منو
 صفحه های تصادفی
تاریخچه روانکاوی
ابن طولون
خلافت پادشاهان صفوی
فریاد استغاثه امام حسین علیه السلام در روز عاشورا
تاریخچه حقوق ایران پیش از اسلام
شبکه رشد
افلاطون
گرافهای افلاطونی
فضیلت یاد امام علی علیه السلام
پراوسکیت
 کاربر Online
741 کاربر online
تاریخچه ی: ترموکوپل

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-51Lines: 1-51
 !نگاه اجمالی !نگاه اجمالی
 ترموکوپل یا کوپل ترموالکتریک ، نوعی مولد الکتریسته که با استفاده از ترموالکتریکی جریان الکتریکی ضعیفی ایجاد می‌کند. ترموکوپل از دو میله فلزی غیر هم جنس ((اجسام رسانا|رسانا)) یا ((نیم رسانا)) ساخته شده است که از یک سر به هم جوش داده شده‌اند و دو سر دیگر آنها بوسیله حساس مانند ((گالوانومتر)) متصل است. با گرم شدن محل اتصال ، جریان ضعیفی از مدار عبور می‌کند. ترموکوپل یا کوپل ترموالکتریک ، نوعی مولد الکتریسته که با استفاده از ترموالکتریکی جریان الکتریکی ضعیفی ایجاد می‌کند. ترموکوپل از دو میله فلزی غیر هم جنس ((اجسام رسانا|رسانا)) یا ((نیم رسانا)) ساخته شده است که از یک سر به هم جوش داده شده‌اند و دو سر دیگر آنها بوسیله حساس مانند ((گالوانومتر)) متصل است. با گرم شدن محل اتصال ، جریان ضعیفی از مدار عبور می‌کند.
 

 

 
 
 
 
  
-{img src=img/daneshnameh_up/2/24/ما سج جیو ای.JPG} +{img src=img/daneshnameh_up/8/89/رمکول.JPG}
  
 
 
 
 
 

 

 !بیان فیزیکی ترموکوپل !بیان فیزیکی ترموکوپل
 ترموکوپل ، دماسنج افتراقی (یا دیفرانسیلی) است که خروجی آن به صورت ولتاژ است. به بیان فیزیکی‌تر ، ترموکوپل حس کننده‌ای است که در آن از دو ماده با ~~green:اثرهای زبک~~ مختلف برای تبدیل اختلاف دما به اختلاف ولتاژ استفاده می‌شود. ولتاژ باز __V12__ چنین است:

 ترموکوپل ، دماسنج افتراقی (یا دیفرانسیلی) است که خروجی آن به صورت ولتاژ است. به بیان فیزیکی‌تر ، ترموکوپل حس کننده‌ای است که در آن از دو ماده با ~~green:اثرهای زبک~~ مختلف برای تبدیل اختلاف دما به اختلاف ولتاژ استفاده می‌شود. ولتاژ باز __V12__ چنین است:

 ::~~green:__V12 = ∫{SA(T) - Ss(T)}dT__~~:: ::~~green:__V12 = ∫{SA(T) - Ss(T)}dT__~~::
 که در آن __(Sm(T__ اثر زبک یا توان گرمایی ماده __m__ در دمای __T__ و __iT__ دمای ناحیه همدما است. برای مواد همگن و نواحی کاملا همه ما __V12__ به چگونگی تغییر دما بین __T1__ و __T2__ بستگی ندارد و فقط اختلاف دماست که اهمیت دارد. مثلا اگر از دو ترموکوپل یکسان استفاده کنیم که برای یکی از آنها وسط ماده __B__ در دمای کوره‌ای داغ و برای دیگری وسط ماده __B__ در دمای مایعی بسیار سرد قرار داشته باشد، ولتاژ حاصل در دو ترموکوپل یکسان خواهد بود. که در آن __(Sm(T__ اثر زبک یا توان گرمایی ماده __m__ در دمای __T__ و __iT__ دمای ناحیه همدما است. برای مواد همگن و نواحی کاملا همه ما __V12__ به چگونگی تغییر دما بین __T1__ و __T2__ بستگی ندارد و فقط اختلاف دماست که اهمیت دارد. مثلا اگر از دو ترموکوپل یکسان استفاده کنیم که برای یکی از آنها وسط ماده __B__ در دمای کوره‌ای داغ و برای دیگری وسط ماده __B__ در دمای مایعی بسیار سرد قرار داشته باشد، ولتاژ حاصل در دو ترموکوپل یکسان خواهد بود.
 !آرایش کاربردی ترموکوپل !آرایش کاربردی ترموکوپل
 *با رعایت تعدادی نکات احتیاطی همان نتایج آرایشی آرمانی را بدست خواهد داد. اول اینکه هیچگونه گرادیان دمای نباید در پیوند گاه A-B که در دمای __T2__ قرار دارد، موجود باشد. اگر مواد را به شکل سیم در آوریم و اتصال گرمایی خوبی در پیوندگاه و قسمتی از هر دو سیم با نمونه اندازه گیری شونده برقرار کنیم، این شرط برآورده می‌شود. *با رعایت تعدادی نکات احتیاطی همان نتایج آرایشی آرمانی را بدست خواهد داد. اول اینکه هیچگونه گرادیان دمای نباید در پیوند گاه A-B که در دمای __T2__ قرار دارد، موجود باشد. اگر مواد را به شکل سیم در آوریم و اتصال گرمایی خوبی در پیوندگاه و قسمتی از هر دو سیم با نمونه اندازه گیری شونده برقرار کنیم، این شرط برآورده می‌شود.
 

 

 
 
 
 
  
 {img src=img/daneshnameh_up/2/24/دما سنج جیوه ای.JPG} {img src=img/daneshnameh_up/2/24/دما سنج جیوه ای.JPG}
  
 
 
 
 
 

 

 * دوم از آنجا که سیم های مختلفی در __T1__ که ولتاژ آن اندازه گیری می‌شود قرار می‌گیرند. لازم است که __T1__ ناحیه دما با دمای مشخص باشد. پیشتر این شرط را با متصل کردن ترموکوپل ولت سنج به مخزنهای گرمایی مربع ، مانند مخلوط هم زده‌ای از یخ و آب یا مایع زمزاییک در حال جوش برآورده می‌کردند. ابزارهای جدید این اتصالها را در نواحی که دمای آنها به صورت الکتریکی کنترل می‌شود برقرار می‌کنند.

 * دوم از آنجا که سیم های مختلفی در __T1__ که ولتاژ آن اندازه گیری می‌شود قرار می‌گیرند. لازم است که __T1__ ناحیه دما با دمای مشخص باشد. پیشتر این شرط را با متصل کردن ترموکوپل ولت سنج به مخزنهای گرمایی مربع ، مانند مخلوط هم زده‌ای از یخ و آب یا مایع زمزاییک در حال جوش برآورده می‌کردند. ابزارهای جدید این اتصالها را در نواحی که دمای آنها به صورت الکتریکی کنترل می‌شود برقرار می‌کنند.

 *سوم اینکه لازم است توان گرمایی موادی که ترموکوپلی می‌دهند، بر اثر تغییر دما در گستره‌ای از دما که مورد اندازه گیری است یا بر اثر ناخالصیهایی که ممکن است در محیط اندازه گیری شونده موجود باشد، تغییر نکند. یکی از راههای ممکن برای نقص این شرط اکسید شدن مواد یا هر دو ماده است. *سوم اینکه لازم است توان گرمایی موادی که ترموکوپلی می‌دهند، بر اثر تغییر دما در گستره‌ای از دما که مورد اندازه گیری است یا بر اثر ناخالصیهایی که ممکن است در محیط اندازه گیری شونده موجود باشد، تغییر نکند. یکی از راههای ممکن برای نقص این شرط اکسید شدن مواد یا هر دو ماده است.
 

 

 
 
 
 
  
 {img src=img/daneshnameh_up/5/58/ترموکوپل 1.JPG} {img src=img/daneshnameh_up/5/58/ترموکوپل 1.JPG}
  
 
 
 
 
 

 

 !کاربرد آلیاژهای ترموکوپل !کاربرد آلیاژهای ترموکوپل
 بکار بردن آلیاژهای فلزات واسطه به عنوان مواد تشکیل دهنده ترموکوپل همه شرایط را به خوبی برآورده می‌کند. ترموکوپلی که از دو آلپاژ یکی با توان گرمایی مثبت و دیگری با توان گرمایی منفی ساخته شده است. به ازای اختلاف دمای مشخص ولتاژ خروجی یا حساسیت بیشتری خواهد داشت.  بکار بردن آلیاژهای فلزات واسطه به عنوان مواد تشکیل دهنده ترموکوپل همه شرایط را به خوبی برآورده می‌کند. ترموکوپلی که از دو آلپاژ یکی با توان گرمایی مثبت و دیگری با توان گرمایی منفی ساخته شده است. به ازای اختلاف دمای مشخص ولتاژ خروجی یا حساسیت بیشتری خواهد داشت.
 !ترموکوپل مرکب !ترموکوپل مرکب
 ((ترموکوپل مرکب)) یا ~~green:ترموکوبیل~~ ، مجموعه‌ای از چند ترموکوپل است که از نظر گرمایی به صورت موازی و از نظر الکتریکی به صورت متوالی با یکدیگر متصلند، از ترموکوپلهای مرکب در مواردی استفاده می‌شود که به ولتاژهای بیشتری نیاز باشد. آشکارسازی اختلاف دمای ناشی از ((توان اپتیکی)) و طراحی ((چشمه‌های ولتاژ)) دو نمونه از این موارد است. ((ترموکوپل مرکب)) یا ~~green:ترموکوبیل~~ ، مجموعه‌ای از چند ترموکوپل است که از نظر گرمایی به صورت موازی و از نظر الکتریکی به صورت متوالی با یکدیگر متصلند، از ترموکوپلهای مرکب در مواردی استفاده می‌شود که به ولتاژهای بیشتری نیاز باشد. آشکارسازی اختلاف دمای ناشی از ((توان اپتیکی)) و طراحی ((چشمه‌های ولتاژ)) دو نمونه از این موارد است.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((اجسام رسانا)) *((اجسام رسانا))
 *((ترمودینامیک)) *((ترمودینامیک))
 *((ترموکوپل مرکب)) *((ترموکوپل مرکب))
 *((توان الکتریکی)) *((توان الکتریکی))
 *((توان گرمایی)) *((توان گرمایی))
 *((رسانش الکتریکی)) *((رسانش الکتریکی))
 *((رسانش گرمایی)) *((رسانش گرمایی))
 *((نیم رسانا)) *((نیم رسانا))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 17 آذر 1384 [07:29 ]   2   مجید آقاپور      جاری 
 یکشنبه 29 آبان 1384 [09:19 ]   1   مجید آقاپور      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..