منو
 صفحه های تصادفی
سوخ ها
تیویامونیت
چهل سخن کوتاه از پیامبر
ماشینهای جوشکاری جریان متناوب
علاء الدوله شرف الملوک حسن
مشتقات جزئی
ابراهیم پسر مسعود غزنوی
اندوه فاطمه زهرا پس از رحلت پیامبر
مرکز کایرال
برخی انتقادهای امیرالمؤمنین از خلیفه دوم
 کاربر Online
1659 کاربر online
تاریخچه ی: ترکیب بند

تفاوت با نگارش: 7

Lines: 1-29Lines: 1-30
-::~~red:فی ناتما است.~~:: +ترکی بند از لحاظ ساختار شعری ماند "((ترجیع بند))" است و تنها تفاوت آن این است که بیت تکرار شده در بین قطعه های شعر یکسان نیستند.
-مانن ترجی بند است ین ک ی تکیب یر است. +ا ترکی بندهای موف رکیب بند ((حتشم کشانی)) ر تویف قه ی کربلاست.
-__::ترکیب بند مربع از وحشی ::__ +::{img src=img/daneshnameh_up/b/b4/tarkibband200.jpg}::

__نمونه ی
ترکیب بند از وحشی بافقی__
 ~~green:::دوستان شرح پریشانی من گوش کنید ----- داستان غم پنهانی من گوش کنید:: ~~ ~~green:::دوستان شرح پریشانی من گوش کنید ----- داستان غم پنهانی من گوش کنید:: ~~
 ~~green:::قصه بی سر و سامانی من گوش کنید ----- گفت و گوی من و حیرانی من گوش کنید::~~ ~~green:::قصه بی سر و سامانی من گوش کنید ----- گفت و گوی من و حیرانی من گوش کنید::~~
-~~green:::شرح این آتش جانسوز نهفتن تا کی ----- سوختم سوختم این سوز نهفتن تا کی ::~~ +~~red:::شرح این آتش جانسوز نهفتن تا کی----- سوختم سوختم این سوز نهفتن تا کی ::~~
-~~green:::روزگاری من و دل ساکن ویی بودیم ----- ساکن کوی بت عربده جویی بودیم:: ~~ +~~green:::روزگاری من و دل ساکن ویی بودیم ----- ساکن کوی بت عربده جویی بودیم:: ~~
-~~green:::عقل و دین باخته دیوانه رویی بودیم ----- بسته سلسله سلسله مویی بودیم:: ~~ +~~green:::عقل و دین باخته، دیوانه رویی بودیم ----- بسته سلسله ی سلسله مویی بودیم:: ~~
-~~green:::کس در آن سلسله غیر از من و دل بند نبود -----یک گرفتار از این جمله که هستند نبود ::~~ +~~red:::کس در آن سلسله غیر از من و دل بند نبود ----- یک گرفتار از این جمله که هستند نبود::~~
 ~~green:::نرگس غمزه زنش این همه بیمار نداشت -----سنبل پر شکنش هیچ گرفتار نداشت ::~~ ~~green:::نرگس غمزه زنش این همه بیمار نداشت -----سنبل پر شکنش هیچ گرفتار نداشت ::~~
-~~green:::این همه مشتری و گرمی بازار نداشت -----یوسفی بود ولی هیچ خریدار نداشت ::~~ +~~green:::این همه مشتری و گرمی بازار نداشت ----- یوسفی بود ولی هیچ خریدار نداشت ::~~

~~red:::اول آن کس که خریدار شدش من بودم ----- باعث گرمی بازار شدش من بودم
::~~
-~~green:::ول ن ک که یدا من بد ----- اعث ی اار ش من بودم::~~ />ای خ +~~red:**~~ وضیح: به علت ولانی ودن، تنها قم هایی ا کی بد ک نان هن ی اتار شی آن باشد اخب شده است.
-از ترکیب بندهای معروف ادبیات فارسی ترکیب بند محتشم کاشانی در واقعه کربلاست.  
-::{img src=http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/show_image.php?id=20480}:: 

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 26 مرداد 1385 [06:48 ]   22   حمیده کاشیان      جاری 
 پنج شنبه 26 مرداد 1385 [06:45 ]   21   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 پنج شنبه 26 مرداد 1385 [06:41 ]   20   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 پنج شنبه 26 مرداد 1385 [06:39 ]   19   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 پنج شنبه 26 مرداد 1385 [06:37 ]   18   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 پنج شنبه 26 مرداد 1385 [06:35 ]   17   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 یکشنبه 22 مرداد 1385 [05:07 ]   16   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 یکشنبه 22 مرداد 1385 [05:06 ]   15   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 یکشنبه 22 مرداد 1385 [05:06 ]   14   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 یکشنبه 22 مرداد 1385 [05:05 ]   13   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 یکشنبه 22 مرداد 1385 [05:04 ]   12   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 یکشنبه 22 مرداد 1385 [05:04 ]   11   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 یکشنبه 22 مرداد 1385 [05:02 ]   10   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 شنبه 21 مرداد 1385 [12:22 ]   9   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 یکشنبه 15 مرداد 1385 [10:20 ]   8   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 یکشنبه 15 مرداد 1385 [10:19 ]   7   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 یکشنبه 15 مرداد 1385 [10:15 ]   6   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 یکشنبه 15 مرداد 1385 [10:14 ]   5   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 شنبه 24 تیر 1385 [12:04 ]   4   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 شنبه 24 تیر 1385 [07:40 ]   3   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 شنبه 24 تیر 1385 [07:38 ]   2   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 شنبه 24 تیر 1385 [07:35 ]   1   حمیده کاشیان      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..