منو
 کاربر Online
703 کاربر online
تاریخچه ی: تشخیص و درمان افسردگی

تفاوت با نگارش: 4

Lines: 1-32Lines: 1-34
 __افسردگی Depression __

 __افسردگی Depression __

 ||افسردگی به عنوان شناخته شده‌ترین اختلالات در نظر گرفته شده است چون اولین کسانی که از ((بیماری روانی)) صحبت کرده‌اند. در حال حاضر هم بیش از حد روی افسردگی کار کرده‌اند. روانشناسان و روانپزشکان به این اختلال آشنا هستند تقریباً هر کسی در زندگی‌اش این حالت را تجربه کرده است.|| ||افسردگی به عنوان شناخته شده‌ترین اختلالات در نظر گرفته شده است چون اولین کسانی که از ((بیماری روانی)) صحبت کرده‌اند. در حال حاضر هم بیش از حد روی افسردگی کار کرده‌اند. روانشناسان و روانپزشکان به این اختلال آشنا هستند تقریباً هر کسی در زندگی‌اش این حالت را تجربه کرده است.||
 !تاریخچه !تاریخچه
 افسردگی از زمانهای بسیار دور در نوشته‌ها و کتب ((دانشمندان اسلامی)) و اروپایی مورد بحث قرار گرفته است. حدود 450سال قبل از میلاد ((بقراط)) اصطلاح مانی و ملانکری را برای توصیف اختلالات روانی بکار برد. 100 سال پس از میلاد کورنلیوس سلسوس افسردگی را ناشی از سفرای سیاه معرفی کرد. رول فالره در 1854 میلادی حالتی را توصیف کرد و آن را ((جنون ادواری)) نامید. این بیماران متناوبا حالات خلقی مانیا و ((افسردگی)) را تجربه می‌کردند در 1882 کارل کالبام از اصطلاح سایکلو تایمی ، مانی و افسردگی را مراحل مختلف بیماری نامید. __ادلف میر__ در 1905 واژه __افسردگی__ را به جای ملانکولیا جایگزین کرد. این اصطلاح بسیار وسیعی و تا حدودی مبهم است برای شاخص عادی حالتی مشخص با غمگینی و گرفتگی و بی‌حوصلگی برای پزشک افسردگی از زمانهای بسیار دور در نوشته‌ها و کتب ((دانشمندان اسلامی)) و اروپایی مورد بحث قرار گرفته است. حدود 450سال قبل از میلاد ((بقراط)) اصطلاح مانی و ملانکری را برای توصیف اختلالات روانی بکار برد. 100 سال پس از میلاد کورنلیوس سلسوس افسردگی را ناشی از سفرای سیاه معرفی کرد. رول فالره در 1854 میلادی حالتی را توصیف کرد و آن را ((جنون ادواری)) نامید. این بیماران متناوبا حالات خلقی مانیا و ((افسردگی)) را تجربه می‌کردند در 1882 کارل کالبام از اصطلاح سایکلو تایمی ، مانی و افسردگی را مراحل مختلف بیماری نامید. __ادلف میر__ در 1905 واژه __افسردگی__ را به جای ملانکولیا جایگزین کرد. این اصطلاح بسیار وسیعی و تا حدودی مبهم است برای شاخص عادی حالتی مشخص با غمگینی و گرفتگی و بی‌حوصلگی برای پزشک
 !علائم افسردگی !علائم افسردگی
-خصوصیات اصلی و مرکزی حالات افسردگی کاهش عمیق میل به فعالیتهای لذت بخش روزمره مثل معاشرت ، تفریح ، ورزش ، غذا و روابط جنسی است این ناتوانی برای کسب لذت حالتی نافذ و پایا دارد. بطور کلی شدت بیماری افسردگی بستگی به تعداد علائم و درجه نفوذ آن دارد در خفیف‌ترین شکل ممکن است فقط معدودی از علائم اساسی آن وجود داشته باشد.

مهمترین علامت افسردگی ناتوانی در کسب لذت از چیزهایی است که قبلاً برای شخص لذت بخش بوده است. غذا برای شخص بی‌طمع ، فعالیت جنسی بدون لذت ، شغل خسته کننده و معاشرتهای پر معنی پوچ و بی‌معنی می‌گردد. غمگینی یکی از خصوصیت افسردگی است معهذا در تمام انواع آن جز علائم بیماری نیست. بیمار ممکن است به جای غمگینی از گیجی و ((اضطراب)) و عدم ((تمرکز فکری)) شکایت داشته باشد. ((احساس درماندگی)) ، میل به ملامتگری و کاهش ((اعتماد به نفس)) از علائم افسردگی است.

کندی روانی حرکتی یا برعکس تحریک و ((آشفتگی)) ، ((بی‌خوابی)) بخصوص بی‌خوابی آخر شب علامت مهمی است ((بی‌اشتهایی)) و کاهش وزن تغییرات شبانه روزی خلق دیده می شود. شکایتهای مبهم از ((سر درد)) ، ((کمر درد)) ، ((دل درد)) ، ((یبوست)) گاهی با افسردگی رابطه دارد و افکار انتحاری تکرار شونده نیز مهمترین علائم افسردگی است.
+خصوصیات اصلی و مرکزی حالات افسردگی کاهش عمیق میل به فعالیتهای لذت بخش روزمره مثل معاشرت ، تفریح ، ورزش ، غذا و روابط جنسی است این ناتوانی برای کسب لذت حالتی نافذ و پایا دارد. بطور کلی شدت بیماری افسردگی بستگی به تعداد علائم و درجه نفوذ آن دارد در خفیف‌ترین شکل ممکن است فقط معدودی از علائم اساسی آن وجود داشته باشد. مهمترین علامت افسردگی ناتوانی در کسب لذت از چیزهایی است که قبلاً برای شخص لذت بخش بوده است. غذا برای شخص بی‌طمع ، فعالیت جنسی بدون لذت ، شغل خسته کننده و معاشرتهای پر معنی پوچ و بی‌معنی می‌گردد.

غمگینی یکی از خصوصیت افسردگی است معهذا در تمام انواع آن جز علائم بیماری نیست. بیمار ممکن است به جای غمگینی از گیجی و ((اضطراب)) و عدم ((تمرکز فکری)) شکایت داشته باشد. ((احساس درماندگی)) ، میل به ملامتگری و کاهش ((اعتماد به نفس)) از علائم افسردگی است. کندی روانی حرکتی یا برعکس تحریک و ((آشفتگی)) ، ((بی‌خوابی)) بخصوص بی‌خوابی آخر شب علامت مهمی است ((بی‌اشتهایی)) و کاهش وزن تغییرات شبانه روزی خلق دیده می شود. شکایتهای مبهم از ((سر درد)) ، ((کمردرد)) ، ((دل درد)) ، ((یبوست)) گاهی با افسردگی رابطه دارد و افکار انتحاری تکرار شونده نیز مهمترین علائم افسردگی است.
 !ملاکهای تشخیص افسردگی از دیدگاه DSMTV  !ملاکهای تشخیص افسردگی از دیدگاه DSMTV
 *__ملاک A :__ بیشتر علائم زیر در یک دوره دو هفته‌ای بروز می‌کند.

 *__ملاک A :__ بیشتر علائم زیر در یک دوره دو هفته‌ای بروز می‌کند.

 **خلق افسرده در اکثر روزها **خلق افسرده در اکثر روزها
 **کاهش قابل ملاحظه علاقه یا ((احساس لذت)) **کاهش قابل ملاحظه علاقه یا ((احساس لذت))
 **کاهش یا افزایش قابل ملاحظه وزن **کاهش یا افزایش قابل ملاحظه وزن
 **((بی‌خوابی)) یا پرخوابی **((بی‌خوابی)) یا پرخوابی
 **((تحریک پذیری)) یا کندی روانی **((تحریک پذیری)) یا کندی روانی
 **خستگی یا فقدان انرژی **خستگی یا فقدان انرژی
 **احساس بی ارزشی یا ((احساس گناه|گناه بی‌جا)) **احساس بی ارزشی یا ((احساس گناه|گناه بی‌جا))
 **کاهش توانایی تفکر و ((تمرکز)) و بلاتصمیمی **کاهش توانایی تفکر و ((تمرکز)) و بلاتصمیمی
 **افکار تکرار شونده مرگ

 **افکار تکرار شونده مرگ

-*__ملاک B :__ علائم شامل یک دوره مختلط نشوند.

*__ملاک C :__ کارکرد عادی فرد در زمینه‌های اجتماعی ، شغلی و یا سایر زمینه‌ها تحت تأثیر این علائم قرار گیرد.
*__ملاک D :__ علائم ناشی از تأثیر فیزیولوژیک مصرف یک ماده نباشد.
+*__ملاک B :__ علائم شامل یک دوره مختلط نشوند.
*__ملاک C :__ کارکرد عادی فرد در زمینه‌های اجتماعی ، شغلی و یا سایر زمینه‌ها تحت تأثیر این علائم قرار گیرد.
*__ملاک D :__ علائم ناشی از تأثیر فیزیولوژیک مصرف یک ماده نباشد.
 *__ملاک E :__ داغ دیدگی توضیح بهتری برای این علائم نباشد. *__ملاک E :__ داغ دیدگی توضیح بهتری برای این علائم نباشد.
 !درمان !درمان
-*__درمان دارویی :__ ضد افسردگی و تثبیت کننده خلق مناسب است.
+*__درمان دارویی :__ ضد افسردگی و تثبیت کننده خلق مناسب است.
 *__روان درمانی :__ ((رفتار درمانی)) و ((شناخت درمانی)) نیز مفید است. *__روان درمانی :__ ((رفتار درمانی)) و ((شناخت درمانی)) نیز مفید است.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((استرس)) *((استرس))
 *((افسردگی)) *((افسردگی))
 *((افسردگی خفیف)) *((افسردگی خفیف))
 *((بی‌خوابی)) *((بی‌خوابی))
 *((بیماری روانی)) *((بیماری روانی))
 *((جنون ادواری)) *((جنون ادواری))
 *((نحوه کنترل هیجانات شدید)) *((نحوه کنترل هیجانات شدید))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 19 اردیبهشت 1385 [09:16 ]   5   حسین خادم      جاری 
 سه شنبه 27 دی 1384 [12:14 ]   4   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 27 دی 1384 [12:10 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 27 دی 1384 [12:03 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 07 بهمن 1383 [05:49 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..