منو
 کاربر Online
315 کاربر online
تاریخچه ی: تامسونیت

{picture file=img/daneshnameh_up/Thomsonite.jpg}

(تامسونیت- آگرگات شعاعی (20 میلیمتر

||__::تامسونیت (Thomsonite)::__
::((نیکل|Na)) ((کلسیم|Ca))2(((آلومینیوم|Al))5 ((سیلیکن|Si))5 O20).6H2O::
::((ارترومبیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
::((سیلیکات))::|__::((رده بندی))::__
::/کامل- مطابق با سطح /010/ و ضعیف- مطابق با سطح /100::|__::((رخ))::__
::((شیشه)) ای::|__::((جلا))::__
::نامنظم::|__::شکستگی::__
::((شفاف)) - نیمه شفاف::|__::((شفافیت))::__
::ترد::|__::نوع ((سختی))::__
|__::((خاصیت مغناطیسی))::__
::((بلور))ی - ((آگرگات)) شعاعی فشرده::|__::اشکال ظاهری::__
::کمیاب ; ((آلمان)) غربی و شرقی ، ((انگلستان)) و ((ایسلند))::|__::((ژیزمان))::__
:: در حرارت شعله ذوب می شود، HCl محلول در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::Na2O=2.42% CaO=19.74% Al2O3=29.91% SiO2=35.25% H2O=12.68% ::|__::ترکیب شیمیایی::__
::سفید - زرد - متمایل به قرمز::|__::رنگ ((کانی))::__
::سفید::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
::((واکنش های شیمیایی)) و ((اشعه ایکس))::|__::تفاوت با کانی های مشابه::__
::((ناترولیت))::|__::تشابه کانی شناسی::__
::((زئولیت)) های دروغین- ((کلسیت )) و غیره::|__::((پاراژنز))::__
::((هیدروترمال)) - بعد از آتشفشانی::|__::منشا تشکیل::__
::قرصی شکل - ((منشور))ی - سری های طولی::|__::شکل ((بلور))ها::__
|__::((کاربرد))::__
::چک و اسلواکی::|__::محل پیدایش::__
|__::سایر مشخصات::__
::.گرفته شده است T.Thomson از نام کاشف ((اسکاتلند))ی آن تامسون ::|__::((وجه تسمیه))::__||


||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
5|5.5|2.3|2.4||!منبع
*[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]
تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 09 مرداد 1384 [12:55 ]   8   نفیسه ناجی      جاری 
 سه شنبه 04 مرداد 1384 [06:05 ]   7   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 03 مرداد 1384 [05:57 ]   6   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 03 مرداد 1384 [05:53 ]   5   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 03 مرداد 1384 [05:52 ]   4   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 03 مرداد 1384 [05:48 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 03 مرداد 1384 [05:44 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 03 مرداد 1384 [05:35 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..