منو
 صفحه های تصادفی
امام حسین علیه السلام و ارسال نامه برای کوفیان
کعب بن زهیر
سرقت
مدیر عامل
ایلیوشین
بحث:در کار ساختمان مسجد مدینه
قدم و دو
نکاتی درباره سطوح شیبدار
حسنین از زبان طرماح
عناوین مرتبط با منطق
 کاربر Online
982 کاربر online
تاریخچه ی: تترائدریت

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-68Lines: 1-68
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/Adular.jpg} +{picture=Adular.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
-تترادیمیت - تجمع متبلور با بلورهای تا 3 میلی متر روی یک متن توف آندزیتی +تترادیمیت - تجمع متبلور با بلورهای
تا 3 میلی متر روی یک متن توف آندزیتی
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::تترادیمیت (Tetradymite)::__ ||__::تترادیمیت (Tetradymite)::__
 ::Bi2Te2S:: ::Bi2Te2S::
-تری کلینیک|__::سیستم ((تبلور))::__
::سولفور::|__::((رده بندی))::__
کامل - مطابق باسطح /0001/|__::((رخ))::__
::فلزی::|__::((جلا))::__
+::((تری کلینیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
::((سولفور))::|__::((رده بندی))::__
::/کامل - مطابق باسطح /0001::|__::((رخ))::__
::((فلز))ی::|__::((جلا))::__
 |__::شکستگی::__ |__::شکستگی::__
 |__::((شفافیت))::__ |__::((شفافیت))::__
 |__::نوع ((سختی))::__ |__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
-|__::اشکال ظاهری::__
::تریاَ کمیب ; ((سویس)) ، ((اطریش)) ، ((فرانه)) ، ((رومانی)) ، ((کیک))::|__::((ژیزمان))::__
:: قلیهای الکالن ((هنیم|HF)) مول در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
|__::ترکیب شیمیایی::__
|__::رنگ ((کانی))::__
|__::((رنگ)) اثر خط ::__
+::((بلور))- ((اگرگات)) دانه ای - توده ای::|__::اشکال ظاهری::__
::روا ; ((آلمان)) شرقی و ربی ، ((چک و اسلوکی)) ، ((اطریش)) ، ((بریتانیی کر ))و ((ریه))::|__::((ژیزمان))::__
::HNO3 ل ن در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::Cu=48.42% As=19.02% S=32.56% همراه با Fe,Sb,Zn::|__::ترکیب شیمیایی::__
::خاکستری روشن - سیاه::|__::رنگ ((کانی))::__
::سیاه::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
 |__::تشابه کانی شناسی::__ |__::تشابه کانی شناسی::__
-::((کلریت))، ((یتانیت)) ،((یت))،((کوارتز))::|__::((پاراژنز))::__ +::((اسفالریت))،((کلکوپیریت))،((تنانتیت))،((یدریت))،((ییت))،((کوارتز)) و غیره::|__::((پاراژنز))::__
 ::((هیدروترمال))::|__::منشا تشکیل::__ ::((هیدروترمال))::|__::منشا تشکیل::__
-::((منور))های ل یادار::|__::شکل ((بلور))ها::__ +::((ترائدر)) - به ن ((کتادر))::|__::شکل ((بلور))ها::__
 |__::((کاربرد))::__ |__::((کاربرد))::__
-::((ویس))::|__::محل پیدایش::__
::.وا ((فییک))ی و ((شیمی))یی آن یه ((ارتز)) است::|__::سایر مشخصات::__
::. ((اری)) گرفته شده است Adula از نام ((کوه))::|__::((وجه تسمیه))::__||
+::((ومنی))::|__::محل پیدایش::__
::.ای شکتگی نا است::|__::سایر مشخصات::__
::. نام کل بلوره گرفته شده است::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
-ــ|ــ|ــ|ــ|| +3|4|4.6|5.2||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 05 مرداد 1384 [12:09 ]   3   فاطمه عیوضی      جاری 
 چهارشنبه 05 مرداد 1384 [11:53 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 05 مرداد 1384 [11:28 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..