسمط )) چهار یا پنج یا شش مصراعی است.
-و استاد ک الشعرا هر غزی سعدی ر به صو مس م تی کده ان. +این ع ین قدیم مروم نبوده و ساهی ی متا ده ات.
-::{img src=http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/show_image.php?id=20588}:: +یکی از تضمین های معروف مربوط به ((ملک الشعرای بهار)) است ک غزلی از ((سعدی )) را تضمین کرده است.

قسمتی از این شعر در زیر آورده شده است
:

ابیاتی که به رنگ نارنجی آورده شده است مربوط به غزلی از سعدی است که ملک الشعرای بهار آن را در بین شعر خود آورده است.


able>
~~green:سعدیا! چون تو کجا نادره گفتاری هست؟ ----- یا چو شیرین سخنت نخل شکر باری هست؟

یا چو بستان و گلستان تو گلزاری هست؟----- هیچم ار نیست، تمنای توام باری هست~~

~~or
ange:مشنو ای دوست! که غیر از تو مرا یاری هست ----- یا شب و روز بجز فکر توام کاری هست~~


~~green:لطف گفتار تو شد دام ره مرغ هوس----- به هوس بال زد و گشت گرفتار قفس

پایبند تو ندارد سر دمسازی کس----- موسی اینجا بنهد رخت به امید قبس~~

~~o
range: به کمند سر زلفت نه من افتادم و بس----- که به هر حلقه‌ی زلف تو گرفتاری هست ~~
/>

~~green:بی‌گلستان تو در دست بجز خاری نیست----- به ز گفتار تو بی‌شائبه گفتاری نیست

فارغ از جلوه‌ی حسنت در و دیواری نیست----- ای که در دار ادب غیر تو دیاری نیست!~~

~~
orange: گر بگویم که مرا با تو سر و کاری نیست----- در و دیوار گواهی بدهد کاری هست~~


~~green
:روز نبود که به وصف تو سخن سر نکنم----- شب نباشد که ثنای تو مکرر نکنم

منکر فضل تو را نهی ز منکر نکنم ----- نزد اعمی صفت مهر منور نکنم~~

~~orange:صبر بر جور رقیبت چه کنم گر نکنم؟----- همه دانند که در صحبت گل خاری هست~~

{img src=img/daneshnameh_up/c/c0/tazmin.JPG}d>r />

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 19 شهریور 1385 [09:53 ]   15   حمیده کاشیان      جاری 
 دوشنبه 13 شهریور 1385 [02:55 ]   14   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 شنبه 11 شهریور 1385 [21:24 ]   13   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 پنج شنبه 26 مرداد 1385 [12:02 ]   12   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 پنج شنبه 26 مرداد 1385 [12:00 ]   11   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 پنج شنبه 26 مرداد 1385 [11:59 ]   10   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 پنج شنبه 26 مرداد 1385 [11:20 ]   9   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 پنج شنبه 26 مرداد 1385 [11:19 ]   8   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 پنج شنبه 26 مرداد 1385 [10:39 ]   7   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 پنج شنبه 26 مرداد 1385 [10:36 ]   6   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 شنبه 21 مرداد 1385 [10:09 ]   5   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 شنبه 24 تیر 1385 [12:06 ]   4   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 شنبه 24 تیر 1385 [07:01 ]   3   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 شنبه 24 تیر 1385 [06:58 ]   2   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 شنبه 24 تیر 1385 [06:57 ]   1   حمیده کاشیان      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..