منو
 کاربر Online
928 کاربر online
تاریخچه ی: تالاسمی

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-80Lines: 1-80
 
 
 
 
 
 
  
 ||تالاسمی نوعی __کم خونی ارثی و ژنتیکی__ است که به علت اشکال در ساخت زنجیره‌های پروتئینی ((هموگلوبین ))بوجود می‌آید.|| ||تالاسمی نوعی __کم خونی ارثی و ژنتیکی__ است که به علت اشکال در ساخت زنجیره‌های پروتئینی ((هموگلوبین ))بوجود می‌آید.||
  
 
 
 
 
 !هموگلوبین  !هموگلوبین
 هموگلوبین مولکول اصلی داخل ((گویچه‌های قرمز خون|گویچه‌های قرمز)) است که از هم و زنجیره‌های پروتئنی یا گلوبین تشکیل شده است. در هر زنجیره گلوبین یک مولکول هم وجود دارد که اکسیژن را توسط آهن خود حمل می‌کند. پس تولید هموگلوبین نیاز به به تامین ((متابولیسم آهن در بدن|آهن)) و ساخت هموگلوبین دارد. بر اساس نوع زنجیره پروتئینی چند نوع هموگلوبین وجود دارد:  هموگلوبین مولکول اصلی داخل ((گویچه‌های قرمز خون|گویچه‌های قرمز)) است که از هم و زنجیره‌های پروتئنی یا گلوبین تشکیل شده است. در هر زنجیره گلوبین یک مولکول هم وجود دارد که اکسیژن را توسط آهن خود حمل می‌کند. پس تولید هموگلوبین نیاز به به تامین ((متابولیسم آهن در بدن|آهن)) و ساخت هموگلوبین دارد. بر اساس نوع زنجیره پروتئینی چند نوع هموگلوبین وجود دارد:
 *~~navy:__هموگلوبین A__:~~ هموگلوبین طبیعی در بالغین عمدتا همولگوبین A می‌باشد که تقریبا حدود 98% از هموگلوبین جریان خون را تشکیل می‌دهد و از زنجیره 4 تایی حاوی دو زنجیره آلفا و دو زنجیره بتا ساخته می‌شود. (α2β2)  *~~navy:__هموگلوبین A__:~~ هموگلوبین طبیعی در بالغین عمدتا همولگوبین A می‌باشد که تقریبا حدود 98% از هموگلوبین جریان خون را تشکیل می‌دهد و از زنجیره 4 تایی حاوی دو زنجیره آلفا و دو زنجیره بتا ساخته می‌شود. (α2β2)
 *~~navy:__HGbA2__:~~ هموگلوبین A2 از 2 زنجیره آلفا و 2زنجیره دلتا تشکیل می‌شود.(α2δ2) که بطور طبیعی 2-1% هموگلوبین در بالغین را تشکیل می‌دهد.  *~~navy:__HGbA2__:~~ هموگلوبین A2 از 2 زنجیره آلفا و 2زنجیره دلتا تشکیل می‌شود.(α2δ2) که بطور طبیعی 2-1% هموگلوبین در بالغین را تشکیل می‌دهد.
 *~~navy:__HGbF__:~~ هموگلوبین F که هموگلوبین اصلی دوران جنینی است و کمتر از 1% هموگلوبین در بالغین را نیز شامل می‌شود،از زنجیره 4 تایی 2 تا آلفا و 2 تا گاما (α2δ2) تشکیل گردیده است و هموگلوبین های C , H و ... که در بعضی بیماریها بوجود می‌آید.  *~~navy:__HGbF__:~~ هموگلوبین F که هموگلوبین اصلی دوران جنینی است و کمتر از 1% هموگلوبین در بالغین را نیز شامل می‌شود،از زنجیره 4 تایی 2 تا آلفا و 2 تا گاما (α2δ2) تشکیل گردیده است و هموگلوبین های C , H و ... که در بعضی بیماریها بوجود می‌آید.
 برای ساخت زنجیره بتا هر فرد از هر والد خود (پدر و مادر) یک ژن سازنده این زنجیره را دریافت می‌کند و برای زنجیره‌های δ,α از هر والد 2 ژن دریافت می‌کند. و بر اساس جهش یا حذف هر کدام از این ژنها ساخت و زنجیره مربوطه مختل شده و انواع بیماری تالاسمی را خواهیم داشت.  برای ساخت زنجیره بتا هر فرد از هر والد خود (پدر و مادر) یک ژن سازنده این زنجیره را دریافت می‌کند و برای زنجیره‌های δ,α از هر والد 2 ژن دریافت می‌کند. و بر اساس جهش یا حذف هر کدام از این ژنها ساخت و زنجیره مربوطه مختل شده و انواع بیماری تالاسمی را خواهیم داشت.
 هموگلوبین نه تنها برای حمل و تحویل طبیعی اکسیژن لازم است، بلکه در شکل و اندازه و بدشکلی گلبول قرمز دخالت دارد. مقدار کل هموگلوبین خون بطور طبیعی در خانمها 2±12 و در آقایان 2±14 گرم در دسی‌لیتر می‌باشد.  هموگلوبین نه تنها برای حمل و تحویل طبیعی اکسیژن لازم است، بلکه در شکل و اندازه و بدشکلی گلبول قرمز دخالت دارد. مقدار کل هموگلوبین خون بطور طبیعی در خانمها 2±12 و در آقایان 2±14 گرم در دسی‌لیتر می‌باشد.
 +!انواع تالاسمی
 +تالاسمی به دو نوع آلفا تالاسمی و بتا تالاسمی است که خود بتا تالاسمی هم شامل ((تالاسمی ماژور)) (تالاسمی شدید) و تالاسمی مینور یا تالاسمی خفیف می‌باشد. افراد مبتلا به تالاسمی مینور در واقع ((بیماری کم خونی|کم خونی)) مشکل‌سازی ندارندریا، ولی __اگر دو فرد تالاسمی مینور با هم ازدواج کنند به احتمال 25% فرزندنشان دچار تالاسمی شدید ماژور خواهد بود و 25% فرزندشان سالم و 50% تالاسمی مینور خواهند داشت.__
 

 

 
 
 
 
  
 {picture=talamenor_03.jpg} {picture=talamenor_03.jpg}
  
 
 
 
 
-!انواع تالاسمی  
-تالاسمی به دو نوع آلفا تالاسمی و بتا تالاسمی است که خود بتا تالاسمی هم شامل ((تالاسمی ماژور)) (تالاسمی شدید) و تالاسمی مینور یا تالاسمی خفیف می‌باشد. افراد مبتلا به تالاسمی مینور در واقع ((بیماری کم خونی|کم خونی)) مشکل‌سازی ندارندریا، ولی __اگر دو فرد تالاسمی مینور با هم ازدواج کنند به احتمال 25% فرزندنشان دچار تالاسمی شدید ماژور خواهد بود و 25% فرزندشان سالم و 50% تالاسمی مینور خواهند داشت.__ 
 !تالاسمی ماژور  !تالاسمی ماژور
 تالاسمی ماژور یا آنمی کولی به علت حذف یا جهش در هر دو ژن سازنده زنجیره بتا ایجاد می‌شود و به این ترتیب یا هیچ زنجیره بتایی ساخته نمی‌شود و یا به مقدار کمی ساخته می‌شود. در نتیجه بدن کمبود این زنجیره‌ها را با ساخت زنجیره‌های آلفا جبران می‌کند که این زنجیره‌های آلفای اضافی برای گلبولهای قرمز سمی هستند و با رسوب بر روی سلولهای گلبول قرمز باعث می‌شوند که گلبولهای قرمز در ((مغز استخوان)) و در داخل ((خون)) تخریب شده و زنجیره‌های آلفا در مغز استخوان رسوب می‌کنند. از طرفی به علت خونسازی غیر موثر ، مراکز خونساز خارج مغز استخوان ، ار جمله ((کبد)) و ((طحال)) شروع به خونسازی می‌کنند و بزرگ می‌شوند.  تالاسمی ماژور یا آنمی کولی به علت حذف یا جهش در هر دو ژن سازنده زنجیره بتا ایجاد می‌شود و به این ترتیب یا هیچ زنجیره بتایی ساخته نمی‌شود و یا به مقدار کمی ساخته می‌شود. در نتیجه بدن کمبود این زنجیره‌ها را با ساخت زنجیره‌های آلفا جبران می‌کند که این زنجیره‌های آلفای اضافی برای گلبولهای قرمز سمی هستند و با رسوب بر روی سلولهای گلبول قرمز باعث می‌شوند که گلبولهای قرمز در ((مغز استخوان)) و در داخل ((خون)) تخریب شده و زنجیره‌های آلفا در مغز استخوان رسوب می‌کنند. از طرفی به علت خونسازی غیر موثر ، مراکز خونساز خارج مغز استخوان ، ار جمله ((کبد)) و ((طحال)) شروع به خونسازی می‌کنند و بزرگ می‌شوند.
 بیماری معمولا بصورت کم خونی شدید در 6 ماهه اول زندگی کودک تظاهر می‌کند و درصورت عدم شروع تزریق خون ، بافت مغز استخوان و مکانهای خونساز خارج مغز استخوان فعال و بزرگ شده و باعث بزرگی مغز استخوانها بخصوص استخوانهای پهن (صورت و جمجمه) و بزرگی کبد و طحال می‌شوند.  بیماری معمولا بصورت کم خونی شدید در 6 ماهه اول زندگی کودک تظاهر می‌کند و درصورت عدم شروع تزریق خون ، بافت مغز استخوان و مکانهای خونساز خارج مغز استخوان فعال و بزرگ شده و باعث بزرگی مغز استخوانها بخصوص استخوانهای پهن (صورت و جمجمه) و بزرگی کبد و طحال می‌شوند.
 !!علایم بیماری  !!علایم بیماری
 *کم خونی شدید طوریکه برای بقاء بیمار ((تزریق خون|تزریق مکرر خون)) لازم است.  *کم خونی شدید طوریکه برای بقاء بیمار ((تزریق خون|تزریق مکرر خون)) لازم است.
 *افزایش حجم شدید مغز استخوان بخصوص در ((اسکلت بدن|استخوانهای صورت و جمجمه)) ، چهره خاص افراد تالاسمی را ایجاد می‌کند (چهره موش خرمایی).  *افزایش حجم شدید مغز استخوان بخصوص در ((اسکلت بدن|استخوانهای صورت و جمجمه)) ، چهره خاص افراد تالاسمی را ایجاد می‌کند (چهره موش خرمایی).
 *((اختلال رشد)) دربچه‌های بزرگتر  *((اختلال رشد)) دربچه‌های بزرگتر
 *رنگ پریدگی ، زردی و گاهی پوست ممکن است به دلیل رنگ پریدگی و ((یرقان)) و رسوب ملانین به رنگ مس در آید.  *رنگ پریدگی ، زردی و گاهی پوست ممکن است به دلیل رنگ پریدگی و ((یرقان)) و رسوب ملانین به رنگ مس در آید.
 *بزرگی کبد و طحال ، در سنین بالاتر گاهی طحال به حدی بزرگ می‌شود که باعث تخریب بیشتر گلبولهای قرمز می‌شود.  *بزرگی کبد و طحال ، در سنین بالاتر گاهی طحال به حدی بزرگ می‌شود که باعث تخریب بیشتر گلبولهای قرمز می‌شود.
 *علایم ناشی از رسوب آهن در بافتهای مختلف از جمله ((پانکراس)) و قلب و ((غدد جنسی)) و ایجاد ((دیابت)) و ((نارسایی قلبی)) و تاخیر در بلوغ.  *علایم ناشی از رسوب آهن در بافتهای مختلف از جمله ((پانکراس)) و قلب و ((غدد جنسی)) و ایجاد ((دیابت)) و ((نارسایی قلبی)) و تاخیر در بلوغ.
 *استخوانها نازک شده و مستعد ((شکستگی)) می‌شوند. *استخوانها نازک شده و مستعد ((شکستگی)) می‌شوند.
 !!تشخیص  !!تشخیص
 در آزمایش خون تالاسمی ماژور ((گلبولهای قرمز خون)) کوچک و کم رنگ خواهد بود (کم خونی هیپوکروم میکروسیتر). افت شدید هموگلوبین به مقادیر کمتر از 5 گرم در دسی لیتر وجود دارد. ((بیلی روبین)) سرم به علت تخریب سلولها افزایش می‌یابد و سایر آزمایشات که لزومی برای گفتن همه آنها نیست. تشخیص قطعی با الکتروفورز هموگلوبین انجام می‌شود که در تالاسمی ماژور هموگلوبین A طبیعی ساخته نمی‌شود و 98% هموگلوبین‌ها را هموگلوبین F تشکیل می‌دهد و هموگلوبین A2 نیز تا 5% افزایش پیدا می‌کند. در آزمایش خون تالاسمی ماژور ((گلبولهای قرمز خون)) کوچک و کم رنگ خواهد بود (کم خونی هیپوکروم میکروسیتر). افت شدید هموگلوبین به مقادیر کمتر از 5 گرم در دسی لیتر وجود دارد. ((بیلی روبین)) سرم به علت تخریب سلولها افزایش می‌یابد و سایر آزمایشات که لزومی برای گفتن همه آنها نیست. تشخیص قطعی با الکتروفورز هموگلوبین انجام می‌شود که در تالاسمی ماژور هموگلوبین A طبیعی ساخته نمی‌شود و 98% هموگلوبین‌ها را هموگلوبین F تشکیل می‌دهد و هموگلوبین A2 نیز تا 5% افزایش پیدا می‌کند.
 !!عوارض  !!عوارض
 از عوارض تالاسمی یک سری از عوارض از جمله اختلال رشد و تغییر قیافه بیمار و بزرگی کبد و طحال که به علت خود بیماری است و یکسری عوارض دیگر ناشی از درمان تالاسمی است. اصلی‌ترین این عارضه ((هموسیدوز)) یا هموکروماتوز است. از عوارض تالاسمی یک سری از عوارض از جمله اختلال رشد و تغییر قیافه بیمار و بزرگی کبد و طحال که به علت خود بیماری است و یکسری عوارض دیگر ناشی از درمان تالاسمی است. اصلی‌ترین این عارضه ((هموسیدوز)) یا هموکروماتوز است.
 هموسیدروز به رسوب آهن در بافتها گفته می‌شود که نتیجه غیر قابل اجتناب تزریق طولانی مدت خون است. در هم نیم لیتر خونی که به بیمار تزریق می‌شود، حدود 200mg آهن به بافتها منتقل می‌کند که این مقدار آهن نمی‌تواند از بدن دفع شود و در بافتها رسوب می‌کند و باعث نارسایی در بافتها می‌گردد. بخصوص رسوب آهن در ((قلب)) و پانکراس و غدد ، مشکل اصلی این بیماران خواهد بود که باعث نارسایی پانکراس و دیابت ، نارسایی قلبی و نارسایی غدد جنسی و ((بیماریهای تیروئید|تیروئید)) و ... می‌شود. هموسیدروز به رسوب آهن در بافتها گفته می‌شود که نتیجه غیر قابل اجتناب تزریق طولانی مدت خون است. در هم نیم لیتر خونی که به بیمار تزریق می‌شود، حدود 200mg آهن به بافتها منتقل می‌کند که این مقدار آهن نمی‌تواند از بدن دفع شود و در بافتها رسوب می‌کند و باعث نارسایی در بافتها می‌گردد. بخصوص رسوب آهن در ((قلب)) و پانکراس و غدد ، مشکل اصلی این بیماران خواهد بود که باعث نارسایی پانکراس و دیابت ، نارسایی قلبی و نارسایی غدد جنسی و ((بیماریهای تیروئید|تیروئید)) و ... می‌شود.
 !!درمان  !!درمان
 تالاسمی شدید و درمان نشده همیشه باعث ((بیماریهای شایع دوران کودکی|مرگ در دوران کودکی)) می‌گردد. در صورت تزریق مکرر خون و حفظ سطح مناسبی از خون می‌توان طول عمر ا افزایش داد و تا حد زیادی مانع از تغییرات استخوانی و اختلال رشد گردید. پس درمان تالاسمی عبارتند از: تالاسمی شدید و درمان نشده همیشه باعث ((بیماریهای شایع دوران کودکی|مرگ در دوران کودکی)) می‌گردد. در صورت تزریق مکرر خون و حفظ سطح مناسبی از خون می‌توان طول عمر ا افزایش داد و تا حد زیادی مانع از تغییرات استخوانی و اختلال رشد گردید. پس درمان تالاسمی عبارتند از:
 *~~navy:__تزریق دراز مدت خون__:~~ هدف از تزریق خون مکرر برای بیمار حفظ هموگلوبین بیمار در سطح بالای 10 است. *~~navy:__تزریق دراز مدت خون__:~~ هدف از تزریق خون مکرر برای بیمار حفظ هموگلوبین بیمار در سطح بالای 10 است.
 *~~navy:__دفروکسامین__:~~ مشکل اصلی بیماران تالاسمی بعد از سالها ، هموسیدروز و اضافه بار آهن است، که می‌توان آن را به کمک تزریق مرتب دفروکسامین به صورت زیر جلدی یا وریدی تخفیف داد. این دارو با آهن ترکیب شده و از ادرار دفع می‌شود. ''البته مقدار زیاد این دارو ممکن است باعث واکنش پوستی در محل تزریق و یا عوارض عصبی به ویژه در ~~navy:((دستگاه بینایی|دستگاه بینایی و شنوایی))~~ شود.'' بنابراین این دارو به تنهایی برای پیشگیری دراز مدت از مسمومیت با آهن کافی نیست.  *~~navy:__دفروکسامین__:~~ مشکل اصلی بیماران تالاسمی بعد از سالها ، هموسیدروز و اضافه بار آهن است، که می‌توان آن را به کمک تزریق مرتب دفروکسامین به صورت زیر جلدی یا وریدی تخفیف داد. این دارو با آهن ترکیب شده و از ادرار دفع می‌شود. ''البته مقدار زیاد این دارو ممکن است باعث واکنش پوستی در محل تزریق و یا عوارض عصبی به ویژه در ~~navy:((دستگاه بینایی|دستگاه بینایی و شنوایی))~~ شود.'' بنابراین این دارو به تنهایی برای پیشگیری دراز مدت از مسمومیت با آهن کافی نیست.
 *~~navy:__برداشتن طحال__:~~ اگر بزرگی طحال ، نیاز به تزریق خون را بیشتر کند طحال برداشته می‌شود تا نیاز به خون کاهش یابد. *~~navy:__برداشتن طحال__:~~ اگر بزرگی طحال ، نیاز به تزریق خون را بیشتر کند طحال برداشته می‌شود تا نیاز به خون کاهش یابد.
 *~~navy:__پیوند مغز استخوان__:~~ درمان قطعی بیماری با پیوند مغز استخوان است. البته این عمل با مرگ ومیر بالایی همراه است. و در برخی بیماران نیز سلولهای تالاسمی مجددا رشد می‌کنند. *~~navy:__پیوند مغز استخوان__:~~ درمان قطعی بیماری با پیوند مغز استخوان است. البته این عمل با مرگ ومیر بالایی همراه است. و در برخی بیماران نیز سلولهای تالاسمی مجددا رشد می‌کنند.
 !!روند بیماری !!روند بیماری
 امروزه با توجه به درمانهای موجود بیماران تا 30 سالگی هم زنده می‌مانند. و اینها بچه‌هایی با رشد ناقص هستند و شایعترین علت مرگ آنها ((نارسایی قلبی)) به علت هموسیدروز و همچنین به علت تزریق خون و افزایش بار قلب می‌باشد. امروزه با توجه به درمانهای موجود بیماران تا 30 سالگی هم زنده می‌مانند. و اینها بچه‌هایی با رشد ناقص هستند و شایعترین علت مرگ آنها ((نارسایی قلبی)) به علت هموسیدروز و همچنین به علت تزریق خون و افزایش بار قلب می‌باشد.
 !تالاسمی مینور !تالاسمی مینور
 تالاسمی مینور معمولا بدون علامت بوده و __علایم بالینی واضح ندارند و بطور عمده در تست‌های چکاپ به صورت اتفاقی تشخیص داده می‌شوند.__ این افراد کم خونی مختصر (هموگلوبین بیش از 10) با سلولهای گلبول قرمز کوچک و کم رنگ (هیپوکروم میکروسیتر) دارند که معمولا مشکل‌ساز نمی‌باشد. تالاسمی مینور معمولا بدون علامت بوده و __علایم بالینی واضح ندارند و بطور عمده در تست‌های چکاپ به صورت اتفاقی تشخیص داده می‌شوند.__ این افراد کم خونی مختصر (هموگلوبین بیش از 10) با سلولهای گلبول قرمز کوچک و کم رنگ (هیپوکروم میکروسیتر) دارند که معمولا مشکل‌ساز نمی‌باشد.
 ((تالاسمی مینور)) در نتیجه اختلال یکی از دو ژن سازنده زنجیره گلوبین بتا به وجود می‌آید که این ژن ناقص یا از پدر و یا از مادر به فرد به ارث رسیده است، در نتیجه کاهش یا فقدان ساخت زنجیره بتا از یک ژن اتفاق می‌افتد و به دنبال آن هموگلوبین A2 تا حدود %8-4 افزایش می‌یابد و گاهی افزایش هموگلوبین F در حدود %1-5 دیده می‌شود.  ((تالاسمی مینور)) در نتیجه اختلال یکی از دو ژن سازنده زنجیره گلوبین بتا به وجود می‌آید که این ژن ناقص یا از پدر و یا از مادر به فرد به ارث رسیده است، در نتیجه کاهش یا فقدان ساخت زنجیره بتا از یک ژن اتفاق می‌افتد و به دنبال آن هموگلوبین A2 تا حدود %8-4 افزایش می‌یابد و گاهی افزایش هموگلوبین F در حدود %1-5 دیده می‌شود.
 ||__تنها نکته‌ای که در تالاسمی خفیف یا مینور جالب توجه است، این است که این افراد موقع ازدواج نباید با یک فرد شبیه خود (تالاسمی مینور) ازدواج کنند.__|| ||__تنها نکته‌ای که در تالاسمی خفیف یا مینور جالب توجه است، این است که این افراد موقع ازدواج نباید با یک فرد شبیه خود (تالاسمی مینور) ازدواج کنند.__||
 !آلفا تالاسمی !آلفا تالاسمی
 علت آلفا تالاسمی حذف یک یا چند ژن از 4 ژن سازنده زنجیره آلفاست، هر چه تعداد ژنهای حذف شده بیشتر باشد بیماری شدیدتر می‌شود و براساس تعداد ژنهای حذف شده به 4 گروه تقسیم می‌شوند. علت آلفا تالاسمی حذف یک یا چند ژن از 4 ژن سازنده زنجیره آلفاست، هر چه تعداد ژنهای حذف شده بیشتر باشد بیماری شدیدتر می‌شود و براساس تعداد ژنهای حذف شده به 4 گروه تقسیم می‌شوند.
 *~~navy:__هیدروپس فتالیس__:~~ که حذف هر 4 ژن آلفا را دارند و هموگلوبین ساخته شده فقط از زنجیره‌های گاما تشکیل شده است که هموگلوبین بارتز گفته می‌شود و وخیم‌ترین نوع ((آلفا تالاسمی)) است و با حیات خارج رحمی منافات دارد و جنین هنگام تولد مرده است و یا مدت کوتاهی پس از تولد می‌میرد. این جنین‌ها دچار ((ادم|ادم شدید)) هستند. *~~navy:__هیدروپس فتالیس__:~~ که حذف هر 4 ژن آلفا را دارند و هموگلوبین ساخته شده فقط از زنجیره‌های گاما تشکیل شده است که هموگلوبین بارتز گفته می‌شود و وخیم‌ترین نوع ((آلفا تالاسمی)) است و با حیات خارج رحمی منافات دارد و جنین هنگام تولد مرده است و یا مدت کوتاهی پس از تولد می‌میرد. این جنین‌ها دچار ((ادم|ادم شدید)) هستند.
 *~~navy:__بیماری هموگلوبین H__:~~ که در اثر حذف 3 ژن آلفا گلوبین بوجود می‌آید. بیماران دچار کم خونی هیپوکروم میکروسیتیک بوده و بزرگی طحال در آنها دیده می‌شود. در بعضی مواقع ممکن است نیاز به تزریق خون داشته باشند و در صورت کم خونی شدید و نیاز به انتقال خون باید طحال برداشته شود. *~~navy:__بیماری هموگلوبین H__:~~ که در اثر حذف 3 ژن آلفا گلوبین بوجود می‌آید. بیماران دچار کم خونی هیپوکروم میکروسیتیک بوده و بزرگی طحال در آنها دیده می‌شود. در بعضی مواقع ممکن است نیاز به تزریق خون داشته باشند و در صورت کم خونی شدید و نیاز به انتقال خون باید طحال برداشته شود.
 *~~navy:__صفت آلفا تالاسمی 1__:~~ که 2 ژن آلفا حذف شده و از هر لحاظ شبیه بتا تالاسمی مینور است. *~~navy:__صفت آلفا تالاسمی 1__:~~ که 2 ژن آلفا حذف شده و از هر لحاظ شبیه بتا تالاسمی مینور است.
 *~~navy:__صفت آلفا تالاسمی 2__:~~ که فقط یک ژن از 4 ژن حذف شده و یک حالت ناقل ژن ، خاموش و بدون علامت است. *~~navy:__صفت آلفا تالاسمی 2__:~~ که فقط یک ژن از 4 ژن حذف شده و یک حالت ناقل ژن ، خاموش و بدون علامت است.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((آلفا تالاسمی)) *((آلفا تالاسمی))
 *((انواع بیماریهای خونی)) *((انواع بیماریهای خونی))
 *((تالاسمی ماژور)) *((تالاسمی ماژور))
 *((تالاسمی مینور)) *((تالاسمی مینور))
 *((تزریق خون)) *((تزریق خون))
 *((بافت خون)) *((بافت خون))
 *((بیماری کم خونی)) *((بیماری کم خونی))
 *((گویچه‌های قرمز خون)) *((گویچه‌های قرمز خون))
 *((گویچه‌های سفید خون)) *((گویچه‌های سفید خون))
 *((متابولیسم آهن)) *((متابولیسم آهن))
 *((هموگلوبین)) *((هموگلوبین))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 08 دی 1384 [20:55 ]   2   سبحانی      جاری 
 سه شنبه 06 دی 1384 [09:27 ]   1   سبحانی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..