منو
 کاربر Online
785 کاربر online
تاریخچه ی: تبخیر

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-22Lines: 1-30
 !دید کلی !دید کلی
-*چرا شناگری که از ((آب)) خارج می‌شود، احساس سرما می‌کند؟ ((دمای بدن)) انسان چگونه تنظیم می‌شود؟
*چگونه آب در داخل ((کوزه سفالی)) خنک می‌گردد؟ اساس کار وسائل خنک کننده بر چه اصلی استوار است؟
+*چرا شناگری که از ((آب)) خارج می‌شود، احساس سرما می‌کند؟
*
((دمای بدن)) انسان چگونه تنظیم می‌شود؟
*چگونه آب در داخل ((کوزه سفالی)) خنک می‌گردد؟
*
اساس کار ((سیستمهای سرمازا|وسائل خنک کننده)) بر چه اصلی استوار است؟
 !((انرژی جنبشی)) مولکولهای ((مایع)) در تبخیر !((انرژی جنبشی)) مولکولهای ((مایع)) در تبخیر
-انرژی جنبشی مولکول معینی از یک مایع ، ضمن برخورد با سایر مولکولهای پیوسته تغییر می‌کند. ولی در لحظه‌ای معین ، تعدادی ازمولکولهای یک مجموعه مولکول ، دارای انرژی نسبتا زیاد و تعدادی دارای انرژی نسبتا کم هستند. مولکولهای که انرژی جنبشی آنها به قدر کافی زیاد است می‌توانند بر نیروهای جاذبه مولکولهای اطراف خود غلبه کنند. این مولکولها می‌توانند از سطح ((مایع)) فرار کنند و به فاز ((گاز)) وارد شوند به شرط آنکه نزدیک به سطح مایع و در جهت مناسب در حرکت باشند. +انرژی جنبشی مولکول معینی از یک مایع ، ضمن برخورد با سایر مولکولهای پیوسته تغییر می‌کند. ولی در لحظه‌ای معین ، تعدادی ازمولکولهای یک مجموعه ، تعدادی مولکول دارای انرژی نسبتا زیاد و تعدادی دارای انرژی نسبتا کم هستند. مولکولهای که انرژی جنبشی آنها به قدر کافی زیاد است می‌توانند بر ((نیروی واندروالسی|نیروهای جاذبه مولکولهای)) اطراف خود غلبه کنند. این مولکولها می‌توانند از سطح ((مایع)) فرار کنند و به فاز ((گاز)) وارد شوند به شرط آنکه نزدیک به سطح مایع و در جهت مناسب در حرکت باشند.
-این مولکولها در حین فرار از مایع ، بخشی از ((انرژی)) خود را برای مقابله با نیروهای جاذبه مصرف می‌کنند. فرار تعدادی از مولکولهای با انرژی زیاد از مایع سبب می‌شود که ((انرژی جنبشی)) متوسط مولکولهای باقی مانده در مایع کاهش یابد و از دمای مایع کاسته شود. وقتی که مایعی از یک ظرف سرباز تبخیر می‌شود، انتقال گرما از محیط به مایع صورت می‌گیرد و در نتیجه ، دمای مایع ثابت می‌ماند و به این ترتیب ، ذخیره مولکول‌های پر انرژی تامیین می‌شود و این فرایند تا تبخیر تمام مایع ادامه می‌یابد.
!آنتالپی تبخیر مولی
مقدار کل گرمای لازم برای تبخیر یک مول از مایع در دمای معین ، آنتالپی تبخیر مولی آن مایع نامیده می‌شود.
!اثر ((دما)) بر تبخی
با افزایش دما بر مایع سرعت تبخیر زیاد می‌شود. وقتی دما افزایش می‌یابد، انرژی جنبشی متوسط مولکول‌ها زیاد می‌شود و تعداد مولکول‌های با ((انرژی)) کافی برای فرار به فاز گازی افزایش می‌یابد.
+این مولکولها در حین فرار از مایع ، بخشی از ((انرژی)) خود را برای مقابله با نیروهای جاذبه مصرف می‌کنند. فرار تعدادی از مولکولهای با انرژی زیاد از مایع سبب می‌شود که ((انرژی جنبشی)) متوسط مولکولهای باقی مانده در مایع کاهش یابد و از دمای مایع کاسته شود. وقتی که مایعی از یک ظرف سرباز تبخیر می‌شود، ((انتقال گرما)) از محیط به مایع صورت می‌گیرد و در نتیجه ، دمای مایع ثابت می‌ماند و به این ترتیب ، ذخیره مولکول‌های پر انرژی تامین می‌شود و این فرایند تا تبخیر تمام مایع ادامه می‌یابد.
!((آنتالپی تبخیر مولی))
مقدار کل گرمای لازم برای تبخیر یک ((مول)) از مایع در دمای معین ، آنتالپی تبخیر مولی آن مایع نامیده می‌شود.
!اثر ((دما)) بر تبخیر
با افزایش دمای مایع سرعت تبخیر زیاد می‌شود. وقتی دما افزایش می‌یابد، انرژی جنبشی متوسط مولکول‌ها زیاد می‌شود و تعداد مولکول‌های با ((انرژی)) کافی برای ((حرکت ویسکوزی|فرار به فاز گازی)) افزایش می‌یابد.
 !از کاربردهای تبخیر !از کاربردهای تبخیر
-*__تنظیم دمای بدن:__ تنظیم ((دمای بدن)) ، تا حدودی، بر اثر ((عرق)) در ((پوست)) صورت می‌گیرد.
*ساخت وسائل خنک کننده گوناگون با استفاده از ((ا تبخیر))
* ((کوزه سفالی)) بدون لعاب که برای خنک نگه داشتن آب بکار می رود. ((آب)) ، گل کوزه را سیر کرده از سطح خارجی آن بخار می‌شود. با این عمل ، آب باقی مانده در کوزه خنک می‌گردد.
+*__تنظیم دمای بدن:__
((تنظیم دمای بدن با تبخیر|
تنظیم دمای بدن)) ، تا حدودی، بر اثر ((عرق)) در ((پوست)) صورت می‌گیرد.
*ساخت وسائل خنک کننده گوناگون با استفاده از مکانی تبخیر
* ((کوزه سفالی)) بدون ((لعابکاری|لعاب)) که برای خنک نگه داشتن آب بکار می رود. ((آب)) ، گل کوزه را سیر کرده از سطح خارجی آن بخار می‌شود. با این عمل ، آب باقیمانده در کوزه خنک می‌گردد.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((آب)) *((آب))
 +*((آنتالپی تبخیر مولی))
 +*((تقطیر))
 +*((تنظیم دمای بدن با تبخیر))
 +*((حرکت ویسکوزی))
 *((دمای بدن)) *((دمای بدن))
 +*((سیستمهای سرمازا))
 +*((عرق))
 *((گرما)) *((گرما))
 +*((لعابکاری))
 *((مایع)) *((مایع))
-*((ر))
+*((نیوی واندرالسی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 23 آبان 1383 [04:20 ]   4   حسین خادم      جاری 
 سه شنبه 19 آبان 1383 [04:01 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 آبان 1383 [08:08 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [11:48 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..