منو
 صفحه های تصادفی
شاه صفى،و دیگر جانشین شاه عباس
سجده های حضرت سجاد علیه السلام
تنگی نفس
دستور منصور برای آتش زدن خانه امام صادق علیه السلام
فهرست گلها
زعفران کار
Calcium oxide
بهترین سایتهای پزشکی
نوبیوم
نواحی تکراری
 کاربر Online
909 کاربر online
تاریخچه ی: تجوید

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-19Lines: 1-87
 +V{maketoc}
 !مقدمه !مقدمه
-منشاء و مبداء و ریشه علم تجوید قرآن همان آیات مربوط به __اقراء__ (یاد دادن قرآن به کسی و پس گرفتن از او را اقراء می گویند) و ترتیل و تلاوت و ((قرائت قرآن)) است که به مرور زمان با ذوق و سلیقه و کوشش و مجاهدت قراء و مقریان (مقری آن است که قرآن را با رعایت همه ی آداب قرائت به دیگران بیاموزد و مرتباً از آنان پس بگیرد) و به پیروی از روش قرائت قراء اولیه «((قراء سبعه))» که از زبان ((حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله| رسول خدا)) (صل الله علیه واله) ((قرآن)) را شنیده بودند به صورت علمی به نام ((علم تجوید)) یعنی علم خوب خواندن و نیکو تلاوت کردن قرآن تدوین گشت و گسترش پیدا کرد. +منشاء و مبداء و ریشه __علم تجوید__ قرآن همان آیات مربوط به __اقراء__ (یاد دادن قرآن به کسی و پس گرفتن از او را اقراء می گویند) و ترتیل و تلاوت و ((قرائت قرآن)) است که به مرور زمان با ذوق و سلیقه و کوشش و مجاهدت قراء و مقریان (مقری آن است که قرآن را با رعایت همه ی آداب قرائت به دیگران بیاموزد و مرتباً از آنان پس بگیرد) و به پیروی از روش قرائت قراء اولیه «((قراء سبعه))» که از زبان ((حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله| رسول خدا)) (صل الله علیه واله) ((قرآن)) را شنیده بودند به صورت علمی به نام ((علم تجوید)) یعنی علم خوب خواندن و نیکو تلاوت کردن قرآن تدوین گشت و گسترش پیدا کرد.
 !اولین معلمان قرائت قرآن !اولین معلمان قرائت قرآن
 اولین معلم قرآن خداون متعال است که قرآن را با همین خصوصیت به پیغمبرش اقراء کرده و فرموده است: «__سَِنُقرِئُکَ فَلا تَنْسی__» (سوره اعلی آیه 6) ما قرآن را آنطور برتو می خوانیم و از تو پس می گیریم که هرگز فراموش نکنی. اولین معلم قرآن خداون متعال است که قرآن را با همین خصوصیت به پیغمبرش اقراء کرده و فرموده است: «__سَِنُقرِئُکَ فَلا تَنْسی__» (سوره اعلی آیه 6) ما قرآن را آنطور برتو می خوانیم و از تو پس می گیریم که هرگز فراموش نکنی.
-پس از خداوند متعال، رسول اکرم (ص) اولین مقری است که مامور است قرآن را با ترتیل برای مردم بخواند ( وَ رَتِل الْقُرآنَ تَرْتِیلاً) . و آنگاه یاران و شاگردان رسول خدا (ص) ( و سرآمد همه ی ایشان حضرت علی علیه السلام)؛ اولین شاگردان مکتب وحی، این وظیفه ی مهم را به عهده گرفتند و این رشته ادامه پیدا کرد و علمای قرآن که آنان را قراء ومقریان می گویند طبقه به طبقه و زنجیروار آمدند وعهده دار این امر روحانی گردیدند و هر طبقه و گروه این ودیعه الهی را از طبقه پیشین تحویل گرفت و به طبقه بعد از خود سپرد تا پس از 1400 سال با وساطت هزاران قاری و مقری، وحی آسمانی دست نخورده بماند (... و انا له لحافظون) و صحیح و سالم به دست ما برسد. +پس از خداوند متعال، رسول اکرم (ص) اولین مقری است که مامور است قرآن را با ترتیل برای مردم بخواند ( وَ رَتِل الْقُرآنَ تَرْتِیلاً) . و آنگاه یاران و شاگردان رسول خدا (ص) ( و سرآمد همه ی ایشان ((حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام|حضرت علی علیه السلام)))؛ اولین شاگردان مکتب وحی، این وظیفه ی مهم را به عهده گرفتند و این رشته ادامه پیدا کرد و علمای قرآن که آنان را قراء ومقریان می گویند طبقه به طبقه و زنجیروار آمدند وعهده دار این امر روحانی گردیدند و هر طبقه و گروه این ودیعه الهی را از طبقه پیشین تحویل گرفت و به طبقه بعد از خود سپرد تا پس از 1400 سال با وساطت هزاران قاری و مقری، وحی آسمانی دست نخورده بماند (... و انا له لحافظون) و صحیح و سالم به دست ما برسد.
 در حقیقت سلسله ی قاریا ن قرآن افتخار حفظ و حراست از کلام خدا را طی قرون متوالی داشته اند. و این چه موهبت و افتخار بالایی است که نصیبشان گردیده است. در حقیقت سلسله ی قاریا ن قرآن افتخار حفظ و حراست از کلام خدا را طی قرون متوالی داشته اند. و این چه موهبت و افتخار بالایی است که نصیبشان گردیده است.
 +*احکام قرائت یا __تجوید__
 +__الف__- ((قواعد علمی))
 +#((حروف تهجی)) یا الفبای عربی
 +##((حروف شمسی و قمری|حروف شمسی))
 +##((حروف شمسی و قمری|حروف قمری))
 +##((حروف مقطعه))
 +##حروف والی
 +#((مخارج حروف))
 +##((شناخت دندان ها «قرائت قرآن»| شناخت دندان ها))
 +###ثنایا
 +###رَباعیات
 +###اَنیاب
 +###اَضراس
 +###ضواحک
 +###طواحن
 +###نواجذ
 +##((مواضع دستگاه تکلم))
 +###حروف حلقی
 +###حروف لهوی
 +###حروف شجری
 +###حروف ضرسی
 +###حروف لثوی
 +###حروف نطعی
 +###حروف ذولقی
 +###حروف اسلی
 +###حروف شفوی (شفهی)
 +#((صفات حروف))
 +## صفات ذاتی حروف
 +::||1| جَهر|خلاف (ضد) |2| هَمس::
 +3| شَدَه|خلاف (ضد) |4| رَخاوه
 +5| استعلا| خلاف (ضد) |6| استفال
 +7|اطباق|خلاف (ضد) |8| انفتاح
 +::9|اصمات|خلاف (ضد) |10|اذلاق||::
 +##صفات عارضی حروف
 +###صفیر
 +###قلقله
 +###لین
 +###انحراف
 +###تکریر
 +###تفشی
 +###استطاله
 +
 +__ب__- ((قواعد تجویدی))
 +#((علامت ها «قرائت قرآن»| علامت ها))
 +#((احکام تجوید «قرائت قرآن»| احکام تجوید))
 +##((ادغام «تجوید|ادغام»))
 +###انواع ادغام
 +##((تفخیم و ترقیق))
 +##((احکام مد «قرائت قرآن»|احکام مد))
 +###مد متصل
 +###مد منفصل
 +###مد بدل
 +###مد لازم
 +###مد سکون عارضی
 +###مد لین
 +##((احکام تاء تانیث)) __ة__
 +##((احکام هاء ضمیر))
 +###اشباع
 +###بلااشباع
 +##((احکام لام))
 +##((احکام راء))
 +##((احکام میم ساکن))
 +##((احکام تنوین و نون ساکن))
 +###ادغام
 +###اظهار
 +###ابدال
 +###اخفاء
 +##((احکام غنه))
 +##((احکام وقف «قرائت قرآن»|احکام وقف))
 +###علائم وقف
 +###((سکته «قرائت قرآن»|سکته))
 +!همچنین ببینید
 +*((قرائت قرآن))
-# ((قواعد علمی «قرائت قرآن»| قواعد علمی)) 
-## ((شناخت دندان ها «قرائت قرآن»| شناخت دندان ها)) 
-##((مخارج حروف «قرائت قرآن»| مخارج حروف)) 
-## ((صفات حروف «قرائت قرآن»| صفات حروف)) 
-#((قواعد تجویدی)) 
-##حروف تهجی یا ((الفبای عربی)) 
-##((علامت ها «قرائت قرآن»| علامت ها)) 
-##((احکام تجوید «قرائت قرآن»| احکام تجوید)) 

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 10 مرداد 1384 [13:17 ]   9   بابک خسروشاهی      جاری 
 چهارشنبه 21 بهمن 1383 [09:30 ]   8   مرتضی حسن نیا      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [19:02 ]   7   مرتضی حسن نیا      v  c  d  s 
 دوشنبه 19 بهمن 1383 [21:11 ]   6   مرتضی حسن نیا      v  c  d  s 
 دوشنبه 19 بهمن 1383 [21:07 ]   5   مرتضی حسن نیا      v  c  d  s 
 دوشنبه 19 بهمن 1383 [21:05 ]   4   مرتضی حسن نیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 24 دی 1383 [13:28 ]   3   مرتضی حسن نیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 24 دی 1383 [13:28 ]   2   مرتضی حسن نیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 24 دی 1383 [08:03 ]   1   مرتضی حسن نیا      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..