منو
 صفحه های تصادفی
داده
بررسی های زمین شناسی دریایی
تیتراسیون
سازگاری و ناسازگاری
کوکیمبیت
تاریخ حقوق تجارت ایران
مفهوم جریان الکتریکی
نحوه ارتباط با کاربر
جداشدن مومنان از کافران
انرژِی فوزیون هسته‌ای
 کاربر Online
335 کاربر online
تاریخچه ی: تصعید

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-27Lines: 1-43
 
 
-||فرآیندی که در آن ، ((جامد)) بدون عبور از حالت ((مایع)) ، مستقیما به بخار تبدیل می‌گردد، تصعید نامیده می‌شود. این فرآیند برگشت پذیر است.|| +||فرآیندی که در آن ، ((جامد)) بدون عبور از حالت ((مایع)) ، مستقیما به ((بخار)) تبدیل می‌گردد، __~~green:تصعید~~__ نامیده می‌شود. این فرآیند برگشت پذیر است.||


{img src=img/daneshnameh_up/1/12/01_trennung_sublimation.gif}فرایند تصعید


 !آنتالپی مولی تصعید !آنتالپی مولی تصعید
 آنتالپی مولی تصعید ، مقدار گرمایی است که بایستی به یک مول از ماده جامد داده شود تا مستقیما به ((گاز)) تبدیل گردد. آنتالپی مولی تصعید ، مقدار گرمایی است که بایستی به یک مول از ماده جامد داده شود تا مستقیما به ((گاز)) تبدیل گردد.
-!فشار بخار یک جامد و فریند تصعید
مولکولها در یک بلور حول محور خود در شبکه نوسان می‌کنند. توزیع ((انرژی جنبشی)) بین این مولکولها نظیر توزیع انرژی جنبشی بین مولکولهای مایع و گاز است. در یک بلور ، انرژی از مولکولی به مولکول دیگر منتقل می‌شود و از اینرو انرژی هیچ مولکولی ثابت نیست. مولکولهای پرانرژی در سطح بلور می‌توانند بر نیروهای جاذبه بلور غلبه کرده به فاز بخار بگریزند. اگر بلور در یک ظرف سربسته باشد، سرانجام حالت تعادلی برقرار می‌شود. که در آن حالت ، سرعت جدا شدن مولکولها از جامد با سرعت بازگشت مولکولهای بخار به ((بلور)) برابری می‌کند. فشار بخار یک جامد در دمای معین ، معیاری از تعداد مولکولها در حجم معینی از بخار در حالت تعادل است.
+!فشار بخار یک جامد و فریند تصعید
((مولکول|مولکولها)) در یک ((بلور)) ، حول محور خود در شبکه نوسان می‌کنند. توزیع ((انرژی جنبشی)) بین این مولکولها نظیر توزیع انرژی جنبشی بین مولکولهای مایع و ((گاز)) است. در یک بلور ، انرژی از مولکولی به مولکول دیگر منتقل می‌شود و از اینرو انرژی هیچ مولکولی ثابت نیست. مولکولهای پرانرژی در سطح بلور می‌توانند بر نیروهای جاذبه بلور غلبه کرده، به فاز بخار بگریزند.

اگر بلور در یک ظرف سربسته باشد، سرانجام حالت تعادلی برقرار می‌شود که در آن حالت ، سرعت جدا شدن مولکولها از جامد با سرعت بازگشت مولکولهای بخار به ((بلور)) برابری می‌کند. ((فشار بخار)) یک جامد در دمای معین ، معیاری از تعداد مولکولها در حجم معینی از بخار در حالت تعادل است.
 !ارتباط فشار بخار با نیروهای جاذبه !ارتباط فشار بخار با نیروهای جاذبه
-گرچه فشار بخار برخی از جامدات ، بسیار کم است، ولی هر جامدی دارای فشار بخار است. مقدار ((فشار بخار)) با قدرت نیروهای جاذبه نسبت عکس دارد. به همین علت ، فشار بخار ((جامد یونی|بلورهای یونی)) بسیار کم است. +گرچه فشار بخار برخی از ((حالات ماده|جامدات)) ، بسیار کم است، ولی هر جامدی دارای فشار بخار است. مقدار فشار بخار با قدرت نیروهای جاذبه نسبت عکس دارد. به همین علت ، فشار بخار __بلورهای یونی__ بسیار کم است.
 !ارتباط فشار بخار جامد با دما !ارتباط فشار بخار جامد با دما
 توانایی مولکولها برای غلبه بر نیروهای جاذبه بین مولکولها با انرژی جنبشی آنها بستگی دارد. از اینرو ، فشار بخار جامدات با افزایش ((دما)) زیاد می‌شود. منحنی تغییرات فشار بخار برحسب دما نشان می‌دهد که این منحنی در ((نقطه انجماد)) ، منحنی فشار بخار آب را قطع می‌کند. توانایی مولکولها برای غلبه بر نیروهای جاذبه بین مولکولها با انرژی جنبشی آنها بستگی دارد. از اینرو ، فشار بخار جامدات با افزایش ((دما)) زیاد می‌شود. منحنی تغییرات فشار بخار برحسب دما نشان می‌دهد که این منحنی در ((نقطه انجماد)) ، منحنی فشار بخار آب را قطع می‌کند.
 !فشار بخار جامد در نقطه انجماد !فشار بخار جامد در نقطه انجماد
-در نقطه انجماد ، فشار بخار جامد برابر با فشار بخار مایع است. نقطه انجماد نرمال آب (در فشار کل یک اتمسفر) در غیاب هوا __25x10-4 درجه سانتیگراد__ است. ولی در هوا و در فشار کل یک اتمسفر نقطه انجماد آب __0.0000 درجه سانتیگراد__ می‌باشد و این مقداری است که معمولا گزارش می‌شود. این اختلاف در نقطه انجماد ، از هوای محلول در آب ناشی می‌شود. نقطه انجماد مواد معمولا در هوا اندازه‌گیری می‌شود. ولی در هر حال ، تغییر انجماد مواد ناشی از وجود هوا عموما بسیار ناچیز است. +در نقطه انجماد ، فشار بخار جامد برابر با فشار بخار مایع است. نقطه انجماد نرمال آب (در فشار کل یک اتمسفر) در غیاب هوا __25x10-4__ درجه سانتیگراد است. ولی در هوا و در فشار کل یک اتمسفر نقطه انجماد آب __0.0000__درجه سانتیگراد می‌باشد و این مقداری است که معمولا گزارش می‌شود. این اختلاف در نقطه انجماد ، از هوای محلول در آب ناشی می‌شود.

نقطه انجماد مواد ، معمولا در هوا اندازه‌گیری می‌شود. ولی در هر حال ، تغییر انجماد مواد ناشی از وجود هوا عموما بسیار ناچیز است.
 !تصعید دی‌اکسید کربن !تصعید دی‌اکسید کربن
-نمودار فاز ((دی‌اکسید کربن)) ، گونه‌ای از نمودار فاز موادی است که در فشار معمولی بجای ذوب شدن و جوشیدن تصعید می‌شوند. در فشار 5.11 اتمسفر نقطه سه گانه سیستم دی‌اکسید کربن 55.6 - درجه سانتیگراد است. دی‌اکسید کربن مایع، تنها در فشارهای بالاتر از 5.11 اتمسفر وجود دارد. اگر دی‌اکسیدکربن جامد (یخ خشک) را تحت فشار یک اتمسفر گرم کنیم، در دمای 78.5 - درجه سانتیگراد مستقیما به گاز تبدیل می‌شود. +نمودار فاز ((دی‌اکسید کربن)) ، گونه‌ای از نمودار فاز موادی است که در فشار معمولی به جای ذوب شدن و جوشیدن تصعید می‌شوند. در فشار __5.11__ اتمسفر نقطه سه گانه سیستم دی‌اکسید کربن ، __55.6 -__ درجه سانتیگراد است. دی‌اکسید کربن مایع ، تنها در فشارهای بالاتر از __5.11__ اتمسفر وجود دارد. اگر دی‌اکسیدکربن جامد (یخ خشک) را تحت فشار یک اتمسفر گرم کنیم، در دمای __78.5 -__ درجه سانتگراد مستقیما به گاز تبدیل می‌شود.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((آنتالپی)) *((آنتالپی))
 *((آنتروپی)) *((آنتروپی))
 *((الکتروشیمی تعادل)) *((الکتروشیمی تعادل))
 *((انجماد)) *((انجماد))
 *((تبخیر)) *((تبخیر))
 *((درجه آزادی)) *((درجه آزادی))
 *((ذوب)) *((ذوب))
 *((شیمی فیزیک)) *((شیمی فیزیک))
 *((فشار بخار)) *((فشار بخار))
 *((نقطه انجماد)) *((نقطه انجماد))
 *((نقطه جوش)) *((نقطه جوش))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 01 آبان 1384 [18:34 ]   3   فیروزه نجفی      جاری 
 پنج شنبه 28 مهر 1384 [07:45 ]   2   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 10 شهریور 1384 [17:38 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..