منو
 کاربر Online
842 کاربر online
تاریخچه ی: تسامح یا تساهل دینی

در حال مقایسه نگارشها

نگارش واقعی نگارش:1
زندگی مسالمت آمیز با تسامح و تساهل فرق دارد. اسلام، مسلمانان را با شرایط خاص به زندگی مسالمت آمیز با کافران و مشرکان فرا خوانده است اما هرگز آنها را به تسامح و تساهل دعوت نکرده و نفرموده است: نسبت به کفار و مشرکین از در تسامح و تساهل وارد شوید بلکه اساس قرآن بر عدم سازش با باطل و پیروان باطل است.

img/daneshnameh_up/3/30/000225.jpgقرآن به پیامبر اسلام هشدارداده که هرگز کمترین انعطافی در برابر پیشنهادهای انحرافی مشرکان از خود نشان ندهد و با اهل باطل مداهنه نکند.


انسانهای حق مدار و هدفمند، اهداف مقدسی دارند که هیچ گاه حاضر نیستند بر سر آن معامله کنند و در آن رابطه، مداهنه و سازش نمایند. انسان متدین نه در مقام عمل و نه در مقام اعتقاد در برابر دشمنان و مرام های باطل، ضعف و سستی یا نرمش نشان نمی دهد و از مواضع ایدئولوژیکی و اعتقادی خویش در مقام عقیده، و از مواضع اصولی خود در مقام عمل، عقب نشینی نخواهد کرد.

دین اسلام با فطرت انسان سازگار است و چون با فطرت انسان سازگار است قابل تحمل است و احکام صعب و ناسازگار با ظرفیت انسان و جامعه ندارد. مطالب قرآن، سهل است و انجام آنها صعب و دشوار نیست ولی ثقیل است. ثقیل یعنی گران بار و سنگین و با محتوای غنی و بلند و چون محتوای قرآن، عمیق و غنی است، خفیف و تهی مغز و موهوم و مظنون نیست. قرآن در سطح عرف عامه نیست گر چه می توان مطالب و معارف بلند آن را برای درک همگان در حد عرف تنزل داد و با بیان روان و ساده، دیگران را از آن بهره مند کرد.

دین اسلام ، سهل و آسان است اما تساهل و تسامح در آن راه ندارد. زیرا تساهل و تسامح، وصف انسان و مذموم است که در قرآن از آن به مداهنه تعبیر شده است. ولی سهولت و سمحه، وصف دین و ممدوح است. چنانچه ثقیل بودن، وصف قرآن و ممدوح است ولی تثاقل وصف انسان است و مذموم

زندگی مسالمت آمیز با تسامح و تساهل فرق دارد . اسلام ، مسلمانان را با شرایط خاص به زندگی مسالمت آمیز با کافران و مشرکان فرا خوانده است اما هرگز آنها را به تسامح و تساهل دعوت نکرده و نفرموده است : نسبت به کفار و مشرکین از در تسامح و تساهل وارد شوید بلکه اساس قرآن بر عدم سازش با باطل و پیروان باطل است . قرآن به پیامبراسلام هشدارداده که هرگزکمترین انعطافی دربرابر پیشنهادهای انحرافی مشرکان از خود نشان ندهد و با اهل باطل مداهنه نکند . انسانهای حق مدار و هدفمند ، اهداف مقدسی دارند که هیچ گاه حاضر نیستند بر سر آن معامله کنند و در آن رابطه ، مداهنه و سازش نمایند . انسان متدین نه در مقام عمل و نه در مقام اعتقاد در برابر دشمنان و مرام های باطل ، ضعف و سستی یا نرمش نشان نمی دهد و از
مواضع ایدئولوژیکی و اعتقادی خویش در مقام عقیده ، و از واضع اصولی خود در مقام عمل ، عقب نشینی نخواهد کرد . دین اسلام با فطرت انسان سازگار است و چون با فطرت انسان سازگار است قابل تحمل است و احکام صعب و ناسازگار با ظرفیت انسان و جامعه ندارد . مطالب قرآن ، سهل است و انجام آنها صعب و دشوار نیست ولی ثقیل است . ثقیل یعنی گران بار وسنگین و بامحتوای غنی و بلند و چون محتوای قرآن ، عمیق و غنی است ، خفیف و تهی مغز و موهوم و مظنون نیست . قرآن در سطح عرف عامه نیست گر چه می توان مطالب و معارف بلند آن را برای درک همگان در حد عرف تنزل داد و با بیان روان و ساده ، دیگران را از آن بهره مند کرد . دین اسلام ، سهل و آسان است اما تساهل و تسامح در آن راه ندارد . زیرا تساهل و تسامح ، وصف انسان و مذموم است که در قرآن از آن به مداهنه تعبیر شده است . ولی سهولت و سمحه ، وصف دین ، و ممدوح است . چنانچه ثقیل بودن ، وصف قرآن و ممدوح است ولی تثاقل وصف انسان است و مذموم .


تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 جمعه 31 تیر 1384 [05:54 ]   4   محمد ورهرام      جاری 
 جمعه 31 تیر 1384 [05:52 ]   3   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 جمعه 31 تیر 1384 [05:42 ]   2   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 اسفند 1383 [12:47 ]   1   محمد ورهرام      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..