منو
 کاربر Online
758 کاربر online
تاریخچه ی: تضمین

تفاوت با نگارش: 4

Lines: 1-20Lines: 1-63
-::~~red:ی ام است.~~:: +تضین ه ط کلی این معنی است که قطعاتی از شعر شاعر دیگری را در داخل شعر خود بیاورند.
-مین که ر د ی اخیر معمو ست از ظر ستمان همین مط است. ضین است که به ابیات عر مف شاعر (معمول غزل) مصراع هایی بیفایند یل مم شود و ن ممکن ت ربع، مخمس یا د باد. +ر ین اعر یمی چو (( )) ((سی )) و ... تضمین به این ما است که با کر شاعر مصراع یا بیی د میان (( )) یا ((یده )) ود بیاوند.
-تضمی هات غزل ری به ورت سم م: +مثا دی غزلی ار ک این گونه ر می :
-::~~green:م من بگا جا کیایی ----- ک ا د اسس د نمایی:: +~~green:م از آن رز ک بن ا ادم ----- شام ک اسی تادم~~
-::شد اتظرم ز چه ود دریی ----- د ید ون فنم مت یی::~~ + حاظ ر زلی مع ول ین ل ر ی و مین که .
-~~blue:::چه کن این نباشد گ ا نیی::~~ +~~green:زلف بر باد مده تا ندی ر دم ----- ناز بنیاد مکن تا نَکَنی بنیادم~~ />.
.
.
ر آخر، مصرا دی را تضمین می کن و می گوید:
-~~green:::چه کی چ کاه من که رسم اشان ----- شر آنکه وم د ملزمان:: +~~green:ظ ا ر ، اشا ک بگردان وی ---- ن آن روز که بد ت ام زام~~
-:: کمینه خوانی ک ر هما انت ----- هم نهاه ام ر ، چ ا ستان::~~ +ا تضمین ی عری سده ی ایر این معی ت با عری از عر دیی ((مم )) سازن.
-~~blue:::ک ی در یاید به بهنه دایی::~~ +ثلاً زی ز سعدی یا حافظ را تضین می کنند و با اضافه کردن ابیاتی هم ون و هم قافیه مصراع های اول آن شعر، شعری می سراین که در قالب ((مسمط )) چهار یا پنج یا شش مصراعی است.
-و ستاد ملک الشعرا بهار غزلی از سعدی را به ورت مسمط مسدس تضمین کرده اند. +این نوع ضمین در قدیم مرسوم نبوده و در سالهای اخیر متداول شده است.

یکی از تضمین های معروف مربوط به ((
ملک الشعرای بهار)) است ک غزلی از ((سعدی )) را تضمین کرده است.

قسمتی از این شعر در زیر آورده شده است:

ا
بیاتی که ه رنگ نارنجی آورده شده است مربوط به غزلی از سعدی است که ملک الشعرای بهار آن را در بین شعر خود آورده است.
{img src=img/daneshnameh_up/c/c0/tazmin.JPG}

~~green:سعدیا! چون تو کجا نادره گفتاری هست؟ ----- یا چو شیرین سخنت نخل شکر باری هست؟

یا چو بستان و گلستان تو گلزاری هست؟----- هیچم ار نیست، تمنای توام باری هست~~

~~orange:مشنو ای دوست! که غیر از تو مرا یاری هست ----- یا شب و روز بجز فکر توام کاری هست~~


~~green:ل
طف گفتار تو شد دام ره مرغ هوس----- به هوس بال زد و گشت گرفتار قفس

پایبند
تو ندارد سر دمسازی کس----- موسی اینجا بنهد رخت به امید قبس~~

~~orange: به کمند سر زلفت نه من افتادم و بس----- که به هر حلقه‌ی زلف تو گرفتاری هست ~~


~~green:بی‌گلستان تو در دست بجز خاری نیست----- به ز گفتار تو بی‌شائبه گفتاری نیست

فارغ از جلوه‌ی حسنت در و دیواری نیست----- ای که در دار ادب غیر تو دیاری نیست!~~

~~orange: گر بگویم که مرا با تو سر و کاری نیست----- در و دیوار گواهی بدهد کاری هست~~


~~green:روز نبود که به وصف تو سخن سر نکنم----- شب نباشد که ثنای تو مکرر نکنم

منکر ف
ضل تو را نهی ز منکر نکنم ----- نزد اعمی صفت مهر منور نکنم~~

~~orange:صب
ر ر جور رقیبت چه کنم ر نکنم؟----- همه دانند که در صحبت گل خاری هست~~

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 19 شهریور 1385 [10:53 ]   15   حمیده کاشیان      جاری 
 دوشنبه 13 شهریور 1385 [03:55 ]   14   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 شنبه 11 شهریور 1385 [22:24 ]   13   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 پنج شنبه 26 مرداد 1385 [13:02 ]   12   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 پنج شنبه 26 مرداد 1385 [13:00 ]   11   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 پنج شنبه 26 مرداد 1385 [12:59 ]   10   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 پنج شنبه 26 مرداد 1385 [12:20 ]   9   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 پنج شنبه 26 مرداد 1385 [12:19 ]   8   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 پنج شنبه 26 مرداد 1385 [11:39 ]   7   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 پنج شنبه 26 مرداد 1385 [11:36 ]   6   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 شنبه 21 مرداد 1385 [11:09 ]   5   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 شنبه 24 تیر 1385 [13:06 ]   4   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 شنبه 24 تیر 1385 [08:01 ]   3   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 شنبه 24 تیر 1385 [07:58 ]   2   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 شنبه 24 تیر 1385 [07:57 ]   1   حمیده کاشیان      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..