منو
 کاربر Online
688 کاربر online
تاریخچه ی: تخریب لایه اوزون

تفاوت با نگارش: 7

Lines: 1-67Lines: 1-129
 +{DYNAMICMENU()}
 +__واژه‌نامه__
 +*((واژگان نجوم))
 +*((واژگان فیزیک جو))
 +*((واژگان فیزیک فضا))
 +*((واژگان کیهان شناسی))
 +*((واژگان هواشناسی))
 +__مقالات مرتبط__
 +*((آب و هوای زمین))
 +*((اتمسفر))
 +*((استراتوپوز))
 +*((اثرات خورشید بر شرایط اقلیمی زمین))
 +*((اثر گلخانه‌ای و گرم شدن زمین))
 +*((اثر گلخانه‌ای جو))
 +*((اثر جو در تابش خورشید))
 +*((تفاوت جو سیارات منظومه شمسی))
 +*((چگونگی تعیین دمای خورشید))
 +*((شفق قطبی))
 +*((فیزیک فضا))
 +*((لایه اوزون))
 +*((لایه‌های جو زمین))
 +*((ماهواره‌ها))
 +*((گردش جهانی جو))
 +*((یونوسفر))
 +__کتابهای مرتبط__
 +*((کتابهای فیزیک فضا))
 +*((کتابهای فیزیک جو))
 +*((کتابهای هواشناسی))
 +__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=54|انجمن نجوم]__
 +*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=54|سوالات و نظرات خود را اینجا مطرح کنید.]
 +__سایتهای مرتبط__
 +*سایتهای داخلی
 +**[http://www.nojum.ir|مجله نجوم]
 +**[http://parssky.com|پارس اسکای]
 +**[http://www.hupaa.com|شبکه فیزیک هوپا]
 +**[http://robot.ir/blog/mollasadra|ملاصدرا]
 +**[http://www.ncsd-iran.org|کمیته ملی توسعه پایدار]
 +**[http://www.irandoe.org/portal/view_page.php|سازمان حفاظت محیط زیست ایران]
 +**[http://www.weather.ir|سازمان هواشناسی کشور]
 +**[http://www.somesite.com|دمای هوای استانها]
 +*سایتهای خارجی
 +**[http://csep10.phys.utk.edu/astr161/lect/earth/weather.html|آب و هوا]
 +**[http://www.uwsp.edu/geo/faculty/ritter/glossary/S_U/troposphere.html|تروپوسفر]
 +**[http://liftoff.msfc.nasa.gov/academy/space/atmosphere.html|اتمسفر زمین]
 +**[http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/earth_science/Atm_Science/Temp_structure/structure_strato.html|جو زمین]
 +**[http://www.atmosphere.mpg.de/enid/Climate_in_brief/-_Stratosphere_2t6.html|استراتوسفر]
 +**[http://www.rap.ucar.edu/weather/satellite|مرکز تحقیقات بین المللی علوم جو]
 +**[http://www.goes.noaa.gov|ماهواره زمین ثابت]
 +**[http://www.weatheroffice.ec.gc.ca/satellite/index_e.html|ماهواره‌های هواشناسی]
 +**[http://www.ghcc.msfc.nasa.gov/GOES|ماهواره: آب و هواشناسی]
 +__گالری تصویر__
 +*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=12|گالری علوم]
 +**[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=38|گالری نجوم]
 +body=
 +|~|
 +{DYNAMICMENU}
 !مقدمه !مقدمه
 ((لایه اوزون)) در قسمت شمالی زمین در سال 1980میلادی بین 15 تا20 درصد کاهش پیدا کرده است. برای رفع این مشکل جمعی از بهترین متخصصان ((زمین شناسی)) هر سال برای تحقیق و جستجو دور یکدیگر جمع می‌شوند. در سال 1992 پروکتیل مونترال درباره لایه اوزون مطالعه و تحقیقی داشت که فهمید بزرگ شدن سوراخ لایه اوزون بستگی به ((آلودگی هوا)) و تولید مواد سمّی دارد. در همان سال سازمان ملل متحد و حفاظت از محیط زیست برنامه‌ای را طرّاحی کرد که این برنامه جهت محافظت و حمایت از محیط زیست و مخصوصا لایه اوزون به نام برنامه ~~green:__UNEP__~~ طراحی کرد، که این برنامه جهت جلوگیری از تولید مواد سمّی و مواد شیمیایی آلوده کننده است.

مولکولهای ((اکسیژن)) (__O2__) به اکسیژن اتمیک (__O__) تبدیل می‌شوند. اکسیژن اتمیک به سرعت با ((مو لکول|مو لکولهای)) بیشتری ترکیب شده و به شکل اوزون می‌شود. آن پوشش حرارتی که در سطح بالا رشد کرده و سلامتی لایه اوزون را به خطر انداخته است و این مورد باعث شده است که اگر ((استراتوسفر)) نباشد ما نتوانیم بدون آن زنده بمانیم.
 ((لایه اوزون)) در قسمت شمالی زمین در سال 1980میلادی بین 15 تا20 درصد کاهش پیدا کرده است. برای رفع این مشکل جمعی از بهترین متخصصان ((زمین شناسی)) هر سال برای تحقیق و جستجو دور یکدیگر جمع می‌شوند. در سال 1992 پروکتیل مونترال درباره لایه اوزون مطالعه و تحقیقی داشت که فهمید بزرگ شدن سوراخ لایه اوزون بستگی به ((آلودگی هوا)) و تولید مواد سمّی دارد. در همان سال سازمان ملل متحد و حفاظت از محیط زیست برنامه‌ای را طرّاحی کرد که این برنامه جهت محافظت و حمایت از محیط زیست و مخصوصا لایه اوزون به نام برنامه ~~green:__UNEP__~~ طراحی کرد، که این برنامه جهت جلوگیری از تولید مواد سمّی و مواد شیمیایی آلوده کننده است.

مولکولهای ((اکسیژن)) (__O2__) به اکسیژن اتمیک (__O__) تبدیل می‌شوند. اکسیژن اتمیک به سرعت با ((مو لکول|مو لکولهای)) بیشتری ترکیب شده و به شکل اوزون می‌شود. آن پوشش حرارتی که در سطح بالا رشد کرده و سلامتی لایه اوزون را به خطر انداخته است و این مورد باعث شده است که اگر ((استراتوسفر)) نباشد ما نتوانیم بدون آن زنده بمانیم.
 

 

 
 
 
 
  
 ::{picture file=img/daneshnameh_up/a/a9/p3-4.jpg}:: ::{picture file=img/daneshnameh_up/a/a9/p3-4.jpg}::
 
 
 
 
  
 
 
  
  
  
 ~~green:لایه گم شده~~

 ~~green:لایه گم شده~~

 ~~green:منطقه تیره در وسط این تصویر~~
~~green:ماهواره‌ای منطقه وسیعی از لایه~~
~~green:بسیار نازک شده اوزن در بالای~~
~~green:قطب جنوب را نشان می‌دهد.~~
 ~~green:منطقه تیره در وسط این تصویر~~
~~green:ماهواره‌ای منطقه وسیعی از لایه~~
~~green:بسیار نازک شده اوزن در بالای~~
~~green:قطب جنوب را نشان می‌دهد.~~
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 

 

 بالای استراتوسفر مقداری از آلودگی مضّر ((اشعه فرا بنفش)) را و همچنین تشعشعاتی از ((تشعشعات خورشیدی|خورشید)) (امواج بین 320 تا 240) را که باعث می‌شود لایه اوزون آسیب ببیند و همچنین جان گیاهان به خطر بیفتد را جذب می‌کند. اشعه فرا بنفش با تابیدن نور مولکولهای اوزون را می‌شکافد، ولی ((اوزون)) می‌تواند تغییر شکل بدهد و عکس العمل زیر از آن حاصل می‌شود:

 بالای استراتوسفر مقداری از آلودگی مضّر ((اشعه فرا بنفش)) را و همچنین تشعشعاتی از ((تشعشعات خورشیدی|خورشید)) (امواج بین 320 تا 240) را که باعث می‌شود لایه اوزون آسیب ببیند و همچنین جان گیاهان به خطر بیفتد را جذب می‌کند. اشعه فرا بنفش با تابیدن نور مولکولهای اوزون را می‌شکافد، ولی ((اوزون)) می‌تواند تغییر شکل بدهد و عکس العمل زیر از آن حاصل می‌شود:

 ::~~green:__O2 + O --------> O3 --------> O + O2 <-------- اشعه فرا بنفش + O3__~~::  ::~~green:__O2 + O --------> O3 --------> O + O2 <-------- اشعه فرا بنفش + O3__~~::
 همچنین اوزون در اثر عکس العمل زیر نابود می‌شود:

 همچنین اوزون در اثر عکس العمل زیر نابود می‌شود:

 ::~~green:__O3 + O -------> O2 + O2__~~:: ::~~green:__O3 + O -------> O2 + O2__~~::
 عکس العمل دوم با افزایش پیدا کردن ارتفاع آهسته انجام می‌شود امّا عکس العمل سوم سریعتر انجام می‌شود. در بین همکاری عکس العملها تمرکز اوزون در حال تعادل است. در بالای ((اتمسفر زمین|اتمسفر)) اکسیژن اتمیک هنگامی که اشعه فرا بنفش در سطح بالایی است، پیدا می‌شود. در اثر حرکت ((استراتوسفر)) هوای متراکمتری بدست می‌آید و جذب اشعه فرا بنفش افزایش می‌یابد و سطح اوزون به حد اکثر و تخمینا" km20 می‌رسد. همراه با تئوری کمپمن یک مشکل نیز وجود داشت که این مشکل در سال 1960 تشخیص داده شد وحقیقت این بود که اوزون به وسیله عکس العمل 4 آهسته حرکت می کرد و دیده نمی شود.

گرم شدن زمین ترمیم حفره اوزون را به تعویق می اندازد دانشمندان هشدار داده اند :پدیده گرم شدن زمین می تواند تلاشها برای ترمیم حفره اوزون را که قرار بود تا سال 2050 انجام گیرد،حدود30سال به تعویق اندازد .این مو ضوع به رقم پیشرفتهایی است که با از رده خارج کردن مواد شیمیایی مخرّب اوزون انجام شده است. طبق گزارشی کاهش فراوانی در مصرف گازهای ساخته دست انسان بنام __کلروفلورو کربن__ پدید آمده است. اینها گازهایی هستند که لایه محافظ زمین را می‌خورند.

به گفته دانشمندان اگر کشورها مصمم به دنبال نمودن این روند باشند ، حفره داخل لایه اوزون به آغاز به جمع شدن و کوچک شدن خواهد نمود تا اینکه ظرف 50 سال ترمیم خواهد شد. این جمع بندی و نتیجه گیری توسط مجمع بررسی فرآیندهای استراتوسفر و نقش آن در آب و هوا __SPARC__ به عمل آمد. این مجمع از صدها کارشناس اقلیمی که دسامبر سال 1999در آرژانتین گرد هم آمدند و در سایه توجهات __سازمان هواشناسی جهانی__ تشکیل جلسه دادند، شکل گرفته است. این دانشمندان هشدار دادند: حتّی اگر کاهش مصرف __گازهای CFC__ برآورده شود، پدیده گرم شدن زمین _که نتیجه تولید ((گاز گلخانه‌ای|گازهای گلخانه‌ای)) با وجود کربن به عنوان عنصر اصلی آن است و از سوختهای سنگواره‌ای بدست می‌آید_ می‌تواند محلت ترمیم حفره اوزون را چند دهه به تعویق اندازد.

به عنوان یک تناقض ، گرم شدن زمین ، جو را در نزدیکی سطح زمین حرارت می‌دهد اما لایه پایینی استراتوسفر یعنی جایی را که اوزون قرار دارد همچنان سرد نگه می‌دارد. این دماهای پایین بویژه درزمستان مسبب جمع شدن ابرهای استراتوسفر در نواحی قطبی می‌شود . این پدیده آغازگر واکنشهای نابود کننده اوزون توسط مولکولهای کلری است که توسط __کلروفلورو کربنها__ آزاد می‌شوند. پیش بینیهای دایر بر اینکه حفره اوزون که بالای قطب جنوب قرار دارد، به زودی کوچک خواهد شد با آخرین اطلاعات مغایرت دارد که نشان می‌دهد این حفره در حال گسترش است و بطور بی‌سابقه‌ای در چند سال اخیر بزرگ شده است.
 عکس العمل دوم با افزایش پیدا کردن ارتفاع آهسته انجام می‌شود امّا عکس العمل سوم سریعتر انجام می‌شود. در بین همکاری عکس العملها تمرکز اوزون در حال تعادل است. در بالای ((اتمسفر زمین|اتمسفر)) اکسیژن اتمیک هنگامی که اشعه فرا بنفش در سطح بالایی است، پیدا می‌شود. در اثر حرکت ((استراتوسفر)) هوای متراکمتری بدست می‌آید و جذب اشعه فرا بنفش افزایش می‌یابد و سطح اوزون به حد اکثر و تخمینا" km20 می‌رسد. همراه با تئوری کمپمن یک مشکل نیز وجود داشت که این مشکل در سال 1960 تشخیص داده شد وحقیقت این بود که اوزون به وسیله عکس العمل 4 آهسته حرکت می کرد و دیده نمی شود.

گرم شدن زمین ترمیم حفره اوزون را به تعویق می اندازد دانشمندان هشدار داده اند :پدیده گرم شدن زمین می تواند تلاشها برای ترمیم حفره اوزون را که قرار بود تا سال 2050 انجام گیرد،حدود30سال به تعویق اندازد .این مو ضوع به رقم پیشرفتهایی است که با از رده خارج کردن مواد شیمیایی مخرّب اوزون انجام شده است. طبق گزارشی کاهش فراوانی در مصرف گازهای ساخته دست انسان بنام __کلروفلورو کربن__ پدید آمده است. اینها گازهایی هستند که لایه محافظ زمین را می‌خورند.

به گفته دانشمندان اگر کشورها مصمم به دنبال نمودن این روند باشند ، حفره داخل لایه اوزون به آغاز به جمع شدن و کوچک شدن خواهد نمود تا اینکه ظرف 50 سال ترمیم خواهد شد. این جمع بندی و نتیجه گیری توسط مجمع بررسی فرآیندهای استراتوسفر و نقش آن در آب و هوا __SPARC__ به عمل آمد. این مجمع از صدها کارشناس اقلیمی که دسامبر سال 1999در آرژانتین گرد هم آمدند و در سایه توجهات __سازمان هواشناسی جهانی__ تشکیل جلسه دادند، شکل گرفته است. این دانشمندان هشدار دادند: حتّی اگر کاهش مصرف __گازهای CFC__ برآورده شود، پدیده گرم شدن زمین _که نتیجه تولید ((گاز گلخانه‌ای|گازهای گلخانه‌ای)) با وجود کربن به عنوان عنصر اصلی آن است و از سوختهای سنگواره‌ای بدست می‌آید_ می‌تواند محلت ترمیم حفره اوزون را چند دهه به تعویق اندازد.

به عنوان یک تناقض ، گرم شدن زمین ، جو را در نزدیکی سطح زمین حرارت می‌دهد اما لایه پایینی استراتوسفر یعنی جایی را که اوزون قرار دارد همچنان سرد نگه می‌دارد. این دماهای پایین بویژه درزمستان مسبب جمع شدن ابرهای استراتوسفر در نواحی قطبی می‌شود . این پدیده آغازگر واکنشهای نابود کننده اوزون توسط مولکولهای کلری است که توسط __کلروفلورو کربنها__ آزاد می‌شوند. پیش بینیهای دایر بر اینکه حفره اوزون که بالای قطب جنوب قرار دارد، به زودی کوچک خواهد شد با آخرین اطلاعات مغایرت دارد که نشان می‌دهد این حفره در حال گسترش است و بطور بی‌سابقه‌ای در چند سال اخیر بزرگ شده است.
 

 

 
 
 
 
  
 {picture file=img/daneshnameh_up//ozon2.jpg} {picture file=img/daneshnameh_up//ozon2.jpg}
 
 
 
 
  
 
 
  
  
  
 ~~green:تصویر لایه اوزن~~

 ~~green:تصویر لایه اوزن~~

 ~~green:اشعه‌های خطرناک ماوراء بنفش~~
~~green:توسط لایه اوزن مسدود می‌شوند.~~
~~green:اگر این لایه تخریب گردد ، مقدار~~
~~green:بیشتری از این اشعه‌ها~~
~~green:به سطح زمین خواهد رسید.~~
 ~~green:اشعه‌های خطرناک ماوراء بنفش~~
~~green:توسط لایه اوزن مسدود می‌شوند.~~
~~green:اگر این لایه تخریب گردد ، مقدار~~
~~green:بیشتری از این اشعه‌ها~~
~~green:به سطح زمین خواهد رسید.~~
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 

 

 ! تاریخچه سوراخ شدن لایه اوزون ! تاریخچه سوراخ شدن لایه اوزون
 ابتدا جریان تأسف بار سوراخ شدن لایه اوزون در لایه زیر استراتوسفر در بالای منطقه __انتارکتیکا__ اولین بار در دهه هفتاد (1970 تا 1979) توسط یک گروه تحقیقاتی به نام __BAS__ کشف شد. این گروه در مورد اتمسفر بالای منطقه انتارکتیکا از یک ایستگاه تحقیقاتی که بسیار شبیه این عکس می‌باشد مشاهده می‌گردند (اطلاعات __ایستگاه تحقیقاتی هالی__ و __ایستگاه تحقیقاتی BAS__). فالکر اولین بار در حالی تحقیقات را انجام داد که اندازه گیری اولیه در سال 1985 برای اولین بار سوراخ شدن لایه اوزون آنچنان نگران کننده بود که دانشمندان تصور می‌کردند که دستگاهای اندازه گیری خراب است. آنها دستگاه‌های دیگری جانشین آن دستگاهها کردند تا آنکه نتایج بدست آمده اندازه گیریهای اولیه را تأیید کرد.

چند ماه بعد که سوراخ شدن لایه اوزون قابل مشاهده بود (پس از مشاهده سوراخ شدن لایه اوزون تحقیقات قبلی تایید شد)، از طرف دیگر اطلاعات __ماهواره TOMS__ سوراخ شدن لایه اوزون را نشان نمی‌داد، بدین دلیل که نرم افزارهایی که اطلاعاتی در مورد لایه اوزون می‌داند به صورتی برنامه ریزی شده بود که لا یه اوزون در منطقه کوچکی مورد بررسی قرار می‌گرفت. در بررسیهای بعدی اطلاعاتی بدست آمد (هنگامی که نتایج گروه __BAS__ منتشر نشد) مورد تأیید قرار گرفت و بیانگر این مطلب بود که سوراخ شدن لایه اوزون بطور سریع و در مقیاس بزرگی بر بالای منطقه انتارکتیکا انجام می‌شود.

اوزون لایه‌ای را در استراتوسفر تشکیل می‌دهد که منطقه استوا باریکتر و در دو قطب پهنتر است. میزان اوزون در بالای سطح کره زمین بوسیله مقیاسی به نام __DU Dobson units__ اندازه گیری می‌شود که این میزان در منطقه استوایی در حدود 260DU است و به میزان بیشتری در جاهای دیگر است. این در حالی است تغییرات فصلی بسیار وسیعی اتفاق افتاده و شکل می‌گیرد و اشعه ماورای بنفش در لایه استراتوسفر نفوذ می‌کند یا آنرا می‌شکافد.
 ابتدا جریان تأسف بار سوراخ شدن لایه اوزون در لایه زیر استراتوسفر در بالای منطقه __انتارکتیکا__ اولین بار در دهه هفتاد (1970 تا 1979) توسط یک گروه تحقیقاتی به نام __BAS__ کشف شد. این گروه در مورد اتمسفر بالای منطقه انتارکتیکا از یک ایستگاه تحقیقاتی که بسیار شبیه این عکس می‌باشد مشاهده می‌گردند (اطلاعات __ایستگاه تحقیقاتی هالی__ و __ایستگاه تحقیقاتی BAS__). فالکر اولین بار در حالی تحقیقات را انجام داد که اندازه گیری اولیه در سال 1985 برای اولین بار سوراخ شدن لایه اوزون آنچنان نگران کننده بود که دانشمندان تصور می‌کردند که دستگاهای اندازه گیری خراب است. آنها دستگاه‌های دیگری جانشین آن دستگاهها کردند تا آنکه نتایج بدست آمده اندازه گیریهای اولیه را تأیید کرد.

چند ماه بعد که سوراخ شدن لایه اوزون قابل مشاهده بود (پس از مشاهده سوراخ شدن لایه اوزون تحقیقات قبلی تایید شد)، از طرف دیگر اطلاعات __ماهواره TOMS__ سوراخ شدن لایه اوزون را نشان نمی‌داد، بدین دلیل که نرم افزارهایی که اطلاعاتی در مورد لایه اوزون می‌داند به صورتی برنامه ریزی شده بود که لا یه اوزون در منطقه کوچکی مورد بررسی قرار می‌گرفت. در بررسیهای بعدی اطلاعاتی بدست آمد (هنگامی که نتایج گروه __BAS__ منتشر نشد) مورد تأیید قرار گرفت و بیانگر این مطلب بود که سوراخ شدن لایه اوزون بطور سریع و در مقیاس بزرگی بر بالای منطقه انتارکتیکا انجام می‌شود.

اوزون لایه‌ای را در استراتوسفر تشکیل می‌دهد که منطقه استوا باریکتر و در دو قطب پهنتر است. میزان اوزون در بالای سطح کره زمین بوسیله مقیاسی به نام __DU Dobson units__ اندازه گیری می‌شود که این میزان در منطقه استوایی در حدود 260DU است و به میزان بیشتری در جاهای دیگر است. این در حالی است تغییرات فصلی بسیار وسیعی اتفاق افتاده و شکل می‌گیرد و اشعه ماورای بنفش در لایه استراتوسفر نفوذ می‌کند یا آنرا می‌شکافد.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
-*((آلودگی هوا))
*((اتمسفر زمین))
*((استراتوس))
*((اه ر بی))
*((اوزن))
*((گا گلخانه‌ای))
*((ییک و))
*((ییک میط ی))
*((فیزیک وشناسی))
+*((آب و هوای زمین))
*((اتمسفر))
*((استراتوو))
*((اات خرید بر شرایط الیمی مین))
*((اثر گلخانه‌ای و گرم شدن زین))
*((ار گلخانه‌ای جو))
*((اثر ج در تابش خورشی))
*((تفاوت جو س
یارات منومه شمسی))
*((چگنگی عیین دمی ورشی))
*((
فق قطبی))
*((فیزیک ا))
 *((لایه اوزون)) *((لایه اوزون))
 *((لایه‌های جو زمین)) *((لایه‌های جو زمین))
 +*((گردش جهانی جو))
 +*((ماهواره‌ها))
 *((هواشناسی)) *((هواشناسی))
- +*((یونوسفر))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 01 مهر 1385 [11:49 ]   8   مجید آقاپور      جاری 
 سه شنبه 29 فروردین 1385 [13:16 ]   7   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 19 آذر 1384 [05:23 ]   6   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 چهارشنبه 13 مهر 1384 [14:51 ]   5   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 21 آذر 1383 [12:10 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 21 آذر 1383 [12:00 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 21 آذر 1383 [11:54 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 03 خرداد 1383 [07:41 ]   1   خسروشاهی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..