منو
 صفحه های تصادفی
فرآیند فشردگی در سنگ آهک
مدیریت نهضت فرهنگی
عسلک
آثار دوستی حضرت علی علیه السلام
نصایح امام باقر علیه السلام به عمر بن عبدالعزیز
برنامه نویسی پیمانه ای
اصل شمول و عدم شمول
زیاریان
فلامینگو
ایدئولوژی در حوزه الهیات و معارف اسلامی
 کاربر Online
338 کاربر online
تاریخچه ی: تشکیل سیاهچاله‌ها

تفاوت با نگارش: 4

Lines: 1-38Lines: 1-86
 +{DYNAMICMENU()}
 +__واژه‌نامه__
 +*((واژگان نجوم))
 +*((واژگان اختر فیزیک))
 +*((واژگان کیهان شناسی))
 +*((واژگان فیزیک فضا))
 +__مقالات مرتبط__
 +*((نجوم|فهرست مقالات نجوم))
 +*((علم ستاره شناسی))
 +*((اختر فیزیک))
 +*((اجرام آسمانی))
 +*((پرتگاه نهایی ، سیاهچاله))
 +*((دنیای سیاهچاله‌ها))
 +*((سیاهچاله))
 +*((شناسایی سیاهچاله‌ها))
 +__کتابهای مرتبط__
 +*((کتابهای نجوم))
 +__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=54|انجمن نجوم]__
 +__سایتهای مرتبط__
 +*سایتهای داخلی
 +**[http://www.nojum.ir|مجله نجوم]
 +**[http://parssky.com|پارس اسکای]
 +**[http://www.hupaa.com|شبکه فیزیک هوپا]
 +**[http://robot.ir/blog/mollasadra|ملاصدرا]
 +**[http://www.sact.ir/home.htm|مرکز علوم و ستاره شناسی تهران]
 +*سایتهای خارجی
 +**[http://www.astronomy.com/asy/default.aspx|مجله astronomy]
 +**[http://www.nasa.gov/externalflash/constellation_front/index.html|سازمان هوا - فضای آمریکا]
 +**[http://www.esa.int/esaCP/index.html|آژانش فضایی اروپا]
 +**[http://www.damtp.cam.ac.uk/user/gr/public/bh_intro.html|مقدمه‌ای بر سیاهچاله]
 +**[http://imagine.gsfc.nasa.gov/docs/science/know_l2/black_holes.html|سیاهچاله‌ها]
 +**[http://www.space-frontier.org|بنیاد مرزهای فضا]
 +**[http://www.challenger.org|کاوش فضا]
 +__گالری تصویر__
 +*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=12|گالری علوم]
 +**[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=38|گالری نجوم]
 +body=
 +|~|
 +{DYNAMICMENU}
 !دید کلی !دید کلی
 بطور کلی ستارگان دارای مراحل مختلف جنینی ، کودکی و جوانی و پیری هستند. پس از اکتشاف برابری جرم و انرژی توسط انیشتین ، دانشمندان تشخیص دادند که کلیه ستارگان باید تغییر و تحول یابند. ((تکامل ستاره‌ای|تکامل)) ، تخریب و محصول نهایی یک ((ستاره)) ، به ((جرم)) آن بستگی دارد. در واقع سرنوشت نهایی ستاره که تا چه مرحله ای از پیشرفت خواهد رسید با جرم ستاره ارتباط مستقیم دارد. اطلاعات مربوط به جرم ستارگان از مسائل بسیار مهم به شمار می‌رود. بطور کلی ستارگان دارای مراحل مختلف جنینی ، کودکی و جوانی و پیری هستند. پس از اکتشاف برابری جرم و انرژی توسط انیشتین ، دانشمندان تشخیص دادند که کلیه ستارگان باید تغییر و تحول یابند. ((تکامل ستاره‌ای|تکامل)) ، تخریب و محصول نهایی یک ((ستاره)) ، به ((جرم)) آن بستگی دارد. در واقع سرنوشت نهایی ستاره که تا چه مرحله ای از پیشرفت خواهد رسید با جرم ستاره ارتباط مستقیم دارد. اطلاعات مربوط به جرم ستارگان از مسائل بسیار مهم به شمار می‌رود.
 !تشکیل ستاره‌ها !تشکیل ستاره‌ها
 گوی آتشین مورد نظر در ((نظریه انفجار بزرگ)) ، حاوی ((هیدروژن)) و ((هلیوم)) بود، که در اثر انفجار بصورت گازها و گرد و غباری در فضا بصورت پلاسمای فضایی متشکل از ذرات بسیاری از جمله الکترونها ، پروتونها ، نوترونها و نیز مقداری یونهای هلیوم به بیرون تراوش می‌کند. با گذشت زمان و تراکم ماده در برخی سحابیها شکل می گیرند. این مواد متراکم رشد کرده و توده‌های عظیم گازی را بوجود می‌آورند که تحت عنوان پیش ستاره‌ها معروفند و با گذشت زمان به ستاره مبدل می‌شوند. بسیاری از این توده‌ها در اثر ((نیروی گرانش)) و گریز از مرکز بزرگ و کوچک می‌شوند، که اگر نیروی گرانش غالب باشد، رمبش و فرو ریزش ستاره مطرح می‌شود و اگر نیروی گریز از مرکز غالب شود، احتمال تلاشی ستاره و شکل گیری ((اقمار)) و ((سیاره|سیارات)) می‌رود.  گوی آتشین مورد نظر در ((نظریه انفجار بزرگ)) ، حاوی ((هیدروژن)) و ((هلیوم)) بود، که در اثر انفجار بصورت گازها و گرد و غباری در فضا بصورت پلاسمای فضایی متشکل از ذرات بسیاری از جمله الکترونها ، پروتونها ، نوترونها و نیز مقداری یونهای هلیوم به بیرون تراوش می‌کند. با گذشت زمان و تراکم ماده در برخی سحابیها شکل می گیرند. این مواد متراکم رشد کرده و توده‌های عظیم گازی را بوجود می‌آورند که تحت عنوان پیش ستاره‌ها معروفند و با گذشت زمان به ستاره مبدل می‌شوند. بسیاری از این توده‌ها در اثر ((نیروی گرانش)) و گریز از مرکز بزرگ و کوچک می‌شوند، که اگر نیروی گرانش غالب باشد، رمبش و فرو ریزش ستاره مطرح می‌شود و اگر نیروی گریز از مرکز غالب شود، احتمال تلاشی ستاره و شکل گیری ((اقمار)) و ((سیاره|سیارات)) می‌رود.
 

 

 
 
 
 
  
 ||{picture file=img/daneshnameh_up/a/ad/2005-0110blackhole-lg.jpg}|| ||{picture file=img/daneshnameh_up/a/ad/2005-0110blackhole-lg.jpg}||
  
 
 
 
 
-

 
 !ارتباط جرم با مرگ ستارگان !ارتباط جرم با مرگ ستارگان
 سه طریق برای ((مرگ ستارگان)) وجود دارد. ستارگانی که جرم آنها کمتر از 1.4 برابر جرم ((خورشید)) است. این ستارگان در نهایت به ((کوتوله‌ سفید|کوتوله‌های سفید)) تبدیل می‌شوند. ستارگانی که جرم آنها بیشتر از 1.4 برابر جرم خورشید است، در نهایت به ((ستاره نوترونی|ستارگان نوترونی)) و به ((سیاه چاله‌|سیاه چاله‌ها)) تبدیل خواهند شد. سه طریق برای ((مرگ ستارگان)) وجود دارد. ستارگانی که جرم آنها کمتر از 1.4 برابر جرم ((خورشید)) است. این ستارگان در نهایت به ((کوتوله‌ سفید|کوتوله‌های سفید)) تبدیل می‌شوند. ستارگانی که جرم آنها بیشتر از 1.4 برابر جرم خورشید است، در نهایت به ((ستاره نوترونی|ستارگان نوترونی)) و به ((سیاه چاله‌|سیاه چاله‌ها)) تبدیل خواهند شد.
 +!مراحل پایانی عمر ستارگان
 +دیر یا زود سوخت هسته‌ای ستارگان به پایان رسیده و در این صورت ستاره با تراکم خود ، انرژی گرانشی به ((انرژی هسته‌ای)) غالب آمده و این تراکم (رمبش) تا تبدیل شدن الکترونهای آزاد ستاره به الکترونهای دژنره ادامه پیدا می‌کند، که در این صورت ستاره به یک ستاره کوتوله سفید تبدیل شده است. برخی از ستارگان از طریق ((انفجارهای ابر نواختری)) به ستارگان نوترونی تبدیل می‌شوند. هنگامی که ستاره در اواخر عمر خود باشد، به مراحل ((نواختر)) یا ((ابر نواختر)) می‌رسد.

در این مرحله ستاره از حداکثر انرژی خود استفاده می‌کند و این امر سبب می‌شود که شدت تابش نور آن بطور چشمگیر تغییر کند. در این حالت ستاره گرد و غبارهای (((سحابی|سحابیها))) اطراف خود را می‌بلعد و این امر سبب می‌شود که بر ذرات تشکیل دهنده ستاره فشار وارد آید. ستاره حالتی ((پلاسما|پلاسمایی)) دارد و فشار ممکن است به حدی برسد که بر ((الکترون|الکترونها)) و ((هسته اتم|هسته‌های)) آن اثر کند و الکترون به ((پروتون)) برخورد کرده که در این برخورد به ((نوترون)) تبدیل می‌شود.

در طی این واکنش مقادیر زیادی ((اشعه گاما|امواج گاما)) تولید می‌شود. اگر تعداد نوترونهای تشکیل به قدری زیاد شوند که در این ستاره ، حجم نوترونها به 16 کیلومتر برسد در این هنگام ، ((چگالی)) این ستاره بسیار زیاد می‌شود، بطوری که می‌تواند نور را از مسیر خود منحرف و خمیده کند. در این مرحله ستاره به ستاره نوترونی تبدیل می‌شود.

اگر شعاع تعداد نوترونهای آن به بیش از 16000 کیلومتر برسد (البته در این افزایش شعاع ، نوترونها به هم فشرده هستند)، چگالی این ستاره به قدری زیاد می‌شود که می‌تواند نور را هم به خود جذب کند، که به آن سیاهچاله می‌گویند. سیاهچاله‌ها با جرم زیاد خود ، حجم کوچکی دارند. تشکیل سیاه چاله آخرین مرحله مرگ ستاره می‌باشد.
 

 

 
 
 
 
  
 ||{img src=img/daneshnameh_up/f/f2/blackhole2.gif}|| ||{img src=img/daneshnameh_up/f/f2/blackhole2.gif}||
  
 
 
 
 
-


!مراح ایانی عمر ستارا
یر ی د سوت سه‌ای ستارن ایا رسیده و در این صورت ستاره ا تراکم و ، انرژی گرانی ه ((ای ته‌ای)) غا آمده و این راکم (ر) تا تی دن لکتروهای زا تاره ه الکتروای دره مه یا می‌کند، که در ای و تاه به ک تاه کوتوه سفید دیل ش است. ری از ستن طیق ((انفجاری بر ات)) ه ارگان رونی یل می‌شند. هنمی ه اره د اا عمر خد باد، به ماحل ((نوار)) ی ((ا نواختر)) میس.

در
این محه ستاره ا داکر ارژی ود استفاه مکند و ی امر س م‌شود که شدت تابش نو آن طر شمگی تییر کند. در این ا تار د و رهای (((سای|حایها))) ا خو را می‌بلعد و ین س ی‌شو که بر را شکیل ه ساره فشار وا د. اره حالتی ((سما|پلسمایی)) دارد و فا ممکن ا به ی که ر ((اترو|الکترونها)) و ((هسته اتم|هستهای)) آن ا کند و اکترون ه ((پوتون)) رود کرده که در این برخورد به ((نوترون)) تبیل یود.

ر ی این اکنش قدیر یادی ((اشعه گاما|ا گما)) توید ی‌ود. تدا نورنهای تکی قدری یاد ن که ر ای ستاه نوونها به 16 کیلومر رس در این هنگام ((چگای)) این ستار یار یا میشود وری ک می‌تواند را ا ی خد منحر و میه کن. ر ی محه ستاه به ستاره ننی تبیل می‌د.

اگر
ا تعدد نوتنهای آ ه ی ا 16000 کیلور برسد بته ر ن فزای شعا ، نورونها ه هم فره هتند)، چگای ای سا دی یاد می‌د ک می‌اند نو ه خود جذب کد، ک به سیاهچاله می‌وین. یهچلهها م زیا د م کوچک ارند. تکی سیا اله خرین مه گ ستار میشد.
+اع سیاهاه
#~~green:__وارس یید__~~: سده ترین وع سیهچاله‌هاست، بار و خش ندارد، ا یک اق رویداد و یک فوتون کره ارد، از آن نمی ون انرژی استخرا کد. شال ینگ قه‌ای است ک ر آن ماده تا چگالی نامحدود ر هم فر فه است.


#~~green:__
یزر- نود ترو__~~: هم ا ار و چر ی واند دو اق وید اته باشد ما نها یک فوتو کره دد. شل یک تکینگی نقه ی است که وود ن طیعت نا ات، ی بارهای آن یگر نثی می کند.

/>#~~green:____~~: ش دارد اا ر داد. بیی و ا یرونی د ااتیک س. منه تیره میان فق ویدا د استایک __رور__ اس، که می توان ز آن ری ستراج کرد. می وا و افق رید و و اسایک اته با. فوون کره دارد. شامل یک کینگی قه‌ی اس.


#~~green:__ک
- یومن__~~: هم بار اد و هم چخش ه سیهچاله کر ا، ایک ا دارد، اتا شبیه یاچاله کر است. میتان ا ن ارژی تر کرد. یک تکنیی حلهی دارد.

نظر پژوهگران چارن یاهچاله همچناک ک د می تواد ود دشته ان. همتی موع در اب سیاه چه آنت که بدانی ماه ر خ یالهای که حاصل آمه س در نهایت ه چ سروی چا می شود تر فیزیکداان می‌گویند:

اگر
اری ماه ب خ حفر یه قی چه که ا یک ستاره وزین بای مده یناید نتی نهایی موره لام یک چیز خوا بود تنها رم ، ا الکیک و نداه رک ایه ای ک جسم ا د ل ی کند اقی واهند مد. اما اگر ک ان ه خل حر یاه خود بیتد، یعی به ک سیاهچاله ی، یگ ی کمیا یاد (م) ار الکتیکی اندازه رکت یه ای ی نادید می گند.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((ابر نواختر)) *((ابر نواختر))
 *((پلاسما)) *((پلاسما))
 +*((پرتگاه نهایی ، سیاهچاله))
 *((تحول ستارگان)) *((تحول ستارگان))
 *((چگالی)) *((چگالی))
 *((جرم)) *((جرم))
 +*((دنیای سیاهچاله‌ها))
 *((ستاره)) *((ستاره))
 *((ستاره نوترونی)) *((ستاره نوترونی))
-*((سیاه چاله)) +*((سیاهچاله))
*((س
اهچاله)) />*((شناسایی سیاهچاله‌ها))
 *((کوتوله سفید)) *((کوتوله سفید))
 *((مرگ ستاره)) *((مرگ ستاره))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 12 تیر 1385 [06:28 ]   7   مجید آقاپور      جاری 
 پنج شنبه 26 آبان 1384 [05:29 ]   6   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 10 آبان 1384 [08:31 ]   5   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 09 آبان 1384 [13:32 ]   4   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 چهارشنبه 28 اردیبهشت 1384 [15:35 ]   3   احمد شکیب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 28 اردیبهشت 1384 [15:35 ]   2   احمد شکیب      v  c  d  s 
 پنج شنبه 15 بهمن 1383 [06:46 ]   1   احمد شکیب      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..