منو
 صفحه های تصادفی
PCI
شام «سوریه»
تشرف مادر امام زمان به اسلام
اشتیاق جابر برای ملاقات با امام باقرعلیه السلام
motion sickness
نیمرخ خاک
اختلال دلهره
شواهدی از سرخ پوستان کهن
عناصر گروه VIA(قسمت سوم)
ولایت
 کاربر Online
1008 کاربر online
تاریخچه ی: تجوید

تفاوت با نگارش: 8

Lines: 1-87Lines: 1-87
 V{maketoc} V{maketoc}
 !مقدمه !مقدمه
 منشاء و مبداء و ریشه __علم تجوید__ قرآن همان آیات مربوط به __اقراء__ (یاد دادن قرآن به کسی و پس گرفتن از او را اقراء می گویند) و ترتیل و تلاوت و ((قرائت قرآن)) است که به مرور زمان با ذوق و سلیقه و کوشش و مجاهدت قراء و مقریان (مقری آن است که قرآن را با رعایت همه ی آداب قرائت به دیگران بیاموزد و مرتباً از آنان پس بگیرد) و به پیروی از روش قرائت قراء اولیه «((قراء سبعه))» که از زبان ((حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله| رسول خدا)) (صل الله علیه واله) ((قرآن)) را شنیده بودند به صورت علمی به نام ((علم تجوید)) یعنی علم خوب خواندن و نیکو تلاوت کردن قرآن تدوین گشت و گسترش پیدا کرد. منشاء و مبداء و ریشه __علم تجوید__ قرآن همان آیات مربوط به __اقراء__ (یاد دادن قرآن به کسی و پس گرفتن از او را اقراء می گویند) و ترتیل و تلاوت و ((قرائت قرآن)) است که به مرور زمان با ذوق و سلیقه و کوشش و مجاهدت قراء و مقریان (مقری آن است که قرآن را با رعایت همه ی آداب قرائت به دیگران بیاموزد و مرتباً از آنان پس بگیرد) و به پیروی از روش قرائت قراء اولیه «((قراء سبعه))» که از زبان ((حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله| رسول خدا)) (صل الله علیه واله) ((قرآن)) را شنیده بودند به صورت علمی به نام ((علم تجوید)) یعنی علم خوب خواندن و نیکو تلاوت کردن قرآن تدوین گشت و گسترش پیدا کرد.
 !اولین معلمان قرائت قرآن !اولین معلمان قرائت قرآن
 اولین معلم قرآن خداون متعال است که قرآن را با همین خصوصیت به پیغمبرش اقراء کرده و فرموده است: «__سَِنُقرِئُکَ فَلا تَنْسی__» (سوره اعلی آیه 6) ما قرآن را آنطور برتو می خوانیم و از تو پس می گیریم که هرگز فراموش نکنی. اولین معلم قرآن خداون متعال است که قرآن را با همین خصوصیت به پیغمبرش اقراء کرده و فرموده است: «__سَِنُقرِئُکَ فَلا تَنْسی__» (سوره اعلی آیه 6) ما قرآن را آنطور برتو می خوانیم و از تو پس می گیریم که هرگز فراموش نکنی.
 پس از خداوند متعال، رسول اکرم (ص) اولین مقری است که مامور است قرآن را با ترتیل برای مردم بخواند ( وَ رَتِل الْقُرآنَ تَرْتِیلاً) . و آنگاه یاران و شاگردان رسول خدا (ص) ( و سرآمد همه ی ایشان ((حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام|حضرت علی علیه السلام)))؛ اولین شاگردان مکتب وحی، این وظیفه ی مهم را به عهده گرفتند و این رشته ادامه پیدا کرد و علمای قرآن که آنان را قراء ومقریان می گویند طبقه به طبقه و زنجیروار آمدند وعهده دار این امر روحانی گردیدند و هر طبقه و گروه این ودیعه الهی را از طبقه پیشین تحویل گرفت و به طبقه بعد از خود سپرد تا پس از 1400 سال با وساطت هزاران قاری و مقری، وحی آسمانی دست نخورده بماند (... و انا له لحافظون) و صحیح و سالم به دست ما برسد. پس از خداوند متعال، رسول اکرم (ص) اولین مقری است که مامور است قرآن را با ترتیل برای مردم بخواند ( وَ رَتِل الْقُرآنَ تَرْتِیلاً) . و آنگاه یاران و شاگردان رسول خدا (ص) ( و سرآمد همه ی ایشان ((حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام|حضرت علی علیه السلام)))؛ اولین شاگردان مکتب وحی، این وظیفه ی مهم را به عهده گرفتند و این رشته ادامه پیدا کرد و علمای قرآن که آنان را قراء ومقریان می گویند طبقه به طبقه و زنجیروار آمدند وعهده دار این امر روحانی گردیدند و هر طبقه و گروه این ودیعه الهی را از طبقه پیشین تحویل گرفت و به طبقه بعد از خود سپرد تا پس از 1400 سال با وساطت هزاران قاری و مقری، وحی آسمانی دست نخورده بماند (... و انا له لحافظون) و صحیح و سالم به دست ما برسد.
 در حقیقت سلسله ی قاریا ن قرآن افتخار حفظ و حراست از کلام خدا را طی قرون متوالی داشته اند. و این چه موهبت و افتخار بالایی است که نصیبشان گردیده است. در حقیقت سلسله ی قاریا ن قرآن افتخار حفظ و حراست از کلام خدا را طی قرون متوالی داشته اند. و این چه موهبت و افتخار بالایی است که نصیبشان گردیده است.
 *احکام قرائت یا __تجوید__ *احکام قرائت یا __تجوید__
 __الف__- ((قواعد علمی)) __الف__- ((قواعد علمی))
 #((حروف تهجی)) یا الفبای عربی #((حروف تهجی)) یا الفبای عربی
 ##((حروف شمسی و قمری|حروف شمسی)) ##((حروف شمسی و قمری|حروف شمسی))
 ##((حروف شمسی و قمری|حروف قمری))  ##((حروف شمسی و قمری|حروف قمری))
 ##((حروف مقطعه)) ##((حروف مقطعه))
 ##حروف والی ##حروف والی
 #((مخارج حروف)) #((مخارج حروف))
 ##((شناخت دندان ها «قرائت قرآن»| شناخت دندان ها)) ##((شناخت دندان ها «قرائت قرآن»| شناخت دندان ها))
 ###ثنایا ###ثنایا
 ###رَباعیات ###رَباعیات
 ###اَنیاب ###اَنیاب
 ###اَضراس ###اَضراس
 ###ضواحک ###ضواحک
 ###طواحن ###طواحن
 ###نواجذ ###نواجذ
 ##((مواضع دستگاه تکلم)) ##((مواضع دستگاه تکلم))
 ###حروف حلقی ###حروف حلقی
 ###حروف لهوی ###حروف لهوی
 ###حروف شجری ###حروف شجری
 ###حروف ضرسی ###حروف ضرسی
 ###حروف لثوی ###حروف لثوی
 ###حروف نطعی ###حروف نطعی
 ###حروف ذولقی ###حروف ذولقی
 ###حروف اسلی ###حروف اسلی
 ###حروف شفوی (شفهی) ###حروف شفوی (شفهی)
 #((صفات حروف)) #((صفات حروف))
 ## صفات ذاتی حروف  ## صفات ذاتی حروف
 ::||1| جَهر|خلاف (ضد) |2| هَمس:: ::||1| جَهر|خلاف (ضد) |2| هَمس::
 3| شَدَه|خلاف (ضد) |4| رَخاوه 3| شَدَه|خلاف (ضد) |4| رَخاوه
 5| استعلا| خلاف (ضد) |6| استفال 5| استعلا| خلاف (ضد) |6| استفال
 7|اطباق|خلاف (ضد) |8| انفتاح 7|اطباق|خلاف (ضد) |8| انفتاح
 ::9|اصمات|خلاف (ضد) |10|اذلاق||::
 ::9|اصمات|خلاف (ضد) |10|اذلاق||::
 ##صفات عارضی حروف ##صفات عارضی حروف
 ###صفیر ###صفیر
 ###قلقله ###قلقله
 ###لین ###لین
 ###انحراف ###انحراف
 ###تکریر ###تکریر
 ###تفشی ###تفشی
 ###استطاله ###استطاله
 
 
 __ب__- ((قواعد تجویدی)) __ب__- ((قواعد تجویدی))
 #((علامت ها «قرائت قرآن»| علامت ها)) #((علامت ها «قرائت قرآن»| علامت ها))
 #((احکام تجوید «قرائت قرآن»| احکام تجوید)) #((احکام تجوید «قرائت قرآن»| احکام تجوید))
-##((ادغام «تجوید»)) +##((ادغام «تجوید|ادغام»))
 ###انواع ادغام ###انواع ادغام
 ##((تفخیم و ترقیق)) ##((تفخیم و ترقیق))
 ##((احکام مد «قرائت قرآن»|احکام مد)) ##((احکام مد «قرائت قرآن»|احکام مد))
 ###مد متصل ###مد متصل
 ###مد منفصل ###مد منفصل
 ###مد بدل ###مد بدل
 ###مد لازم ###مد لازم
 ###مد سکون عارضی ###مد سکون عارضی
 ###مد لین ###مد لین
 ##((احکام تاء تانیث)) __ة__ ##((احکام تاء تانیث)) __ة__
 ##((احکام هاء ضمیر)) ##((احکام هاء ضمیر))
 ###اشباع ###اشباع
 ###بلااشباع ###بلااشباع
 ##((احکام لام)) ##((احکام لام))
 ##((احکام راء)) ##((احکام راء))
 ##((احکام میم ساکن)) ##((احکام میم ساکن))
 ##((احکام تنوین و نون ساکن)) ##((احکام تنوین و نون ساکن))
 ###ادغام ###ادغام
 ###اظهار ###اظهار
 ###ابدال ###ابدال
 ###اخفاء ###اخفاء
 ##((احکام غنه))  ##((احکام غنه))
 ##((احکام وقف «قرائت قرآن»|احکام وقف)) ##((احکام وقف «قرائت قرآن»|احکام وقف))
 ###علائم وقف ###علائم وقف
 ###((سکته «قرائت قرآن»|سکته)) ###((سکته «قرائت قرآن»|سکته))
 !همچنین ببینید !همچنین ببینید
 *((قرائت قرآن)) *((قرائت قرآن))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 10 مرداد 1384 [13:17 ]   9   بابک خسروشاهی      جاری 
 چهارشنبه 21 بهمن 1383 [09:30 ]   8   مرتضی حسن نیا      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [19:02 ]   7   مرتضی حسن نیا      v  c  d  s 
 دوشنبه 19 بهمن 1383 [21:11 ]   6   مرتضی حسن نیا      v  c  d  s 
 دوشنبه 19 بهمن 1383 [21:07 ]   5   مرتضی حسن نیا      v  c  d  s 
 دوشنبه 19 بهمن 1383 [21:05 ]   4   مرتضی حسن نیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 24 دی 1383 [13:28 ]   3   مرتضی حسن نیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 24 دی 1383 [13:28 ]   2   مرتضی حسن نیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 24 دی 1383 [08:03 ]   1   مرتضی حسن نیا      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..