منو
 کاربر Online
540 کاربر online
تاریخچه ی: تایمر مونواستابل

V{maketoc}

در زیر با چند مدار ساده در رابطه با تایمر ها آشنا می شوید.اولین مدار یک مدار مو نواستابل است.منظور از مونو استابل مداری است که به طور خودکار پالس تولید نمی کند. بلکه می بایست برای تولید پالس از جایی تحریک شود.

!مدار مونواستابل


تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 14 آذر 1384 [09:55 ]   38   جواد حمزه      جاری 
 دوشنبه 14 آذر 1384 [09:00 ]   37   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 30 مهر 1384 [05:30 ]   36   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 27 مهر 1384 [11:55 ]   35   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 10 مهر 1384 [06:53 ]   34   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 10 مهر 1384 [06:33 ]   33   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 10 مهر 1384 [06:29 ]   32   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 10 مهر 1384 [06:27 ]   31   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 09 مهر 1384 [14:10 ]   30   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 09 مهر 1384 [14:01 ]   29   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 09 مهر 1384 [13:56 ]   28   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 09 مهر 1384 [13:52 ]   27   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 09 مهر 1384 [13:46 ]   26   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 09 مهر 1384 [13:45 ]   25   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 09 مهر 1384 [13:31 ]   24   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 09 مهر 1384 [13:23 ]   23   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 09 مهر 1384 [13:20 ]   22   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 09 مهر 1384 [13:18 ]   21   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 09 مهر 1384 [13:10 ]   20   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 09 مهر 1384 [13:06 ]   19   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 09 مهر 1384 [13:06 ]   18   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 09 مهر 1384 [13:03 ]   17   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 09 مهر 1384 [12:59 ]   16   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 09 مهر 1384 [12:53 ]   15   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 09 مهر 1384 [12:47 ]   14   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 09 مهر 1384 [12:36 ]   13   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 09 مهر 1384 [12:18 ]   12   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 09 مهر 1384 [11:59 ]   11   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 09 مهر 1384 [11:51 ]   10   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 09 مهر 1384 [11:37 ]   9   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 09 مهر 1384 [11:30 ]   8   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 09 مهر 1384 [11:24 ]   7   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 09 مهر 1384 [11:19 ]   6   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 09 مهر 1384 [11:16 ]   5   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 09 مهر 1384 [11:08 ]   4   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 09 مهر 1384 [11:03 ]   3   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 09 مهر 1384 [11:00 ]   2   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 09 مهر 1384 [10:51 ]   1   جواد حمزه      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..