منو
 کاربر Online
1189 کاربر online
تاریخچه ی: ترکیب بند

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-26Lines: 1-30
-مانند ترجیع بند است این که بیت ترکیب یر است. +ترکیب بند از لحاظ ساختار شعری مانند "((ترجیع بند))" است و نه تفاوت آن این است که بیت تکرار شده در بین ه های شعر یکسان نیستند.
-__::ترکیب بند مرب ا وی ::__ +از ترکیب بندهای معروف ترکیب ند ((محتشم کاانی)) در تویف وقعه ی کربلاست.
-~~green:دوستان شرح پریشانی من گوش کنید ----- داستان غم پنهانی من گوش کنید:: ~~ +::{img src=img/daneshnameh_up/b/b4/tarkibband200.jpg}::

__نمونه ی ترکیب بند از وحشی بافقی__

~~green:::دوستان شرح پریشانی من گوش کنید ----- داستان غم پنهانی من گوش کنید:: ~~
 ~~green:::قصه بی سر و سامانی من گوش کنید ----- گفت و گوی من و حیرانی من گوش کنید::~~ ~~green:::قصه بی سر و سامانی من گوش کنید ----- گفت و گوی من و حیرانی من گوش کنید::~~
-~~green:::شرح این آتش جانسوز نهفتن تا کی ----- سوختم سوختم این سوز نهفتن تا کی ::~~ +~~red:::شرح این آتش جانسوز نهفتن تا کی----- سوختم سوختم این سوز نهفتن تا کی ::~~
-~~green:::روزگاری من و دل ساکن ویی بودیم ----- ساکن کوی بت عربده جویی بودیم:: ~~ +~~green:::روزگاری من و دل ساکن ویی بودیم ----- ساکن کوی بت عربده جویی بودیم:: ~~
-~~green:::عقل و دین باخته دیوانه رویی بودیم ----- بسته سلسله سلسله مویی بودیم:: ~~ +~~green:::عقل و دین باخته، دیوانه رویی بودیم ----- بسته سلسله ی سلسله مویی بودیم:: ~~
-~~green:::کس در آن سلسله غیر از من و دل بند نبود -----یک گرفتار از این جمله که هستند نبود ::~~ +~~red:::کس در آن سلسله غیر از من و دل بند نبود ----- یک گرفتار از این جمله که هستند نبود::~~
 ~~green:::نرگس غمزه زنش این همه بیمار نداشت -----سنبل پر شکنش هیچ گرفتار نداشت ::~~ ~~green:::نرگس غمزه زنش این همه بیمار نداشت -----سنبل پر شکنش هیچ گرفتار نداشت ::~~
-~~green:::این همه مشتری و گرمی بازار نداشت -----یوسفی بود ولی هیچ خریدار نداشت ::~~ +~~green:::این همه مشتری و گرمی بازار نداشت ----- یوسفی بود ولی هیچ خریدار نداشت ::~~

~~red:::اول آن کس که خریدار شدش من بودم ----- باعث گرمی بازار شدش من بودم
::~~
-~~green:ول ن ک که یدا من بد ----- اعث ی اار ش من بودم::~~ />ای خ +~~red:**~~ وضیح: به علت ولانی ودن، تنها قم هایی ا کی بد ک نان هن ی اتار شی آن باشد اخب شده است.
-از ترکیب بندهای معروف ادبیات فارسی ترکیب بند محتشم کاشانی در واقعه کربلاست.  

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 26 مرداد 1385 [06:48 ]   22   حمیده کاشیان      جاری 
 پنج شنبه 26 مرداد 1385 [06:45 ]   21   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 پنج شنبه 26 مرداد 1385 [06:41 ]   20   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 پنج شنبه 26 مرداد 1385 [06:39 ]   19   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 پنج شنبه 26 مرداد 1385 [06:37 ]   18   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 پنج شنبه 26 مرداد 1385 [06:35 ]   17   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 یکشنبه 22 مرداد 1385 [05:07 ]   16   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 یکشنبه 22 مرداد 1385 [05:06 ]   15   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 یکشنبه 22 مرداد 1385 [05:06 ]   14   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 یکشنبه 22 مرداد 1385 [05:05 ]   13   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 یکشنبه 22 مرداد 1385 [05:04 ]   12   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 یکشنبه 22 مرداد 1385 [05:04 ]   11   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 یکشنبه 22 مرداد 1385 [05:02 ]   10   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 شنبه 21 مرداد 1385 [12:22 ]   9   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 یکشنبه 15 مرداد 1385 [10:20 ]   8   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 یکشنبه 15 مرداد 1385 [10:19 ]   7   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 یکشنبه 15 مرداد 1385 [10:15 ]   6   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 یکشنبه 15 مرداد 1385 [10:14 ]   5   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 شنبه 24 تیر 1385 [12:04 ]   4   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 شنبه 24 تیر 1385 [07:40 ]   3   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 شنبه 24 تیر 1385 [07:38 ]   2   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 شنبه 24 تیر 1385 [07:35 ]   1   حمیده کاشیان      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..