منو
 کاربر Online
606 کاربر online
تاریخچه ی: ترکیبات اتمسفر

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-37Lines: 1-53
 !مقدمه کلی !مقدمه کلی
-شناخت ترکیب و ساختار اتمسفر برای ((کنترل آلودگی هوا)) از مسایل ضروری شمرده می‌شود. بخش گازی هوا ، به جز بخارات و ذرات، شامل 78% نیتروژن ، 21% اکسیژن ، 1% آرگون (Ar) و 03/0% دی اکسیدکربن (CO2) و نیز مقادیر جزیی از سایر گازهاست که بی‌اثرند. مواد غذایی آلی و معدنی در هوا بسیار جزئی و ناچیز است و میزان آب در هوا ، به جز موارد ابری و بارانی و مد و امثال آن بسیار کم است. ~~brown:فنلها ، اسیدهای آلی و الکلها از ذرات آلی اتمسفر بوده و معروفترین ذرات معدنی عبارتند از: نیتراتها ، سولفاتها و فلزاتی مانند آهن ، سرب ، منگنز، روی و انادیم~~. +شناخت ترکیب و ساختار اتمسفر برای ((کنترل آلودگی هوا)) از مسایل ضروری شمرده می‌شود. بخش گازی هوا ، بجز بخارات و ذرات ، شامل 78% ((نیتروژن)) ، 21% ا((کسیژن)) ، 1% ((آرگون)) (~~green:__Ar__~~) و 03/0% ((دی اکسیدکربن)) (~~green:__CO2__~~) و نیز مقادیر جزیی از سایر گازهاست که بی‌اثرند. مواد غذایی آلی و معدنی در هوا بسیار جزئی و ناچیز است و میزان آب در هوا ، بجز موارد ابری و بارانی و مد و امثال آن بسیار کم است. ~~green:فنلها~~ ، ((اسیدهای آلی)) و ((الکله|الکلها)) از ذرات آلی ((اتمسفر)) بوده و معروفترین ذرات معدنی عبارتند از: ~~green:نیتراتها~~ ، ~~green:سولفاتها~~ و فلزاتی مانند ~~green:آهن~~ ، ~~green:سرب~~ ، ~~green:منگنز~~ ، ~~green:روی~~ و ~~green:انادیم~~.
{img src=img/daneshnameh_up/3/3b/atmos.gif}
 !لایه‌های مختلف هوا !لایه‌های مختلف هوا
 هوا یا اتمسفر دارای لایه‌ها و پوسته‌های مختلفی است که نزدیکترین آنها به زمین یا داخلی‌ترین آنها را ((تروپوسفر)) نامند. هوا یا اتمسفر دارای لایه‌ها و پوسته‌های مختلفی است که نزدیکترین آنها به زمین یا داخلی‌ترین آنها را ((تروپوسفر)) نامند.
 !!لایه تروپوسفر !!لایه تروپوسفر
-این لایه که نزدیکترین لایه به زمین بوده و 80% توده اتمسفری را تشکیل می‌دهد. __مهمترین لایه برای پراکندگی میکروبهاست__. قطر این لایه از 17 کیلومتر در مناطق استوایی تا 6-8 کیلومتر در مناطق قطبی متغیر است. ((تروپوسفر)) خود به لایه‌های مختلفی تقسیم می‌شود که هر یک از نظر تنوع و تراکم میکروبی و جابجایی آنها با یکدیگر متنوع هستند.


# __لایه بی‌حرکت یا ساکن:__ این لایه کاملا در مجاورت سطح زمین قرار داشته و تغییرات آن بیش از هر لایه دیگری __تابع تغییرات در سطح زمین است__. قطر این لایه به هنگام طوفانهای شدید و باد ، بین یک میلیمتر تا ده سانتیمتر و در یک شب آرام و صاف در حدود ده متر است.


# __لایه متحرک یا آشفته:__ این لایه با گذشتن چرخشهای هوا از روی اشیا و شکستن لایه‌های سطحی مجاور زمین تشکیل می‌شود. اینگونه جابجایی‌ها ، ذرات و اجزا را در مسیرهای عمودی و افقی به حرکت در می‌آورد.


# __لایه انتقالی:__ این لایه که 500 تا 1000 متر قطر دارد، در بالای لایه آشفته قرار گرفته است. در این لایه با افزایش ارتفاع ، دما کاهش می‌یابد.


# __لایه بیرونی یا مرزی:__ در این لایه که خارجی‌ترین لایه تروپوسفر است هیچ گونه جابجایی و آشفتگی دیده نمی‌شود، ولی ذرات می‌توانند به روش انتقالی به این لایه برسند. در این لایه __حرارت به نسبت ارتفاع از سطح زمین کاهش می‌یابد__ و به حداقل خود یعنی 40- تا 80- درجه سانتیگراد برسد، تغییرات حرارتی در طول شبانه روز در این لایه دیده نمی‌شود.
+این لایه که نزدیکترین لایه به زمین بوده و 80% توده اتمسفری را تشکیل می‌دهد، مهمترین لایه برای پراکندگی میکروبهاست. قطر این لایه از 17 کیلومتر در مناطق استوایی تا 6 - 8 کیلومتر در مناطق قطبی متغیر است. ((تروپوسفر)) خود به لایه‌های مختلفی تقسیم می‌شود که هر یک از نظر تنوع و تراکم میکروبی و جابجایی آنها با یکدیگر متنوع هستند.


#~~green:__لایه بی‌حرکت یا ساکن:__~~ این لایه کاملا در مجاورت سطح زمین قرار داشته و تغییرات آن بیش از هر لایه دیگری __تابع تغییرات در سطح زمین است__. قطر این لایه به هنگام طوفانهای شدید و باد ، بین یک میلیمتر تا ده سانتیمتر و در یک شب آرام و صاف در حدود ده متر است.


#~~green:__لایه متحرک یا آشفته:__~~ این لایه با گذشتن چرخشهای هوا از روی اشیا و شکستن لایه‌های سطحی مجاور زمین تشکیل می‌شود. اینگونه جابجایی‌ها ، ذرات و اجزا را در مسیرهای عمودی و افقی به حرکت در می‌آورد.


#~~green:__لایه انتقالی:__~~ این لایه که 500 تا 1000 متر قطر دارد، در بالای لایه آشفته قرار گرفته است. در این لایه با افزایش ارتفاع ، دما کاهش می‌یابد.


#~~green:__لایه بیرونی یا مرزی:__~~ در این لایه که خارجی‌ترین لایه تروپوسفر است هیچ گونه جابجایی و آشفتگی دیده نمی‌شود، ولی ذرات می‌توانند به روش انتقالی به این لایه برسند. در این لایه __حرارت به نسبت ارتفاع از سطح زمین کاهش می‌یابد__ و به حداقل خود یعنی 40- تا 80- درجه سانتیگراد برسد، تغییرات حرارتی در طول شبانه روز در این لایه دیده نمی‌شود.
 !بارانهای اسیدی !بارانهای اسیدی
-یکی از جدیدترین تغییرات در تروپوسفر عبارت است از پدیده ((باران اسیدی|بارانهای اسیدی)). باران یا نشست اسیدی هنگامی بوجود می‌آید که گازهای متصاعد شده اکسیدهای سولفور (SOx) و اکسیدهای نیتروژن (NOx) در مجاورت نور خورشید با بخار آب واکنش شیمیایی داده تشکیل ترکیبات اسیدی قوی ، نظیر ((اسید سولفوریک)) (H2SO4) و ((اسید نیتریک)) (HNO3) می‌دهند. این ترکیبات همراه با سایر ترکیبات آلی و غیر آلی به صورت گازهای حاصل از احتراق و ((نشست خشک~ذرات جامد)) بر زمین فرود می‌آیند و یا همراه با قطرات باران ، دانه‌های برف ، یا ((نشست مرطوب~شبنم)) به سطح زمین می‌رسند. +یکی از جدیدترین تغییرات در تروپوسفر عبارت است از پدیده ((باران اسیدی|بارانهای اسیدی)). باران یا نشست اسیدی هنگامی بوجود می‌آید که گازهای متصاعد شده اکسیدهای سولفور (__SOx__) و اکسیدهای نیتروژن (__NOx__) در مجاورت نور خورشید با بخار آب واکنش شیمیایی داده تشکیل ترکیبات اسیدی قوی ، نظیر ((اسید سولفوریک)) (__H2SO4__) و ((اسید نیتریک)) (__HNO3__) می‌دهند. این ترکیبات همراه با سایر ترکیبات آلی و غیر آلی به صورت گازهای حاصل از احتراق و ((نشست خشک~ذرات جامد)) بر زمین فرود می‌آیند و یا همراه با قطرات باران ، دانه‌های برف ، یا ((نشست مرطوب~شبنم)) به سطح زمین می‌رسند.
{img src=img/daneshnameh_up/9/9a/earthy_sick.gif}
 !اثرات نشست اسیدی !اثرات نشست اسیدی
 متناسب با حساسیت اکوسیستم‌هایی که این نشست‌ها در آن فرود می‌آیند، اثرات نشست اسیدی متفاوت است در برخی از نواحی __شدیدا بافری__ ، ترکیبات اسیدی طی سالها بی‌آنکه افزایش قابل ملاحظه‌ای در اسیدیته آب یا خاک بوجود آورند، می‌توانند نشست کنند. اما حین نشست در جاهایی که به مقدار کم بافری هستند، می‌تواند سبب افزایشهای شدید اسیدیته شود. متناسب با حساسیت اکوسیستم‌هایی که این نشست‌ها در آن فرود می‌آیند، اثرات نشست اسیدی متفاوت است در برخی از نواحی __شدیدا بافری__ ، ترکیبات اسیدی طی سالها بی‌آنکه افزایش قابل ملاحظه‌ای در اسیدیته آب یا خاک بوجود آورند، می‌توانند نشست کنند. اما حین نشست در جاهایی که به مقدار کم بافری هستند، می‌تواند سبب افزایشهای شدید اسیدیته شود.
 !کاهش لایه ازن  !کاهش لایه ازن
-((لایه ازن)) (O3) در استراتوسفر در اثر واکنش ازن با کلر آزاد شده از فلوئور ، کلر و کربنهای مصرفی در اسپری‌ها در حال از میان رفتن است از آنجا که ~~brown:ازن در اتمسفر سبب کاهش تابش فوق بنفش~~ در سطح زمین می‌گردد و نیز تابش فوق بنفش به مقدار زیاد به گیاهان و جانوران آسیب می‌رساند. کمبود ازن بالقوه می‌تواند موجب بروز یک مشکل جدی شود. +((لایه ازن)) (__O3__) در استراتوسفر در اثر واکنش ازن با کلر آزاد شده از فلوئور ، کلر و کربنهای مصرفی در اسپری‌ها در حال از میان رفتن است از آنجا که ~~brown:ازن در اتمسفر سبب کاهش تابش فوق بنفش~~ در سطح زمین می‌گردد و نیز تابش فوق بنفش به مقدار زیاد به گیاهان و جانوران آسیب می‌رساند. کمبود ازن بالقوه می‌تواند موجب بروز یک مشکل جدی شود.
 !حرکت هوا در ترپوسفر !حرکت هوا در ترپوسفر
 در داخل تروپوسفر هوا دائما ~~brown:به صورت چرخش~~ در حرکت است. قطر این چرخش از یک سانتیمتر تا چند کیلومتر متغیر است. ((انرژی جنبشی)) برای این حرکتها ، از پرتوهای خورشیدی با طول موجهای کوتاه تامین می‌شود. تابش خورشید بر سطح زمین و سطوح مختلف ، موجب گرم شدن این سطوح می‌شود. هوای مجاور این سطح نیز بتدریج گرم شده و به دلیل انبساط به طرف بالا حرکت می‌کند. در مقابل هوای سرد جایگزین آن شده و مجددا با گرم شدن این هوا جابجایی تکرار می‌شود و یک جابجایی مداوم هوا را موجب می‌گردد و این ((جبهه هوا|حرکت و جابجایی هوا)) که عامل حرکت افقی ذرات و میکروبها در سطح زمین است، __از طریق حرارت نقاط مختلف زمین ، فصول سال و کوهها تنظیم می‌شود.__ در داخل تروپوسفر هوا دائما ~~brown:به صورت چرخش~~ در حرکت است. قطر این چرخش از یک سانتیمتر تا چند کیلومتر متغیر است. ((انرژی جنبشی)) برای این حرکتها ، از پرتوهای خورشیدی با طول موجهای کوتاه تامین می‌شود. تابش خورشید بر سطح زمین و سطوح مختلف ، موجب گرم شدن این سطوح می‌شود. هوای مجاور این سطح نیز بتدریج گرم شده و به دلیل انبساط به طرف بالا حرکت می‌کند. در مقابل هوای سرد جایگزین آن شده و مجددا با گرم شدن این هوا جابجایی تکرار می‌شود و یک جابجایی مداوم هوا را موجب می‌گردد و این ((جبهه هوا|حرکت و جابجایی هوا)) که عامل حرکت افقی ذرات و میکروبها در سطح زمین است، __از طریق حرارت نقاط مختلف زمین ، فصول سال و کوهها تنظیم می‌شود.__
 !گردش آب در تروپوسفر !گردش آب در تروپوسفر
 تروپوسفر همواره حاوی ~~brown:مقدار زیادی بخار آب~~ است. مقدار این آب به اندازه‌ای است که می‌تواند تمام سطح زمین را با لایه‌ای از آب به قطر Cm2/5 بپوشاند. این میزان آب مرتبا به صورت نزولات به سطوح زمین آمده و مجددا در اثر تبخیر وارد هوا می‌‌شوند. زمان این گردش بطور متوسط 9 روز است. شکل این نزولات ، تراکم و شدت آن ، بستگی به __تراکم بخار آب ، حرارت در ارتفاعات مختلف باد ، ارتفاع ابر__ و سایر عوامل دیگر دارد تبدیل بخار به آب با تشکیل ذرات کوچکی که کمتر از یک میکرومتر قطر دارند شروع می‌شود و سپس این ذرات به هم متصل می‌شوند و هنگامی که بطور کافی سنگین شوند، به طرف پایین سقوط می‌کنند. تروپوسفر همواره حاوی ~~brown:مقدار زیادی بخار آب~~ است. مقدار این آب به اندازه‌ای است که می‌تواند تمام سطح زمین را با لایه‌ای از آب به قطر Cm2/5 بپوشاند. این میزان آب مرتبا به صورت نزولات به سطوح زمین آمده و مجددا در اثر تبخیر وارد هوا می‌‌شوند. زمان این گردش بطور متوسط 9 روز است. شکل این نزولات ، تراکم و شدت آن ، بستگی به __تراکم بخار آب ، حرارت در ارتفاعات مختلف باد ، ارتفاع ابر__ و سایر عوامل دیگر دارد تبدیل بخار به آب با تشکیل ذرات کوچکی که کمتر از یک میکرومتر قطر دارند شروع می‌شود و سپس این ذرات به هم متصل می‌شوند و هنگامی که بطور کافی سنگین شوند، به طرف پایین سقوط می‌کنند.
 !حرارت !حرارت
 بطور کلی __با دور شدن از سطح زمین درجه حرارت هوا بتدریج کاهش می‌یابد__، و این کاهش دما در حدود یک درجه سانتیگراد به ازای هر 150 متر است. ولی از ارتفاع 10 تا 16 کیلومتری از سطح زمین ، درجه حرارت با افزایش ارتفاع افزایش می‌یابد. بطور کلی __با دور شدن از سطح زمین درجه حرارت هوا بتدریج کاهش می‌یابد__، و این کاهش دما در حدود یک درجه سانتیگراد به ازای هر 150 متر است. ولی از ارتفاع 10 تا 16 کیلومتری از سطح زمین ، درجه حرارت با افزایش ارتفاع افزایش می‌یابد.
 !مباحث مرتبط با عنوان  !مباحث مرتبط با عنوان
 *((آلاینده‌های شیمیایی هوا)) *((آلاینده‌های شیمیایی هوا))
 *((آلودگی هوا)) *((آلودگی هوا))
 *((باران اسیدی)) *((باران اسیدی))
 *((تصفیه هوا)) *((تصفیه هوا))
 *((ساختار اتمسفر)) *((ساختار اتمسفر))
 *((طبقه بندی آلاینده‌های هوا)) *((طبقه بندی آلاینده‌های هوا))
 *((فرآیندهای تصفیه هوا)) *((فرآیندهای تصفیه هوا))
 *((فیزیک اتمسفر)) *((فیزیک اتمسفر))
 *((کنترل آلودگی هوا)) *((کنترل آلودگی هوا))
 *((مه دود نورشیمیایی)) *((مه دود نورشیمیایی))
 *((منابع آلودگی هوا)) *((منابع آلودگی هوا))
 *((مواد آلوده کننده هوا)) *((مواد آلوده کننده هوا))
 *((هیدروکربنها و آلودگی هوا)) *((هیدروکربنها و آلودگی هوا))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 05 دی 1384 [07:56 ]   4   مجید آقاپور      جاری 
 دوشنبه 05 دی 1384 [07:48 ]   3   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 چهارشنبه 11 آبان 1384 [04:58 ]   2   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 01 شهریور 1384 [12:01 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..