منو
 صفحه های تصادفی
ورید و اعمال آن
مکانیک در طراحی جامدات
متغیرهای زیربرنامه ای
منشا میدان مغناطیسی آهنربای دائمی
رشته چاپ شاخه فنی و حرفه ای
ورود فاطمه به بهشت
رشد اندام بیرونی
کمپوزیسیون در تصویر
واژگان علوم گیاهی
مگس میوه
 کاربر Online
565 کاربر online
تاریخچه ی: تضمین

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-18Lines: 1-63
-تضمین که ر سد های خیر معمول شده است از نظر ساختمان همین مط است. تضمین آن است که ب ایا شعر معروف شاعری (معمول غزل) مصراع هایی یفزایند ا بدیل ه مم ود و آن ممکن است مربع، مخمس یا دس باشد. +تضمین به ور کی ه این می است که طعای ا شعر شاعر دیگری ا در ال ود بیاند.
-تضمین هات ا عری به ور م خ: +در بین شاعران قدیمی چون ((حافظ )) و ((سعدی )) و ... تضمین به این معنا بوده است ک با کر شاعر صراع یا بیتی ز شعر او ر در می ((زل )) یا ((صیده )) خ بیاورند.
-::~~green:م ن نق ا زجمال کرییی ----- که بتان فرو گار اساس ود نمایی:: +مثا دی زلی ار که این گونه ر می ود:
-::شد انتظارم از د ه د ر یی ----- دو یه خن فام مت ایی:: +~~green:ن از ن وز ه ر بد و م دم ----- پدهم ک ت و اسی فادم~~
-~~blue::چ کم ک ایا گل اغ شایی::~~ + حاظ ر غزی اع ا این غزل ا این صورت تضمین کرده است.
-: کم چه کاره ام من که م ه قان ؟ ----- نک بم دم ملامان:: +~~green:ز ر باد مده نهی ام ----- ن بی مکن ا نَکنی بیدم~~ />.
.
.
در آخر، مصرا سعدی را تضمین می کن و می گوید:
-:: کینه ستخون که برد هما وانت ----- هم نده م سر و سگا بر آت:: +~~green:اظ از ج تو، حاشا که بگردان وی ---- م آن ر که ر د تو ا آ~~
-~~blue::ک یب در نیای به بهان گایی~~::~~ +اا ضین در بین شعرای سده ی اخی به این عنی ست با شعری از شعرای قدیمی ((مسمط )) بسازند.
-و استاد ملک الشعرا بهار غزلی از سعدی را به ورت مسمط مسدس تضمین کرده اند. +مثلاً غزلی از سعدی یا حافظ را تضمین می کنند و با اضافه کردن ابیاتی هم وزن و هم قافیه مصراع های اول آن شعر، شعری می سرایند که در قالب ((مسمط )) چهار یا پنج یا شش مصراعی است.

این نوع تضمین در قدیم مرسوم نبوده و در سالهای اخیر متداول شده است.

یکی از تضمین های معروف مربوط به ((
ملک الشعرای بهار)) است ک غزلی از ((سعدی )) را تضمین کرده است.

قسمتی از این شعر در زیر آورده شده است:

ا
بیاتی که ه رنگ نارنجی آورده شده است مربوط به غزلی از سعدی است که ملک الشعرای بهار آن را در بین شعر خود آورده است.
{img src=img/daneshnameh_up/c/c0/tazmin.JPG}

~~green:سعدیا! چون تو کجا نادره گفتاری هست؟ ----- یا چو شیرین سخنت نخل شکر باری هست؟

یا چو بستان و گلستان تو گلزاری هست؟----- هیچم ار نیست، تمنای توام باری هست~~

~~orange:مشنو ای دوست! که غیر از تو مرا یاری هست ----- یا شب و روز بجز فکر توام کاری هست~~


~~green:ل
طف گفتار تو شد دام ره مرغ هوس----- به هوس بال زد و گشت گرفتار قفس

پایبند
تو ندارد سر دمسازی کس----- موسی اینجا بنهد رخت به امید قبس~~

~~orange: به کمند سر زلفت نه من افتادم و بس----- که به هر حلقه‌ی زلف تو گرفتاری هست ~~


~~green:بی‌گلستان تو در دست بجز خاری نیست----- به ز گفتار تو بی‌شائبه گفتاری نیست

فارغ از جلوه‌ی حسنت در و دیواری نیست----- ای که در دار ادب غیر تو دیاری نیست!~~

~~orange: گر بگویم که مرا با تو سر و کاری نیست----- در و دیوار گواهی بدهد کاری هست~~


~~green:روز نبود که به وصف تو سخن سر نکنم----- شب نباشد که ثنای تو مکرر نکنم

منکر ف
ضل تو را نهی ز منکر نکنم ----- نزد اعمی صفت مهر منور نکنم~~

~~orange:صب
ر ر جور رقیبت چه کنم ر نکنم؟----- همه دانند که در صحبت گل خاری هست~~

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 19 شهریور 1385 [10:53 ]   15   حمیده کاشیان      جاری 
 دوشنبه 13 شهریور 1385 [03:55 ]   14   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 شنبه 11 شهریور 1385 [22:24 ]   13   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 پنج شنبه 26 مرداد 1385 [13:02 ]   12   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 پنج شنبه 26 مرداد 1385 [13:00 ]   11   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 پنج شنبه 26 مرداد 1385 [12:59 ]   10   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 پنج شنبه 26 مرداد 1385 [12:20 ]   9   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 پنج شنبه 26 مرداد 1385 [12:19 ]   8   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 پنج شنبه 26 مرداد 1385 [11:39 ]   7   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 پنج شنبه 26 مرداد 1385 [11:36 ]   6   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 شنبه 21 مرداد 1385 [11:09 ]   5   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 شنبه 24 تیر 1385 [13:06 ]   4   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 شنبه 24 تیر 1385 [08:01 ]   3   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 شنبه 24 تیر 1385 [07:58 ]   2   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 شنبه 24 تیر 1385 [07:57 ]   1   حمیده کاشیان      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..