منو
 کاربر Online
705 کاربر online
تاریخچه ی: تب‌ دره‌

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-62Lines: 1-66
 V{maketoc} V{maketoc}
 !توضیح‌ کلی‌  !توضیح‌ کلی‌
 تب‌ دره‌ عبارت‌ است‌ از یک‌ عفونت‌ ریوی‌ توسط‌ قارچی‌ که‌ ((هاگ))‌های‌ آن‌ در خاک‌ یافت‌ می‌شوند. تب‌ دره‌ از فرد به‌ فرد سرایت‌ نمی‌کند. تمام‌ گروه‌های‌ سنی‌ را مبتلا می‌کند.  تب‌ دره‌ عبارت‌ است‌ از یک‌ عفونت‌ ریوی‌ توسط‌ قارچی‌ که‌ ((هاگ))‌های‌ آن‌ در خاک‌ یافت‌ می‌شوند. تب‌ دره‌ از فرد به‌ فرد سرایت‌ نمی‌کند. تمام‌ گروه‌های‌ سنی‌ را مبتلا می‌کند.
 !علایم‌ شایع‌  !علایم‌ شایع‌
 عفونت‌ معمولاً چنان‌ خفیف‌ است‌ که‌ علامتی‌ ایجاد نمی‌کند. در موارد کمی‌ علایم‌ ممکن‌ است‌ کاملاً شدید باشند. این‌ علایم‌ عبارتند از:  عفونت‌ معمولاً چنان‌ خفیف‌ است‌ که‌ علامتی‌ ایجاد نمی‌کند. در موارد کمی‌ علایم‌ ممکن‌ است‌ کاملاً شدید باشند. این‌ علایم‌ عبارتند از:
 *((سرفه‌)) *((سرفه‌))
 *گلودرد  *گلودرد
 *((تب‌)) و لرز  *((تب‌)) و لرز
 *درد قفسه‌ سینه‌  *درد قفسه‌ سینه‌
 *سردرد  *سردرد
 *درد عضلات‌ و مفاصل‌  *درد عضلات‌ و مفاصل‌
 *((تنگی‌ نفس‌))  *((تنگی‌ نفس‌))
 *((بثور پوستی‌)) *((بثور پوستی‌))
 *احساس‌ ناخوشی‌ کلی‌  *احساس‌ ناخوشی‌ کلی‌
-*((افسردگ)) +*((افسردگی))
 *تعریق‌ شبانه‌  *تعریق‌ شبانه‌
 *کاهش‌ وزن‌  *کاهش‌ وزن‌
 *سفتی‌ گردن‌ (گاهی‌)  *سفتی‌ گردن‌ (گاهی‌)
 !علل‌  !علل‌
 عفونت‌ توسط‌ قارچ‌ ((کوکسیدیودس‌ ایمیتیس))‌ که‌ در خاک‌ به‌ویژه‌ خاک‌ نقب‌های‌ ((جوندگان))‌ رشد می‌کند. افراد مستعد با تنفس‌ غبار حاصل‌ از چنین‌ خاکی‌ دچار عفونت‌ می‌شوند و قارچ‌ها در ریه‌ها مستقر می‌گردند. دوره‌ کمون‌ 4-1 هفته‌ پس‌ از مواجهه‌ است‌.  عفونت‌ توسط‌ قارچ‌ ((کوکسیدیودس‌ ایمیتیس))‌ که‌ در خاک‌ به‌ویژه‌ خاک‌ نقب‌های‌ ((جوندگان))‌ رشد می‌کند. افراد مستعد با تنفس‌ غبار حاصل‌ از چنین‌ خاکی‌ دچار عفونت‌ می‌شوند و قارچ‌ها در ریه‌ها مستقر می‌گردند. دوره‌ کمون‌ 4-1 هفته‌ پس‌ از مواجهه‌ است‌.
 !عوامل‌ افزایش‌دهنده‌ خطر  !عوامل‌ افزایش‌دهنده‌ خطر
 *مواجهه‌ شغلی‌ یا محیطی‌ با غبار مثلاً در مکان‌های‌ ساخت‌وساز  *مواجهه‌ شغلی‌ یا محیطی‌ با غبار مثلاً در مکان‌های‌ ساخت‌وساز
 *بیماری‌ که‌ مقاومت‌ را کاهش‌ داده‌ باشد به‌ویژه‌ ((اورمی‌))، ((دیابت‌ شیرین‌))، بیماری‌ ریوی‌ مزمن‌، ((سل))‌، ((ایدز))، ((بیماری‌ هوچکین‌))، ((لوسمی‌)) یا سوختگی‌های‌ شدید  *بیماری‌ که‌ مقاومت‌ را کاهش‌ داده‌ باشد به‌ویژه‌ ((اورمی‌))، ((دیابت‌ شیرین‌))، بیماری‌ ریوی‌ مزمن‌، ((سل))‌، ((ایدز))، ((بیماری‌ هوچکین‌))، ((لوسمی‌)) یا سوختگی‌های‌ شدید
 *استفاده‌ از داروهای‌ سرکوبگر ایمنی‌. داروهای‌ ((کورتیزونی))‌ یا ((آنتی‌متابولیت‌))ها *استفاده‌ از داروهای‌ سرکوبگر ایمنی‌. داروهای‌ ((کورتیزونی))‌ یا ((آنتی‌متابولیت‌))ها
 !پیشگیری‌  !پیشگیری‌
 در حال‌ حاضر قابل‌ پیشگیری‌ نیست‌.  در حال‌ حاضر قابل‌ پیشگیری‌ نیست‌.
 !عواقب‌ مورد انتظار  !عواقب‌ مورد انتظار
 بهبود خود به‌ خودی‌ ظرف‌ 6-3 هفته‌. بیشتر افراد 6-3 هفته‌ پس‌ از محو علایم‌ عفونت‌، ناخوش‌ باقی‌ می‌مانند. داروهای‌ ضد قارچ‌ برای‌ افراد دچار عفونت‌ شدید و گسترده‌ نگه‌ داشته‌ می‌شود که‌ در این‌ موارد نجات‌دهنده‌ زندگی‌ هستند.  بهبود خود به‌ خودی‌ ظرف‌ 6-3 هفته‌. بیشتر افراد 6-3 هفته‌ پس‌ از محو علایم‌ عفونت‌، ناخوش‌ باقی‌ می‌مانند. داروهای‌ ضد قارچ‌ برای‌ افراد دچار عفونت‌ شدید و گسترده‌ نگه‌ داشته‌ می‌شود که‌ در این‌ موارد نجات‌دهنده‌ زندگی‌ هستند.
 !عوارض‌ احتمالی‌  !عوارض‌ احتمالی‌
 گسترش‌ عفونت‌ در سراسر بدن‌ و بیماری‌ شدید به‌ویژه‌ در مغز یا غشاهای‌ پوشاننده‌ مغز  گسترش‌ عفونت‌ در سراسر بدن‌ و بیماری‌ شدید به‌ویژه‌ در مغز یا غشاهای‌ پوشاننده‌ مغز
 عوامل‌ ((ژنتیک‌)). بیماران‌ سیاه‌پوست‌ به‌ احتمال‌ بیشتری‌ دچار عوارض‌ شدید حاصل‌ از تب‌ دره‌ می‌شوند.  عوامل‌ ((ژنتیک‌)). بیماران‌ سیاه‌پوست‌ به‌ احتمال‌ بیشتری‌ دچار عوارض‌ شدید حاصل‌ از تب‌ دره‌ می‌شوند.
 !درمان‌  !درمان‌
   
 !اصول‌ کلی‌  !اصول‌ کلی‌
 آزمون‌های‌ تشخیصی‌ می‌توانند شامل‌ آزمون‌ پوستی‌، بررسی‌های‌ آزمایشگاهی‌ خون‌، کشت‌ خلط‌ و ((رادیوگرافی))‌ قفسه‌ سینه‌ باشند. در صورت‌ شک‌ تشخیصی‌، آزمون‌های‌ اضافی‌ می‌توانند شامل‌ ((برونکوسکوپی))‌ و((بیوپسی))‌ از ((پوست‌))، ((ریه))‌، ((کبد)) یا استخوان‌ باشند.  آزمون‌های‌ تشخیصی‌ می‌توانند شامل‌ آزمون‌ پوستی‌، بررسی‌های‌ آزمایشگاهی‌ خون‌، کشت‌ خلط‌ و ((رادیوگرافی))‌ قفسه‌ سینه‌ باشند. در صورت‌ شک‌ تشخیصی‌، آزمون‌های‌ اضافی‌ می‌توانند شامل‌ ((برونکوسکوپی))‌ و((بیوپسی))‌ از ((پوست‌))، ((ریه))‌، ((کبد)) یا استخوان‌ باشند.
 درمان‌ معمولاً شامل‌ مراقبت‌ حمایتی‌ در منزل‌ است‌. بستری‌ شدن‌ در بیمارستان‌ تنها برای‌ موارد شدید لازم‌ است‌.  درمان‌ معمولاً شامل‌ مراقبت‌ حمایتی‌ در منزل‌ است‌. بستری‌ شدن‌ در بیمارستان‌ تنها برای‌ موارد شدید لازم‌ است‌.
 از مرطوب‌کننده‌ ((اولتراسونیک‌)) بدون‌ داروی‌ اضافی‌ استفاده‌ کنید تا رطوبت‌ را افزایش‌ داده‌، به‌ تسکین‌ ((سرفه))‌ و گلودرد کمک‌ کند. هر روز مرطوب‌کننده‌ را تمیز کنید.  از مرطوب‌کننده‌ ((اولتراسونیک‌)) بدون‌ داروی‌ اضافی‌ استفاده‌ کنید تا رطوبت‌ را افزایش‌ داده‌، به‌ تسکین‌ ((سرفه))‌ و گلودرد کمک‌ کند. هر روز مرطوب‌کننده‌ را تمیز کنید.
 هر روز وزن‌ خود را در نموداری‌ ثبت‌ کنید.  هر روز وزن‌ خود را در نموداری‌ ثبت‌ کنید.
 !داروها  !داروها
 معمولاً برای‌ درمان‌ دارو لازم‌ نیست‌. البته‌ در صورت‌ نیاز می‌توانید برای‌ درد از داروهای‌ ضد التهاب‌ ((غیراستروئیدی‌)) و برای‌ سرفه‌ از ضد سرفه‌ها استفاده‌ کنید.  معمولاً برای‌ درمان‌ دارو لازم‌ نیست‌. البته‌ در صورت‌ نیاز می‌توانید برای‌ درد از داروهای‌ ضد التهاب‌ ((غیراستروئیدی‌)) و برای‌ سرفه‌ از ضد سرفه‌ها استفاده‌ کنید.
 برای‌ عفونت‌ منتشر (گسترش‌ به‌ خارج‌ از ((ریه)) ‌) و بیماران‌ خاص‌ (نوزادان‌، بیماران‌ مبتلا به‌ پنومونی‌ یا نقص‌ ایمنی‌ مادرزادی‌ یا اکتسابی‌ توأم‌، ((دیابت‌)) یا بارداری‌) باید ((کتوکونازول))‌، ((فلوکونازول‌)) یا ((آمفوتریسین‌ـب‌)) تجویز گردد.  برای‌ عفونت‌ منتشر (گسترش‌ به‌ خارج‌ از ((ریه)) ‌) و بیماران‌ خاص‌ (نوزادان‌، بیماران‌ مبتلا به‌ پنومونی‌ یا نقص‌ ایمنی‌ مادرزادی‌ یا اکتسابی‌ توأم‌، ((دیابت‌)) یا بارداری‌) باید ((کتوکونازول))‌، ((فلوکونازول‌)) یا ((آمفوتریسین‌ـب‌)) تجویز گردد.
 !فعالیت‌  !فعالیت‌
 تا حد توان‌ خود فعالیت‌ کنید. بیشتر استراحت‌ کنید.  تا حد توان‌ خود فعالیت‌ کنید. بیشتر استراحت‌ کنید.
 !رژیم‌ غذایی‌  !رژیم‌ غذایی‌
 رژیم‌ غذایی‌ خاصی‌ ندارد.  رژیم‌ غذایی‌ خاصی‌ ندارد.
 !در این‌ شرایط‌ به‌ پزشک‌ خود مراجعه‌ نمایید  !در این‌ شرایط‌ به‌ پزشک‌ خود مراجعه‌ نمایید
 اگر خود یا عضوی‌ از خانواده‌تان‌ علایم‌ تب‌ دره‌ را داشته‌ باشید.  اگر خود یا عضوی‌ از خانواده‌تان‌ علایم‌ تب‌ دره‌ را داشته‌ باشید.
-اگر در طول‌ درمان‌ موارد زیر رخ‌ دهند: ـ تداوم‌ کاهش‌ وزن‌ ـ ((تب))‌ ـ ((اسهال))‌ غیرقابل‌ کنترل‌ ـ سفتی‌ گردن‌ همراه‌ با سردرد +اگر در طول‌ درمان‌ موارد زیر رخ‌ دهند: /> />*تداوم‌ کاهش‌ وزن‌ />*((تب))‌ />*((اسهال))‌ غیرقابل‌ کنترل‌ />*سفتی‌ گردن‌ همراه‌ با سردرد
   
-  

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 15 فروردین 1384 [12:14 ]   7   فاطمه عیوضی      جاری 
 دوشنبه 15 فروردین 1384 [09:11 ]   6   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 15 فروردین 1384 [09:09 ]   5   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [08:43 ]   4   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [08:41 ]   3   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [08:39 ]   2   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [08:33 ]   1   پریسا احمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..