منو
 صفحه های تصادفی
تسخیر هرات در زمان ناصر الدین شاه
اندونوکلئاز UvrABC
عناصر گروه VIA(قسمت دوم)
قانون نسبتهای ساده حجمی گیلوساک
درس مبانی تصویر سازی
متکلمان اسلامی و علت نیاز بشر به دین
آزمایش تعیین زاویه راس منشور
امام علی علیه السلام از زبان ام سلمه
رشد اقتصادی
استجابت دعای غلام و شفا یافتن لال
 کاربر Online
903 کاربر online
تاریخچه ی: ترمز مغناطیسی

تفاوت با نگارش: 4

Lines: 1-30Lines: 1-36
 !دید کلی !دید کلی
-*اگر یک پاندول مسی بین دو ((قطب‌های آهنربا|قطب N و S آهنربای نعلی شکل)) به نوسان در آورد چه اتفاقی خواهد افتاد؟

+*اگر یک پاندول مسی بین دو ((آهنربا|قطب N و S آهنربای نعلی شکل)) به نوسان در آورد چه اتفاقی خواهد افتاد؟

 *اگر جنس صفحه از یک ((اجسام رسانا|هادی کامل)) نباشد چه اتفاقی می‌افتد؟

 *اگر جنس صفحه از یک ((اجسام رسانا|هادی کامل)) نباشد چه اتفاقی می‌افتد؟

-*ترمز مغناطیسی یکی از کاربردهای جالب و مفید ((نیروی مغناطیسی)) و اصل ((برهمکنش الکترومغناطیسی|عکس العمل الکترومغناطیسی)) است. وقتی یک پاندول مسی در یک میدان یکنواخت ((آهنربای دائمی)) نوسان می‌کند. وجود ((میدان مغناطیسی یکنواخت)) باعث کند و متوقف شدن آن می‌شود. +*ترمز مغناطیسی یکی از کاربردهای جالب و مفید ((نیروی مغناطیسی)) و اصل ((برهمکنش الکترومغناطیسی|عکس العمل الکترومغناطیسی)) است. وقتی یک پاندول مسی در یک میدان یکنواخت ((آهنربای دائمی)) نوسان می‌کند. وجود ((میدان مغناطیسی|میدان مغناطیسی یکنواخت)) باعث کند و متوقف شدن آن می‌شود.
{picture=magnetic_stop.gif}
 !مکانیزم متوقف شدن پاندول !مکانیزم متوقف شدن پاندول
-لبه‌ای از صفحه که بطور عمودی در میدان جلو و عقب می‌رود را به طول L فرض کنید. با ورود به میدان مغناطیسی به اندازه V=EL=VBL در آن ولتاژ القا می‌شود. طبق ((قانون اهم)) ، ((چگالی جریان|چگالی جریان القایی)) J و ((میدان الکتریکی القایی)) بصورت J=σE=σVxB به هم مربوط هستند. />
جهت جریان به طرف پایین (هم جهت با VxB) است. σ ((رسانایی ویژه)) صفحه است. از آنجایی که این جریان القایی در یک ((میدان مغناطیسی)) قرار گرفته است، یک ((نیروی مغناطیسی)) بر صفحه وارد می‌شود. مقدار این نیرو در واحد حجم برابر است با :
::F/∆V=JxF = σ(VxB)xB∆::
اگر تمام بردارها بر هم عمود باشند ، نیروی مغناطیسی وارد به حجم لبه پیشرو (به طول L) عبارت است از:
::Fm = σVB2∆Vol>
::
+لبه‌ای از صفحه که بطور عمودی در میدان جلو و عقب می‌رود را به طول L فرض کنید. با ورود به میدان مغناطیسی به اندازه __~~FF00FF:V = E L= VBL~~__ در آن ولتاژ القا می‌شود. طبق ((قانون اهم)) ، ((جریان القایی|چگالی جریان القایی)) J و میدان الکتریکی القایی بصورت __~~FF00FF:J = σE = σVxB~~__ به هم مربوط هستند. جهت جریان به طرف پایین (هم جهت با VxB) است. σ رسانایی ویژه صفحه است. از آنجایی که این جریان القایی در یک ((میدان مغناطیسی)) قرار گرفته است، یک نیروی مغناطیسی بر صفحه وارد می‌شود. مقدار این نیرو در واحد حجم برابر است با:


::__~~FF00FF:F/∆V = JxF = σ (VxB) x B∆~~__::
اگر تمام بردارها بر هم عمود باشند ، نیروی مغناطیسی وارد به حجم لبه پیشرو (به طول L) عبارت است از:


::__~~FF00FF:Fm = σVB2∆Vol>∆~~__::
 که در خلاف جهت حرکت صفحه است. که در خلاف جهت حرکت صفحه است.
-!اثر مقدار ((رسانایی))
اگر رسانایی ویژه مثل رسانای ویژه مس بزرگ ، ولی محدود باشد، صفحه ابتدا کند و سپس متوقف می‌شود. از آنجا که جریانهای القایی بصورت I2R تلف می‌شود، صفحه به آرامی داخل شکاف ((آهنربا)) شده و سرانجام در همان مکانی که میدان مغناطیسی نمی‌بود می‌ایستاد، متوقف می‌شود. می‌بینیم که نیروی مغناطیسی ترمز کننده با σ متناسب است. اگر جنس صفحه پاندول از ((اجسام رسانا|هادی کامل)) (رسانایی بی‌نهایت) باشد، ((جریان القایی)) آنقدر زیاد خواهد بود که صفحه را به عقب براند و در بیرون ((میدان مغناطیسی)) متوقف کند.
+!اثر مقدار رسانایی
اگر رسانایی ویژه مثل رسانایی ویژه مس بزرگ ، ولی محدود باشد، صفحه ابتدا کند و سپس متوقف می‌شود. از آنجا که جریانهای القایی بصورت __RI2__ تلف می‌شود، صفحه به آرامی داخل شکاف آهنربا شده و سرانجام در همان مکانی که میدان مغناطیسی نمی‌بود می‌ایستاد، متوقف می‌شود. می‌بینیم که نیروی مغناطیسی ترمز کننده با σ متناسب است. اگر جنس صفحه پاندول از ((اجسام رسانا|هادی کامل)) (رسانایی بی‌نهایت) باشد، جریان القایی آنقدر زیاد خواهد بود که صفحه را به عقب براند و در بیرون میدان مغناطیسی متوقف کند.
 !راه کم کردن جریان القایی !راه کم کردن جریان القایی
-از آنجا که جریان القایی نمی‌تواند از صفحه خارج شود در نزدیک لبه‌ها منحرف شده و مسیر بسته‌ای را می‌سازد. این جریانها به ((جریان گردابی)) معروفند. اگر صفحه نامحدود باشد جریان تنها به سمت پایین خواهد بود. یکی از راههایی که می‌تواند باعث شود تا پاندول متوقف نشود ایجاد شکاف عمودی در صفحه است که با این کار جریانهای القا شده به شدت کم شده و در نتیجه عمل ترمز به خوبی صورت نمی‌گیرد. +از آنجا که جریان القایی نمی‌تواند از صفحه خارج شود در نزدیک لبه‌ها منحرف شده و مسیر بسته‌ای را می‌سازد. این جریانها به __جریان گردابی__ معروفند. اگر صفحه نامحدود باشد جریان تنها به سمت پایین خواهد بود. یکی از راههایی که می‌تواند باعث شود تا پاندول متوقف نشود، ایجاد شکاف عمودی در صفحه است که با این کار جریانهای القا شده به شدت کم شده و در نتیجه عمل ترمز به خوبی صورت نمی‌گیرد.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((القا مغناطیسی)) *((القا مغناطیسی))
 *((برهمکنش الکترومغناطیسی)) *((برهمکنش الکترومغناطیسی))
 *((ترانسفوراتور)) *((ترانسفوراتور))
 *((پاندول)) *((پاندول))
 *((جریان القایی)) *((جریان القایی))
 *((جریان فوکو)) *((جریان فوکو))
 *((جریان گردابی)) *((جریان گردابی))
 *((رسانایی ویژه)) *((رسانایی ویژه))
 *((روتور)) *((روتور))
 *((قانون لنز)) *((قانون لنز))
 *((میدان الکتریکی)) *((میدان الکتریکی))
 *((میدان مغناطیسی)) *((میدان مغناطیسی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 26 تیر 1385 [13:12 ]   5   مجید آقاپور      جاری 
 شنبه 21 آذر 1383 [05:48 ]   4   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 آذر 1383 [07:34 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 09 آذر 1383 [09:49 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [06:45 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..