منو
 کاربر Online
884 کاربر online
تاریخچه ی: تجوید

تفاوت با نگارش: 6

Lines: 1-87Lines: 1-87
 V{maketoc} V{maketoc}
 !مقدمه !مقدمه
 منشاء و مبداء و ریشه __علم تجوید__ قرآن همان آیات مربوط به __اقراء__ (یاد دادن قرآن به کسی و پس گرفتن از او را اقراء می گویند) و ترتیل و تلاوت و ((قرائت قرآن)) است که به مرور زمان با ذوق و سلیقه و کوشش و مجاهدت قراء و مقریان (مقری آن است که قرآن را با رعایت همه ی آداب قرائت به دیگران بیاموزد و مرتباً از آنان پس بگیرد) و به پیروی از روش قرائت قراء اولیه «((قراء سبعه))» که از زبان ((حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله| رسول خدا)) (صل الله علیه واله) ((قرآن)) را شنیده بودند به صورت علمی به نام ((علم تجوید)) یعنی علم خوب خواندن و نیکو تلاوت کردن قرآن تدوین گشت و گسترش پیدا کرد. منشاء و مبداء و ریشه __علم تجوید__ قرآن همان آیات مربوط به __اقراء__ (یاد دادن قرآن به کسی و پس گرفتن از او را اقراء می گویند) و ترتیل و تلاوت و ((قرائت قرآن)) است که به مرور زمان با ذوق و سلیقه و کوشش و مجاهدت قراء و مقریان (مقری آن است که قرآن را با رعایت همه ی آداب قرائت به دیگران بیاموزد و مرتباً از آنان پس بگیرد) و به پیروی از روش قرائت قراء اولیه «((قراء سبعه))» که از زبان ((حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله| رسول خدا)) (صل الله علیه واله) ((قرآن)) را شنیده بودند به صورت علمی به نام ((علم تجوید)) یعنی علم خوب خواندن و نیکو تلاوت کردن قرآن تدوین گشت و گسترش پیدا کرد.
 !اولین معلمان قرائت قرآن !اولین معلمان قرائت قرآن
 اولین معلم قرآن خداون متعال است که قرآن را با همین خصوصیت به پیغمبرش اقراء کرده و فرموده است: «__سَِنُقرِئُکَ فَلا تَنْسی__» (سوره اعلی آیه 6) ما قرآن را آنطور برتو می خوانیم و از تو پس می گیریم که هرگز فراموش نکنی. اولین معلم قرآن خداون متعال است که قرآن را با همین خصوصیت به پیغمبرش اقراء کرده و فرموده است: «__سَِنُقرِئُکَ فَلا تَنْسی__» (سوره اعلی آیه 6) ما قرآن را آنطور برتو می خوانیم و از تو پس می گیریم که هرگز فراموش نکنی.
-پس از خداوند متعال، رسول اکرم (ص) اولین مقری است که مامور است قرآن را با ترتیل برای مردم بخواند ( وَ رَتِل الْقُرآنَ تَرْتِیلاً) . و آنگاه یاران و شاگردان رسول خدا (ص) ( و سرآمد همه ی ایشان حضرت علی علیه السلام)؛ اولین شاگردان مکتب وحی، این وظیفه ی مهم را به عهده گرفتند و این رشته ادامه پیدا کرد و علمای قرآن که آنان را قراء ومقریان می گویند طبقه به طبقه و زنجیروار آمدند وعهده دار این امر روحانی گردیدند و هر طبقه و گروه این ودیعه الهی را از طبقه پیشین تحویل گرفت و به طبقه بعد از خود سپرد تا پس از 1400 سال با وساطت هزاران قاری و مقری، وحی آسمانی دست نخورده بماند (... و انا له لحافظون) و صحیح و سالم به دست ما برسد. +پس از خداوند متعال، رسول اکرم (ص) اولین مقری است که مامور است قرآن را با ترتیل برای مردم بخواند ( وَ رَتِل الْقُرآنَ تَرْتِیلاً) . و آنگاه یاران و شاگردان رسول خدا (ص) ( و سرآمد همه ی ایشان ((حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام|حضرت علی علیه السلام)))؛ اولین شاگردان مکتب وحی، این وظیفه ی مهم را به عهده گرفتند و این رشته ادامه پیدا کرد و علمای قرآن که آنان را قراء ومقریان می گویند طبقه به طبقه و زنجیروار آمدند وعهده دار این امر روحانی گردیدند و هر طبقه و گروه این ودیعه الهی را از طبقه پیشین تحویل گرفت و به طبقه بعد از خود سپرد تا پس از 1400 سال با وساطت هزاران قاری و مقری، وحی آسمانی دست نخورده بماند (... و انا له لحافظون) و صحیح و سالم به دست ما برسد.
 در حقیقت سلسله ی قاریا ن قرآن افتخار حفظ و حراست از کلام خدا را طی قرون متوالی داشته اند. و این چه موهبت و افتخار بالایی است که نصیبشان گردیده است. در حقیقت سلسله ی قاریا ن قرآن افتخار حفظ و حراست از کلام خدا را طی قرون متوالی داشته اند. و این چه موهبت و افتخار بالایی است که نصیبشان گردیده است.
-*احکام قرائت یا ((تجوید)) +*احکام قرائت یا __تجوید__
 __الف__- ((قواعد علمی)) __الف__- ((قواعد علمی))
 #((حروف تهجی)) یا الفبای عربی #((حروف تهجی)) یا الفبای عربی
 ##((حروف شمسی و قمری|حروف شمسی)) ##((حروف شمسی و قمری|حروف شمسی))
 ##((حروف شمسی و قمری|حروف قمری))  ##((حروف شمسی و قمری|حروف قمری))
 ##((حروف مقطعه)) ##((حروف مقطعه))
 ##حروف والی ##حروف والی
 #((مخارج حروف)) #((مخارج حروف))
 ##((شناخت دندان ها «قرائت قرآن»| شناخت دندان ها)) ##((شناخت دندان ها «قرائت قرآن»| شناخت دندان ها))
 ###ثنایا ###ثنایا
 ###رَباعیات ###رَباعیات
 ###اَنیاب ###اَنیاب
 ###اَضراس ###اَضراس
 ###ضواحک ###ضواحک
 ###طواحن ###طواحن
 ###نواجذ ###نواجذ
-##((مواضع دستگاهه تکلم)) +##((مواضع دستگاه تکلم))
 ###حروف حلقی ###حروف حلقی
 ###حروف لهوی ###حروف لهوی
 ###حروف شجری ###حروف شجری
 ###حروف ضرسی ###حروف ضرسی
 ###حروف لثوی ###حروف لثوی
 ###حروف نطعی ###حروف نطعی
 ###حروف ذولقی ###حروف ذولقی
 ###حروف اسلی ###حروف اسلی
 ###حروف شفوی (شفهی) ###حروف شفوی (شفهی)
 #((صفات حروف)) #((صفات حروف))
 ## صفات ذاتی حروف  ## صفات ذاتی حروف
-::||1| جَهر| خلاف (ضد) |2| هَمس::
3| شَدَه| خلاف (ضد) |4| رَخاوه
+::||1| جَهر|خلاف (ضد) |2| هَمس::
3| شَدَه|خلاف (ضد) |4| رَخاوه
 5| استعلا| خلاف (ضد) |6| استفال 5| استعلا| خلاف (ضد) |6| استفال
-7|اطباق |خلاف (ضد) |8| انفتاح
::9|اصمات| خلاف (ضد) |10|اذلاق||::
+7|اطباق|خلاف (ضد) |8| انفتاح
::9|اصمات|خلاف (ضد) |10|اذلاق||::
 ##صفات عارضی حروف ##صفات عارضی حروف
 ###صفیر ###صفیر
 ###قلقله ###قلقله
 ###لین ###لین
 ###انحراف ###انحراف
 ###تکریر ###تکریر
 ###تفشی ###تفشی
 ###استطاله ###استطاله
 
 
 __ب__- ((قواعد تجویدی)) __ب__- ((قواعد تجویدی))
 #((علامت ها «قرائت قرآن»| علامت ها)) #((علامت ها «قرائت قرآن»| علامت ها))
 #((احکام تجوید «قرائت قرآن»| احکام تجوید)) #((احکام تجوید «قرائت قرآن»| احکام تجوید))
-##((اکام ادغام)) +##((اغام «تجوید|ادغام»))
 ###انواع ادغام ###انواع ادغام
 ##((تفخیم و ترقیق)) ##((تفخیم و ترقیق))
 ##((احکام مد «قرائت قرآن»|احکام مد)) ##((احکام مد «قرائت قرآن»|احکام مد))
 ###مد متصل ###مد متصل
 ###مد منفصل ###مد منفصل
 ###مد بدل ###مد بدل
 ###مد لازم ###مد لازم
 ###مد سکون عارضی ###مد سکون عارضی
 ###مد لین ###مد لین
 ##((احکام تاء تانیث)) __ة__ ##((احکام تاء تانیث)) __ة__
 ##((احکام هاء ضمیر)) ##((احکام هاء ضمیر))
 ###اشباع ###اشباع
 ###بلااشباع ###بلااشباع
 ##((احکام لام)) ##((احکام لام))
 ##((احکام راء)) ##((احکام راء))
 ##((احکام میم ساکن)) ##((احکام میم ساکن))
 ##((احکام تنوین و نون ساکن)) ##((احکام تنوین و نون ساکن))
 ###ادغام ###ادغام
 ###اظهار ###اظهار
 ###ابدال ###ابدال
 ###اخفاء ###اخفاء
 ##((احکام غنه))  ##((احکام غنه))
 ##((احکام وقف «قرائت قرآن»|احکام وقف)) ##((احکام وقف «قرائت قرآن»|احکام وقف))
 ###علائم وقف ###علائم وقف
 ###((سکته «قرائت قرآن»|سکته)) ###((سکته «قرائت قرآن»|سکته))
 !همچنین ببینید !همچنین ببینید
 *((قرائت قرآن)) *((قرائت قرآن))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 10 مرداد 1384 [13:17 ]   9   بابک خسروشاهی      جاری 
 چهارشنبه 21 بهمن 1383 [09:30 ]   8   مرتضی حسن نیا      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [19:02 ]   7   مرتضی حسن نیا      v  c  d  s 
 دوشنبه 19 بهمن 1383 [21:11 ]   6   مرتضی حسن نیا      v  c  d  s 
 دوشنبه 19 بهمن 1383 [21:07 ]   5   مرتضی حسن نیا      v  c  d  s 
 دوشنبه 19 بهمن 1383 [21:05 ]   4   مرتضی حسن نیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 24 دی 1383 [13:28 ]   3   مرتضی حسن نیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 24 دی 1383 [13:28 ]   2   مرتضی حسن نیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 24 دی 1383 [08:03 ]   1   مرتضی حسن نیا      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..