منو
 کاربر Online
761 کاربر online
تاریخچه ی: تریپلیت

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-70Lines: 1-70
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/Triplite.jpg} +{picture=Triplite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
-تاانیت +تریپلیت- آگرگات ی قهوه ای تیره که در
حاشیه آ
ن بیوتیت مشاهده می شود و مجموعا
(در فلدسپات قرار دارند (عرض تصویر 83 میلیمتر
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
-||__::تزایت (Tanzanite)::__
::Ca2A-3{O-OH-SiO4-SiO7}::
::((ارتروبیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
::((سییکات))::|__::((رده بندی))::__
::/ضعیف - مطابق با سطح /100::|__::((رخ))::__
::((شیشه)) ای - ((ف))ی::|__::((جلا))::__
::نامنظم::|__::شکستگی::__
::شفاف - نیمه ک::|__::((شفافیت))::__
+||__::تییت (Triplite)::__
::(((منگنز|Mn)),((آهن|Fe)))2(F-((پلونیوم|PO))4)::
::((مووکلینیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
::((فسات))::|__::((رده بندی))::__
::ضعیف::|__::((رخ))::__
::((شیشه)) ای - چ::|__::((جلا))::__
::((صدف))ی - نامنظم::|__::شکستگی::__
::غیرشفاف - نیمه ((فف))::|__::((شفافیت))::__
 |__::نوع ((سختی))::__ |__::نوع ((سختی))::__
-::نارد::|__::((خاصیت مغناطیسی))::__
::((بلور))ی - ((آگرگات)) عای - شرده::|__::اشکال ظاهری::__
::کمیاب ; ((انایا))::|__::((ژیزمان))::__
::نا محلول در(( اسید))ها و دارای تخلخل های توده ای سیاه رنگ است::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::((CaO))=24.69% ((Al2O3))=33.66% ((SiO2))=39.68% ((H2O))=1.97% و ال های ((آهن|Fe)),((منگنز|Mn)),((کروم|Cr)),((تیانیم|Ti)),((پسیم|K)),((دیم|Na)),((وای|V))::|__::ترکیب شیمیایی::__
::آبی - قهوه ای - لی کری::|__::رنگ ((کانی))::__
::سیه::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
::خواص نوری - واکنش های شیمیایی- ((اشعه ایکس))::|__::تفاوت با کانی های مشابه::__
::((پامپله ایت))::|__::تشابه کانی شناسی::__
::((آفیبول))،((اپیدوت))،((وزوویانیت))،((کوارتز))،((ارنت))::|__::((پاراژنز))::__
::دگرگونی - ((پگماتیت))ی::|__::منشا تشکیل::__
::((منور))ی::|__::شکل ((بلور))ها::__
+::بیه ((فولاد))::|__::((خاصیت مغناطیسی))::__
::بندرت ((بلور))ی - آگرگات انه ی - تده ای::|__::اشکال ظاهری::__
::کمیاب ; ((لمان)) ربی ، چک و اسواکی ، ((امریکا)) ، ((آرژانتین)) و غیره::|__::((ژیزمان))::__
::محلول در ((اسید))ها::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
:: (Mn>Fe) و یلیت (Fe>Mn) ((متغی)) - ی ((یزومو)) با ری لیت ::|__::ترکیب شیمیایی::__
::قهوه ای - ر تا سی::|__::رنگ ((کانی))::__
::خاکستری- رد::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
|__::تفاوت با کانی های مشابه::__
|__::تشابه کانی شناسی::__
::((آاتیت)) - ((کوارتز)) - ((اسیتریت)) و غیره::|__::((پاراژنز))::__
::پگماتیتی::|__::منشا تشکیل::__
::((یزومتریک))::|__::شکل ((بلور))ها::__
 |__::((کاربرد))::__ |__::((کاربرد))::__
-::((تانزانی))::|__::محل پیدایش::__ +::((فنلان))::|__::محل پیدایش::__
 |__::سایر مشخصات::__ |__::سایر مشخصات::__
-::اولین ار در تانزانیا ف شده است::|__::((وجه تسمیه))::__|| +::.یعنی ه تایی فته شده است triplos ار کلمه یونانی::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
-6|6.5|3.2|3.4|| +-|5|3.5|3.9||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 09 مرداد 1384 [12:10 ]   8   فاطمه عیوضی      جاری 
 چهارشنبه 05 مرداد 1384 [11:38 ]   7   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 05 مرداد 1384 [11:14 ]   6   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 05 مرداد 1384 [11:09 ]   5   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 05 مرداد 1384 [11:08 ]   4   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 05 مرداد 1384 [10:59 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 05 مرداد 1384 [10:57 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 05 مرداد 1384 [09:04 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..